Provincie Utrecht

0 1 1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
verkeersgegevens
Fees
unknown
Access constraints
otherRestirctions
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Provincie Utrecht (unverified)

Contact information:

Provincie Utrecht

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Service bevat verkeersgegevens, wegkenmerken,knelpunten, verkenningen en projecten

Available map layers (64)

OV knooppunten (0)

Regimesnelheid (1)

Geluidreductie naar wegdektype (2)

Intensiteit beide richtingen (3)

Intensiteit werkdag richting 1 (4)

Intensiteit werkdag richting 2 (5)

Bermverhardingen (6)

Carpoolplaatsen (7)

Arbeidsplaatsen (8)

Interlokale Utilitaire Hoofdfietsroutes (9)

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs (10)

OV verbindingen (11)

Woonkernen (12)

Regionaal Wegennet Bestaand (13)

Regionaal Wegennet Nieuw (14)

Knelpunten Bereikbaarheid (17)

Evacuatie- en herstelroute (18)

Regionale Keringen (19)

Compartimenterende Wegen (20)

Primaire Keringen (21)

Kantoor- en bedrijventerreinen (23)

Wegen (25)

Solitaire bedrijven (26)

Centrum locaties (27)

Prioritering Wegennet (28)

Weg met Functie (29)

Keuzepunten (30)

Categorisering wegennet (31)

Categorisering knelpunten (32)

Overig Knooppunt (33)

Lokaal Knooppunt (34)

Regionaal Knooppunt (35)

Internationaal Knooppunt (36)

DVM Meetnet (62)

DVM functies (63)

DVM prioriteitenkaart (64)

DVM Bechikbaar Wegennet (65)

DVM Dubbelfuncties (66)

Bedrijven en kantoorlocaties / Bedrijven (67)

P4.bedrijven_kwaliteitsnet

Regionaal bedrijven en kantoorlocaties / Bedrijven (68)

P4.bedrijven_regionaal

Regionaal bedrijven en kantoorlocaties / Kantoorlocaties (69)

P4.kantoren_regionaal

Wegen in EHS (70)

P4.EHS_pal_naast_wegen

Spoorwegen kwaliteitsnet (71)

P4.spoorwegen

Wegen kwaliteitsnet (72)

P4.Totaalwegenkwaliteitsnet

Afwijkende maximale snelheid (73)

P4.snelheid

Wegen met landbouwverkeer (74)

P4.landbouwverkeer_toegestaan

Fietsers op rijbaan (75)

P4.fietsers_op_rijbaan

Verkeersregelinstallaties (76)

P4.VRI_locaties_punt

Hoogtebeperking (77)

P4.knelpunten_hoogte

Chicanen / wegversmalling (78)

P4.chicanen_puntgeometrie

Drempel (79)

P4.drempels_puntgeometrie

Gelijkvloerse spoorwegovergang (80)

P4.gelijkvloerse_spoorwegovergang

Solitaire bedrijven (81)

P4.solitaire_bedrijven

Jaargemiddelde concentraties NO2> 40µg/m3 (82)

P4.knelpunt_luchtkwaliteit

Slachtofferongevallen (2001-2006) (83)

P4.ongevallen_vrachtauto

Rotonde (84)

P4.rotondes_totaal

Beweegbare brug (85)

P4.beweegbare_brug_puntgeometrie

Knelpunt aslast (86)

P4.knelpunten_aslast

Centrumlocaties (87)

P4.centrum_locaties

Knelpunten snelheid avondspits (89)

Knelpunten snelheid ochtendspits (90)

Voertuigverliesuren avondspits (91)

Voertuigverliesuren ochtendspits (92)

Freeflow snelheid (93)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.