Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Usługa przeglądania danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych

Roslinnosc_krzewiasta RoslKrzew_A RoslKrzew_A
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
infoMapAccessService, Budynki, WMS, Usługa przeglądania, View service, Web Map Service, TBD, Baza Danych Obiektów Topograficznych, BDOT
Fees
Brak opłat / none
Access constraints
Wykorzystanie usługi nie podlega żadnym ograniczeniom z wyłączeniem automatycznego pobierania i kolekcjonowania obrazów lub informacji opisowych pobieranych funkcją GetFeatureInfo (tzw. harvesting). Nie podlega też ograniczeniom wytwarzanie i dalsze wykorzystywanie informacji, która wynika z bezpośredniego użycia usługi lub kompilacji prezentowanych przez nią treści z innymi danymi przestrzennymi.
Supported languages
pol
Data provider

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (unverified)

Contact information:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

postal:
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48225631444

Service metadata

Ads by Google

Usługa przeglądania danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) dla obszaru Polski. Baza Danych Topograficznych jest spójnym pojęciowo w skali kraju systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych. Usługa oferuje wsparcie dla interfejsu WMS 1.3.0.

Available map layers (76)

Roslinność krzewiasta (RoslKrzew_A)

Teren leśny i zadrzewiony (LasZadrz_A)

Zabudowa (Zabudowa_A)

Tereny pod drogami kołowymi, szynowymi i lotniskami (TerPodDr_A)

Kompleks komunikacyjny (KomplKom_A)

Kompleks przemysłowo - gospodarczy (Przem_gosp_A)

Pozostały teren niezabudowany (Pozost_ter_niezab_A)

Wyrobisko i zwałowisko (WyrobZwal_A)

Grunt nieużytkowany (Nieuzytk_A)

Uprawa trwała (UprTrw_A)

Roślinność trawiasta i uprawa rolna (TrawaUprRolna_A)

Plac (Plac_A)

inne urządzenia techniczne (IUrzTechn_A)

Obiekty o znaczeniu orientacyjnym w terenie (powierzchnia) (ObOrient_A)

Zbiorniki techniczne (ZbTech_A)

Mokradło (Mokradlo_A)

Szuwary (Szuwary_A)

Rów melioracyjny okresowy (RowMeliorOkr_L)

Rów melioracyjny (RowMelior_L)

Przewody rurowe (PrzewRur_L)

Ciek wodny okresowy (CiekOkr_L)

Odcinki rzek i kanałów (RzekKanal_L)

Odcinki rzek i kanałów - etykiety (RzekiEt)

Woda powierzchniowa (Woda_A)

Granice rezerwatu przyrody (Rezer_A)

Park krajobrazowy (PK_A)

Granice parku narodowego (PN_A)

Granica gminy lub miasta na prawach gminy (Gmina)

Granica dzielnicy lub delegatury miasta (DzielnicaDelMiasta)

Budowla hydrotechniczna (BudHydro_A)

Budowla cmentarna (BudCment_A)

Budowla sportowa (BudSport_A)

Budynek (Bud_A)

Budynek wysoki (BudWys_A)

Budowla sportowa (linia) (BudSport_L)

Obiekt przyrodniczy (linia) (ObPrzy_L)

Budowla ziemna (BudZiemn_L)

Umocnienie drogowe kolejowe i wodne (UmocnKolej_L)

Budowla hydrotechniczna (linia) (BudHydro_L)

Przeprawa (Przeprawa_L)

pomost molo (PomMolo_L)

Mur historyczny (MurHist_L)

Peron lub rampa kolejowa (PeronRampa_A)

Trybuna (Trybuna_A)

Urzadzenie transportowe (linia) (UrzTrans_L)

Linia tramwajowa (Tramw_L)

Linia kolejowa w budowie (KolejWBud_L)

Linia kolei wąskotorowej (koleiWask_L)

linia kolejowa (kolej_L)

Ścieżka (Sciez_L)

Alejka lub pasaż (Aleja_L)

Droga dojazdowa lub inna gruntowa (DrDoj_L)

Droga lokalna gruntowa (DrLokGr_L)

Jezdnia drogi lokalnej dojazdowej lub innej o nawierzchni utwardzonej (DrLokNieutw_L)

Jezdnia drogi lokalnej dojazdowej lub innej o nawierzchni twardej (DrLokUtw_L)

Jezdnia drogi zbiorczej o nawierzchni twardej (DrZb_L)

Jezdnia drogi głównej (DrGl_L)

Jezdnia drogi ekspresowej lub głównej ruchu przyśpieszonego (DrEksp_L)

Jezdnia autostrady (Autost_L)

Przepust (Przepust_L)

Zejście do przejscia podziemnego (Zejscie_L)

Tunel (Tunel_L)

Kładka dla pieszych (Kladka_L)

Most, wiadukt lub estakada (MostWiaduk_L)

Nazwy_ulic (NazUl_L)

Inne_urządzenia_techniczne_(powierzchnia) (IUrzTech_P)

Urządzenie_transportowe_(powierzchnia) (UrzTrans_P)

Zbiornik_techniczny_(powierzchnia) (ZbTech_P)

Wysoka_budowla_techniczna (WysBudTechn_P)

Linia telefoniczna (LTel_L)

Linia elektroenergetyczna (LElektro_L)

Obiekty związane_z_komunikacją_(powierzchnia) (ObKom_P)

Obiekt przyr inny (ObPrzyrIn_P)

Drzewo - pomnik_przyrody (Drzewo_P)

Obiekty_o_znaczeniu_orientacyjnym_w_terenie_(powierzchnia) (ObOrient_P)

Punkt adresowy (PktAdr_P)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.