Havs- och vattenmyndigheten (Swedish A…

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster via WMS

hav-miljoovervakning:EF.EnvironmentalMonitoringFacilities hav-miljoovervakning:EF.EnvironmentalMonitoringFacilities hav-vardefullavatten:AM.ValuableFreshWaterEnvironment
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Havs- och vattenmyndigheten, WMS
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management (unverified)

Contact information:

Geografisk hantering

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management

Besök:
Gullbergs Strandgata 15, 41104 Göteborg, Sweden

Email: 

Phone: 010-69 86 000

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster som WMS

Available map layers (68)

Enkel grundkarta från HaV (hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta)

Innehåller global utbredning av land och hav. Informationsmängden täcker hela världen men på en översiktlig nivå och är tänkt att användas från världstäckande kartor ner till skala 1:100 000. Fri användning med villkor enligt licensen ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/. Du behöver ge källhänvisning till “© OpenStreetMaps bidragsgivare”. Du behöver däremot inte ange Havs- och vattenmyndigheten som källa, men om du vill göra det så skriv "Havs- och vattenmyndigheten, HaV" som källhänvisning.

Enkel grundkarta från HaV, alternativ med ljusare vatten (hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta-alt)

Innehåller global utbredning av land och hav i en alternativ version med ljusare vatten. Informationsmängden täcker hela världen men på en översiktlig nivå och är tänkt att användas från världstäckande kartor ner till skala 1:100 000. Fri användning med villkor enligt licensen ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/. Du behöver ge källhänvisning till “© OpenStreetMaps bidragsgivare”. Du behöver däremot inte ange Havs- och vattenmyndigheten som källa, men om du vill göra det så skriv "Havs- och vattenmyndigheten, HaV" som källhänvisning.

Grundkarta hav (hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta-hav)

Innehåller global utbredning av hav. Informationsmängden täcker hela världen men på en översiktlig nivå och är tänkt att användas från världstäckande kartor ner till skala 1:100 000. Fri användning med villkor enligt licensen ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/. Du behöver ge källhänvisning till “© OpenStreetMaps bidragsgivare”. Du behöver däremot inte ange Havs- och vattenmyndigheten som källa, men om du vill göra det så skriv "Havs- och vattenmyndigheten, HaV" som källhänvisning.

Grundkarta land (hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta-land)

Innehåller global utbredning av land. Informationsmängden täcker hela världen men på en översiktlig nivå och är tänkt att användas från världstäckande kartor ner till skala 1:100 000. Fri användning med villkor enligt licensen ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/. Du behöver ge källhänvisning till “© OpenStreetMaps bidragsgivare”. Du behöver däremot inte ange Havs- och vattenmyndigheten som källa, men om du vill göra det så skriv "Havs- och vattenmyndigheten, HaV" som källhänvisning.

Grundkarta orter (hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta-orter)

Innehåller global utbredning av orter. Informationsmängden täcker hela världen men på en översiktlig nivå och är tänkt att användas från världstäckande kartor ner till skala 1:100 000. Fri användning med villkor enligt licensen ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/. Du behöver ge källhänvisning till “© OpenStreetMaps bidragsgivare”. Du behöver däremot inte ange Havs- och vattenmyndigheten som källa, men om du vill göra det så skriv "Havs- och vattenmyndigheten, HaV" som källhänvisning.

Grundkarta sjöar (hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta-sjoar)

Innehåller global utbredning av sjöar. Informationsmängden täcker hela världen men på en översiktlig nivå och är tänkt att användas från världstäckande kartor ner till skala 1:100 000. Fri användning med villkor enligt licensen ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/. Du behöver ge källhänvisning till “© OpenStreetMaps bidragsgivare”. Du behöver däremot inte ange Havs- och vattenmyndigheten som källa, men om du vill göra det så skriv "Havs- och vattenmyndigheten, HaV" som källhänvisning.

Grundkarta vattendrag (hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta-vattendrag)

Innehåller global utbredning av vattendrag. Informationsmängden täcker hela världen men på en översiktlig nivå och är tänkt att användas från världstäckande kartor ner till skala 1:100 000. Fri användning med villkor enligt licensen ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/. Du behöver ge källhänvisning till “© OpenStreetMaps bidragsgivare”. Du behöver däremot inte ange Havs- och vattenmyndigheten som källa, men om du vill göra det så skriv "Havs- och vattenmyndigheten, HaV" som källhänvisning.

Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. 2022 (havsplaner-2022:plankarta)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000. Villkor Fri användning med villkor enligt CC0. Du behöver inte ange Havs- och vattenmyndigheten som källa, men när du gör det så skriv "Havs- och vattenmyndigheten, HaV" som källhänvisning. Mer info: https://www.havochvatten.se/villkor.html

Farleder och sjöfartsstråk utanför havsplan (havsplaner-2022:bg-sjofartutanforhavsplan)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Elöverföring utanför havsplan (havsplaner-2022:bg-eloverforingutanforhavsplan)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Användning Sjöfart och Utredningsområde Sjöfart (havsplaner-2022:anv-sjofart)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (havsplaner-2022:hansyn-kulturmiljo)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Användning Sandutvinning och Utredningsområde Sandutvinning (havsplaner-2022:anv-sandutvinning)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Användning Rekreation (havsplaner-2022:anv-rekreation)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Användning Yrkesfiske (havsplaner-2022:anv-yrkesfiske)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Användning Elöverföring (havsplaner-2022:anv-eloverforing)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Områden med nummer. Innehåller de användningar som avgränsas med orange kantlinjer i plankartan (havsplaner-2022:omraden)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Etiketter utzoomad (havsplaner-2022:etiketter-utzoomad)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Etiketter inzoomad (havsplaner-2022:etiketter-inzoomad)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Havsområdenas avgränsning (havsplaner-2022:havsomraden)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Havsplanernas avgränsning (havsplaner-2022:havsplaneomraden)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, samråd 2023 (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:plankarta)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Farleder och sjöfartsstråk utanför havsplan (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:bg-sjofartutanforhavsplan)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Elöverföring utanför havsplan (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:bg-eloverforingutanforhavsplan)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:hansyn-kulturmiljo)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Användning sjöfart och utredningsområde sjöfart (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:anv-sjofart)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Användning sandutvinning och utredningsområde sandutvinning (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:anv-sandutvinning)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Användning rekreation (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:anv-rekreation)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Användning yrkesfiske (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:anv-yrkesfiske)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Användning elöverföring (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:anv-eloverforing)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Områden med nummer. Innehåller de användningar som avgränsas med orange kantlinjer i plankartan. (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:omraden)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Etiketter utzoomad (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:etiketter_1-2300000)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Etiketter inzoomad (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:etiketter_1-1000000)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Havsområdenas avgränsning (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:havsomraden)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Havsplanernas avgränsning (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:havsplaneomraden)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Designated Waters (fiskets-geografier:AM.DesignatedWaters)

management / restriction / regulation zones, designated waters

Designated Waters (omraden-skyddade-enligt-forordning-om-miljokvalitetsnormer-for-fisk-och-musselvatten:AM.DesignatedWaters)

management / restriction / regulation zones, designated waters

River Basin District (provningsgrupper-for-vattenkraftverk:AM.RiverBasinDistrict)

Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units

Bio-geographical Regions (limniska-vattentypsregioner:BR.BiogeographicalRegion)

Bio-geographical regions / ecological regions

Baslinje + 1nm - linje (baslinje-plus-en-nautisk-mil:SA_linje)

Baslinje + 1nm - punkter (baslinje-plus-en-nautisk-mil:SA_punkter)

Baslinje + 1nm - kompletterande baslinjepunkter (baslinje-plus-en-nautisk-mil:baslinjepunkter_sa)

Tätorter med population större än 15000 från geonames (geonames:cities15000)

Större städer i hela världen Städer med population 15000 eller större från geonames.org anpassad för HaVs behov vad gäller etiketter Villkor: Fri att och sprida givet att Geonames.org anges som källa. Se http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Kontaktperson: gis@havochvatten.se

Fiskehamnar (riksintresse-for-yrkesfiske:fiskehamnar)

Fiskets geografier linjer (fiskets-geografier:fiskets-geografier-linjer)

Linjer i Fiskets geografier som definieras i FIFS 2004:36 & 2004:37. Mer info: https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/kartor-och-gis/karttjanster/karttjanster-fran-oss/fiskets-geografier.html

Fiskets geografier områden (fiskets-geografier:fiskets-geografier-omraden)

Områden för reglering av fiske enligt FIFS 2004:36, 2004:37 samt områden för reglering av fritidsfiske enligt EU-förordningar: https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/kartor-och-gis/karttjanster/karttjanster-fran-oss/fiskets-geografier.html

Inom havsplan (riksintresse-for-yrkesfiske:inom-havsplan)

Kustzonen (riksintresse-for-yrkesfiske:kustzonen)

Landsgränser (hav-bakgrundskartor:landsgranser)

Landsgränser från Natural Earth, för bakgrundskartorna. Visar gränser efter vem som kontrollerar territoriumet.

Levande sjöar och vattendrag (vardefulla-vatten:levande-sjoar-vattendrag)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Levande sjöar och vattendrag- generaliserad (vardefulla-vatten:levande-sjoar-vattendrag-generaliserad)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Limniska vattentypsregioner (limniska-vattentypsregioner:limniska-vattentypsregioner)

Hjälp för typning av rapporterings- och vattenförekomster enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Mark- och miljödomstolar (provningsgrupper-for-vattenkraftverk:mark-och-miljodomstolar)

Gränser för Sveriges mark- och miljödomstolar. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenkraftverk.html

Omvända kartan (hav-omvanda-kartan:omvanda-kartan-bakgrund)

http://geodatadev.havochvatten.se/geoservices/hav-omvanda-kartanl/ows

Omvända kartan Namn på platser (hav-omvanda-kartan:omvandakartan-namn-geos)

Info: https://www.havochvatten.se/geodatahavomvandakartan.html

Pilotområden Lokalt engagemang för vatten LEVA (pilotomraden-lokalt-engagemang-for-vatten-leva:pilotomrade-overgodning)

Mer info: https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/leva---lokalt-engagemang-for-vatten/pilotomraden-med-atgardssamordnare.html

Prövningsgrupper för vattenkraftverk med tidsplan (provningsgrupper-for-vattenkraftverk:provningsgrupper-for-vattenkraftverk-med-tidsplan)

Prövningsgrupper för vattenkraftverk med tidsplan. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenkraftverk.html

signalkrafta-linje (hanteringsomrade-signalkrafta:signalkrafta-linje)

signalkrafta-yta (hanteringsomrade-signalkrafta:signalkrafta-yta)

Sjöar (riksintresse-for-yrkesfiske:sjoar)

Sjöar delområden (riksintresse-for-yrkesfiske:sjoar-delomraden)

Särskilt värdefulla vatten fisk (vardefulla-vatten:svf_FIV)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Särskilt värdefulla vatten natur (vardefulla-vatten:svf_NV)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Särskilt värdefulla vatten natur älvar (vardefulla-vatten:svf_NV_Storalvar)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Särskilt värdefulla vatten kultur (vardefulla-vatten:svf_RAA)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Vattendrag (riksintresse-for-yrkesfiske:vattendrag)

Värdefulla vatten fisk (vardefulla-vatten:vf_FIV)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Värdefulla vatten natur (vardefulla-vatten:vf_NV)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.