Havs- och vattenmyndigheten (Swedish A…

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster via WMS

hav-vardefullavatten:AM.ValuableFreshWaterEnvironment hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta hav-vardefullavatten:AM.ValuableFreshWaterEnvironment
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Havs- och vattenmyndigheten, WMS
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management) (unverified)

Contact information:

Geografisk hantering

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management)

Besök:
Gullbergs Strandgata 15, 41104 Göteborg, Sweden

Email: 

Phone: 010-698 60 00

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster som WMS

Available map layers (109)

Valuable Fresh Water Environment (hav-vardefullavatten:AM.ValuableFreshWaterEnvironment)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Environmental Monitoring Facilities (hav-miljoovervakning:EF.EnvironmentalMonitoringFacilities)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Ett urval av användningar för enklare visning (hav-havsplanering:anv)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Bakgrundskarta för digitala havsplaner (hav-bakgrundskarta-dhp:hav-bakgrundskarta-dhp)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Översiktlig djupskuggning (hav-bakgrundskartor:hav-djupskuggning-oversiktlig)

En översiktlig djupskyggning med bankar och djupområden lämplig i skalsteg ner till 1:100 000 tänkt att användas i marina sammanhang. Notera att denna visningstjänst är delvis baserat på frivillig datainsamling och datat därför kan skifta i kvalitet. Kartdata från HELCOM. Kontakt: gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Enkel grundkarta från HaV (hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta)

En enklare, översiktlig världskarta lämplig i skalsteg ner till 1:100 000. Notera att denna visningstjänst är delvis baserat på frivillig datainsamling och datat därför kan skifta i kvalitet. Kartdata från Natural Earth och © OpenStreetMaps bidragsgivare Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Enkel grundkarta från HaV, alternativ med ljusare vatten (hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta-alt)

En enklare, översiktlig världskarta med ljusare vatten lämplig i skalsteg ner till 1:100 000. Notera att denna visningstjänst är delvis baserat på frivillig datainsamling och datat därför kan skifta i kvalitet. Kartdata från Natural Earth och © OpenStreetMaps bidragsgivare Kontaktperson: gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Mjuk kustlinje i blått (hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta-kustlinje-blue)

En världskarta som bara består av en förenklad och utjämnad kustlinje. Lämplig i skalsteg ner till 1:100 000 och tänkt att fungera som bakgrund för schematiska kartor. Framtagen av HaV baserad på kartdata från Natural Earth Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Mjuk kustlinje i grönt (hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta-kustlinje-green)

En världskarta som bara består av en förenklad och utjämnad kustlinje. Lämplig i skalsteg ner till 1:100 000 och tänkt att fungera som bakgrund för schematiska kartor. Framtagen av HaV baserad på kartdata från Natural Earth Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Mjuk kustlinje i grått (hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta-kustlinje-grey)

En världskarta som bara består av en förenklad och utjämnad kustlinje. Lämplig i skalsteg ner till 1:100 000 och tänkt att fungera som bakgrund för schematiska kartor. Framtagen av HaV baserad på kartdata från Natural Earth Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Värdefulla vatten (hav-vardefullavatten:vardefulla-vatten)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

30 minuters sändningsområden för fiskebåtar (hav-fiskerikontroll:30min-sandningsomraden)

Områden där fiskebåtar måste ange position var 30:e minut. Källa: Grunddata hämtat från överenskommelse mellan EU och Norge, HaV har sedan redigerat polygonen. Kontaktperson: Avdelningen för fiskförvaltning (F)/ Enheten för administrativ kontroll (Fa), mats.borje@havochvatten.se Tjänsteadress (WMS/WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-administrativkontroll/ows

Designated Waters (hav-vattenforvaltning:AM.DesignatedWaters)

Skyddade sötvattensområden där fisk lever eller skulle kunna leva enligt fiskvattendirektivet. https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenforvaltningomradenskyddadeenligtfiskvattendirektivet.html

Nitrogen Vulnerable Zone (hav-vattenforvaltning:AM.NitrogenVulnerableZone)

Särskilt skyddsvärda områden som är känsliga för kväve som kommer från övergödning och avlopp. https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenforvaltningomradenkansligaforkvave.html

Phosphorus Vulnerable Zone (hav-vattenforvaltning:AM.PhosporusVulnerableZone)

Särskilt skyddsvärda områden som är känsliga för fosfor som kommer från övergödning och avlopp. https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenforvaltningomradenkansligaforfosfor.html

BR.Bio-geographicalRegions (hav-biogeografiskaregioner:BR.Bio-geographicalRegion)

En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavbiogeografiskaregionerlimniskaekoregioner.html

GP_ELFISKE (hav-miljoovervakning:GP_ELFISKE)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_FLODMYNNING_VATTENKEMI (hav-miljoovervakning:GP_FLODMYNNING_VATTENKEMI)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_GRASAL_BESTAND (hav-miljoovervakning:GP_GRASAL_BESTAND)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_IKEU (hav-miljoovervakning:GP_IKEU)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_KNUBBSAL_BESTAND (hav-miljoovervakning:GP_KNUBBSAL_BESTAND)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_KUSTFISK_BESTAND (hav-miljoovervakning:GP_KUSTFISK_BESTAND)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_MACROFAUNA_MJUKBOTTEN (hav-miljoovervakning:GP_MACROFAUNA_MJUKBOTTEN)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_PELAGIAL_KEMI_BIOLOGI (hav-miljoovervakning:GP_PELAGIAL_KEMI_BIOLOGI)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_SJO_BOTTENFAUNA (hav-miljoovervakning:GP_SJO_BOTTENFAUNA)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_SJO_DJURPLANKTON (hav-miljoovervakning:GP_SJO_DJURPLANKTON)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_SJO_TRENDST_MAKROFYT (hav-miljoovervakning:GP_SJO_TRENDST_MAKROFYT)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_SJO_TRENDST_PROVFISKE (hav-miljoovervakning:GP_SJO_TRENDST_PROVFISKE)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_SJO_VATTENKEMI (hav-miljoovervakning:GP_SJO_VATTENKEMI)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_SJO_VAXTPLANKTON (hav-miljoovervakning:GP_SJO_VAXTPLANKTON)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_STORA_SJOAR_BOTTENFAUNA (hav-miljoovervakning:GP_STORA_SJOAR_BOTTENFAUNA)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_STORA_SJOAR_DJURPLANKTON (hav-miljoovervakning:GP_STORA_SJOAR_DJURPLANKTON)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_STORA_SJOAR_VATTENKEMI (hav-miljoovervakning:GP_STORA_SJOAR_VATTENKEMI)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_STORA_SJOAR_VAXTPLANKTON (hav-miljoovervakning:GP_STORA_SJOAR_VAXTPLANKTON)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_VATTENDRAG_BOTTENFAUNA (hav-miljoovervakning:GP_VATTENDRAG_BOTTENFAUNA)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_VATTENDRAG_PERIFYTON (hav-miljoovervakning:GP_VATTENDRAG_PERIFYTON)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_VATTENDRAG_VATTENKEMI (hav-miljoovervakning:GP_VATTENDRAG_VATTENKEMI)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_VEGETATIONSKLAD_BOT (hav-miljoovervakning:GP_VEGETATIONSKLAD_BOT)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_VIKARESAL_BESTAND (hav-miljoovervakning:GP_VIKARESAL_BESTAND)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Protected Sites - HELCOM (hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesHELCOM)

Skyddade områden i Östersjön som ingår i nätverket HELCOM. https://www.havochvatten.se/geodatahavomradesskyddhelcombspa.html

Protected Sites - OSPAR (hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesOSPAR)

Skyddade områden i Nordostatlanten enligt havskonventionen OSPAR. https://www.havochvatten.se/geodatahavomradesskyddosparmpa.html

Kommunnamn (lantmateriet:ak-riks-kommunnamn)

Sverigekartan 1:1 miljon Sverigekartorna ger en god överblick över landet och delar av våra grannländer. De digitala kartorna lämpar sig utmärkt som bakgrundskartor i olika presentationer och som indata till GIS-tillämpningar. De tryckta Sverigekartorna används ofta som översiktskartor att hänga på väggen. Leverantör: Lantmäteriet Version: 2013-12-09 Villkor: ©Lantmäteriet. Fri att sprida, villkor enligt Lantmäteriets ÖPPEN LICENS: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ Kontaktperson: geodatasupport@lm.se Mer information: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/ Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - Nedladdning: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF99TM Övrigt: Data saknar versionsinformation så datum för nedladdning från Lantmäteriet är satt som version. Vattenytorna utbrutna till egen shapefil samt tillägg av attributnamn för standardetiketter gjorda av HaV.

Kommunytor (lantmateriet:ak-riks-kommunytor)

Sverigekartan 1:1 miljon Sverigekartorna ger en god överblick över landet och delar av våra grannländer. De digitala kartorna lämpar sig utmärkt som bakgrundskartor i olika presentationer och som indata till GIS-tillämpningar. De tryckta Sverigekartorna används ofta som översiktskartor att hänga på väggen. Leverantör: Lantmäteriet Version: 2013-12-09 Villkor: ©Lantmäteriet. Fri att sprida, villkor enligt Lantmäteriets ÖPPEN LICENS: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ Kontaktperson: geodatasupport@lm.se Mer information: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/ Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - Nedladdning: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF99TM Övrigt: Data saknar versionsinformation så datum för nedladdning från Lantmäteriet är satt som version. Vattenytorna utbrutna till egen shapefil samt tillägg av attributnamn för standardetiketter gjorda av HaV.

Ålandshav översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:alandshav-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Länsnamn (lantmateriet:an-riks-lansnamn)

Sverigekartan 1:1 miljon Sverigekartorna ger en god överblick över landet och delar av våra grannländer. De digitala kartorna lämpar sig utmärkt som bakgrundskartor i olika presentationer och som indata till GIS-tillämpningar. De tryckta Sverigekartorna används ofta som översiktskartor att hänga på väggen. Leverantör: Lantmäteriet Version: 2013-12-09 Villkor: ©Lantmäteriet. Fri att sprida, villkor enligt Lantmäteriets ÖPPEN LICENS: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ Kontaktperson: geodatasupport@lm.se Mer information: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/ Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - Nedladdning: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF99TM Övrigt: Data saknar versionsinformation så datum för nedladdning från Lantmäteriet är satt som version. Vattenytorna utbrutna till egen shapefil samt tillägg av attributnamn för standardetiketter gjorda av HaV.

Länsytor (lantmateriet:an-riks-lansytor)

Sverigekartan 1:1 miljon Sverigekartorna ger en god överblick över landet och delar av våra grannländer. De digitala kartorna lämpar sig utmärkt som bakgrundskartor i olika presentationer och som indata till GIS-tillämpningar. De tryckta Sverigekartorna används ofta som översiktskartor att hänga på väggen. Leverantör: Lantmäteriet Version: 2013-12-09 Villkor: ©Lantmäteriet. Fri att sprida, villkor enligt Lantmäteriets ÖPPEN LICENS: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ Kontaktperson: geodatasupport@lm.se Mer information: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/ Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - Nedladdning: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF99TM Övrigt: Data saknar versionsinformation så datum för nedladdning från Lantmäteriet är satt som version. Vattenytorna utbrutna till egen shapefil samt tillägg av attributnamn för standardetiketter gjorda av HaV.

Urval: Tema Attraktiva livsmiljöer (hav-havsplanering:anv-attraktivalivsmiljoer)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Urval: Tema Lagring och utvinning av material (sandutvinning) (hav-havsplanering:anv-sandutvinning)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Urval: Tema Transport och kommunikationer (sjöfart och sjöfart UTR) (hav-havsplanering:anv-sjofart)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Urval: Tema Yrkesfiske (hav-havsplanering:anv-yrkesfiske)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

badplatser (hav-miljoovervakning:badplatser)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Bältenhavet översiktligt havsområde (hav-havsomraden-oversikter:baltenhavet-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Bakgrundsinformation: Sjöfart utanför havsplan (hav-havsplanering:bg-sjofartutanforhavsplan)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Bottenhavet översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:bottenhavet-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Bottenviken översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:bottenviken-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Bottniskaviken översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:bottniskaviken-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Bratten översiktligt havsområde (hav-havsomraden-oversikter:bratten-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Tätorter med population större än 15000 från geonames (geonames:cities15000)

Större städer i hela världen Städer med population 15000 eller större från geonames.org anpassad för HaVs behov vad gäller etiketter Villkor: Fri att och sprida givet att Geonames.org anges som källa. Se http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Kontaktperson: gis@havochvatten.se

Förbudsområden enligt Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, DG Mare (dgmare:dgmare-forbudsomraden)

Områden där det råder restriktioner för fiske, restriktionerna kan innebära totalt fiskeförbud eller begränsningar av fisket Leverantör: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries Version: 2013-04-29 Villkor: Innehållet är inte säkerhetsklassat. Får användas externt. Kontaktperson: Avdelningen för fiskförvaltning (F)/ Enheten för administrativ kontroll (Fa), Mats Börje, mats.borje@havochvatten.se Övrigt: Data kommer från Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, DG Mare. http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm Mer information: www.havochvatten.se Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/dgmare/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/dgmare/ows - Nyckelord: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries; DG Mare; Restriktionsområden; torsk - Referenssystem: EPSG:4326 WGS84

Restriktionsområden för torsk enligt Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, DG Mare (dgmare:dgmare-restriktionsomraden-torsk)

Områden där det råder restriktioner för fiske, restriktionerna kan innebära totalt fiskeförbud eller begränsningar av fisket Leverantör: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries Version: 2013-04-29 Villkor: Innehållet är inte säkerhetsklassat. Får användas externt. Kontaktperson: Avdelningen för fiskförvaltning (F)/ Enheten för administrativ kontroll (Fa), Mats Börje, mats.borje@havochvatten.se Övrigt: Data kommer från Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, DG Mare. http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm Mer information: www.havochvatten.se Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/dgmare/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/dgmare/ows - Nyckelord: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries; DG Mare; Restriktionsområden; torsk - Referenssystem: EPSG:4326 WGS84

Egentliga Östersjön översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:egentligaostersjon-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Finska viken översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:finskaviken-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Fiskförekomster per län (hav-fiskforekomster:fiskforekomster-per-lan)

En sammanställning av förekomst av fisk per art och län. https://www.havochvatten.se/geodatahavfiskforekomsterfiskforekomster.html

Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet (hav-vattenforvaltning:fiskvatten)

Skyddade sötvattensområden där fisk lever eller skulle kunna leva enligt fiskvattendirektivet. https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenforvaltningomradenskyddadeenligtfiskvattendirektivet.html

Hanöbukten översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:hanobukten-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Havs- och vattenmyndighetens kontor (hav-special:havs-kontor)

Havs- och vattenmyndighetens kontor. Fri användning. - Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se - Tjänsteadresser: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wms http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wfs

Havsområden (hav-havsplanering:havsomraden)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Havsplaneområden (hav-havsplanering:havsplaneomraden)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Skyddade marina områden i Sverige enligt HELCOM (HELCOM BSPA) (hav-omradesskydd:helcom-bspa)

Skyddade områden i Östersjön som ingår i nätverket HELCOM. https://www.havochvatten.se/geodatahavomradesskyddhelcombspa.html

ICES Statistical Areas (ices:ices-areas)

Indelning av havet Indelningar av havet i olika statistiska områden. Informationen kommer från ICES. Data får användas enligt ICES data policy, http://www.ices.dk/marine-data/guidelines-and-policy/Pages/ICES-data-policy.aspx samt http://www.ices.dk/marine-data/Documents/ICES_Data_Policy_2012.pdf. Dokumentation: - Kontaktperson: gis@havochvatten.se Villkor: Enligt ICES data policy Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/ices/ows - WFS: -

ICES Statistical Rectangles (ices:ices-rectangles)

Indelning av havet Indelningar av havet i olika statistiska områden. Informationen kommer från ICES. Data får användas enligt ICES data policy, http://www.ices.dk/marine-data/guidelines-and-policy/Pages/ICES-data-policy.aspx samt http://www.ices.dk/marine-data/Documents/ICES_Data_Policy_2012.pdf. Dokumentation: - Kontaktperson: gis@havochvatten.se Villkor: Enligt ICES data policy Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/ices/ows - WFS: -

Kattegatt översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:kattegatt-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Kvarken översiktligt havsområde (hav-havsomraden-oversikter:kvarken-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Landningshamnar för svenskt fiske - för fiskerikontrollsammanhang (hav-special:landningshamnar-svenskt-yrkesfiske)

Utvalda svenska hamnar sammanställda för att använda i fiskerikontrollsammanhang. Fri användning. - Kontaktperson: Mats Börje, mats.borje@havochvatten.se - Tjänsteadress för WMS/WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/ows

Limniska ekoregioner (hav-biogeografiskaregioner:limniska_ekoregioner)

En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavbiogeografiskaregionerlimniskaekoregioner.html

Mjuk kustlinje (hav-bakgrundskartor:mjuk-kustlinje)

En avrundad och förenklad kustlinje baserad på ne coast endast tänkt att ingå som dellager i bakgrundskartor

musslor-nationella-miljoovervakningsstationer (hav-miljoovervakning:musslor-nationella-miljoovervakningsstationer)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Områden med nummer (hav-havsplanering:omraden)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Urval: Tema Energi (E och E UTR) (hav-havsplanering:omraden-energi)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Urval: Tema Försvar (F) (hav-havsplanering:omraden-forsvar)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Områden känsliga för fosfor (hav-vattenforvaltning:omraden-kansliga-for-fosfor)

Särskilt skyddsvärda områden som är känsliga för fosfor som kommer från övergödning och avlopp. https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenforvaltningomradenkansligaforfosfor.html

Områden känsliga för kväve (hav-vattenforvaltning:omraden-kansliga-for-kvave)

Särskilt skyddsvärda områden som är känsliga för kväve som kommer från övergödning och avlopp. https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenforvaltningomradenkansligaforkvave.html

Urval: Tema Natur (N och n) (hav-havsplanering:omraden-natur)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Öresund översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:oresund-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Skyddade marina områden i Sverige enligt OSPAR (OSPAR MPA) (hav-omradesskydd:ospar-mpa)

Skyddade områden i Nordostatlanten enligt havskonventionen OSPAR. https://www.havochvatten.se/geodatahavomradesskyddosparmpa.html

Havsbassänger enligt HELCOM (helcom:plc-baltic-sea-subbasins)

Områden för rapportering av näringsbelastning enligt Helsingforskonventionen framtagna av Helsingforskommissionen (HELCOM). Tillägg för svensk etiketthantering gjord av HaV. Mer information: https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/konventioner/helcom---skydd-av-den-marina-miljon-i-ostersjon.html

Tillrinningsområden enligt HELCOM (helcom:plc-subcatchments)

Områden för rapportering av näringsbelastning enligt Helsingforskonventionen framtagna av Helsingforskommissionen (HELCOM). Tillägg för svensk etiketthantering gjord av HaV. Mer information: https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/konventioner/helcom---skydd-av-den-marina-miljon-i-ostersjon.html

Sammanslagna tillrinningsområden enligt HELCOM (helcom:plc-subcatchments-merged)

Områden för rapportering av näringsbelastning enligt Helsingforskonventionen framtagna av Helsingforskommissionen (HELCOM). Tillägg för svensk etiketthantering samt ihopslagen version per havsbassäng gjorda av HaV. Mer information: https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/konventioner/helcom---skydd-av-den-marina-miljon-i-ostersjon.html

Riksintressen och riksintresseanspråk för tema Attraktiva livsmiljöer (hav-havsplanering:ri-attraktivalivsmiljoer)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Riksintresseanspråk för tema Energi (hav-havsplanering:ri-energi)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Riksintresseanspråk och influensområden för tema Försvar (hav-havsplanering:ri-forsvar)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Riksintressen och riksintresseanspråk för tema Natur (hav-havsplanering:ri-natur)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Riksintresseanspråk för tema Transport och kommunikationer (hav-havsplanering:ri-transportochkommunikationer)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Riksintresseanspråk för tema Yrkesfiske (hav-havsplanering:ri-yrkesfiske)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Rigabukten översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:rigabukten-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Riksintresse för yrkesfisket Hamnar (hav-riksintressen:riksintresse-yrkesfiske-hamnar)

Områden av riksintresse för yrkesfiske Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske. Det omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som då de pekades ut var av särskilt stor betydelse för näringen. Områden av riksintresse för yrkesfiske för yrkesfiske pekades ut första gången 1986 då med stöd av naturresurslagens (NRL, SFS 1987:247) 2 kap 5 §. Områdena reviderades 1991. Sedan dess har svenskt fiske genomgått stora förändringar. En förnyad översyn av de utpekade områdena resulterade 2006 i att riksintresseområdena återigen reviderades och nya riksintressen pekades ut enligt bestämmelser i Miljöbalken (SFS 1998:808) 3 kap 5 §. Syftet med bestämmelserna om riksintressen är att sådana områden ska ha ett långsiktigt skydd mot andra verksamheter som kan ha påtaglig negativ inverkan. Bedömningsgrunderna för de rådande områden av riksintresse för yrkesfisket finns redovisade i rapporten ”Områden av riksintresse för yrkesfiske” (FINFO 2006:1). Mer information: https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo2006_1.pdf Kontaktperson: Stig Thörnqvist, stig.thornqvist@havochvatten.se Villkor: Fri användning. Speciella villkor för vattendrag: Data kommer från SMHI och är nedladdat via geodata.se från http://opendata-view.smhi.se/SMHI_vatten/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=SMHI_vatten:smhi_natverksbildade_vattendrag_SVAR_2010_2&outputFormat=SHAPE-ZIP . För mer detaljer hänvisas till SMHIs hemsida http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622 Tjänsteadresser - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows Leverantör: HaV Version och/eller datum: 2014-03-03

Riksintresse för yrkesfisket Hav (hav-riksintressen:riksintresse-yrkesfiske-hav)

Områden av riksintresse för yrkesfiske Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske. Det omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som då de pekades ut var av särskilt stor betydelse för näringen. Områden av riksintresse för yrkesfiske för yrkesfiske pekades ut första gången 1986 då med stöd av naturresurslagens (NRL, SFS 1987:247) 2 kap 5 §. Områdena reviderades 1991. Sedan dess har svenskt fiske genomgått stora förändringar. En förnyad översyn av de utpekade områdena resulterade 2006 i att riksintresseområdena återigen reviderades och nya riksintressen pekades ut enligt bestämmelser i Miljöbalken (SFS 1998:808) 3 kap 5 §. Syftet med bestämmelserna om riksintressen är att sådana områden ska ha ett långsiktigt skydd mot andra verksamheter som kan ha påtaglig negativ inverkan. Bedömningsgrunderna för de rådande områden av riksintresse för yrkesfisket finns redovisade i rapporten ”Områden av riksintresse för yrkesfiske” (FINFO 2006:1). Mer information: https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo2006_1.pdf Kontaktperson: Stig Thörnqvist, stig.thornqvist@havochvatten.se Villkor: Fri användning. Speciella villkor för vattendrag: Data kommer från SMHI och är nedladdat via geodata.se från http://opendata-view.smhi.se/SMHI_vatten/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=SMHI_vatten:smhi_natverksbildade_vattendrag_SVAR_2010_2&outputFormat=SHAPE-ZIP . För mer detaljer hänvisas till SMHIs hemsida http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622 Tjänsteadresser - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows Leverantör: HaV Version och/eller datum: 2014-03-03

Riksintresse för yrkesfisket Sjöar (hav-riksintressen:riksintresse-yrkesfiske-sjoar)

Områden av riksintresse för yrkesfiske Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske. Det omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som då de pekades ut var av särskilt stor betydelse för näringen. Områden av riksintresse för yrkesfiske för yrkesfiske pekades ut första gången 1986 då med stöd av naturresurslagens (NRL, SFS 1987:247) 2 kap 5 §. Områdena reviderades 1991. Sedan dess har svenskt fiske genomgått stora förändringar. En förnyad översyn av de utpekade områdena resulterade 2006 i att riksintresseområdena återigen reviderades och nya riksintressen pekades ut enligt bestämmelser i Miljöbalken (SFS 1998:808) 3 kap 5 §. Syftet med bestämmelserna om riksintressen är att sådana områden ska ha ett långsiktigt skydd mot andra verksamheter som kan ha påtaglig negativ inverkan. Bedömningsgrunderna för de rådande områden av riksintresse för yrkesfisket finns redovisade i rapporten ”Områden av riksintresse för yrkesfiske” (FINFO 2006:1). Mer information: https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo2006_1.pdf Kontaktperson: Stig Thörnqvist, stig.thornqvist@havochvatten.se Villkor: Fri användning. Speciella villkor för vattendrag: Data kommer från SMHI och är nedladdat via geodata.se från http://opendata-view.smhi.se/SMHI_vatten/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=SMHI_vatten:smhi_natverksbildade_vattendrag_SVAR_2010_2&outputFormat=SHAPE-ZIP . För mer detaljer hänvisas till SMHIs hemsida http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622 Tjänsteadresser - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows Leverantör: HaV Version och/eller datum: 2014-03-03

Riksintresse för yrkesfisket Vattendrag (hav-riksintressen:riksintresse-yrkesfiske-vattendrag)

Områden av riksintresse för yrkesfiske Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske. Det omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som då de pekades ut var av särskilt stor betydelse för näringen. Områden av riksintresse för yrkesfiske för yrkesfiske pekades ut första gången 1986 då med stöd av naturresurslagens (NRL, SFS 1987:247) 2 kap 5 §. Områdena reviderades 1991. Sedan dess har svenskt fiske genomgått stora förändringar. En förnyad översyn av de utpekade områdena resulterade 2006 i att riksintresseområdena återigen reviderades och nya riksintressen pekades ut enligt bestämmelser i Miljöbalken (SFS 1998:808) 3 kap 5 §. Syftet med bestämmelserna om riksintressen är att sådana områden ska ha ett långsiktigt skydd mot andra verksamheter som kan ha påtaglig negativ inverkan. Bedömningsgrunderna för de rådande områden av riksintresse för yrkesfisket finns redovisade i rapporten ”Områden av riksintresse för yrkesfiske” (FINFO 2006:1). Mer information: https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo2006_1.pdf Kontaktperson: Stig Thörnqvist, stig.thornqvist@havochvatten.se Villkor: Fri användning. Speciella villkor för vattendrag: Data kommer från SMHI och är nedladdat via geodata.se från http://opendata-view.smhi.se/SMHI_vatten/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=SMHI_vatten:smhi_natverksbildade_vattendrag_SVAR_2010_2&outputFormat=SHAPE-ZIP . För mer detaljer hänvisas till SMHIs hemsida http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622 Tjänsteadresser - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows Leverantör: HaV Version och/eller datum: 2014-03-03

Särskilt värdefulla vatten fisk (hav-vardefullavatten:sarskilt-vardefulla-vatten-fisk)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Särskilt värdefulla vatten kultur (hav-vardefullavatten:sarskilt-vardefulla-vatten-kultur)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Särskilt värdefulla vatten natur (hav-vardefullavatten:sarskilt-vardefulla-vatten-natur)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Särskilt värdefulla vatten natur älvar (hav-vardefullavatten:sarskilt-vardefulla-vatten-natur-alvar)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Skagerrak översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:skagerrak-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Skärgårdshavet översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:skargardshavet-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Svenska hamnar - för fiskerikontrollsammanhang (hav-special:svenska-hamnar)

Utvalda svenska hamnar sammanställda för att använda i fiskerikontrollsammanhang. Fri användning. - Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se - Tjänsteadresser: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wms http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wfs

Utländska orter efter urval för fiskerikontrollsammanhang (hav-special:utlandska-orter-urval)

Utvalda utländska orter sammanställda för att användas i fiskerikontrollsammanhang. Fri användning. - Kontaktperson: Jonas Ljungberg, gis@havochvatten.se - Tjänsteadresser: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wms http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wfs

Värdefulla vatten fisk (hav-vardefullavatten:vardefulla-vatten-fisk)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Värdefulla vatten natur (hav-vardefullavatten:vardefulla-vatten-natur)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.