GBO provincies

INSPIRE Download service voor Beschermde Gebieden van de gezamenlijke provincies

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
infoFeatureAccessService, Beschermde gebieden
Fees
none
Access constraints
anders
Supported languages
dut
Data provider

GBO provincies (unverified)

Contact information:

Functioneel beheerder CDS INSPIRE

GBO provincies

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Deze Download service is gebaseerd op de geharmoniseerde provinciale datasets voor Beschermde Gebieden. Onderdeel van deze Download service zijn datasets voor Aardkundige Waarden, Ecologische Hoofdstructuur, Provinciale Monumenten, Nationale Landschappen, Stiltegebieden en WAV gebieden

Available map layers (2)

ps:ProtectedSite (ps:ProtectedSite)

gn:NamedPlace (gn:NamedPlace)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.