Grupo de Ecotoxicología de la Universi…

Datos de Contaminación Marina Costera

ecotox:ant02_06_mej ecotox:ant02_06_s ecotox:ant02_06_s
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER, Ecotoxicología, Uvigo, Pollution, Ecotoxicology
Fees
Ninguna
Access constraints
Bajo licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Grupo de Ecotoxicología de la Universidad de Vigo (ecotox.es) (unverified)

Contact information:

Aitor Freire Astray

Grupo de Ecotoxicología de la Universidad de Vigo (ecotox.es)

Trabajo:
Campus Lagoas Marcosende, Vigo, España

Email: 

Phone: 34986814087

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Este servicio da acceso a los mapas del Grupo de Ecotoxicología de la Universidad de Vigo, principalmente datos de contaminación de la costa de Galicia. Los datos se distribuyen con licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Available map layers (88)

Concentracións de Antraceno en mexillón. Periodo 2002-2006. (ecotox:ant02_06_mej)

Datos de concentración de Antraceno (Ant) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Antraceno en sedimentos. Periodo 2002-2006. (ecotox:ant02_06_s)

Datos de concentración de Antraceno (Ant) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Antraceno en mexillón. Periodo 2007-2011. (ecotox:ant07_11_mej)

Datos de concentración de Antraceno (Ant) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Antraceno en sedimentos. Periodo 2007-2011. (ecotox:ant07_11_s)

Datos de concentración de Antraceno (Ant) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Antraceno en mexillón. Periodo 2012-2016. (ecotox:ant12_16_mej)

Datos de concentración de Antraceno (Ant) en mexillón recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Antraceno en sedimentos. Periodo 2012-2016. (ecotox:ant12_16_s)

Datos de concentración de Antraceno (Ant) en sedimentos recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Antraceno en mexillón. Periodo 1997-2001. (ecotox:ant97_01_mej)

Datos de concentración de Antraceno (Ant) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Antraceno en sedimentos. Periodo 1997-2001. (ecotox:ant97_01_s)

Datos de concentración de Antraceno (Ant) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo (a) Antraceno en mexillón. Periodo 2002-2006. (ecotox:baa02_06_mej)

Datos de concentración de Benzo(a)Antraceno (Baa) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo(a)Antraceno en sedimentos. Periodo 2002-2006. (ecotox:baa02_06_s)

Datos de concentración de Benzo(a)Antraceno (Baa) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo (a) Antraceno en mexillón. Periodo 2007-2011. (ecotox:baa07_11_mej)

Datos de concentración de Benzo(a)Antraceno (Baa) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo(a)Antraceno en sedimentos. Periodo 2007-2011. (ecotox:baa07_11_s)

Datos de concentración de Benzo(a)Antraceno (Baa) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo(a)Antraceno en mexillon. Periodo 2012-2016. (ecotox:baa12_16_mej)

Datos de concentración de Benzo(a)Antraceno (Baa) en mexillón recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo(a)Antraceno en sedimentos. Periodo 2012-2016. (ecotox:baa12_16_s)

Datos de concentración de Benzo(a)Antraceno (Baa) en sedimentos recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo (a) Antraceno en mexillón. Periodo 1997-2001. (ecotox:baa97_01_mej)

Datos de concentración de Benzo (a) Antraceno (Baa) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo (a) Antraceno en sedimentos. Periodo 1997-2001. (ecotox:baa97_01_s)

Datos de concentración de Benzo (a) Antraceno (Baa) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo (a) Pireno en mexillón. Periodo 2002-2006. (ecotox:bap02_06_mej)

Datos de concentración de Benzo(a)Pireno (Bap) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo(a)Pireno en sedimentos. Periodo 2002-2006. (ecotox:bap02_06_s)

Datos de concentración de Benzo(a)Pireno (Bap) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo (a) Pireno en mexillón. Periodo 2007-2011. (ecotox:bap07_11_mej)

Datos de concentración de Benzo(a)Pireno (Bap) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo(a)Pireno en sedimentos. Periodo 2007-2011.. (ecotox:bap07_11_s)

Datos de concentración de Benzo(a)Pireno (Bap) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo(a)Pireno en mexillón. Periodo 2012-2016. (ecotox:bap12_16_mej)

Datos de concentración de Benzo(a)Pireno (Bap) en mexillón recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo(a)Pireno en sedimentos. Periodo 2012-2016. (ecotox:bap12_16_s)

Datos de concentración de Benzo(a)Pireno (Bap) en sedimentos recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo (a) Pireno en mexillón. Periodo 1997-2001. (ecotox:bap97_01_mej)

Datos de concentración de Benzo(a)Pireno (Bap) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Benzo(a)Pireno en sedimentos. Periodo 1997-2001. (ecotox:bap97_01_s)

Datos de concentración de Benzo(a)Pireno (Bap) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cadmio en mexillón. Periodo 2002-2006. (ecotox:cd02_06_mej)

Datos de concentración de Cadmio (Cd) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cadmio en sedimentos. Periodo 2002-2006. (ecotox:cd02_06_s)

Datos de concentración de Cadmio (Cd) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cadmio en mexillón. Periodo 2007-2011. (ecotox:cd07_11_mej)

Datos de concentración de Cadmio (Cd) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cadmio en sedimentos. Periodo 2007-2011. (ecotox:cd07_11_s)

Datos de concentración de Cadmio (Cd) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cadmio en mexillón. Periodo 2012-2016. (ecotox:cd12_16_mej)

Datos de concentración de Cadmio (Cd) en mexillón recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cadmio en sedimentos. Periodo 2012-2016. (ecotox:cd12_16_s)

Datos de concentración de Cadmio (Cd) en sedimentos recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cadmio en sedimentos. Periodo1987-1991. (ecotox:cd87_91_s)

Datos de concentración de Cadmio (Cd) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1987-1991 nos casos que un mesmo punto teña máis dun dato no mesmo periodo, para a representación escollese o dato máis desfavorable, e decir, o de maior concentración). Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cadmio en mexillón. Periodo 1997-2001. (ecotox:cd97_01_mej)

Datos de concentración de Cadmio (Cd) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cadmio en sedimentos. Periodo 1997-2001. (ecotox:cd97_01_s)

Datos de concentración de Cadmio (Cd) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cobre en mexillón. Periodo 2002-2006. (ecotox:cu02_06_mej)

Datos de concentración de Cobre (Cu) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cobre en sedimentos. Periodo 2002-2006. (ecotox:cu02_06_s)

Datos de concentración de Cobre (Cu) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cobre en mexillón. Periodo 2007-2011. (ecotox:cu07_11_mej)

Datos de concentración de Cobre (Cu) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cobre en sedimentos. Periodo 2007-2011. (ecotox:cu07_11_s)

Datos de concentración de Cobre (Cu) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cobre en mexillón. Periodo 2012-2016. (ecotox:cu12_16_mej)

Datos de concentración de Cobre (Cu) en mexillón recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cobre en sedimentos. Periodo 2012-2016. (ecotox:cu12_16_s)

Datos de concentración de Cobre (Cu) en sedimentos recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cobre en sedimentos. Periodo1987-1991. (ecotox:cu87_91_s)

Datos de concentración de Cobre (Cu) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1987-1991 nos casos que un mesmo punto teña máis dun dato no mesmo periodo, para a representación escollese o dato máis desfavorable, e decir, o de maior concentración). Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cobre en mexillón. Periodo 1997-2001. (ecotox:cu97_01_mej)

Datos de concentración de Cobre (Cu) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Cobre en sedimentos. Periodo 1997-2001. (ecotox:cu97_01_s)

Datos de concentración de Cobre (Cu) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Vertidos 2015 - 2016 en Galicia (ecotox_vertidos:ecotox_vertidos)

La capa que presenta información sobre vertidos en la costa gallega desde marzo de 2015 hasta marzo de 2016. Los datos se han obtenido a apartir de comunicaciones de vertidos consultados en diferentes publicaciones electrónicas. The layer displays information on spillages on the coast of Galicia since March 2015 until March 2016. Data has been retrieved from media.

Concentracións de Fluoranteno en sedimentos. Periodo 2002-2006. (ecotox:fla02_06_s)

Datos de concentración de Fluoranteno (Fla) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Fluoranteno en sedimentos. Periodo 2007-2011. (ecotox:fla07_11_s)

Datos de concentración de Fluoranteno (Fla) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Fluoranteno en sedimentos. Periodo 2012-2016. (ecotox:fla12_16_s)

Datos de concentración de Fluoranteno (Fla) en sedimentos recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Fluoranteno en sedimentos. Periodo 1997-2001. (ecotox:fla97_01_s)

Datos de concentración de Fluoranteno (Fla) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Mercurio en mexillón. Periodo 2002-2006. (ecotox:hg02_06_mej)

Datos de concentración de Mercurio (Hg) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Mercurio en sedimentos. Periodo 2002-2006. (ecotox:hg02_06_s)

Datos de concentración de Mercurio (Hg) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Mercurio en mexillón. Periodo 2007-2011. (ecotox:hg07_11_mej)

Datos de concentración de Mercurio (Hg) en mexillóndas rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Mercurio en sedimentos. Periodo 2007-2011. (ecotox:hg07_11_s)

Datos de concentración de Mercurio (Hg) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Mercurio en mexillón. Periodo 2012-2016. (ecotox:hg12_16_mej)

Datos de concentración de Mercurio (Hg) en mexillón recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Mercurio en sedimentos. Periodo 2012-2016. (ecotox:hg12_16_s)

Datos de concentración de Mercurio (Hg) en sedimentos recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Mercurio en mexillón. Periodo 1997-2001. (ecotox:hg97_01_mej)

Datos de concentración de Merucrio (Hg) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Mercurio en sedimentos. Periodo 1997-2001. (ecotox:hg97_01_s)

Datos de concentración de Mercurio (Hg) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Chumbo en mexillón. Periodo 2002-2006. (ecotox:pb02_06_mej)

Datos de concentración de Chumbo (Pb) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Chumbo en sedimentos. Periodo 2002-2006. (ecotox:pb02_06_s)

Datos de concentración de Chumbo (Pb) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Chumbo en mexillón. Periodo 2007-2011. (ecotox:pb07_11_mej)

Datos de concentración de Chumbo (Pb) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Chumbo en sedimentos. Periodo 2007-2011. (ecotox:pb07_11_s)

Datos de concentración de Chumbo (Pb) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Chumbo en mexillón. Periodo 2012-2016. (ecotox:pb12_16_mej)

Datos de concentración de Chumbo (Pb) en mexillón recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Chumbo en sedimentos. Periodo 2012-2016. (ecotox:pb12_16_s)

Datos de concentración de Chumbo (Pb) en sedimentos recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Chumbo en sedimentos. Periodo 1987-1991. (ecotox:pb87_91_s)

Datos de concentración de Chumbo (Pb) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1987-1991 nos casos que un mesmo punto teña máis dun dato no mesmo periodo, para a representación escollese o dato máis desfavorable, e decir, o de maior concentración). Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Chumbo en mexillón. Periodo 1997-2001. (ecotox:pb97_01_mej)

Datos de concentración de Chumbo (Pb) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Chumbo en sedimentos. Periodo 1997-2001. (ecotox:pb97_01_s)

Datos de concentración de Chumbo (Pb) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Fenantreno en mexillón. Periodo 2002-2006. (ecotox:phe02_06_mej)

Datos de concentración de Fenantreno (Phe) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracions de Fenantreno en sedimentos. Periodo 2002-2006. (ecotox:phe02_06_s)

Datos de concentración de Fenantreno (Phe) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Fenantreno en mexillón. Periodo 2007-2011. (ecotox:phe07_11_mej)

Datos de concentración de Fenantreno (Phe) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Fenantreno en sedimentos. Periodo 2007-2011. (ecotox:phe07_11_s)

Datos de concentración de Fenantreno (Phe) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Fenantreno en mexillón. Periodo 2012-2016. (ecotox:phe12_16_mej)

Datos de concentración de Fenantreno (Phe) en mexillón recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Fenantreno en sedimentos. Periodo 2012-2016. (ecotox:phe12_16_s)

Datos de concentración de Fenantreno (Phe) en sedimentos recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Fenantreno en mexillón. Periodo 1997-2001. (ecotox:phe97_01_mej)

Datos de concentración de Fenantreno (Phe) en mexillón das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Fenantreno en sedimentos. Periodo 1997-2001. (ecotox:phe97_01_s)

Datos de concentración de Fenantreno (Phe) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Datos de PNR do periodo 2002-2006. Elutriado (ecotox:pnr02_06)

Datos de PNR de la costa gallega para el periodo 2002-2006 en elutriado. En los puntos en los que existe más de un dato para el periodo se ha tomado el más bajo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Datos de PNR do periodo 2007-2011. Elutriado (ecotox:pnr07_11)

Datos de PNR de la costa gallega para el periodo 2007-2011 en elutriado. En los puntos en los que existe más de un dato para el periodo se ha tomado el más bajo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Datos de PNR do periodo 1997-2001. Elutriado (ecotox:pnr97_01)

Datos de PNR de la costa gallega para el periodo 1997-2001 en elutriado. En los puntos en los que existe más de un dato para el periodo se ha tomado el más bajo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Spillages on the coast of Galicia in 2015 (pcv_vertidos:pvc_2015_spillages)

La capa presenta la información sobre vertidos en la costa gallega en al año 2015. Está basada en datos de los informes del Plan de Control de Vertidos de la agencia pública Aguas de Galicia de 2015. This layer presents information about spillages on the coast of Galicia in 2015. Data has been retrive from reports of the Plan de Control de Vertidos and the Agencia pública Aguas de Galicia.

Concentracións de Pireno en sedimentos. Periodo 2002-2006. (ecotox:pyr02_06_s)

Datos de concentración de Pireno (Pyr) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Pireno en sedimentos. Periodo 2007-2011. (ecotox:pyr07_11_s)

Datos de concentración de Pireno (Pyr) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Pireno en sedimentos. Periodo 2012-2016. (ecotox:pyr12_16_s)

Datos de concentración de Pireno (Pyr) en sedimentos recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Pireno en sedimentos. Periodo 1997-2001. (ecotox:pyr97_01_s)

Datos de concentración de Pireno (Pyr) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

spills_2014 (ecotox_vertidos:spills_2014)

tfc (tfcma:tfc)

Datos de vertidos recogidos durante el desarrollo del TFC de Gemma Aguiar en 2016 - 2017.

tfcuno (tfcma:tfcuno)

Concentracións de Zinc en sedimentos. Periodo 2002-2006. (ecotox:zn02_06_s)

Datos de concentración de Zinc (Zn) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2002-2006, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Zinc en sedimentos. Periodo 2007-2011. (ecotox:zn07_11_s)

Datos de concentración de Zinc (Zn) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2007-2011, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Zinc en sedimentos. Periodo 2012-2016. (ecotox:zn12_16_s)

Datos de concentración de Zinc (Zn) en sedimentos recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 2012-2016, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Zinc en sedimentos. Periodo 1987-1991 (ecotox:zn87_91_s)

Datos de concentración de Zinc (Zn) en sedimentos das augas costeiras galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1987-1991, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Concentracións de Zinc en sedimentos. Periodo 1997-2001. (ecotox:zn97_01_s)

Datos de concentración de Zinc (Zn) en sedimentos das rías galegas recopilados polo grupo de Ecotoxicoloxía da Universidade de Vigo, tanto de proxectos propios como da bibliografía dispoñible. Preséntanse os datos para o periodo 1997-2001, escolléndose o dato máis desfavorable (concentración maior) para os casos nos que un mesmo punto ten máis dun dato no mesmo periodo. Os datos distribúense con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.