PDOK

brpgewaspercelen brpgewaspercelen brpgewaspercelen
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
BRP, gewaspercelen, Basisregistratie, BRP Gewaspercelen, infoMapAccessService
Fees
NONE
Access constraints
otherRestrictions; Geen beperkingen; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Work:
Apeldoorn, Nederland

Email: 

Ads by Google

BRP Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen (BRP) van Dienst Regelingen. De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op de Top10vector. De gebruiker van het perceel dient aan te geven welk gewas wordt geteeld op het betreffende perceel.

Available map layers (1)

brpgewaspercelen (brpgewaspercelen)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.