[unknown data provider]

CalVol CalVol CalVol
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ajuntament de Sant Cugat

postal:

Ads by Google

Available map layers (18)

Volumetria (CalVol)

Delimitació dels sectors (Sectors)

Proteccions arqueològiques (ProtArqueo)

Catàleg (Catalog)

Parcel·lari cadastral (parcela_bo)

Expedients (Expedientes)

Qualificació (calificacio)

Etiquetes de volumetria (Label_volumetria)

Etiquetes de qualificació (escala petita) (Label_qualificacio1)

Etiquetes de qualificació (escala gran) (Label_qualificacio)

Noms carrers (escala petita) (Carrers1000_3000)

Noms carrers (escala mitjana) (Carrers500_1000)

Noms de carrers (escala gran) (Carrers200_500)

Números postals (CARRER_NUMS_POSTALS)

Barris (BarriArea)

Línies etiquetes (Etiquetes)

Terminadors etiquetes (Begin_of_Etiquetes)

Etiquetes de barris (Label_of_Etiquetes)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.