Direcció General de Protecció Civil

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc per Contaminació Marina.

Camcat_perill Camcat_vulnerabilitat camcatl
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Protecció Civil, Catalunya, Riscos, Mapa
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol¿licitar-ne l'autorització.
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Direcció General de Protecció Civil (unverified)

Contact information:

Direcció General de Protecció Civil

MAILING ADDRESS:
Barcelona,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Representació del perill i la vulnerabilitat globals de contaminació accidental de les aigües marines per a cada municipi.

Available map layers (3)

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc per Contaminació Marina. (camcatl)

Representació del perill i la vulnerabilitat globals de contaminació accidental de les aigües marines per a cada municipi.

Perill (Camcat_perill)

Vulnerabilitat (Camcat_vulnerabilitat)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.