Štátna ochrana prírody Slovenskej Repu…

Webová prvková služba chránených území

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, Priestorové údaje, Životné prostredie, Chránené územia, Chránené stromy
Fees
za použitie tejto služby sa žiadne poplatky nevyžadujú
Access constraints
bez obmedzení
Supported languages
eng
Data provider

Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky (ŠOP SR) (unverified)

Contact information:

Peter Pastorek

Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky (ŠOP SR)

975 90 Banská Bystrica, Slovensko

Phone: +421 48 4712 032

Service metadata

Ads by Google

Webová prvková služba (OGC WFS 2.0.0) Prostredníctvom tejto služby sa poskytujú priestorové údaje o chránených územiach vo forme digitálnych vrstiev.

Available map layers (11)

Birds distribution (sopsr:birds_distribution)

UNESCO (sopsr:unesco)

Gis vrstva uzemí svetového prírodného dedičstva

Biosférické rezervácie (sopsr:biosfericke_rezervacie)

Gis vrstva biosferickych rezervacii

Chránené stromy (sopsr:chranene_stromy)

GIS vrstva chránených stromov

Habitats distribution (sopsr:habitats_distribution)

Ramsarské lokality (sopsr:ramsar)

Gis vrstva ramsarských lokalít

Species distribution (sopsr:species_distribution)

Chránené vtáčie územia (sopsr:chranene_vtacie_uzemia)

Gis vrstva chránených vtáčích území

Veľkoplošné chránené územia (sopsr:vchu)

Maloplošné chránené územia (sopsr:mchu)

GIS vrstva maloplošných chránených území

Územia európskeho významu (sopsr:uzemia_europskeho_vyznamu)

GIS vrstva území európskeho významu

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.