[unknown data provider]

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

clasificP clasificP clasificP
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Available map layers (52)

Ajuntament de Santa Coloma de Farners (NOU)

Classificacio del sol (pgclassificacio)

pgclassificacio

Classificacio poligons (clasificP)

Classificacio poligons

Classificació del sòl (clasific)

Etiquetes Règim del sòl (clastex)

ejes (ejes_02)

Classificacio del sol (fixa)

fixa

Eixos (ejes_01)

Principals eixos viaris

Cadastre urbà (pgcadurb)

pgcadurb

constru (constru)

Parcela (parcela)

Etiquetes Illes Cadastre (masat)

Etiquetes de parcela (parcelat)

parcelat

construt (construt)

construt

Cadastre rústica (pgcadrus)

pgcadrus

constru_rus (constru_rus)

Parcela Rústica (DParcela)

Subparcela rústica (subparcela_rus)

Parcela rústica (parcela_rus)

Etiquetes illes rústica (masat_rus)

Etiquetes parceles rústica (parcelat_rus)

Etiquetes subparceles rústica (subparcelat_rus)

Etiquetes cadastre rústica (Dparcelat_rus)

parcelat

construt (Dconstrut_rus)

construt

Límits administratius (pgmunicipi)

pgmunicipi

municip (municip_01)

Límit administratiu (municip_02)

Condicions d'ordenació (pgordenacio)

pgordenacio

Amplada edificació (coedfel)

volum (volum)

volum fixa

Etiquetes de volumetria (volumtex)

Etiquetes Amplada edificació (coedfet)

Trames qualificacions (pgqualificacionst)

pgqualificacionst

Trames qualificacions (cualifict)

pgordenaciot (pgordenaciot)

pgordenaciot

volumt (volumt)

volum fixa

Vorera (pgaltres)

pgaltres

Vorera (Voreres)

Altres línies (Elemlin_rus)

crvorera fixa

Làmines d'aigua (wa)

Qualificació del sòl (pgqualificacions)

pgqualificacions

Qualificació del sòl (cualific)

Etiquetes de qualificació (cualtex)

Sector de planejament (pgsector)

pgsector

Sector de planejament (sector)

Etiquetes de Sectors (sectex)

Municipis veïns (pga8)

pga8

Municipis veïns (municipis_veins)

Carreteres (pgvialer)

pgvialer

Carreteres 1 (nw1)

Carreteres 2 (nw2)

Carreteres 3 (nw3)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.