[unknown data provider]

Carrerer (El Prat de Llobregat)

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.0.0
Keywords
El, Prat, Llobregat, Carrerer, WFS
Fees
Gratuit / Gratuito / Free
Access constraints
Cap restriccio, en base a un us responsable / Ninguna restriccion, en base a un uso responsable / No restrictions, assuming a responsible use
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Guia urbana online de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Carrerer: Punts d'interès, línies d'autobús, sentits de circulació, vies de comunicació

Available map layers (13)

Elements catalogats (e_catalogats)

Vies de Comunicacio (vies_comunicacio)

Línies d'Autobus (transport_urba)

Allotjament (allotjament)

Aparcament Públic (aparcament_public)

Benzinera (benzinera)

Bústies (bustia)

Farmàcies (farmacia)

Mercats (mercat)

Parades d'Autobus (parada_bus)

Parades de Taxi (taxi)

Parades de Renfe (renfe)

Masies (masies)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.