Havs- och vattenmyndigheten (Swedish A…

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
eng
Data provider

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management) (unverified)

Contact information:

Geografisk hantering

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management)

41104 Göteborg, Sweden

Phone: 010-698 60 00

Service metadata

Ads by Google

Innehåller bland annat limniska ekoregioner

Available map layers (2)

Limniska ekoregioner (hav-biogeografiskaregioner:limniska_ekoregioner)

En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavbiogeografiskaregionerlimniskaekoregioner.html

BR.Bio-geographicalRegions (hav-biogeografiskaregioner:BR.Bio-geographicalRegion)

En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavbiogeografiskaregionerlimniskaekoregioner.html

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.