Ajuntament de Sitges

Servei WMS de l'Ajuntament de Sitges

E_UCLAS E_UCLAS E_UCLAS
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
poum, urbanisme, administració, local, carrerer
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

Ajuntament de Sitges (unverified)

Contact information:

Servei d'Informació de Base

Ajuntament de Sitges

POSTAL:
Pl. Ajuntament, sn, 08870 Sitges, España

Email: 

Phone: (+34) 938 117 600

Ads by Google

Servei de Publicació de Cartografia de l'Ajuntament de Sitges. Accessible mitjançant el protocol WMS d'OpenGIS.

Available map layers (23)

Classificació (E_UCLAS)

Catalogats (E_UCTLG)

Sectors (E_USECT)

Qualificació (E_UCALF)

Límit municipi (A_LMUN)

Illa (A_ILLA)

Zona Arbrada (A_ZARBR)

Línia de vorera (A_ACERAS)

Perímetre de Pont (A_PPUENTE)

Marge d'autopista (A_MAUTO)

Marge de carretera (A_MCARR)

Marge riu (A_MRIO)

Línia de costa (A_LCOSTA)

Línia tanca (A_LTANCA)

Dic d'embassament o presa (A_DIQUE)

Eix de FFCC (A_EFFCC)

Línia de Perímetre de Zona Esportiva (A_PZDEPOR)

Línia de Perímetre de Zona Portuària (A_PZPORTU)

Edificis (A_EDIF)

Piscina (A_PISC)

Números de carrer (LOCG_NUMPOL)

Carrerer (LOCG_VIA)

Text d'eixos prioritaris (A_TXTPRIO)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.