Ministerie van VROM

RO-Online: De landelijke voorziening voor digitale ruimtelijke ordeningsplannen

BP:HuidigeBestemming ROO:Plangebied ROO:Plangebied
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
ruimtelijke ordening, planologie, bestemmingsplannen, structuurvisies, AMvB, provinciale verordeningen, wet ruimtelijke ordening, besluit ruimtelijke ordening, IMRO
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

Ministerie van VROM (unverified)

Contact information:

Postbus digitale plannen

Ministerie van VROM

postal:
Rijnstraat 8, 2515XP Den Haag, The Netherlands

Email: 

Phone: 070 339 39 39

Ads by Google

Digitale ruimtelijke plannen die verplicht beschikbaar worden gesteld a.g.v. digitale aspecten van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (per 1/1/2010) en vrijwillig beschikbaar gesteld oudere plannen.

Available map layers (57)

BP:HuidigeBestemming (BP:HuidigeBestemming)

AMB:Besluitgebied (AMB:Besluitgebied)

AMB:Besluitsubvlak (AMB:Besluitsubvlak)

AMB:Besluitvlak (AMB:Besluitvlak)

AMB:Regelinggebied (AMB:Regelinggebied)

DW:Plangebied (DW:Plangebied)

DW:Onderdelen (DW:Onderdelen)

BP:Bestemmingsplangebied (BP:Bestemmingsplangebied)

BP:Enkelbestemming (BP:Enkelbestemming)

BP:Dubbelbestemming (BP:Dubbelbestemming)

BP:Functieaanduiding (BP:Functieaanduiding)

BP:Figuur (BP:Figuur)

BP:Gebiedsaanduiding (BP:Gebiedsaanduiding)

BP:Gebiedsaanduiding_overzicht (BP:Gebiedsaanduiding_overzicht)

BP:Wijzigingsplangebied (BP:Wijzigingsplangebied)

BP:Bouwaanduiding (BP:Bouwaanduiding)

BP:Bouwvlak (BP:Bouwvlak)

BP:Inpassingsplangebied (BP:Inpassingsplangebied)

BP:Lettertekenaanduiding (BP:Lettertekenaanduiding)

BP:Maatvoering (BP:Maatvoering)

BP:Rijksbestemmingsplangebied (BP:Rijksbestemmingsplangebied)

BP:Uitwerkingsplangebied (BP:Uitwerkingsplangebied)

GSV:Structuurvisieplangebied (GSV:Structuurvisieplangebied)

GSV:Structuurvisiecomplex (GSV:Structuurvisiecomplex)

GSV:Structuurvisiegebied (GSV:Structuurvisiegebied)

NP:NationaalPlangebied (NP:NationaalPlangebied)

NP:NationaalComplex (NP:NationaalComplex)

NP:NationaalVerbinding (NP:NationaalVerbinding)

NP:NationaalGebied (NP:NationaalGebied)

PCP:Plangebied (PCP:Plangebied)

PV:Besluitgebied (PV:Besluitgebied)

PV:Besluitsubvlak (PV:Besluitsubvlak)

PV:Besluitvlak (PV:Besluitvlak)

PP:ProvinciaalPlangebied (PP:ProvinciaalPlangebied)

PP:ProvinciaalComplex (PP:ProvinciaalComplex)

PP:ProvinciaalVerbinding (PP:ProvinciaalVerbinding)

PP:ProvinciaalGebied (PP:ProvinciaalGebied)

PSV:Structuurvisieplangebied (PSV:Structuurvisieplangebied)

PSV:Structuurvisiecomplex (PSV:Structuurvisiecomplex)

PSV:Structuurvisieverklaring (PSV:Structuurvisieverklaring)

PSV:Structuurvisiegebied (PSV:Structuurvisiegebied)

ROO:Plangebied (ROO:Plangebied)

RSV:Structuurvisieplangebied (RSV:Structuurvisieplangebied)

RSV:Structuurvisiecomplex (RSV:Structuurvisiecomplex)

RSV:Structuurvisiegebied (RSV:Structuurvisiegebied)

XGB:Aanwijzingsbesluitgebied (XGB:Aanwijzingsbesluitgebied)

XGB:Beheersverordeninggebied (XGB:Beheersverordeninggebied)

XGB:BuitenToepassingVerklaringBeheersverordeninggebied (XGB:BuitenToepassingVerklaringBeheersverordeninggebied)

XGB:Projectbesluitgebied (XGB:Projectbesluitgebied)

XGB:ReactieveAanwijzinggebied (XGB:ReactieveAanwijzinggebied)

XGB:Tijdelijkeontheffingbuitenplansgebied (XGB:Tijdelijkeontheffingbuitenplansgebied)

XGB:Voorbereidingsbesluitgebied (XGB:Voorbereidingsbesluitgebied)

XGB:Omgevingsvergunninggebied (XGB:Omgevingsvergunninggebied)

XGB:Exploitatieplangebied (XGB:Exploitatieplangebied)

XGB:Gerechtelijkeuitspraakgebied (XGB:Gerechtelijkeuitspraakgebied)

XGB:Besluitsubvlak (XGB:Besluitsubvlak)

XGB:Besluitvlak (XGB:Besluitvlak)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.