Statens kartverk

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.1.0
Keywords
havbunn, raster
Fees
Norge digital
Access constraints
Copyright Statens kartverk 2007-2013
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Statens kartverk (unverified)

Contact information:

Jarle J. Pedersen

Statens kartverk

Statens kartverk, 3507 Hønefoss, Norway

Email: 

Phone: + 47 32 11 84 40

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Tjenesten inneholder oversiktsdata over dybdeforholdene i norske havområder samt detaljerte skyggerelieff langs kysten i Nord-Norge. Dataene har ulike kilder og svært varierende kvalitet. Oversiktsdataene må kun brukes som bakgrunnsinformasjon. De detaljerte skyggerelieffene er av god kvalitet basert på moderne målinger.

Available map layers (0)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.