Riksantikvaren

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
brannvern, verneverdig, tett, trehusbebyggelse, brannsmitte
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

Riksantikvaren (unverified)

Contact information:

Christer Vinje Gimse

Riksantikvaren

postal:
Dronningens gate 13, Pb. 8196 Dep., 0034 Oslo, Norge

Email: 

Phone: +4798202836

Ads by Google

Tjenesten inneholder to lag: Områdeavgrensning for verneverdig tett trehusbebyggelse i norske byer, og brannsmitteområde for den verneverdig tette trehusbebyggelsen. Verneverdig tett trehusbebyggelse er definert som sammenhengende tett trehusbebyggelse, som av antikvariske myndigheter er vurdert som verneverdig. Bebyggelsen må bestå av minst 20 hus med mindre enn åtte meter mellom husene. Brannsmitteområde er en avgrensning rundt verneverdig tett trehusbebyggelse hvor formålet er å hindre at brann i ett hus sprer seg til den øvrige bebyggelsen.

Available map layers (2)

Brannsmitteområde (0)

Brannsmitteområde er en avgrensning rundt verneverdig tett trehusbebyggelse hvor formålet er å hindre at brann i ett hus sprer seg til den øvrige bebyggelsen.

Verneverdig tett trehusbebyggelse (1)

Verneverdig tett trehusbebyggelse er definert som sammenhengende tett trehusbebyggelse, som av antikvariske myndigheter er vurdert som verneverdig. Bebyggelsen må bestå av minst 20 hus med mindre enn åtte meter mellom husene.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.