oss

bke_bakgrundskarta_enkel bke_bakgrundskarta_enkel sokvyx_pagaendeprojekt_anlaggningsprojekt_2017
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

oss (unverified)

Contact information:

oss

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (380)

Bakgrundskarta, enkel (bke_bakgrundskarta_enkel)

Layer-Group type layer: bke_bakgrundskarta_enkel

Adressområden (Adresser_Adressomraden)

Höjdmodell 2010, mark (Hojdmodell_2010_mark)

Höjdmodell, mark och åskanning (Hojdmodell_mark_askanning)

Kommunmask (Kommunkarta_kommunmask)

Befolkningstäthet 2009 (befdens2009)

Befolkningstäthet 2010 (befdens2010)

Befolkningstäthet 2011 (befdens2011)

Befolkningstäthet 2012 (befdens2012)

Befolkningstäthet 2013 (befdens2013)

Befolkningstäthet 2014 (befdens2014)

Befolkningstäthet 2015 (befdens2015)

Reliefkarta (hillshade_nnh)

Sjöar och större vattendrag - Fastighetskartan (sokvy_fk_mv_esktn)

Bollplaner (sokvy_kultur_fritid_bollplaner)

Badhus (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_badhus)

Badplatser (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_badplatser)

Kommunens badplatser med god tillgänglighet

Bangolf (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_bangolf)

Bangolf

Bibliotek (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_bibliotek)

Bibliotek

Boulebanor (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_boule)

Campingplatser (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_camping)

Camping

Parken Zoo, djurpark (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_djurpark)

Parken Zoo, djurpark

Elljusspår (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_elljusspar)

Fiskemöjlighet (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fiske)

Sigurdsristningen (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fornlamning)

Fotbollsarena (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fotbollsarena)

Fotbollsplaner (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fotbollsplan)

Fotbollsplan

Friidrottsarena (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_friidrottsarena)

Friluftsområden (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_friluftsomrade)

Gästhamnar (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_gasthamn)

Gästhamn

Golfbanor (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_golf)

Golfbana

Herrgårdar (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_herrgard)

Herrgårdsmiljöer är särpräglade landskap med alléer, stor andel ädellövträd, vattenspeglar och storslagna byggnader. Skyddade miljöer.

Idrottshallar (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_idrottshall)

Idrottsplatser (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_idrottsplats)

Idrottsplats

Isbanor (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_isbana)

Skridsko, ishockey

Isstadion (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_isstadion)

Konferensanläggningar (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_konferensanlaggning)

Konferensanläggning

Kyrkor (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_kyrka)

Kyrkomiljöer har ofta upphöjd position i landskapet och omges av ädellövträd och alléer. Skyddade miljöer.

Medborgarkontor (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_medborgarkontor)

Mindre skjutbanor (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_mindre_skjutbana)

Anläggning för skytte av mindre storlek

Motorstadion (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_motorstadion)

Motorsportanläggning

Museum (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_museum)

Konsertlokaler (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_musik)

Plats för musikaktivitet

Parken Zoo, nöjespark (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_nojespark)

Nöjespark

Postkontor (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_post)

Ridhus (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_ridhus)

Skidbacke (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_skidbacke)

Skidlift (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_skidlift)

Skjutbanor (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_skjutbana)

Anläggning för skytte

Skyttecentrum (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_skyttecentrum)

Slott (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_slott)

Slottsmiljöer ger ofta särsprägel i ett stort omland genom både storslagna byggnader, alléer, ädellöv i både bestånd och som solitärer.

Spontanidrottsplatser (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_spontanidrottsplats)

Yta (gräs, grus eller asfalt) avsedd för lek och bollspel t.ex. ”Kulanplan” från Fotbollsförbundet

Sportflygfält (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_sportflygfalt)

Sportflygfält

Stadsarkiv (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_stadsarkiv)

Teater (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_teater)

Tennis (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_tennis)

Travbana (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_travbana)

Travbana

Turistbyrå (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_turistbyra)

Utescener (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_utescen)

Utescen

Utomhusbad (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_utomhusbad)

Väderkvarnar (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_vaderkvarn)

Vandrarhem (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_vandrarhem)

Vindskydd (sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_vindskydd)

NYKO nivå 1 (sokvy_nyko_1)

NYKO nivå 2 (sokvy_nyko_2)

NYKO nivå 3 (sokvy_nyko_3)

NYKO nivå 4 (sokvy_nyko_4)

Högskola (sokvy_utbildning_skolor_hogskola)

Högskolan i kommunen.

Särskolor (sokvy_utbildning_skolor_sarskola)

Särskolor i kommunen.

Adresser (sokvyx_adresser_adresser)

Bebyggelsenamn, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_bebyggelsenamn)

Broar, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_bro)

Naturreservat, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_naturreservat)

Områdesnamn, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_omradesnamn)

Parker, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_park)

Rondeller, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_rondell)

Samhällsfunktioner, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_samhallsfunktion)

Småorter, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_smaorter)

Sport/idrott, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_sport_idrott)

Stadsdelar, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_stadsdel)

Tätorter, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_tatort)

Terrängnamn, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_terrangnamn)

Torg, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_torg)

Turistinformation, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_turistinformation)

Sjöar, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_vatten)

Hydrografi, text (sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_vattendrag)

Gatunamn, text (sokvyx_bk_nvdb_dkgatunamn)

Vägnummer, text (sokvyx_bk_nvdb_dkvagnummer)

Större städer - Sverigekartan (sokvyx_bk_sv_tx_riks)

Kommungräns - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_bakgrundkartor_fk_ay_0484_kommungrans)

Övrig mark, Sverigekartan - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_bakgrundkartor_fk_ay_0484_ovrig_mark)

Tätorter, Eskilstuna kommun- Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_bakgrundskartor_tatorter)

Byggnader - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_fk_by_0484)

Byggnader, landsbygd - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_fk_by_0484_landsbygd)

Hydrografi - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_fk_hl_0484)

Järnvägar - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_fk_jl_0484)

Skog - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_fk_mo_0484)

Sjöar och större vattendrag - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_fk_mv_0484)

Vägar - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_fk_vl_0484)

Kommungräns - Kommunkartan (sokvyx_bke_kommunkarta_kommungrans)

Övrig mark - Kommunkartan (sokvyx_bke_kommunkarta_kommungrans_ovrig_mark)

Tätorter, ytor - Kommunkartan (sokvyx_bke_kommunkarta_tatortdetalj)

Funktionell vägklass - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_nvdb_dkfunkvagklass)

Profilbyggnader - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_primarkartan_mapbuilding_profilbyggnader)

Vägkant, linje - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_primarkartan_maproadedge)

Markanvändning - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_stadskartan_markanvandning)

Kommunmask - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_sv_ak_riks_kommunmask)

Hav och sjö - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_sv_my_riks_hav_sjo)

Tätorter, Sverigekartan - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_sv_my_riks_tatort)

Allmän väg och motortrafikled - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_sv_vl_riks)

Bebyggelsesymboler, hus och herrgård - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_tk_bs_0484_hus_herrgard)

Sankmark - Bakgrundskartan, enkel (sokvyx_bke_tk_ms_0484)

Upplåtelseform bostadsrätt (sokvyx_boende_bostadsratter)

Flerfamiljsfastigheter med bostadsrätt som upplåtelseform. Utdrag från tefat

Upplåtelseformer för flerbostadshus (sokvyx_boende_flerbostadshus)

Flerbostadshus med hyresrätt eller bostadsrätt som upplåtelseform.

Lediga småhustomter (sokvyx_boende_ledig_smahustomt)

Zoner runt fornminnen 100 m (sokvyx_bygg_fmis_buffert_100m)

Zoner runt fornminnen 50 m (sokvyx_bygg_fmis_buffert_50m)

Vision cykelvägar i centrum - Cykelplan (sokvyx_cykelplan_centrumvision_cykelplan)

Förslag cykelvägar - Cykelplan (sokvyx_cykelplan_forslag_cykelvag_cykelplan)

Framtida cykelvägnät - cykelplan (sokvyx_cykelplan_framtid_cykelnat_cykelplan)

Vision supercykelvägar - Cykelplan (sokvyx_cykelplan_v_supercykelvag_cykelplan)

Gällande detaljplaner (sokvyx_detaljplan_planomryta_20)

Laga kraft vunna detaljplaner, stadsplaner och byggnadsplaner.

Gällande områdesbestämmelser (sokvyx_detaljplan_planomryta_20_omradesbest)

Djupkurvor (sokvyx_djupdata_djupkurvor)

Djuppunkter (sokvyx_djupdata_djuppunkter)

Vindkartering höjd 140 m, årsmedelvind (m/s) (sokvyx_energimyndigheten_vindkartering_2011_140m)

Vindkarteringen från Energimyndigheten (år 2011) visar årsmedelvind på 140 meters höjd .

Fastighetsytor (sokvyx_fk_ay_esktn)

Vattendrag < 6 m (sokvyx_fk_hl_esktn)

Kraftledningar (sokvyx_fk_kl_0484)

Markytor, skog - Fastighetskartan (sokvyx_fk_my_esktn_skog)

Naturmiljö med korta siktlinjer p g a tätt stående träd.

Järnvägsstationer (sokvyx_fk_vs_esktn_jarnvagsstationer)

A-gator (sokvyx_gatuunderhall_a_gator)

Cykelstråk med prioriterad vinterväghållning (sokvyx_gatuunderhall_cykelstrak_prio_vinter)

Servicegator, parkeringsförbud 15 okt - 15 apr (sokvyx_gatuunderhall_servicegator)

Geotekniska undersökningar (sokvyx_geoteknik_geotek_undersok)

Markförhållanden, geoteknik (sokvyx_geotekniskgrundkarta_markforahallande)

Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet (sokvyx_havs_vattenmyndigheten_fiskevatten_yta_dis)

Riksintresse yrkesfiske sjöar (sokvyx_havs_vattenmyndigheten_riks_yrkesfiske_sjoar)

Utbredningsområde, laserskanning (sokvyx_hojddata_rh2000_omraden)

Kantzoner för diken, Hyndevad (sokvyx_hyndevad_kantzoner_diken)

Ytvattenskydd primär zon 10 m, Hyndevad (sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_primarzon_10m)

Ytvattenskydd sekundär zon 10 m, Hyndevad (sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_sekundarzon_10m)

Ytvattenskydd sekundär zon, 40 m, Hyndevad (sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_sekundarzon_40m)

Ytvattenskydd, Hyndevad (sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_tema)

Ytvattenskydd tertiär zon, Hyndevad (sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_tertiarzon)

Ängs- och betesmarksinventeringen (sokvyx_jordbruksverket_aob2014)

Ängs- och betesmarksinventeringen naturtyper (sokvyx_jordbruksverket_aobnaturtypsyta2014)

Jordbruksblock 2013 (sokvyx_jordbruksverket_jordbruksblock_2013)

Ytor där jordbruksverksamhet pågick år 2013 (bidrag enligt Jordbruksverkets:s blockdatabas)

Jordbruksblock 2014 (sokvyx_jordbruksverket_jordbruksblock_2014)

Jordbruksblock 2015 (sokvyx_jordbruksverket_jordbruksblock_2015)

Jordbruksblock 2016 (sokvyx_jordbruksverket_jordbruksblock_2016)

Nitratkänsliga områden (sokvyx_jordbruksverket_nitratkomr)

Historiska höjdsystem (sokvyx_kartblad_hojdsystem)

Kartblad 1000 (sokvyx_kartblad_kartblad_1000)

Platsnamn (sokvyx_kommunkarta_text_kommunkarta)

Platsnamn finns i bakgrundskartorna Kommunkartan och Kommunkartan enkel, men kan med fördel användas tillsammans med exempelvis ortofoto.

Lokal ytavrinning, flödesvägar (sokvyx_krisberedskap_lokal_ytavr_flodes)

Lokal ytavrinning, lågpunkter (sokvyx_krisberedskap_lokal_ytavr_lagp)

Kanotled, punkter (sokvyx_kultur_fritid_kanotled_punkter)

Kanotled

Bad (sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_bad)

Friluft (sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_friluft)

Idrottsanläggningar (sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_idrottsanlaggn)

Kultur (sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_kategori_kultu)

Turism (sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_turism)

Badmintonbanor (sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_badminton)

Tömningsstationer för båtlatrin (sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_battoalett)

Fotbollshall (sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fotbollshall)

Motionsspår (sokvyx_kultur_fritid_motionsspar_vandringsled_motion)

Motionsspår som är uppmärkta och i vissa fall med belysning.

Mountainbikeleder (sokvyx_kultur_fritid_motionsspar_vandringsled_mountainbikeled)

Ridleder, kommunala (sokvyx_kultur_fritid_ridstigar_kommun)

Kommunala ridstigar

Ridleder, regionala (sokvyx_kultur_fritid_ridstigar_regional)

Regionala ridstigar

Ädellövskogsinventeringen (sokvyx_lanstyrelsen_adellovskog)

Ickestatliga byggnadsminnen (sokvyx_lanstyrelsen_byggnadsminnen)

Djur- och växtskyddsområden (sokvyx_lanstyrelsen_djur_vaxt_riket)

Älgskötselområden (sokvyx_lanstyrelsen_lst_algjakt_d)

Markavvattningsföretag, båtnad (sokvyx_lanstyrelsen_markavvattn_batnad)

Markavvattningsföretag, dike, vall (sokvyx_lanstyrelsen_markavvattn_dike_vall)

Naturvårdsprogram, regionalt intresse (sokvyx_lanstyrelsen_nat_prog)

Naturreservat (sokvyx_lanstyrelsen_nat_res_riket)

Natura 2000, Art- och habitatdirektivet (SCI/SAC) (sokvyx_lanstyrelsen_natura2000_art_habitat_sci)

Natura 2000, Fågeldirektivet (SPA) (sokvyx_lanstyrelsen_natura2000_fagel_spa)

Naturminne (sokvyx_lanstyrelsen_naturminne)

Myrskyddsplanen (sokvyx_lanstyrelsen_nv_myrskyddsplan)

Indikatorer för kulturmiljövärden (sokvyx_lanstyrelsen_rakna_q)

Ramsarområden (sokvyx_lanstyrelsen_ramsar)

Riksintresse vindbruk (sokvyx_lanstyrelsen_ri_vind2013_land_hav)

Riksintresse rörliga friluftslivet (sokvyx_lanstyrelsen_riks_4kap2_riket)

Riksintresse friluftsliv (sokvyx_lanstyrelsen_riks_fri_riket)

Riksintresse kulturmiljövård (sokvyx_lanstyrelsen_riks_kul_riket)

Riksintresse naturvård (sokvyx_lanstyrelsen_riks_nat_riket)

Skyddsvärda träd, inventering 2005-06 (sokvyx_lanstyrelsen_skvtrad)

Utvidgade strandskyddsområden 300 m (sokvyx_lanstyrelsen_utokat_strandskydd_300m)

Våtmarksinventeringen (sokvyx_lanstyrelsen_vatmark)

Inventerade av Länsstyrelsen. Inventeringen har pågått sedan 1980.

Vattenskyddsområden (sokvyx_lanstyrelsen_vso_polygon)

Huvudstråk bredband, kommunalt (sokvyx_ledningar_bredband_huvudstrak)

Befintlig sträckning för huvudstråk av kommunalt ägd optofiber för bredband.

Kommunägd mark, EEM AB (sokvyx_markagande_kommunagdmark_eem)

Kommunägd mark, Kfast AB (sokvyx_markagande_kommunagdmark_ekfab)

Kommunägd mark, Eskilstuna kommun (sokvyx_markagande_kommunagdmark_eskilstuna)

Kommunägd mark, Tfast AB (sokvyx_markagande_kommunagdmark_tfab)

Möjliga områden, gemensamhetsanläggning VA, 50m (sokvyx_miljo_mojliga_omr_ga_va_50)

Möjliga områden, gemensamhetsanläggning VA, 75m (sokvyx_miljo_mojliga_omr_ga_va_75)

Skyddsrum (sokvyx_msb_skyddsrum)

Tvärsektioner för översvämmat vattendrag (sokvyx_msb_t_sektion_1d)

100-årsflöde (sokvyx_msb_tema_q100)

200-årsflöde (sokvyx_msb_tema_q200)

Beräknat högsta flöde (sokvyx_msb_tema_qbhf)

Markanvisningar, ytor (sokvyx_naringsliv_markanvisningar)

Föryngringsområden fisk (sokvyx_natur_miljo_foryngringsomraden_fisk)

Naturvärdesinventeringar Eskilstuna (sokvyx_natur_miljo_nvi_eskilstuna)

Radonmätningar, flerbostadshus (sokvyx_natur_miljo_radonmatta_hus)

Saneringsområden enskilda avlopp (sokvyx_natur_miljo_saneringomr_avlopp)

Sjöar med beskrivning (sokvyx_natur_miljo_sjoar_beskriv)

Sjöar och våtmarker, historisk utbredning (sokvyx_natur_miljo_sjoar_vatmark_hist)

Sjögull (sokvyx_natur_miljo_sjogull)

Skyddsvärda träd i Eskilstuna stadsbygd (sokvyx_natur_miljo_skvtrad_etuna_stadsbygd)

Skyddsvärda trädmiljöer i Eskilstuna stadsbygd (sokvyx_natur_miljo_skvtradmiljoer_etuna)

Testbäddar, miljöteknik (sokvyx_natur_miljo_testbadd_miljotek)

Vattendrag med beskrivning (sokvyx_natur_miljo_vattendrag_beskriv)

Marktäckedata (sokvyx_naturvardsverket_mdv_marktackedata)

Skyddade områden, naturreservat (sokvyx_naturvardsverket_nvo_naturreservat)

Gatunamn - NVDB (sokvyx_nvdb_dkgatunamn)

Rekommenderad väg farligt gods (sokvyx_nvdb_dkrekomfarligtgods)

Väghållare (sokvyx_nvdb_dkvaghallare)

Vägnummer (sokvyx_nvdb_dkvagnummer)

Järnväg - NVDB (sokvyx_nvdb_jarnvag_dkbandel)

Befolkningsförändring, 2008 - 2012 (sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_befolkningsforandring_2012)

Befolkningsfördelning, 2012 (sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_befolkningsfordelning_2012)

Förvärvsinkomst, 2011 (sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_forvarvsinkomst_2011)

Utbildningsnivå, 2011 (sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_utbildningsniva_2011)

Utländsk bakgrund, 2012 (sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_utlandsk_bakgrund_2012)

Ortsanalysområde (sokvyx_nyko_ortsanalysomrade)

Ortsutveckling Torshälla, linjer (sokvyx_ortsutveckling_torshalla_linjer)

Ortsutveckling Torshälla, punkter (sokvyx_ortsutveckling_torshalla_punkter)

Ortsutveckling Torshälla, ytor (sokvyx_ortsutveckling_torshalla_ytor)

Åstråket - ÖP 2030 (sokvyx_oversiktsplan_2030_f_fr_astraket_op2030)

Planerat Åstråk - ÖP 2030 (sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_astrak_op2030)

Anläggningsprojekt 2017 (sokvyx_pagaendeprojekt_anlaggningsprojekt_2017)

Vägarbeten (sokvyx_pagaendeprojekt_vagarbeten)

Hundlekparker (sokvyx_park_hundlekpark)

Papperskorgar (sokvyx_park_papperskorgar)

Ellis naturstig (sokvyx_park_park_ellis_naturstig)

Lekplatser (sokvyx_park_park_lekplats)

Gräsyta, entreprenadskötsel (sokvyx_park_park_ytor_grasytaentreprenadskotsel)

Utegym (sokvyx_park_utegym)

Pågående detaljplaner och program, planförfarande (sokvyx_planprocess_pagaende_dp_program_planforfar)

Pågående detaljplaner och program, samråd/granskningar (sokvyx_planprocess_pagaende_dp_program_sam_gran)

Byggnad, yta (sokvyx_primarkartan_mapbuilding)

Höjdkurva, land (sokvyx_primarkartan_mapcontours_land)

Höjdkurva, vatten (sokvyx_primarkartan_mapcontours_vatten)

Stomnätspunkt, plan (sokvyx_primarkartan_maphorizontalpoint)

Träd, Primärkartan (sokvyx_primarkartan_maplandmark_trad)

Vägkant, linje (sokvyx_primarkartan_maproadedge)

Stomnätspunkt, höjd (sokvyx_primarkartan_mapverticalpoint)

Räddningstjänstens insatszoner (teoretiska) (sokvyx_raddningstjanst_mor_insatszoner)

Räddningstjänstens stationer (sokvyx_raddningstjanst_mor_stationer)

Fornminnen, linjer (sokvyx_riksantikvarieambetet_fmis_linje)

Forntida spår av mänsklig verksamhet som boplats, gravfält, kvarn, hytta etc och som är varaktigt övergivet. Mer information tillgänglig hos RAÄ.

Fornminnen, punkter (sokvyx_riksantikvarieambetet_fmis_punkt)

Forntida spår av mänsklig verksamhet som boplats, gravfält, kvarn, hytta etc och som är varaktigt övergivet. Mer information tillgänglig hos RAÄ.

Fornminnen, ytor (sokvyx_riksantikvarieambetet_fmis_yta)

Forntida spår av mänsklig verksamhet som boplats, gravfält, kvarn, hytta etc och som är varaktigt övergivet. Mer information tillgänglig hos RAÄ.

Socknar (sokvyx_riksantikvarieambetet_socknar)

Efterbehandlingsstöd, förorenad mark (sokvyx_risk_skydd_ebh_stod)

Efterbehandlingsstödet, EBH-stödet är länsstyrelsens databas över potentiellt eller konstaterade förorenade områden.

Deponier, EBH-stöd (sokvyx_risk_skydd_ebh_stod_deponi)

Möjliga förorenade områden, ej sanerade avfalls- och industrideponier (urval från EBH-stödet). För mer information ta kontakt med miljökontoret.

Fritidshusområden 2010 (sokvyx_scb_fo2010)

En sammanhängande bebyggelse med minst 50 fritidshus.

Fritidshusområden 2005 (sokvyx_scb_frithusomr2005)

En sammanhängande bebyggelse med minst 50 fritidshus.

Småorter 2005 (sokvyx_scb_so2005)

En småort ska ha sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och med 50 - 199 invånare.

Småorter 2010 (sokvyx_scb_so2010)

En småort ska ha sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och med 50 - 199 invånare.

Tätorter 1990 (sokvyx_scb_to1990)

Tätorter 2000 (sokvyx_scb_to2000)

Tätorter 2010 (sokvyx_scb_to2010)

En sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare.

Tätorter 2015 (sokvyx_scb_to2015)

Bergkvalitetsklass (sokvyx_sgu_bergkvalitetsklass)

Bergkvalitetskarta från år 2007 som visar berggrundens lämplighet som vägballast.

Bergtäkter (sokvyx_sgu_bergtakter)

Bergtäkter år 2009

Grundvattenförekomster (sokvyx_sgu_grundvattenforekomster)

Grusförekomster (sokvyx_sgu_grus_grus)

Blockighet i markytan (sokvyx_sgu_jogi_a_bl)

Jordart i grundlager (sokvyx_sgu_jogi_a_jg2)

Mineralresurser (sokvyx_sgu_mineralresurser)

Naturgrustäkter (sokvyx_sgu_naturgrustakter)

Naturgrustäkter år 2009

Täkter för industrimineral (sokvyx_sgu_takter_for_industrimineral)

Täkter för industrimineral år 2009

Täkter för natursten (sokvyx_sgu_takter_for_natursten)

Täkter för natursten år 2009

Akutmottagning (sokvyx_sjukvard_sjukvard_akutmottagning)

Sjukhus (sokvyx_sjukvard_sjukvard_sjukhus)

Sjukhus i kommunen.

Vårdcentraler (sokvyx_sjukvard_sjukvard_vardcentral)

Vårdcentraler i kommunen.

Biotopskyddsområden (sokvyx_skogsstyrelsen_biotopskydd_04)

Naturvärdesobjekt (sokvyx_skogsstyrelsen_naturv_04)

Naturvårdsavtal (sokvyx_skogsstyrelsen_nvavtal_04)

Nyckelbiotoper privat mark (sokvyx_skogsstyrelsen_nyckel_04)

Nyckelbiotoper bolagsmark (sokvyx_skogsstyrelsen_storskogsbrnyckelb)

Sumpskogar (sokvyx_skogsstyrelsen_sump_04)

Delavrinningsområden (sokvyx_smhi_aro_y_2012_2)

Dammregistrets dammenheter (sokvyx_smhi_damm_prod_2013_2_b)

Huvudavrinningsområden (sokvyx_smhi_haro_y_2012_2)

Arbetstillfällen delområden, 2014 (sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_delomraden)

Arbetstillfällen Nyko1, 2014 (sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_nyko1)

Arbetstillfällen Nyko2, 2014 (sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_nyko2)

Arbetstillfällen Nyko3, 2014 (sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_nyko3)

Arbetstillfällen Nyko4, 2014 (sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_nyko4)

Befolkningsfördelning delområden, 2015 (sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_delomraden)

Befolkningsfördelning Nyko1, 2015 (sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_nyko1)

Befolkningsfördelning Nyko2, 2015 (sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_nyko2)

Befolkningsfördelning Nyko3, 2015 (sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_nyko3)

Befolkningsfördelning Nyko4, 2015 (sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_nyko4)

Förvärvsinkomst delområden, 2014 (sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_delomraden)

Förvärvsinkomst Nyko1, 2014 (sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_nyko1)

Förvärvsinkomst Nyko2, 2014 (sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_nyko2)

Förvärvsinkomst Nyko3, 2014 (sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_nyko3)

Förvärvsinkomst Nyko4, 2014 (sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_nyko4)

Områdesfakta delområden (sokvyx_statistik_omradesfakta_delomraden)

Utbildningsnivå delområden, 2014 (sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_delomrade)

Utbildningsnivå Nyko1, 2014 (sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_nyko1)

Utbildningsnivå Nyko2, 2014 (sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_nyko2)

Utbildningsnivå Nyko3, 2014 (sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_nyko3)

Utbildningsnivå Nyko4, 2014 (sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_nyko4)

Utländsk bakgrund delområden, 2015 (sokvyx_statistik_utlandsk_bakgrund_2015_delomraden)

Utländsk bakgrund Nyko1, 2015 (sokvyx_statistik_utlandsk_bakgrund_2015_nyko1)

Utländsk bakgrund Nyko2, 2015 (sokvyx_statistik_utlandsk_bakgrund_2015_nyko2)

Riksintresse sjöfart, farleder, befintliga, planerade och framtida (sokvyx_trafikverket_farled)

Riksintresse järnväg, befintliga (sokvyx_trafikverket_jarnvag)

Riksintresse järnväg, bangårdar, terminaler m.m. befintliga, planerade och framtida (sokvyx_trafikverket_jarnvaganlaggning_befintlig)

Riksintresse järnväg, station för resandeutbyte, befintliga och planerade (sokvyx_trafikverket_jarnvagstationer)

Riksintresse väg, befintliga (sokvyx_trafikverket_vagnat)

Riksintresse väg, planerade och framtida (sokvyx_trafikverket_vagnat_framtida)

Affischering på offentlig plats (sokvyx_transport_affischering_offentlig_plats)

Busshållplatser, landsbygd (sokvyx_transport_buss_hpl_landsbygd)

Busshållplats längs med landsbygdsbusslinjer

Busshållplatser, tätort (sokvyx_transport_buss_hpl_tatort)

Busshållplats längs med busslinjer inom Eskilstuna och Torshälla tätort.

Busslinjer (sokvyx_transport_busslinjer)

Busslinje sträckning Eskilstuna kommun

Busslinje 1 (sokvyx_transport_busslinjer_linje1)

Busslinje 2 (sokvyx_transport_busslinjer_linje2)

Busslinje 20 (sokvyx_transport_busslinjer_linje20)

Busslinje 21 (sokvyx_transport_busslinjer_linje21)

Busslinje 23 (sokvyx_transport_busslinjer_linje23)

Busslinje 24 (sokvyx_transport_busslinjer_linje24)

Busslinje 29 (sokvyx_transport_busslinjer_linje29)

Busslinje 3 (sokvyx_transport_busslinjer_linje3)

Busslinje 30 och 31, servicelinjen (sokvyx_transport_busslinjer_linje30_31)

Busslinje 4 (sokvyx_transport_busslinjer_linje4)

Busslinje 40 (sokvyx_transport_busslinjer_linje40)

Busslinje 41 (sokvyx_transport_busslinjer_linje41)

Busslinje 5 (sokvyx_transport_busslinjer_linje5)

Busslinje 6 (sokvyx_transport_busslinjer_linje6)

Nattbusslinje 60 från centrum (sokvyx_transport_busslinjer_linje60_fran_centrum)

Nattbusslinje 60 mot centrum (sokvyx_transport_busslinjer_linje60_mot_centrum)

Nattbusslinje 61 från centrum (sokvyx_transport_busslinjer_linje61_fran_centrum)

Nattbusslinje 61 mot centrum (sokvyx_transport_busslinjer_linje61_mot_centrum)

Nattbusslinje 62 till och från centrum (sokvyx_transport_busslinjer_linje62_till_och_fran_centrum)

Nattbusslinje 63 från centrum (sokvyx_transport_busslinjer_linje63_fran_centrum)

Nattbusslinje 63 mot centrum (sokvyx_transport_busslinjer_linje63_mot_centrum)

Nattbusslinje 64 till och från centrum (sokvyx_transport_busslinjer_linje64_till_och_fran_centrum)

Nattbusslinje 65 från centrum (sokvyx_transport_busslinjer_linje65_fran_centrum)

Nattbusslinje 65 mot centrum (sokvyx_transport_busslinjer_linje65_mot_centrum)

Nattbusslinje 66 till och från centrum (sokvyx_transport_busslinjer_linje66_till_och_fran_centrum)

Busslinje 7 (sokvyx_transport_busslinjer_linje7)

Busslinje 8 (sokvyx_transport_busslinjer_linje8)

Busslinje 9 (sokvyx_transport_busslinjer_linje9)

Busslinjer, regionala (sokvyx_transport_busslinjer_regional)

Turtäthet buss, högtrafik (sokvyx_transport_busslinjer_turtathet)

Information om hur ofta bussen åker under högtrafik på en viss linje.

Cykelleder - Cykelkartan (sokvyx_transport_cykelleder_cykelkarta)

Cykelleder enligt Eskilstuna kommuns cykelkarta.

Cykelparkeringar (sokvyx_transport_cykelparkeringar)

Cykelpumpar (sokvyx_transport_cykelpumpar)

Cykelvägar (sokvyx_transport_cykelvagar)

Cykelstråk, blå (sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_bla)

Cykelstråk, brun (sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_brun)

Cykelstråk, grön (sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_gron)

Cykelstråk, gul (sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_gul)

Cykelstråk, orange (sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_orange)

Cykelstråk, röd (sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_rod)

Cykelstråk, vit (sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_vit)

Planskilda korsningar, gång och cykelväg - Cykelkartan (sokvyx_transport_planskildakorsningar_cykelkarta)

Förskolor (sokvyx_utbildning_skolor_forskola)

Grundskolor (sokvyx_utbildning_skolor_grundskola)

Gymnasium (sokvyx_utbildning_skolor_gymnasium)

Upptagningsområden skolor 4-6 (sokvyx_utbildning_upptagomr_skolor_4_6)

Upptagningsområden skolor 7-9 (sokvyx_utbildning_upptagomr_skolor_7_9)

Upptagningsområden skolor F-3 (sokvyx_utbildning_upptagomr_skolor_f_3)

Kartering av kantzoner kring vattenförekomster (sokvyx_vattenmyndigheten_vattendrag_kantzoner)

Historisk kommungräns 1971 (sokvyx_verksamhetsomraden_kommungrans_1971)

Sotningsdistrikt (sokvyx_verksamhetsomraden_sotningsdistrikt)

Hemtjänstområden (sokvyx_vuxen_hemvardsomraden)

Hemtjänstlokaler (sokvyx_vuxen_vuxen_hemtjanst)

Öppna mötesplatser (sokvyx_vuxen_vuxen_oppnamotesplatser)

Öppna mötesplatser i kommunens regi (vuxenförvaltningen).

Restauranger äldreomsorg (sokvyx_vuxen_vuxen_restauranger)

Restauranger i kommunens regi (vuxenförvaltningen).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.