[unknown data provider]

aluevaraukset pirkanmaa_kattavuus_alue Erityisominaisuudet
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
kaavoitus, alue- ja palvelukeskusrakenne, kehittämisen kohdealueet, taajama-alueet, liikenne, energiahuolto, vesihuolto, jätehuolto, kulttuuriympäristö ja maisema, luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus, virkistys, ulkoilu ja matkailu sekä maa- ja metsätalousalueet, Pirkanmaa, maakuntakaava, kaava
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Pirkanmaan 1. maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 29.3.2007. Kaavan on laatinut Pirkanmaan liitto. Lisätietoja saa Pirkanmaan liitosta.

Available map layers (23)

Pirkanmaan 1. maakuntakaava (pirkanmaa_maakuntakaava)

Pirkanmaan 1. maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 29.3.2007. Kaavan on laatinut Pirkanmaan liitto. Lisätietoja saa Pirkanmaan liitosta.

Kaava-aineiston kattavuus (pirkanmaa_kattavuus_alue)

Aluevaraukset (aluevaraukset)

Maisema-alueet (maisemaalue)

Erityisominaisuudet (Erityisominaisuudet)

Erityisominaisuudet

Lentomelualue 2 (osa_alue_01)

Natura 2000 -alue (joki) (reitti_vayla_01)

Erityisominaisuuksia (osa_alue_02)

Tiet ja rautatiet (tiet_rautatiet)

tiet_rautatiet

Tiet ja rautatiet (liikenne)

Tieliikenteen yhteystarve (yhteystarve_01)

Reitit ja väylät (reitti_vayla_02)

Johdot (johtoverkko)

Kehittämisperiaate (kehittamisalueet_group)

kehittamisalueet_group

Kehittämisperiaatemerkinnät (kehittamisperiaatemerkinnat)

Yhteystarvemerkinnät (yhteystarve_02)

Kohdemerkinnät (piste)

Tunnukset (Tunnukset)

Tunnukset

Apuviiva (apuviiva)

Kaavanimet (kaavanimet)

Kohdesymbolit (kohdesymb)

Yhdysviiva (yhdysviiva)

Nimistö (pirkanmaa_kaavanimet)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.