Consell de Mallorca

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Consell de Mallorca, IDEmallorca, WMS, PTM, Ordenació territori
Fees
Accés gratuït
Access constraints
© IDEmallorca. Consell de Mallorca 2011
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Consell de Mallorca (unverified)

Contact information:

Unitat de SIT-Servei d'Informàtica i Telecomunicacions

Consell de Mallorca

Postal:
General Riera, 113, 07010 Palma, Spain

Email: 

Phone: +34 971173974/5

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Servei web de mapes del Pla Territorial de Mallorca a escala 1:25.000 aprovat el 13/12/2004 pel Consell de Mallorca, incloent la modificació puntual núm.1 aprovada el 3/6/2010 i la modificació núm.2 aprovada el 13/1/2011

Available map layers (14)

Àrees de desenvolupament urbà i categories de sòl rústic (0)

Àrees de desenvolupament urbà i categories de sòl rústic

Corbes isofòniquess aeroportuàries diürnes (2)

Corbes isofòniquess aeroportuàries diürnes

Corbes isofòniques aeroportuàries nocturnes (3)

Corbes isofòniques aeroportuàries nocturnes

Àrees de protecció territorial (4)

Àrees de protecció territorial

Zones POOT (5)

Zones POOT

APR Incendis (7)

APR Incendis

APR Inundacions (8)

APR Inundacions

APR Erosió (9)

APR Erosió

APR Esllavissament (10)

APR Esllavissament

Àmbits d'intervenció paisatgística (AIP) (11)

Àmbits d'intervenció paisatgística (AIP)

ART (13)

ART

ART Puntuals (14)

ART Puntuals

Unitats paisatgístiques (15)

Unitats paisatgístiques

Àmbits de planejament coherent (16)

Àmbits de planejament coherent

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.