[unknown data provider]

Fageldirektivet Fageldirektivet Fageldirektivet
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Detta är en WMS-tjänst som tillgängliggör geografisk information om Natura 2000 områden i Sverige. Tjänsten har två stycken valbara lager. Ett för habitatdirektivet och ett för fågeldirektivet. Informationen uppdateras ungefär en gång per år. Respektive lager har ett eget kartmanér.

Available map layers (2)

Fageldirektivet (Fageldirektivet)

PS.N2K.Fageldirektivet

Habitatdirektivet (Habitatdirektivet)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.