Norges geologiske undersøkelse

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.1.0
Keywords
Løsmasser, Kvartærgeologi, Geologi, Superficial deposits, Surficial deposits
Fees
none
Access constraints
Copyright Geological Survey of Norway 2011
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Norges geologiske undersøkelse (unverified)

Contact information:

Sverre Iversen

Norges geologiske undersøkelse

-, 7491 Trondheim, Norway

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Løsmassepolygoner har vært samlet, generalisert og harmonisert fra alle tilgjengelige kvartære kart utgitt av Norges geologiske undersøkelse i Norge. Løsmassene er klassifisert i henhold til dannelsesmåte og tykkelse. I ikke-kartlagte områder har forekomstene blitt tolket fra flyfoto i kombinasjon med feltkontroller. På grunn av variasjon i kvalitet og målestokk fra ulike kartleggingsepoker, er kvaliteten i det resulterende datasettet variabel

Available map layers (17)

Løsmasse flate (Losmasse_flate)

Losmasse flate

Skredmateriale N1000 web (Skredmateriale_N1000_web)

Løsmasser N1000 Skredmateriale

Løsmasse flate SOSI-koder (Losmasse_flate_label)

Losmasse flate

Losmasse formlinje N1000 (Losmasse_formlinje_N1000)

Losmasse formlinje N1000

Saltvannsavsetning (Saltvannsavsetning)

Saltvannsavsetning

Saltvannsavsetning N1000 (Saltvannsavsetning_N1000)

Saltvannsavsetning N1000

Mektighet (Mektighet)

Mektighet

Grunnvannspotensiale (Grunnvannspotensiale)

Grunnvannspotensiale

Skredmateriale (Skredmateriale)

Skredmateriale

Løsmasse grense (Losmasse_grense)

Losmasse grense

Saltvannsavsetning N1000 web (Saltvannsavsetning_N1000_web)

Saltvannsavsetning N1000 web

Mektighet N1000 web (Mektighet_N1000_web)

Mektighet_N1000_web

Mektighet N1000 (Mektighet_N1000)

MektighetN1000

Losmasse oversiktskart (Losmasse_flate_N1000_web)

Losmasse oversiktskart

Skredmateriale N1000 (Skredmateriale_N1000)

Løsmasser N1000 Skredmateriale

Infiltrasjonsevne (Infiltrasjonsevne)

Infiltrasjonsevne

Losmasse flate N1000 (Losmasse_flate_N1000)

Losmasse flate N1000

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.