[unknown data provider]

Varsinais-Suomen maakuntakaava (Loimaa, Vakka-Suomi, Turunmaa ja kehyskunnat)

ls_ts_t_vs_maakuntakaava_ms6 ls_ts_t_vs_maakuntakaava_ms6 VSMK_kaava_alueen_ulkoraja
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Varsinais-Suomen liitto, maakuntakaava
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Loimaan, Vakka-Suomen, Turunmaan ja Turun seudun kehyskuntien maakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 20.3.2013.

Available map layers (33)

Varsinais-Suomen maakuntakaava (Loimaa, Vakka-Suomi, Turunmaa ja kehyskunnat) (ls_ts_t_vs_maakuntakaava_ms6)

Loimaan, Vakka-Suomen, Turunmaan ja Turun seudun kehyskuntien maakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 20.3.2013.

Kaava-aineiston kattavuus (VSMK_kaava_alueen_ulkoraja)

Aluevaraukset (Aluevaraukset)

Aluevaraukset

aluevarausalueet (maankayttoalueet)

aluevarauskohteet (maankayttokohteetjavesi)

Aluerajaukset (Aluerajaukset)

Aluerajaukset

suoja- tai konsultointivyöhyke (suojavyohyke_ehd_20081231)

puolustusvoimien melualue 55 dB/Aeq (melualue)

loma-asutuksen mitoitus osa-alueittain (mk_06_loma_asutus_osaalueet_2010)

Luonnonympäristö (Luonnonymparisto)

Luonnonymparisto

Natura-alue (mk_03_Natura2000_region_kohde_leikattu)

luonnonsuojelualue tai -ryhmä (sl) (mk_03_Suojeluryhma_viiva)

arvokas kallio-, moreeni- tai harjualue (ge) (geologiset_alueet)

pohjavesialue (pv) (PvesiAlue_leikattuKaava_alue_TJ)

pintaveden muodostumisalue (pma) (pintavedensuojelu)

vedenottamot (vesi)

luonnonsuojelukohteet (sl) (mk_03_suojelukohteet_20100111)

Kulttuuriympäristö (Kulttuuriymparisto)

Kulttuuriymparisto

merkittävä rakennetun ympäristön alue (srr, sra) (sra_uudetnumerot)

kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä alue (maisema_alueet_2010_leikattu)

muinaisjäännösalueet (sma) (sma_uudetnrot_20100503)

kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tiet (VSMK-sr-tiet-rky_26012009)

kulttuuriympäristökohteet (sr, sm, smh, sh) (kulttuuriymparistokohteet)

Liikenne ja infra (inspire_common:DEFAULT)

inspire_common:DEFAULT

veneilyn runkoväylät (veneilyn_runkovaylat)

Liikenne ja infra (liikenne_infra)

liikenne_infra

lautat, väylät ja reitit (lautat_vaylat)

tiet ja radat (tiet_radat)

liikenteen yhteystarpeet (yhteystarve_20100112)

johdot (johdot)

liikennepaikat (liikennekohteet)

tuulivoimaloiden alue (Tuulivoima_alueet)

Tuulivoimaohteet (Tuulivoimakohteet)

Tuulivoimakohteet

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.