[unknown data provider]

uusikaupunki_opaskartta_taajama uusikaupunki_opaskartta_taajama Metsa_t3_kkj3
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
uusikaupunki, opaskartta, taajama
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Uudenkaupunkin taajama-alueen opaskartta

Available map layers (29)

Uudenkaupunkin taajama-alueen opaskartta (uusikaupunki_opaskartta_taajama)

Uudenkaupunkin taajama-alueen opaskartta

Kaava-aineiston kattavuus (Metsa_t3_kkj3)

Luonto (luonto)

luonto

Metsäalueet (Metsa_t3)

Pellot (Pelto_t3)

Korkeuskäyrät (Kayrat_t3)

Rakennettu ympäristö (rakennettu_ymparisto)

rakennettu_ymparisto

Taajama-alueet (Alue_t3)

Rakennukset (Rakenn_t3_01)

Teollisuusrakennukset (Rakenn_t3_02)

Reunaviivat (Viiva_h3)

Vesistöt (vesistot)

vesistot

Vesialueet (Vesi_t3)

Vesiviivat (Vesivi_t3)

Tiestö (Tiet)

Tiet

Pyöräteiden reunat (PT_reu_t3)

Kevyt liikenne (Kevytl_t3_01)

Suunniteltu katu tai tie (Kevytl_t3_02)

Teiden reunat (Tiereu_t3)

Katu tai tie (Valko_t3)

Tiet (Keltat_t3)

Rautatiet (Rautat_t3)

Rajat (Kuntar_t3)

Karttaruudut (Hakuru_t3)

Pistemäiset kohteet (pistemaiset_kohteet)

pistemaiset_kohteet

Tekstiviivat (Teksti_t3_polyline)

Tuulimyllyt (Teksti_t3_ellipse)

Symboliikka (symboliikka)

symboliikka

Teksti (Teksti_t3_text)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.