[unknown data provider]

Itä-Lapin maakuntakaava

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.0.0
Keywords
maakuntakaava, lappi, itä-lappi, aluesuunnittelu, maankäyttö
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Itä-Lapin seutukunnan (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski) maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen juridinen kaava jonka on laatinut Lapin liitto ja ympäristöministeriö vahvistanut 26.10.2004.

Available map layers (17)

Kaava-aineiston kattavuus (kattavuus)

Aluevaraukset (aluevaraukset)

Tie- ja raideliikenne (liikenne)

Reitit ja väylät (reitit_ja_vaylat)

Barentsin käytävä (barentsin_kaytava)

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodustuma (harju_suojelu)

Matkailun vetovoima-alue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (matkailun_kehittamisvyohyke)

Maaseudun kehittämisen kohdealue (maaseudun_kehittamisvyohyke)

Selvitysalue (selvitysalue)

Todennäköinen mineraalivarantoalue (todennakoinen_mineraalivaranto)

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pohjavesisuojelu)

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (kulttuurimaisema)

Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen raja (varsinaisen_poronhoitoalueenraja)

Johtoverkko (johtoverkko)

Pistemäiset (pistemaiset)

Pistemäisten merkintöjen tunnukset (pistemainen_sym_piste)

Osa-aluevarausten tunnukset (osa-aluemerkinta_sym_piste)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.