[unknown data provider]

Tunturi-Lapin maakuntakaava

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.0.0
Keywords
maakuntakaava, lappi, tunturi-lappi, aluesuunnittelu, maankäyttö
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Tunturi-Lapin seutukunnan (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio) maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen juridinen kaava jonka on laatinut Lapin liitto ja ympäristöministeriö vahvistanut 23.6.2010. KHO hylkäsi kaavasta tehdyt valitukset 16.5.2012.

Available map layers (23)

Kaava-aineiston kattavuus (kattavuus)

Aluevaraukset (aluevaraukset)

Revontultentie (liikennekaytavat)

Tie- ja raideliikenne (liikenne)

Tie- / moottorikelkkaliikenteen kehittämiseksi selvitettävä yhteys (nunnanen_lisma)

Raideliikenteen kehittämiseksi selvitettävä yhteys (Levin rata) (levin_rata)

Raideliikenteen kehittämiseksi selvitettävä yhteys (Jäämeren rata) (jaamerenrata)

Reitit ja väylät (reitit_ja_vaylat)

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodustuma (harjujen_suojelualueet)

Matkailun vetovoima-alue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (matkailun_kehittamisvyohyke)

Maaseudun kehittämisen kohdealue (maaseudun_kehittamisvyohyke)

Suojavyohyke (suojavyohyke)

Rantojen suojeluohjelman mukainen alue (rantojensuojelualueet)

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pohjavesien_suojelu)

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (kulttuuriymparisto)

Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen raja (varsinaisenporonhoitoalueen_raja)

Tuulivoimaloiden alue (tuulivoima)

Saamelaisten kotiseutualue (saamelaisten_kotiseutualueen_raja)

Paliskuntien välinen esteaita (paliskuntien_valiset_esteaidat)

Luontaiselinkeinolain mukainen raja (luontaistalousalueen_raja)

Johtoverkko (johtoverkko)

Pistemäiset (pistemaiset)

Alue- ja kohdemerkintöjen tunnukset (symboli_pisteet)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.