[unknown data provider]

Maa-ameti aluskaardid

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Available map layers (238)

Maa-ameti aluskaardid (MA-ALUS-GEO)

MA-ALUS-GEO

Põhikaart (pohi_vr2)

Värviline rasteriseeritud Eesti Põhikaart 1:10 000

Reljeefvarjutusega põhikaart (pohi_vv)

Reljeefvarjutusega rasteriseeritud värviline Eesti Põhikaart 1:10 000

Mustvalge põhikaart (pohi_mvr2)

Mustvalge rasteriseeritud Eesti Põhikaart 1:10 000

Ortofoto (of10000)

Eesti topokaardistuse tarbeks toodetud ortofotod katavad kogu riigi territooriumi (va Vene piiri äärsed alad Kagu-Eestis) ja vastavad mõõtkavale 1:5 000- 1:10 000 ehk on piksli suurusega 25-50 cm. Tiheasustusega alade ortofotod toodetakse piksli suurusega 10-16 cm.

Metsanduslik ortofoto (cir_ngr)

Valevärvi (CIR-NGR) metsanduslikud ortofotod.

Rasteriseeritud mullakaart (mullaraster)

Andmed Eesti mullastiku kohta 1:10 000. Katab peaaegu kogu Eesti territooriumi. Andmed puuduvad linnade, veealade ja mullastikuta laidude kohal.

Ortofoto (EESTIFOTO)

Maakatte kõrgusmudel (nDSM)

Normaliseeritud maakatte kõrgusmudel. Piksli suurus 1m, maapind nullkõrgusega. (nDSM)

Maakatte kõrgusmudeli info (nDSM_info)

Normaliseeritud maakatte kõrgusmudeli info. Piksli suurus 1m, maapind nullkõrgusega. (nDSM)

Aastad 2008-2011 (nCHM2008-11)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel aastatest 2008 kuni 2010. Piksli suurus 10m. (nCHM)

Aasta 2012 (nCHM2012)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel aastast 2012. Piksli suurus 10m. (nCHM)

Aasta 2013 (nCHM2013)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel aastast 2013. Piksli suurus 10m. (nCHM)

Aasta 2014 (nCHM2014)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel aastast 2014. Piksli suurus 10m. (nCHM)

Aasta 2015 (nCHM2015)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel aastast 2015. Piksli suurus 10m. (nCHM)

Aasta 2017 kevad (nCHM2017)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel, kevad 2017. Piksli suurus 4m. (nCHM)

Aasta 2017 suvi (nCHM2017_suvi)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel, suvi 2017. Piksli suurus 4m. (nCHM)

Reljeefvarjutus (reljeef)

Hübriidkaart (HYBRID)

HYBRID

mask (1:500 000) (HYB_mask_1)

mask (HYB_mask_2)

vooluveekogu (1:300 000) (CORINE_JOGI_KANAL)

Jõed, kanalid, Corine

vooluveekogu (1:75 000) (HYB_vooluveed_300T)

vooluveekogu (1:24 000) (HYB_vooluveed_KKR_1)

vooluveekogu (HYB_vooluveed_10T)

meri/seisuveekogu/lai jõgi (1:300 000) (COR_VEEKOGU)

Seisuveekogud, laiad jõed, Corine

rannajärv (1:300 000) (COR_RANNAJARV)

Rannajärved, Corine

seisuveekogu (1:75 000) (HYB_seisuvveed_300T)

seisuveekogu (1:24 000) (HYB_seisuveed_KKR)

seisuveekogu (HYB_seisuveed)

vooluveekogu (pindobjekt) (HYB_kolvikud_vooluveed)

rada (HYB_rajad)

Rajad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

kergliiklustee (kergliiklustee_01)

Kergliiklusteed ETAK-ist.

tänav (HYB_tanavad_10T)

jaotustänav (HYB_tanavad_jaotus_1)

põhitänav (HYB_tanavad_pohi_1)

kaitseväe harjutusväljad (HYB_kv_harjutusala)

Eesti kaitseväe harjutusväljad

halduspiir (1:600 000) (HYB_halduspiirid_4m)

Halduspiirid (1:600 000).

halduspiir (1:420 000) (HYB_halduspiirid_3m)

Halduspiirid (1:420 000)

halduspiir (1:50 000) (HYB_halduspiir_2)

Halduspiirid (1:50 000).

halduspiir (1:24 000) (HYB_halduspiir_1)

Halduspiirid.

halduspiir (HYB_halduspiir_0)

Halduspiirid.

külade lahkmejooned (HYB_kylajoon)

Eesti-Vene kontrolljoon (HYB_kontrolljoon)

muu tee (1:24 000) (HYB_mnt_muu)

muu tee (HYB_tee_muu)

ühendustee/ramp (HYB_ramp_yhendus)

kõrvalmaantee (HYB_korvalmnt)

tugimaantee (HYB_tugimnt)

põhimaantee (HYB_pohimnt)

ühesuunaline tänav (HYB_tanavad_suunad)

tänavanimi maanteel (HYB_mnt_nimed_asulates)

kõrvalmaantee number (HYB_korvalmnt_nr)

tugimaantee number (HYB_tugimnt_nr)

põhimaantee number (HYB_pohimnt_nr)

raudtee (1:24 000) (HYB_raudtee_esmane)

raudtee/trammitee (HYB_roobasteed)

maakonna nimi (HYB_maakonna_nimi)

omavalitsuse nimi (HYB_vallanimi)

veekogu nimi (1:150 000) (vetenimed_1_01)

Suuremate Eesti veekogude nimed.

loodusnimed (1:150 000) (loodusnimed_1_01)

Suuremate Eesti saarte ja poolsaarte nimed.

loodusnimed (1:12 000) (loodusnimed50T_1_01)

Loodusnimed (1:50 000).

veekogu nimi (1:12 000) (vetenimed50T_1_01)

Veekogude ja märgalade nimed (1:50 000).

loodusobjekti nimi (HYB_loodusnimed10T_1)

muu nimi (HYB_muudnimed10T_1)

veekogu/märgala nimi (HYB_vetenimed10T_1)

talu nimi (talunimi_01)

Talunimed, Aadressiandmete süsteem (ADS).

asustusüksuse nimi (kylanimed)

alevik (HYB_alevik1)

alev (HYB_alev1)

linn (punktobjekt) (HYB_linnad_points)

linnaosa nimi (linnaosad_1)

Linnaosade nimed.

linn (pindobjekt) (HYB_linnAnno_1)

hoone (HYB_hoone)

rajatis (HYB_rajatis)

maa-alune hoone (HYB_mahoone)

hoone nr (HYB_hoone_nr)

Lülitab välja hübriidkaardi tänavanimed (HYB_teenimedeta)

tänava info (HYB_tanavad_10T_i)

jaotustänava info (HYB_tanavad_jaotus_i)

põhitänava info (HYB_tanavad_pohi_i)

Topo250 (CORINE)

Eesti topograafia andmekogu üldistatud andmed 1:250 000.

mets/põõsastik (topo250_mets_poosastik)

Metsad ja põõsastikud (1:250 000)

märgala (topo250_margala)

Märgalad (1:250 000)

lage ala (topo250_lage)

Lagedad alad (1:250 000)

meri (topo250_meri)

Meri (1:250 000)

asustus (topo250_asustus)

Asustus (1:250 000)

välismaa (topo250_valismaa)

Välismaa

piiritagune maakasutus (COR_NEST)

Piiritagune maakasutus (1:120 000)

piiritagune kohanimi (COR_NEST_TEKST)

Piiritagused kohanimed (1:120 000)

vooluvesi (topo250_vooluvesi)

Jõed, kanalid (1:250 000)

seisuveekogu (topo250_seisuveekogu)

Seisuveekogud (1:250 000)

vooluveekogu (topo250_vooluveekogu)

Vooluveekogud (1:250 000)

Baaskaart (BAASKAART)

Eesti Baaskaart 1:50000

piiritagune maakasutus (BK_NEST)

Piiritagune maakasutus (1:24 000), Baaskaart.

piiritagune vetevõrk (BK_NEST_VEED)

Piiritagune vetevõrk (1:24 000), Baaskaart.

piiritagune kohanimi (BK_NEST_TEKST)

Piiritagused kohanimed (1:24 000), Baaskaart.

meri (BK_MERI)

Meri (1:24 000), Baaskaart.

rohumaa/lage ala (BK_LAGE)

Lage ala (1:24 000), Baaskaart.

soo (BK_SOO)

Sood (1:24 000), Baaskaart.

raba (BK_RABA)

Rabad (1:24 000), Baaskaart.

prügimägi (BK_PRUGIMAGI)

Prügimäed (1:24 000), Baaskaart.

põld/aianduslik maa (BK_POLD)

Põllumajanduslik maa (1:24 000), Baaskaart.

turbaväli (BK_TURBAVALI)

Turbaväljad (1:24 000), Baaskaart.

mets (BK_METS)

Metsad (1:24 000), Baaskaart.

põõsastik (BK_POOSASTIK)

Põõsastikud (1:24 000), Baaskaart.

hoonestatud ala (BK_ASUSTUS)

Hoonestatud alad (1:24 000), Baaskaart.

karjäär (BK_KARJAAR)

Karjäärid (1:24 000), Baaskaart.

haljasala (BK_HALJASALA)

Haljasalad (1:24 000), Baaskaart.

jäätmaa (BK_JAATMAA)

Jäätmaad (1:24 000), Baaskaart.

kraav (BK_KRAAV)

Kraavid (1:24 000), Baaskaart.

jõgi/oja/kanal/peakraav (BK_VOOLUVESI)

Jõed, ojad, kanalid, peakraavid (1:24 000), Baaskaart.

seisuvesi/lai vooluveekogu (BK_VESI)

Seisuveed, laiad jõed (1:24 000), Baaskaart.

klint (BK_KLINT_line_8470_2)

Klindid (1:24 000), Baaskaart.

loodusnimi (1:24 000) (bk_loodusnimed50T_1)

Loodusnimed (1:50 000).

veekogu nimi (1:24 000) (bk_vetenimed50T_1)

Veekogude ja märgalade nimed (1:50 000).

ETAK (KAART24)

ETAK kaart

mets/põõsastik (etak_puistud)

Puistud Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

rohumaa/lage ala (etak_lagedad)

Rohumaad ja lagealad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

põld/aiamaa (etak_haritav)

Haritavad maad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

märgala (etak_margalad)

Haritavad maad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

turbaväli (etak_turbaalad)

Turbaväljad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

haljasala/jäätmaa (etak_inimalad)

Inimtekkelised alad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

vooluveekogu (pindobjekt) (etak_kolvikud_vooluveed)

Vooluvete pinnad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

meri (etak_meremask)

Meri Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

õueala (etak_oued)

Õuealad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

kalmistu (etak_kalmistud)

Kalmistud Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

seisuveekogu (etak_seisuveed)

Seisuveekogud Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

kallas (etak_kaldad)

Kaldajooned (ETAK).

rada (rajad_1)

Rajad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

teeala/plats (etak_teealad)

Teealad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

siht (etak_sihid)

Sihid (ETAK).

vooluveekogu (joonobjekt) (vooluveed_10T)

Vooluvete teljed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

järsak (etak_jarsakud)

Järsakud Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

pinnavorm (etak_pinnavormid_j)

Pinnavormide joonnähtused (ETAK).

puuderida (etak_puuderead)

Puittaimede rida (ETAK).

piire (etak_piirded)

Piirded(ETAK).

hüdrotehniline rajatis (etak_hydrorajatised)

Hüdrotehnilised rajatised(ETAK).

truup (etak_truubid)

Truubid (ETAK).

loodusnimi (1:12 000) (loodusnimed50T_1_02)

Loodusnimed (1:50 000).

veekogu nimi (1:12 000) (vetenimed50T_1_02)

Veekogude ja märgalade nimed (1:50 000).

talu nimi (talunimi_02)

Talunimed, Aadressiandmete süsteem (ADS).

loodusobjekti nimi (loodusnimed10T_1)

Loodusobjektide nimed, Kohanimeregister (KNR).

muu nimi (muudnimed10T_1)

Muud Põhikaardi huviobjektide nimed.

veekogu nimi (vetenimed10T_1)

Veekogude ja märgalade nimed.

hoone (etak_hoone)

rajatis (etak_rajatis)

maa-alune hoone (etak_mahoone)

hoone nr (ads_hoone_nr)

Halduspiirid (HALDUSPIIRID)

Haldusüksused, esmase aluskaardi kihid

suur maismaa (1:420 000) (suur_maismaa)

Maismaa, Eesti ja naaberriigid.

Eesti ala (1:420 000) (eesti_ala)

Eesti maamask

mets (1:420 000) (mets_1)

Generaliseeritud Corine rohealad (1:420 000).

meri (1:420 000) (meri_1)

Mereala (1:420 000).

välismaa linnaalad (1:420 000) (valismaa_linnaalad_1)

Välismaa linnade pinnad (1:420 000).

linnaalad (1:420 000) (linnaalad_1)

Eesti linnade pinnad.

joed (1:420 000) (joed_1)

Suuremad jõed

jarved (1:2 000 000) (jarved_1)

Suuremad järved (1:2 000 000).

jarved (1:420 000) (jarved_2)

Suuremad järved (1:420 000).

veekogu nimi (1:150 000) (vetenimed_1_02)

Suuremate Eesti veekogude nimed.

loodusnimi (1:150 000) (loodusnimed_1_02)

Suuremate Eesti saarte ja poolsaarte nimed.

kaitseväe harjutusväljad (KV_HARJUTUSALA)

Eesti kaitseväe harjutusväljad (1:120 000)

halduspiir (1:600 000) (HALDUSPIIR_1)

Halduspiirid (1:600 000).

halduspiir (1:120 000) (HALDUSPIIR_2)

Halduspiirid (1:120 000)

halduspiir (1:50 000) (HALDUSPIIR_3)

Halduspiirid (1:50 000).

halduspiir (1:2000) (HALDUSPIIR_4)

Riigipiir, maakondade, omavalitsuste piirid.

halduspiir (HALDUSPIIR_5)

Riigipiir, maakondade, omavalitsuste piirid.

Eesti-Vene kontrolljoon (venepiir_1)

Eesti-Vene kontrolljoon.

välisriikide piirid (riigipiirid_1)

Naaberriikide riigipiirid

välisriigi linna nimi (1:420 000) (valislinnad_1)

Lähisriikide linnade nimed.

alevi nimi (alevid_1)

Alevite nimed.

aleviku nimi (alevikud_1)

Alevike nimed.

linnaosa nimi (linnaosadeNimed_1)

Linnaosade nimed.

linna nimi (linnaNimed_1)

Linnade nimed.

linna nimi (1:2 000 000) (linnaNimed_0)

Linnade nimed.

omavalitsuse nimi (HaldusNimi_1)

Omavalitsuste nimed.

maakonna nimi (MaakondNimi_1)

Maakondade nimed.

riigi nimi (valisriigid_1)

Lähisriikide nimed.

Teed (MAANTEED)

Teed (TEED)

TEED

kergliiklustee (kergliiklustee_02)

Kergliiklusteed ETAK-ist.

jalakaijate tunnel (jalakaijate_tunnel)

Jalakäijate tunnelid Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

tee/tänav (maanteed_4)

Teed ja tänavad ETAK-ist.

tee/tänav (1:10 000) (maanteed_3)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1: 12 000).

tee/tänav (1:50 000) (maanteed_2)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1: 50 000).

põhitänav (tanavad_pohi_1)

Põhitänavad ETAK-ist(1: 150 000).

tänavanimi maanteel (mnt_nimed_asulates)

Maanteede nimed asulates.

välismaa teed (1:420 000) (teed_1)

Teed naaberriikides (1:420 000).

välismaa raudteed (1:420 000) (raudtee_1)

Raudteed naaberriikides (1:420 000).

tugimaantee (tugimnt)

Tugimaanteed ETAK-ist(1:420 000).

põhimaantee (pohimnt)

Põhimaanteed ETAK-ist(1:420 000).

tee/tänav (1:150 000) (maanteed_1)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1:150 000).

kõrvalmaantee number (korvalmnt_nr)

tugimaantee number (tugimnt_nr)

põhimaantee number (pohimnt_nr)

raudtee (raudtee_esmane)

Esmavaate raudteed ETAK-ist.

raudtee või trammitee (roobasteed_24T)

Rööbasteed ETAK-ist.

teed tunnelis (teed_tunnelis)

Tunnelis asuvad teed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

roobasteed tunnelis (roobasteed_tunnelis)

Tunnelis asuvad roobasteed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

purded (purded)

Jalakäijate alaline ülekäik Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

sild (sillad_raudteel)

ETAKis mõõtkavaliselt kaardistatud sillad. Tunneleid maskivad teelõigud.

raudteesild (roobas_sillal)

Rööbasteed sillal, viaduktil, tunneli kohal või nende kohal oleval raudteesillal (ETAK).

ühesuunaline tänav (tanavad_suunad)

Ühesuunalised tänavad ETAK-ist.

piiritagune teedevõrk (NEST_TEED)

piiritagune raudtee (NEST_RAUDTEED)

Asustusüksused (KYLAD)

Asustusüksuste piirid ja külanimed.

asustusüksuse piir (ASUSTUSPIIR_1)

Asustusüksuste lahkmejooned, Maaregister.

küla nimi (kylanimed_1)

Külanimed, Maaregister.

Katastriüksus (TOPOYKSUS_6569)

Katastriüksuste ruumikujud, Maaregister.

KÜ mõõdistuse järgi (TOPOYKSUS_6573)

Katastriksuste temaatiline jaotus mõõdistuste järgi, Maaregister.

KÜ tunnus (TOPOYKSUS_6571)

Katastriüksuse tunnus, Maaregister.

KÜ nimi/aadress (TOPOYKSUS_7793)

Katastriüksuse nimi/aadress, Maaregister.

KÜ asustusüksus (TOPOYKSUS_AY)

Asustusüksus, kus kü asub. Maaregister.

KÜ registriosa (TOPOYKSUS_RO)

Kinnistusregistri registriosa number, Maaregister.

Veekaitselised piirangud (voond_veekaitse)

Veekaitselised piiranguvööndid KPO-st.

Keskkonnakaitselised piirangud (voond_keskkond)

Keskkonnakaitselised piiranguvööndid KPO-st.

Tehnorajatiste ühendatud piirangud (voond_tehno_yhend)

Tehnorajatiste ühendatud piiranguvööndid KPO-st.

Tehnorajatistest tulenevad piirangud (voond_tehno)

Tehnorajatistest tulenevad piiranguvööndid KPO-st.

Muud maakasutuspiirangud (voond_muu)

Muud maakasutuse piiranguvööndid KPO-st.

Piirangute tekst (voond_text)

KPO piirangute annotatsioonid.

Veekaitselised objektid (KPO) (kpo_veekaitse)

Veekaitselised objektid KPO-st.

VK pind (kpo_vk3)

Veekaitselised objektid (pind) KPO-st.

VK joon (kpo_vk2)

Veekaitselised objektid (joon) KPO-st.

VK punkt (kpo_vk1)

Veekaitselised objektid (punkt) KPO-st.

Keskkonnakaitselised objektid (KPO) (kpo_keskkond)

Keskkonnakaitselised objektid KPO-st.

KK pind (kpo_kk3)

Keskkonnakaitselised objektid (pind) KPO-st.

KK joon (kpo_kk2)

Keskkonnakaitselised objektid (joon) KPO-st.

KK punkt (kpo_kk1)

Keskkonnakaitselised objektid (punkt) KPO-st.

Tehnovõrgud (KPO) (kpo_tehno)

Tehnovõrgud, KPO.

Tehno pind (kpo_tehno3)

Tehnovõrgud (pind), KPO.

Tehno joon (kpo_tehno2)

Tehnovõrgud (joon), KPO.

Tehno punkt (kpo_tehno1)

Tehnovõrgud (punkt), KPO.

Muud riiklikult olulised objektid (KPO) (kpo_muu)

Muud riiklikult olulised objektid, KPO

Muu pind (kpo_muu3)

Muud riiklikult olulised objektid (pind), KPO.

Muu joon (kpo_muu2)

Muud riiklikult olulised objektid (joon), KPO.

Muu punkt (kpo_muu1)

Muud riiklikult olulised objektid (punkt), KPO.

KPO tekst (kpo_text)

KPO objektide annotatsioonid.

Metainfo (metainfo)

Metainfo ortofotode ja põhikaardi kohta (kartogrammid, kaardistuse aasta ja ülelennu aeg).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.