[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Ortofotomapa aktuální v rozlišení 0,25 m na pixel z produkce ČÚZK.

Available map layers (14)

Ortofoto 2010 25 cm/pixel (0)

Digitální ortofoto České republiky poskytuje Zeměměřický úřad v rozsahu celého státního území. Aktuálnost poskytovaných dat - barevné snímkování v letech 2009-2010 Přehledka postupu barevného snímkování v letech 2009-2011 Měrná jednotka: 1 mapový list v kladu Státní mapy 1:5 000 ( 5 km2 ) Formát: TIFF,JPEG,MrSID Rozlišení: velikost pixelu 0,25 m Data jsou georeferencována po mapových listech v souřadnicovém systému S-JTSK pomocí textového souboru tfw(jgw,sdw). Je možné též poskytnout soubory pro georeferenci do sytému WGS84 - zobrazení UTM, případně do S-42.

Ortofoto 2012 25 cm/pixel (1)

1 500 000 © ČÚZK (2)

750 000 © ČÚZK (3)

500 000 © ČÚZK (4)

200 000 © ČÚZK (5)

100 000 © ČÚZK (6)

50 000 © ČÚZK (7)

20 000 © ČÚZK (8)

10 000 © ČÚZK (9)

5000 © ČÚZK (10)

2000 © ČÚZK (11)

1000 © ČÚZK (12)

500 © ČÚZK (13)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.