Česká informační agentura životního pr…

1 1 1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
ArcČR 500, DMU 25, stínování, reliéf
Fees
žádné
Access constraints
bez omezení
Supported languages
cze
Data provider

Česká informační agentura životního prostředí (unverified)

Contact information:

Česká informační agentura životního prostředí

Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, Česká republika

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Podkladová mapa - ArcČR a DMÚ

Available map layers (44)

letiště (1)

letiště

vegetace (2)

vegetace

aleje a průseky (3)

aleje a průseky

vrstevnice 5 m (5)

vrstevnice 5 m

vrstevnice 25 m (6)

vrstevnice 25 m

stromy (7)

stromy

zástavba (8)

zástavba

budovy (10)

budovy

vodní toky (12)

vodní toky

vodní plochy (13)

vodní plochy

hloubnice (14)

hloubnice

hloubka vody (15)

hloubka vody

nadmořská výška (16)

nadmořská výška

hory a pohoří (17)

hory a pohoří

potrubí a vedení (19)

potrubí a vedení

popis vedení a potrubí (20)

popis vedení a potrubí

komunikace (22)

komunikace

mosty - výběr (23)

mosty - výběr

hranice krajů (24)

hranice krajů

dopravní body (26)

dopravní body

označení silnic (27)

označení silnic

popis komunikací (28)

popis komunikací

topografické objekty (29)

topografické objekty

samostatné budovy (30)

samostatné budovy

výškové překážky (31)

výškové překážky

popis areálů (32)

popis areálů

názvy sídel (33)

názvy sídel

stínování (34)

stínování

stínování (36)

stínování

reliéf (37)

reliéf

lesy (38)

lesy

vodní toky (40)

vodní toky

vodní toky vybrané (41)

vodní toky vybrané

vodní plochy (43)

vodní plochy

vodní plochy vybrané (44)

vodní plochy vybrané

silnice 2. třídy (46)

silnice 2. třídy

silnice 1. třídy (47)

silnice 1. třídy

silnice 1. třídy vybrané (48)

silnice 1. třídy vybrané

rychlostní komunikace (49)

rychlostní komunikace

dálnice (50)

dálnice

kraje (52)

kraje

obce s pověřeným obecním úřadem (54)

obce s pověřeným obecním úřadem

obce s rozšířenou působností (55)

obce s rozšířenou působností

krajská města (56)

krajská města

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.