NVE

KommunefordeltInnsjo KommunefordeltInnsjo KommunefordeltInnsjo
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Innsjø, Dybde
Fees
None
Access constraints
None
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

NVE (unverified)

Contact information:

Ivar Peereboom

NVE

besøkadress:
Middelthunsgate 29, 0301 Majorstua Oslo, Norge

Email: 

Phone: +47 22 95 95 95

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Innsjødatabasen til NVE inneholder informasjon om vann og innsjøer. Til sammen inneholder basen ca 250 000 innsjøer. Alle innsjøene større enn 2500 m²/2,5 dekar har fått tildelt et unikt nasjonalt løpenummer.

Available map layers (3)

KommunefordeltInnsjo (KommunefordeltInnsjo)

KommunefordeltInnsjo

Innsjodatabase (Innsjodatabase)

Innsjodatabase

Dybdekart (Dybdekart)

Dybdekart

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.