Geodatastyrelsen

dtk_preussen_maalebordsblade dtk_preussen_maalebordsblade dtk_preussen_maalebordsblade
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
topo25_preussen_maalebordsblade
Fees
Kontakt Geodatastyrelsen
Access constraints
Kræver abonnement på Kortforsyningen
Data provider

Geodatastyrelsen (unverified)

Contact information:

Geodatastyrelsen

postal:
Rentemestervej 8, 2400 København NV, Denmark

Email: 

Phone: +45 7254 5000

Ads by Google

Målingerne til de preussiske målebordsblade blev foretaget 1877-78, herefter foretoges flere revisioner. Målingerne var egentlig beregnet som grundkort for det militære operationskort i 1:100.000, og især højedemålingerne har lidt under dette. Der var ingen forskrifter om nøjagtigheden; men jernbaneakser og afgrænsninger til vand prioriteredes højt. Projektionen er speciel; den "Preussische Polyederprojektion" - gradudsnittet på kortet bliver afbildet som et trapez, hvor netsnitpunkterne rører jordoverfladen. Kortbladsnummereringen går fra vest mod øst, startende i nord. Når der er lakuner i nummereringen, skyldes det Østpreussen med Memel (Klaipeda), som også var preussisk på dette tidspunkt.

Available map layers (1)

DTK/preussen målebordsblade (dtk_preussen_maalebordsblade)

DTK/preussen målebordsblade

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.