GEUS

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

GEUS (unverified)

Contact information:

Bjarni Pjetursson

GEUS

Contact:
Oester Voldgade 10, 1350 Copenhagen, Denmark

Email: 

Phone: +45 38 14 20 00

Ads by Google

Denne service indeholder lag for boringer og anlaeg hentet fra GEUS Jupiter-databasen. WFS-lag ved navn [seneste_version] tilpasses jaevnligt ud fra brugeres aendringsoensker. Hvis du etablerer natlige WFS-udtraek anbefales at bruge jupiter_wfs for boringer og anlaeg_wfs for anlaeg. Der kan kun udtraekkes boringer og anlaeg med koordinater indenfor danmarks graenser. For boringer er beregnet en reklassifikation kaldet formanv_simple (som WFS hedder den blot formanv) som daekker vand (al vandudvinding), raastof (brunkul og raastof), geoteknisk (geoteknisk og marin), miloeboringer og sloejfede boringer. For anlaeg er beregnet en reklassfikation kaldet anltyp som daekker vand (V01, V02, M42), markvanding (V40, V41), erhverv (V50-V86) og enkelt-vandvaerk (V03, V95). Se i oevrigt abstract for hvert lag i GetCapabilities.

Available map layers (11)

GEUS Jupiter Map Server (geus)

Denne service indeholder lag for boringer og anlaeg hentet fra GEUS Jupiter-databasen. WFS-lag ved navn [seneste_version] tilpasses jaevnligt ud fra brugeres aendringsoensker. Hvis du etablerer natlige WFS-udtraek anbefales at bruge jupiter_wfs for boringer og anlaeg_wfs for anlaeg. Der kan kun udtraekkes boringer og anlaeg med koordinater indenfor danmarks graenser. For boringer er beregnet en reklassifikation kaldet formanv_simple (som WFS hedder den blot formanv) som daekker vand (al vandudvinding), raastof (brunkul og raastof), geoteknisk (geoteknisk og marin), miloeboringer og sloejfede boringer. For anlaeg er beregnet en reklassfikation kaldet anltyp som daekker vand (V01, V02, M42), markvanding (V40, V41), erhverv (V50-V86) og enkelt-vandvaerk (V03, V95). Se i oevrigt abstract for hvert lag i GetCapabilities.

notice (notice)

boringer_ej_farvet (boringer_ej_farvet)

Samme indhold som boringer_seneste_version blot ikke farve-opdelt.

boringer (boringer)

Boringer i Danmark (omraade EUREF89 zone 32 minx=140000, miny=6000000, maxx=1000000, maxy=6500000). Viser boringer som roede prikker indtil skala 100000. Ved mindre skala vises DGUnr. som label og boringen farvelaegges efter aktuel anvendelse. Hvis aktuel anvendelse er ukendt benytes formaal i stedet. Farverne daekker: * RGB 51 51 255 : [V]vand = [C]broend,[RE]vandindv,[V]vandfors,[VA]afvaerge,[VD]dambrug,[VH]have,[VI]industri,[VM]mark,[VP]privat,[VR]reserve,[VS]grundv.saenkning[VV]vandvaerk * RGB 255 25 255 : [R]raastof = [B]brunkul og [R]raastof * RGB 216 127 24 : [G]geoteknisk = [G]geoteknisk og [MG]marin * RGB 255 255 0 : [M]miloeboringer = [L] * RGB 255 190 255 : [S]sloejfede,[O]Overborede = [S] * RGB 80 80 80 : [ ]ukendt = [ ],[K] * RGB 80 255 80 : [A]andet = alle ikke daekket af oevrige kategorier

boringer_vandforsyning (boringer_vandforsyning)

Viser et subset af lag [boringer]. Under udvikling for Naturstyrelsen. Endnu ikke dokumenteret.

anlaeg (anlaeg)

Anlaeg i Danmark inden for omraade EUREF89 zone 32, minx=430000, miny=6040000, maxx=1000000, maxy=6500000. Viser anlaeg som groenne trekanter indtil skala 500000. Ved mindre skala vises label ID+anlaegsnavn for vandvaerker og ID+virksomhedstype for oevrige. Anlaegget farvelaegges efter virksomhedstype. Farverne daekker: * RGB 73 182 255 : [VV]vandvaerk = [M42],[V01],[V02],[V10],[V20] * RGB 109 255 255 : [VVS]enkeltvandvaerk = [P01],[P03],[V03],[V95] * RGB 160 160 100 : [MAR]markvanding = [W01],[V40],[V04],[V41],[I01],[K02],[L01],[L02],[L03],[L04] * RGB 0 255 0 : [ERH]erhverv = [A02],[A02],[A03],[A04],[A06],[A09],[B01],[B02],[B03],[B04],[B52],[C01],[C04],[D01],[D04],[D07],[D09],[D10],[D12],[D14],[D52],[D53],[D57],[E01],[E02],[E05],[E06],[E08],[E09],[E10],[E11],[E13],[E14],[E19],[E20],[E21],[E53],[E60],[E61],[E62],[F01],[F02],[F03],[F05],[F07],[F09],[F11],[F53],[F54],[H01],[H03],[J01],[J02],[J03],[M11],[M12],[M29],[M31],[M33],[M35],[M39],[M50],[M63],[M94],[M99],[U02],[V05],[V07],[V50],[V51],[V52],[V53],[V70],[V80],[V81],[V82],[V83],[V84],[V85],[V86],[W05] * RGB 255 190 255 : [INA]inaktivt (iflg. anlaeggets aktivstatus) * RGB 210 210 210 : [A]andet = alle ikke daekket af oevrige kategorier

boringer_wfs_seneste_version (boringer_wfs_seneste_version)

Denne WMS er ikke supporteret. Kan dog benyttes til visuel repraesentation af WFS af samme navn.

boringer_vandforsyning_wfs (boringer_vandforsyning_wfs)

Denne WMS er ikke supporteret. Kan dog benyttes til visuel repraesentation af WFS af samme navn.

anlaeg_wfs_seneste_version (anlaeg_wfs_seneste_version)

Denne WMS er ikke supporteret. Kan dog benyttes til visuel repraesentation af WFS af samme navn.

jupiter_wfs (jupiter_wfs)

Denne WMS er ikke supporteret. Kan dog benyttes til visuel repraesentation af WFS af samme navn.

anlaeg_wfs (anlaeg_wfs)

Denne WMS er ikke supporteret. Kan dog benyttes til visuel repraesentation af WFS af samme navn.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.