GEUS

GEUS - Danmark og Gronland

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
Data paa denne service ejes af De Nationale Geologiske Undersoegelser for Danmark og Groenland - GEUS. Dette indebaerer at alle rettigheder, inklussiv men ikke begraenset til copyrights, patenter og andre intellectuelle rettigheder tilhoerer GEUS. Ingen rettigheder maa overfoeres til en bruger. GEUS frasiger sig ethvert ansvar omkring datakvalitet og data brugbarhed for brugeren. GEUS fralaegger sig derfor ethvert ansvar i forhold til eventuelle konsekvenser der foelger brugen af data, uafhaengig af om eventuelle problemer er en foelge af fejlagtige eller manglende data, eller brugerens brug af data.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

GEUS (unverified)

Contact information:

- Ph.D. Peter Riisager

GEUS

postal:
Oester Voldgade 10, DK-1350 Koebenhavn K, DK

Email: 

Phone: +45 38142000

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

- Jordartskort 1:200k

Available map layers (3)

GEUS (ONEGEOLOGY2)

1GE GEUS 1M surface Geologic Unit (OGE_1M_surface_GeologicUnit)

DNK GEUS 1:200.000 M Geology

1GE GEUS 1M surface Geologic Structure (OGE_1M_surface_GeologicStructure)

DNK GEUS 1:200.000 M Geology

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.