Geological Survey of Sweden

SGU Berggrundsgeologi - Fennoskandiska sk?lden - OneGeology-Europe projektet

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
OnGeology, OneGeology-Europe, 1G-E, harmonized geology, harmonized data, harmonized structure, harmonized age, harmonized genesis, harmonized geologic units, surface, bedrock, superficial deposits
Fees
inga avgifter
Access constraints
Sveriges geologiska unders?kning (SGU) medger r?tt att f?r forskning, undervisning, icke-kommersiellt eller eget bruk nyttja utsnitt denna produkt. SGUs produkter skyddas av upphovsr?ttslagen. Kommersiell anv?ndning, kopiering eller m?ngfaldigande f?r endast ske med SGUs tillst?nd. Utsnitt ur kartan f?r anv?ndas f?r att illustrera exempelvis rapporter om bild f?rses med k?lla vid publicering. SGU friskriver sig fr?n varje form av ansvar f?r skada eller annan ol?genhet som kan uppkomma vid nyttjandet av v?ra produkter.
Data provider

Geological Survey of Sweden (unverified)

Contact information:

Tomas Lindberg

Geological Survey of Sweden

Postal address:
Box 670, 75128 Uppsala, Sweden

Email: 

Ads by Google

SGU Berggrundsgeologi - Fennoskandiska sk?lden - OneGeology-Europe projektet. Detta ?r en demonstrationsstj?nst inom projektet OneGeology-Europe med syfte att visa harmoniserade ?ldrar och leverera GeoSciML som svar p? GetFeatureInfo

Available map layers (5)

SGU Bedrock and Superficial Geology (SWE_SGU_Bedrock_Superficial_Geology_OWS)

SGU Berggrundsgeologi - Fennoskandiska sk?lden - OneGeology-Europe projektet. Detta ?r en demonstrationsstj?nst inom projektet OneGeology-Europe med syfte att visa harmoniserade ?ldrar och leverera GeoSciML som svar p? GetFeatureInfo

1GE SGU 1M surface Geologic Structure (OGE_1M_surface_GeologicStructure)

SGU 1:1M-scale surface Geologic Structure

1GE SGU 1M surface Geologic Unit Dykes (OGE_1M_surface_GeologicUnit_Dykes)

SGU 1:1M-scale surface Geologic Unit Dykes

1GE SGU 1M surface Geologic Unit (OGE_1M_surface_GeologicUnit)

SGU 1:1M-scale surface Geologic Unit

1GE SGU 1M bedrock Geologic Unit (OGE_1M_bedrock_GeologicUnit)

SGU 1:1M-scale bedrock Geologic Unit

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.