[unknown data provider]

Bandel Ballast Bandel
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Järnvägslager från BanInfo

Available map layers (83)

Ballast (Ballast)

Bandel (Bandel)

Bandel2 (Bandel2)

Bandel3 (Bandel3)

Bank (Bank)

Bantyp (Bantyp)

Befästning (Befastning)

Besiktningsklass bana (Besiktningsklass_bana)

Bullerskydd (Bullerskydd)

Cirkulärkurva (Cirkularkurva)

Elektrifiering (Elektrifiering)

Förbindelselinje (Forbindelselinje)

Frostskyddsisolering (Frostskyddsisolering)

Hägnad (Hagnad)

Hastighetsöverskridande % (ATC) (Hastighetsoverskridande_procent_ATC)

Infrastrukturförvaltare (Infrastrukturforvaltare)

Infrastrukturägare (Infrastrukturagare)

Järnvägsbro (Jarnvagsbro)

Järnvägsnät (Jarnvagsnat)

Kilometertal (Kilometertal)

Kilometertal2 (Kilometertal2)

Kilometertal3 (Kilometertal3)

Kontraktsområde (KontraktsomradeBas)

Lastplats (Lastplats)

Lastprofil (Lastprofil)

Linjekategori (Linjekategori)

LÖ-väg (LO_vag)

Lutning (Lutning)

Möteslängd (Moteslangd)

Övergångskurva (Overgangskurva)

Plankorsning (Plankorsning)

Plankorsning text (PlankorsningText)

Plats (Plats)

Plats, platsmitt (Plats_platsmitt)

Plattform (Plattform)

Plattform text (PlattformText)

Raklinje (Raklinje)

Räl (Ral)

Rälsförhöjning (Ralsforhojning)

RefNode (RefNode)

Signal (ej ATC) (Signal_ej_ATC)

Signal (främst ATC) (Signal_framst_ATC)

Signalpunktstavla ERTMS (Signalpunktstavla_ERTMS)

Skärning (Skarning)

Isolerskarv (Isolerskarv)

Sliper (Sliper)

Spänningsfri temperatur (Spanningsfri_temperatur)

Spår, huvud- och sidospår (Spar_Huvud_och_sidospar)

Spårkors (Sparkors)

Spårnummer (Sparnummer)

Spårspärr (Sparsparr)

Spår, upp-, ned- och enkelspår (SparUNE)

Spårväxeltyp (Sparvaxel_typ)

Spårväxel - inläggningsår (Sparvaxel_inlaggningsar)

Spårvidd (Sparvidd)

Status järnvägsnät (Status_jarnvagsnat)

STAX för NJDB (STAX_NJDB)

STH A-tåg (STH_A_tag)

STH B-tåg (STH_B_tag)

STH C-tåg (STH_C_tag)

STH S-tåg (STH_S_tag)

Stoppbock fällbar (Stoppbock_fallbar)

Stoppbock/plgräns m.m (Stoppbock_plgrans)

Stråk (Strak)

Tåg- och lokvärmeanläggning (Tag_Lokvarmeanlaggning)

Tavla (ej ATC) (Tavla_ej_ATC)

Tavla (främst ATC) (Tavla_framst_ATC)

Trafikcentralområden (Trafikcentralomraden)

Trafikcentralområdetext (TrafikcentralomradeText)

Trafikplatser (Trafikplatser)

Trafikplatser2 (Trafikplatser2)

Trafikplatser3 (Trafikplatser3)

Planerade trafikplatser (PlaneradeTrafikplatser)

Trafikeringssystem (Trafikeringssystem)

Trumma (Trumma)

Tunnel (Tunnel)

UH Entreprenör BAS (UH_Entreprenor_Bas)

Underhållsdistrikt (Underhallsdistrikt)

Uppställningsspår (Uppstallningsspar)

Uppställningsspår text (UppstallningssparText)

Vägbro (Vagbro)

Vändskiva (Vandskiva)

Vertikalkurva (Vertikalkurva)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.