CGI

Tampereen kaupungin avoimen datan WMS-rajapintapalvelu

opendata:NEUVOLAT opendata:WFS_LIIKENNEVALO_LIITTYMA opendata:tampere_ik56_kanta_tm35
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Inspire, Tampere, Katselupalvelu, Karttakuvapalvelu, Latauspalvelu, WMS, WFS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
fin
Data provider

CGI (unverified)

Contact information:

NTP Support

CGI

Karvaamokuja 2, Helsinki, Finland

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Tampereen avoimen datan WMS -rajapintapalvelu. Lisätietoja inspire@tampere.fi. http://kartat.tampere.fi/www/arkisto/kayttoehdot/avoimen_rajapintapalvelun_kayttoehdot.pdf

Available map layers (111)

Asemakaavaindeksi (opendata:AK_ASEMAKAAVAINDEKSI_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Vireillä olevat asemakaavat (opendata:AK_KAAVATYOT_VIEW)

Tampereen vireillä olevat kaavat. Aineiston ylläpito Oracle-ympäristössä. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

Hyväksyttyjen ja vireillä olevien ranta-asemakaavojen aluerajat (opendata:AK_RANTA_AK_VIEW)

Ranta-asemakaava (ennen rantakaava) on suunnitelma haja-asutusalueille sijoittuvien ranta-alueiden maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Useimmiten ranta-asemakaava laaditaan loma-asutuksen mahdollistamiseksi rantojen tuntumassa ja siinä määritelläänkin muun muassa rantatonteille kohdistuvan rakennusoikeuden määrä.

Asemakaavojen alueellinen suojelu (opendata:AK_S)

Aineisto sisältää tiedon asemakaavalla suojelluista alueista (kaavamerkintä /s). Lisäksi tietokannassa on tieto suojelukohteen tyyppi- ja arvoluokitus Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuurikirjan mukaan.

Asemakaavojen kaupunkikuvallinen suojelu (opendata:AK_SJ)

Aineisto sisältää tiedon kaupunkikuvallisista suojelukohteista, jotka on merkitty asemakaavaan kaavamerkinnällä sj-. Lisäksi tietokannassa on tieto suojelukohteen tyyppi- ja arvoluokitus Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuurikirjan mukaan.

Asemakaavojen rakennus- ja rakennekohtainen suojelu (opendata:AK_SR)

Aineisto sisältää tiedon asemakaavoihin merkityistä rakennus- ja rakennekohtaisista suojelumerkinnöistä. Suojelu on ilmaistu sr- kaavamääryksellä.

Bussilinjat (opendata:BUSSILINJAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Bussipysäkit (opendata:BUSSIPYSAKIT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

EHYT-yleissuunnitelmat (opendata:EHYT_YLEISSUUNNITELMAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Hammashoitolat (opendata:HAMMASHOITOLAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kaupunkimalli-indeksi (opendata:KAUPUNKIMALLI_INDEKSI)

Tampereen kaupungin kaupunkimalli

Keskustan pysäköinti (opendata:KESKUSTAN_PYSAKOINTI_VIEW)

Aineistosta löytyvät Tampereen keskusta-alueen ja Kaupin Kuntokadun alueen yleisillä katuja pysäköintialueilla olevat maksulliset pysäköintipaikat. Lisäksi aineistosta löytyy mm. keskustaalueella olevat asukas- ja yrityspysäköintipaikat ja eri käyttäjäryhmille tarkoitetut paikat. Pysäköintilaitosten (yleiset) tiedoissa on vain paikkamäärä. Aineistoa päivitetään pysäköintiä koskevien päätöksien toteutumisen jälkeen. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf Lisätietoja: YÖPYSÄKÖINTIKIELTO: Kielto on yleensä voimassa vain talviaikana. HINTA: Määräytyy maksuvyöhykkeen mukaan. TALVIKUNNOSSAPITO: Talviaikaan voimassa oleva pysäköityjen autojen siirtokehotus. Talvihoito suoritetaan päivällä eri alueilla eri ajankohtina.

Äänestysalueet (opendata:KH_AANESTYS)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Suun terveydenhuollon alueet 2013 (opendata:KH_HAMMASLAAKARI_2013)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Väestövastuualueet (opendata:KH_OMALAAKARI)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Palvelualue 2013 (opendata:KH_PALVELUALUE_2013)

Suunnittelualue (opendata:KH_SUUNNITTELUALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Suuralue (opendata:KH_SUURALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Tilastoalueet (opendata:KH_TILASTO)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kiintopisteet (opendata:KIINTOPISTEET)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kirjastot (opendata:KIRJASTOT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Koulut (opendata:KOULUT)

Maalämpökaivot (opendata:MAALAMPOKAIVOT)

Museot (opendata:MUSEOT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Neuvolat (opendata:NEUVOLAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Karttanimistö (opendata:NIMISTO_MVIEW)

Asemakaavanimistöä, haja-asutusalueen tiennimet. Ominaisuustiedot: nimi, tyyppi, koordinaatit. Jatkuva päivitys Facta-kuntarekisterissä. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf Tietoja on konvertoitu Facta-kuntarekisteriin aiemmasta osoiterekisteristä v. 2004. Asemakaavanimistö kerätty ajantasa-asemakaavasta 3.9.2013. Jatkuva ylläpito.

Nuorten tilat (opendata:NUORTEN_TILAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Katuosoitteet (opendata:ONK_NMR_MVIEW)

Tampereen kaupungin katuosoitteet. Sisältää kiinteistöjen osoitteet sekä haja-asutusalueen rakennusten osoitteet. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Ikäihmisten päiväkeskukset (opendata:PAIVAKESKUKSET)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Päiväkodit (opendata:PAIVAKODIT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Ikäihmisten palvelukeskukset (opendata:PALVELUKESKUKSET)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Pyöräpysäköintipaikat (opendata:PYORAPARKIT_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Rakennukset pisteinä (opendata:RAKENNUKSET_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf Huom! Rakennustietojen oikeellisuus tarkistettava rakennusvalvonnasta!

Rakennukset alueina (opendata:RAKENN_ST_FA_MVIEW_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf Huom! Rakennustietojen oikeellisuus tarkistettava rakennusvalvonnasta!

Terveysasemat (opendata:TERVEYSASEMAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Uimahallit (opendata:UIMAHALLIT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Katualueen osa (opendata:WFS_KATUALUEEN_OSA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Katuosa (opendata:WFS_KATUOSA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Katuvalot (opendata:WFS_KATUVALO)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kentät (opendata:WFS_KENTTA_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Koirapuistot (opendata:WFS_KOIRAPUISTO_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Laituripaikat (opendata:WFS_LAITURIPAIKKA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Leikkipaikat (opendata:WFS_LEIKKIPAIKKA_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Liikennevalojen ilmaisimet (opendata:WFS_LIIKENNEVALO_ILMAISIN)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Liikennevalolaitteet (opendata:WFS_LIIKENNEVALO_LAITE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Liikennevalo-ohjatut liittymät (opendata:WFS_LIIKENNEVALO_LIITTYMA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Luistinkentät (opendata:WFS_LUISTINKENTTA_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Pylväät (opendata:WFS_PYLVAS)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Pyörätiet (opendata:WFS_PYORATIET_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Roskikset (opendata:WFS_ROSKIS)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Rullalautailualue (opendata:WFS_RULLALAUTAILUALUE_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Sillat (opendata:WFS_SILTA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Soutuvenerannat (opendata:WFS_SOUTUVENERANTA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Talviliukupaikat (opendata:WFS_TALVILIUKUPAIKKA_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat (opendata:WFS_VIHERALUEEN_OSA)

Sisältää asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat. Sisältää myös muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat ja pelikentät. Sekä osan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueista. Aineisto ei sisällä puistokäytäviä, eikä portaita. Aineiston ominaisuustietoina mm. viheralueiden nimet, alueiden hoitoluokat sekä toiminnalliset luokat (mm. leikkialue, kenttä, kuntoilualue, nurmi, pensas, koirapuisto). Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Yleiskaavan maankäytön erityisominaisuus (opendata:YK_ERITYISOM_ALUE)

Yleiskaavan osa-alueiden erityisominaisuudet liittyvät luonnonympäristön, kulttuuriympäristön, maiseman sekä luonnonvarojen erityisiin arvoihin. Erityisominaisuuksia voivat olla myös osa-alueiden alueidenkäyttöä erityisesti rajoittavat ominaisuudet, kuten melu- tai vaara-alueet, suojavyöhykkeet tai puhdistettava maa-alue.

Yleiskaavan johtomerkintä (opendata:YK_JOHTO)

Yleiskaavaan johtomerkinnällä ilmaistaan yleiskaavassa osoitettu johto tai linja (sähkölinja, sähkökaapeli, maakaasujohto jne.)

Yleiskaavaindeksi (opendata:YK_KAAVA_ALUE)

Yleiskaavaindeksi sisältää lainvoiman saaneiden hyväksyttyjen yleis- ja osayleiskaavojen aluerajat. Tietokanta sisältää yleistiedot kaavoista kuten kaavan nimen, lainvoimapäivämäärän, tiedon oikeusvaikutteisuudesta (O=oikeusvaikutteinen, H=oikeusvaikutukseton), sekä yleiskaava-aluetta koskevan yleismääräyksen määräyskoodin. Määräyskoodeja vastaavat määräykset ovat erillisessä excel-tietokannassa.

Yleiskaavan kehittämistavoiteviiva (opendata:YK_KEHITTAMISTAVOITE)

Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan nähdä esim. vaatimukset yhdyskuntarakenteen toimivuudesta, elinympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä. Tässä tietokannassa kuvataan yleiskaavaan viivamerkinnällä kuvattuja kehittämistavoitteita, kuten meluntorjuntatarve, kevyen liikenteen yhteystarve, viheryhteystarve jne.

Yleiskaavan kehittämistavoitealue (opendata:YK_KEHITTAMISTAVOITE_ALUE)

Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan nähdä esim. vaatimukset yhdyskuntarakenteen toimivuudesta, elinympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä.

Yleiskaavan liikenteeseen liittyvä kohdemerkintä (opendata:YK_KOHDE_LIIKENNE)

Tampereen yleis- ja osayleiskaavoissa olevat liikenteeseen liittyvät kohdemerkinnät, esim. ylikulku, alikulku, liittymä, pikaraitiotien seisake, pysäköintitalo, venevalkama, uimaranta jne.

Yleiskaavojen rakennusmerkinnät (opendata:YK_KOHDE_RAKENNUKSET)

Yleis- ja osayleiskaavoissa esitetyt maatilan talouskeskukset, asuinrakennukset, lomarakennukset, saunat ja uusien rakennuksien suositeltavat paikat.

Yleiskaavojen suojelukohteet (opendata:YK_KOHDE_SUOJELU)

Yleis- ja osayleiskaavoihin merkityt suojellut, suojeltavaksi tarkoitetut tai merkittävät rakennukset, rakennelmat, muinaisjäännökset, luonnonmuistomerkit, pihapiirit, kasvillisuuskohteet ym. Suojeluluokka on kolmijakoinen: 1=suojeltu, 2=suojeltavaksi tarkoitettu, 3=merkittävä.

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet (opendata:YK_KT_ALUE_VIEW)

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet tietokanta sisältää kaikki yleiskaavojen voimassa olevat aluevaraukset, sekä alueita koskevat kaavamääräykset. Aluevarausmerkinnöillä osoitetaan alueen pääasiallinen käyttötarkoitus. Alueiden käyttötarkoitukset on ryhmitelty 11 pääluokkaan, jotka ovat: A = Asuminen, C = Keskustatoiminnot, P ja KM = Palvelut, T = Työ ja tuotanto, V = Virkistys, R = Loma-asuminen, L = Liikenne, E = Erityisalueet, S = Suojelu, M = Maa- ja metsätalous, W = vesialueet.

Yleiskaavan reittimerkintä (opendata:YK_REITTI)

Yleiskaavaan merkitty ulkoilu- tai kevyen liikenteen reitti

Vireillä olevat yleiskaavat (opendata:YK_S_KAAVA_ALUE)

Vireillä olevien yleis- ja osayleiskaavojen aluerajat

Arseeniriskialueet (opendata:YV_ARSEENIRISKIALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Fluoridiriskialueet (opendata:YV_FLUORIDIRISKIALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Luonnonmuistomerkit (opendata:YV_LUONNONMUISTOMERKKI)

Tampereen luontopolkurastit. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Luontopolkureitit (opendata:YV_LUONTOPOLKU)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Luontopolkurastit (opendata:YV_LUONTORASTI)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Melu Päivä 2012 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_P_2012_KESKIAANI)

Melu Päivä 2017 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_P_2017_KESKIAANI)

Melu Päivä 2030 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_P_2030_KESKIAANI)

Melu Päivä 2040 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_P_2040_KESKIAANI)

Melu Yö 2012 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_Y_2012_KESKIAANI)

Melu Yö 2017 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_Y_2017_KESKIAANI)

Melu Yö 2030 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_Y_2030_KESKIAANI)

Melu Yö 2040 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_Y_2040_KESKIAANI)

Auringon säteilyenergia katoille (piste, ominaisuustiedot) (opendata:aurinkoenergiapotentiaali_point_tm35)

Auringon säteilyenergia katoille (rakennukset alueina + ominaisuustiedot) (opendata:aurinkoenergiapotentiaali_polygon_tm35)

Avoimet maisematilat (opendata:avoimet_maisematilat)

Tampereen kantakaupungin avoimet maisematilat -selvitystyössä vuonna 2015 inventoidut ja arvotetut merkittävät avoimet maisematilat. Selvitys on osa EHYT (Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella) työtä. Avoimilla maisematiloilla tarkoitetaan maiseman osaa, jossa katseluetäisyydet muodostuvat pitkiksi, kuten laajat peltoaukeat ja vesialueet. Merkittäviä avoimia maisematiloja tunnistettiin yhteensä 85 kappaletta, joista 31:een on laadittu kohdekortti. Ominaisuustietoina on kohteen nimi ja numero. Merkittävimpiin kohteisiin on linkitetty kohdekortti, joka sisältää kohteen kuvauksen, arvottamisen ja kehittämiseen liittyviä suosituksia. Muihin kohteisiin on linkitetty kohdeluettelo, josta löytyvät kohteiden kehittämissuositukset. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Joukkoliikenteen bussilinjat (opendata:joli_reitit_gtfs_tm35)

Tampeeen joukkoliikenteen bussilinjat. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Ajoneuvoliikenteen liikennemäärät (opendata:liikennemaarat_ajoneuvoliikenne_point_TM35)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriä Tampereen seudulla (opendata:liikennemaarat_jalankulku_pyoraily_point_TM35)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Raitiotiepysäkkien (kehitysvaihe 2016) keskipisteet (opendata:raitiotie_kehitysvaihe_pysakkien_keskipisteet_nimet_2016_point)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Raitiotieraiteiden (kehitysvaihe 2016) keskilinja (opendata:raitiotie_kehitysvaihe_raiteiden_keskilinja_2016_linestring)

Tampere infrapunakuva (2011) TM35 (opendata:tampere_ik2011_metsa_tm35)

Tampere ilmakuva (2011) TM35 (opendata:tampere_ik2011_tm35)

Tampere ilmakuva länsi (2012) TM35 (opendata:tampere_ik2012_lansi_tm35)

Tampere ilmakuva itä (2013) TM35 (opendata:tampere_ik2013_ita_tm35)

Tampere ilmakuva kanta (1946) TM35 (opendata:tampere_ik46_kanta_tm35)

Tampere ilmakuva kanta (1956) TM35 (opendata:tampere_ik56_kanta_tm35)

Tampere ilmakuva kanta (1966) TM35 (opendata:tampere_ik66_kanta_tm35)

Tampere ilmakuva kanta (1974) TM35 (opendata:tampere_ik74_kanta_tm35)

Tampere ilmakuva kanta (1987) TM35 (opendata:tampere_ik87_kanta_tm35)

Tampere ilmakuva kanta (1995) TM35 (opendata:tampere_ik95_kanta_tm35)

Tampere ilmakuva keskusta (1999) TM35 (opendata:tampere_ik99_keskusta_tm35)

Tampere ilmakuva kanta (2015) TM35 (opendata:tampere_ilmakuva_kanta_2015_TM35)

Tampere ajantasa-asemakaava GK24 (opendata:tampere_kaavat_gk24)

Tampere ajantasa-asemakaava TM35 (opendata:tampere_kaavat_tm35)

Kantakartta ilman kiinteistorajoja GK24 (opendata:tampere_kkartta_pohja_gk24)

Kantakartta ilman kiinteistorajoja TM35 (opendata:tampere_kkartta_pohja_tm35)

Tampereen kantakartta GK24 (opendata:tampere_meta_gk24)

Tampereen kantakartta TM35 (opendata:tampere_meta_tm35)

Opaskartta GK24 (opendata:tampere_okartta_gk24)

Opaskartta TM35 (opendata:tampere_okartta_tm35)

Tampereen virastokartta GK24 (opendata:tampere_vkartta_gk24)

Tampereen virastokartta TM35 (opendata:tampere_vkartta_tm35)

Tampere virastokartta harmaa GK24 (opendata:vkartta_harmaa_gk24)

Tampere virastokartta harmaa TM35 (opendata:vkartta_harmaa_tm35)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.