[unknown data provider]

1 1 1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS

Available map layers (10)

Významné archeologické plochy (1)

Významné archeologické plochy

Archeologické stopy (2)

Archeologické stopy

Ochranné pásmo Památkové rezervace v hl. m. Praze (4)

Ochranné pásmo Památkové rezervace v hl. m. Praze

Památkové zóny (5)

Památkové zóny

Památkové rezervace (6)

Památkové rezervace

Ochranná pásma NKP (7)

Ochranná pásma NKP

Nemovité národní kulturní památky - plochy (9)

Nemovité národní kulturní památky - plochy

Nemovité národní kulturní památky - popis (10)

Nemovité národní kulturní památky - popis

Nemovité kulturní památky (11)

Nemovité kulturní památky

Oblasti působnosti odborných referentů (12)

Oblasti působnosti odborných referentů

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.