Provincie Overijssel

Web Map Service van de provincie Overijssel

B3:AVO_Continue_en_herkenbaar_watersysteem B3:AVO_Continue_en_herkenbaar_watersysteem AVO_Agrarisch_cultuurlandschap
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Provincie Overijssel (unverified)

Contact information:

Afdeling Publieke Dienstverlening Beleids Uitvoering PDBU

Provincie Overijssel

Zwolle, Netherlands

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (1087)

Continue en herkenbaar watersysteem (B3:AVO_Continue_en_herkenbaar_watersysteem)

Layer-Group type layer: B3:AVO_Continue_en_herkenbaar_watersysteem

Lust- en leisurelaag (AVO_Lust_en_leisurelaag)

Layer-Group type layer: AVO_Lust_en_leisurelaag

AVO_RAGO2013 (AVO_RAGO2013)

grouplaag voor RAGO tbv tilinglaag. Combineert EHS (incl waterlopen) en Rago lagen. Update dec 2014 en maart 2015 is hierin verwerkt.

AVO_RAGO_group (AVO_RAGO_group)

Layer-Group type layer: AVO_RAGO_group

Waterberging (AVO_Waterberging)

Layer-Group type layer: AVO_Waterberging

Waterlopen en waterberging (AVO_Waterlopen_en_Waterberging)

Layer-Group type layer: AVO_Waterlopen_en_Waterberging

Waterveiligheid (AVO_Waterveiligheid)

Layer-Group type layer: AVO_Waterveiligheid

Zandwin en zoutlocaties (AVO_Zandwin_en_zoutlocaties)

Layer-Group type layer: AVO_Zandwin_en_zoutlocaties

Grondwater (B3:AVO_grondwater)

Layer-Group type layer: B3:AVO_grondwater

Natuurlijke laag (AVO_natuurlijke_laag)

Layer-Group type layer: AVO_natuurlijke_laag

Archeologische gebiedenkaart (AVO_omg_Archeologische_gebiedenkaart)

Layer-Group type layer: AVO_omg_Archeologische_gebiedenkaart

Indicatie geschiktheid koude_warmte opslag (AVO_omg_Indicatie_geschiktheid_Koude_warmte_opslag)

Layer-Group type layer: AVO_omg_Indicatie_geschiktheid_Koude_warmte_opslag

Nationale landschappen en parken (AVO_omg_Nationale_landschappen_en parken)

Layer-Group type layer: AVO_omg_Nationale_landschappen_en parken

Openbaar vervoer netwerk (AVO_omg_Openbaar_vervoer_netwerk)

Layer-Group type layer: AVO_omg_Openbaar_vervoer_netwerk

Wegencategorieen (AVO_omg_Wegencategorieen)

Layer-Group type layer: AVO_omg_Wegencategorieen

Drinkwaterwinningen (AVO_omg_drinkwaterwinningen)

Layer-Group type layer: AVO_omg_drinkwaterwinningen

Hoofdinfrastructuur (AVO_omg_hoofdinfrastructuur)

Layer-Group type layer: AVO_omg_hoofdinfrastructuur

Waterveiligheid (AVO_omg_waterveiligheid)

Layer-Group type layer: AVO_omg_waterveiligheid

Windenrgie (AVO_omg_windenergie)

Layer-Group type layer: AVO_omg_windenergie

Overig (AVO_overig)

Layer-Group type layer: AVO_overig

Stedelijk gebied (AVO_stedelijk_gebied)

Layer-Group type layer: AVO_stedelijk_gebied

Externe veiligheid (AVO_verord_externe_veiligheid)

Layer-Group type layer: AVO_verord_externe_veiligheid

Recreatie (AVO_verord_recreatie)

Layer-Group type layer: AVO_verord_recreatie

Waterveiligheid (AVO_verord_waterveiligheid)

Layer-Group type layer: AVO_verord_waterveiligheid

Weidevogel en ganzengebieden (B4:AVO_weidevogel_en_ganzengebieden)

Layer-Group type layer: B4:AVO_weidevogel_en_ganzengebieden

Almelo_test_groep (SHAPE:Almelo_test_groep)

Test om door te zoomen van wijk naar buurt

Ambitiekaart (Ambitiekaart)

Layer-Group type layer: Ambitiekaart

BKK Regio Twente bovengrond (BKK Regio Twente bovengrond)

Layer-Group type layer: BKK Regio Twente bovengrond

BKK Regio Twente ondergrond (BKK Regio Twente ondergrond)

Layer-Group type layer: BKK Regio Twente ondergrond

BKK regio Twente toepassingskaart (H2O:BKK regio Twente toepassingskaart)

Layer-Group type layer: H2O:BKK regio Twente toepassingskaart

Feitenkaart (BOD_feitenkaart)

Layer-Group type layer: BOD_feitenkaart

grondwaterkwantiteitskaart (BOD_grondwaterkwantiteitskaart)

Layer-Group type layer: BOD_grondwaterkwantiteitskaart

Interpretatiekaart (BOD_interpretatiekaart)

Layer-Group type layer: BOD_interpretatiekaart

BOD_kans_aard_archeologische_gebieden (BOD_kans_aard_archeologische_gebieden)

Layer-Group type layer: BOD_kans_aard_archeologische_gebieden

Kansen voor aardkunde en brongebieden (BOD_kans_aard_bron)

Layer-Group type layer: BOD_kans_aard_bron

BOD_kans_aard_stads_dorpsfronten (BOD_kans_aard_stads_dorpsfronten)

Layer-Group type layer: BOD_kans_aard_stads_dorpsfronten

BOD_kans_fiets_wandel (BOD_kans_fiets_wandel)

Layer-Group type layer: BOD_kans_fiets_wandel

Potentiekaart (BOD_potentiekaart)

Layer-Group type layer: BOD_potentiekaart

Kansen voor aardkunde en landgoederen en buitenplaatsen (Bod_kans_aard_landg_buitenpl)

Layer-Group type layer: Bod_kans_aard_landg_buitenpl

Bodemkaart met grondwatertrappen (Bodemkaart_met_grondwatertrappen)

Layer-Group type layer: Bodemkaart_met_grondwatertrappen

doorbraakkolken (B7:CWK_dijkdoorbraakkolk)

Layer-Group type layer: B7:CWK_dijkdoorbraakkolk

CWK_dijkdoorbraakkolk_vroegmodernetijd (CWK_dijkdoorbraakkolk_vroegmodernetijd)

Layer-Group type layer: CWK_dijkdoorbraakkolk_vroegmodernetijd

DEVENTER_GROENVLAKKEN_TILE (SHAPE:DEVENTER_GROENVLAKKEN_TILE)

TEST TBV GEMEENTE DEVENTER

Faunaknelpunten omgevingsvisie (Faunaknelpunten_omgevingsvisie)

Layer-Group type layer: Faunaknelpunten_omgevingsvisie

Uitgevoerde_ingrepen (H2O_Uitgevoerde_ingrepen)

Layer-Group type layer: H2O_Uitgevoerde_ingrepen

HWBP_meekoppelkansen (B8:HWBP_meekoppelkansen)

Layer-Group type layer: B8:HWBP_meekoppelkansen

ondergrond_kleur (KLG:KLG_ondergrond_kleur)

Layer-Group type layer: KLG:KLG_ondergrond_kleur

Luchthavenregeling (B6:Luchthavenregeling_samengevoegd)

Layer-Group type layer: B6:Luchthavenregeling_samengevoegd

NBP2017_Beheertypenkaart_wijzigingen (B4:NBP2017_Beheertypenkaart_wijzigingen)

NBP2017_Beheertypenkaart_wijzigingen

Normering wateroverlast (Normering wateroverlast)

samenvoeging van datasets van RD, RW en VV GS is beschikbaar als WMS en kan niet in deze grouplayer toegevoegd worden.

Ruimte voor water (PMJP_Ruimte_voor_water)

Layer-Group type layer: PMJP_Ruimte_voor_water

PMJP_Schaapskuddes_en_Ganzenfourageergebieden (PMJP_Schaapskuddes_en_Ganzenfourageergebieden)

Layer-Group type layer: PMJP_Schaapskuddes_en_Ganzenfourageergebieden

Sociale vitaliteit (PMJP_Sociale_vitaliteit)

Layer-Group type layer: PMJP_Sociale_vitaliteit

Versterken_nationale_parken_en_landschappen (PMJP_Versterken_nationale_parken_en_landschappen)

Layer-Group type layer: PMJP_Versterken_nationale_parken_en_landschappen

SOC2012-2025 (B8:SOC2012-2025)

grouplayer van SOC 2012-2025 punt, lijn en vlak

SOC2025-2050_HOOG (SOC2025-2050_HOOG)

grouplayer van SOC 2025-2050 punt, lijn en vlak (HOOG SCENARIO)

SOC2025-2050_LAAG (SOC2025-2050_LAAG)

grouplayer van SOC 2025-2050 punt, lijn en vlak (LAAG SCENARIO)

WA_GEMALEN_OV (H2O:WA_GEMALEN_OV)

groeplaag voor alle gemalen in Overijssel op basis van leveringen van waterschappen

WA_SLUIZEN_OV (H2O:WA_SLUIZEN_OV)

alle sluizen in overijssel. groepslaag opgebouwd uit data van RWS, Groot Salland, Reest en Wieden en Velt en Vecht

WA_STUWEN_OV (H2O:WA_STUWEN_OV)

groeplaag van stuwen van verschillende waterschappen

WA_overige_waterkeringen (H2O:WA_overige_waterkeringen)

Overige waterkeringen op basis van gegevens van de waterschappen

WA_wateroverlast2010 (H2O:WA_wateroverlast2010)

SAMENVOEGING VAN 4 LAGEN VAN WATERSCHAPPEN GS, VV,RD EN RY

B3:Zwemplassen_samengevoegd (B3:Zwemplassen_samengevoegd)

Layer-Group type layer: B3:Zwemplassen_samengevoegd

avo_leegstand_buurt_kantoor (B8:avo_leegstand_buurt_kantoor)

Layer-Group type layer: B8:avo_leegstand_buurt_kantoor

avo_leegstand_buurt_vab_bedr (B8:avo_leegstand_buurt_vab_bedr)

Layer-Group type layer: B8:avo_leegstand_buurt_vab_bedr

avo_leegstand_buurt_vab_totaal (B8:avo_leegstand_buurt_vab_totaal)

Layer-Group type layer: B8:avo_leegstand_buurt_vab_totaal

avo_leegstand_buurt_vab_woon (B8:avo_leegstand_buurt_vab_woon)

Layer-Group type layer: B8:avo_leegstand_buurt_vab_woon

avo_leegstand_buurt_verkoop (B8:avo_leegstand_buurt_verkoop)

Layer-Group type layer: B8:avo_leegstand_buurt_verkoop

avo_leegstand_gem_kantoor (B8:avo_leegstand_gem_kantoor)

avo_leegstand_gem_kantoor

avo_leegstand_gem_vab_bedr (B8:avo_leegstand_gem_vab_bedr)

avo_leegstand_gem_vab_bedr

avo_leegstand_gem_vab_totaal (B8:avo_leegstand_gem_vab_totaal)

avo_leegstand_gem_vab_totaal

avo_leegstand_gem_vab_woon (B8:avo_leegstand_gem_vab_woon)

avo_leegstand_gem_vab_woon

avo_leegstand_gem_verkoop (B8:avo_leegstand_gem_verkoop)

avo_leegstand_gem_verkoop

avo_leegstand_wijk_kantoor (B8:avo_leegstand_wijk_kantoor)

Layer-Group type layer: B8:avo_leegstand_wijk_kantoor

avo_leegstand_wijk_vab_bedr (B8:avo_leegstand_wijk_vab_bedr)

Layer-Group type layer: B8:avo_leegstand_wijk_vab_bedr

avo_leegstand_wijk_vab_totaal (B8:avo_leegstand_wijk_vab_totaal)

Layer-Group type layer: B8:avo_leegstand_wijk_vab_totaal

avo_leegstand_wijk_vab_woon (B8:avo_leegstand_wijk_vab_woon)

Layer-Group type layer: B8:avo_leegstand_wijk_vab_woon

avo_leegstand_wijk_verkoop (B8:avo_leegstand_wijk_verkoop)

Layer-Group type layer: B8:avo_leegstand_wijk_verkoop

cascokaart (B4:cascokaart)

Layer-Group type layer: B4:cascokaart

Gebiedsfuncties Zwarte water (gebiedsfuncties_zwarte_water)

Layer-Group type layer: gebiedsfuncties_zwarte_water

gebiedsplannen (gebiedsplannen)

Layer-Group type layer: gebiedsplannen

leegstand_NOT_detailhandel (B8:leegstand_NOT_detailhandel)

Layer-Group type layer: B8:leegstand_NOT_detailhandel

overlay_wegen (overlay_wegen)

Layer-Group type layer: overlay_wegen

AANPAK_LEEGSTAND_POLYGON (B6:AANPAK_LEEGSTAND_POLYGON)

ADRESSEN_POINT (B0:ADRESSEN_POINT)

AFMEERPLAATSEN_POINT (H2O:AFMEERPLAATSEN_POINT)

ALM_BRON_POLYGON (H2O:ALM_BRON_POLYGON)

ALM_PLUIM_POLYGON (H2O:ALM_PLUIM_POLYGON)

ALM_buurtindeling_burgerstijl (B0:ALM_buurtindeling_burgerstijl)

ALM_buurtindeling_eenoudergezinnen (B8:ALM_buurtindeling_eenoudergezinnen)

ALM_buurtindeling_hoofdthema (B8:ALM_buurtindeling_hoofdthema)

ALM_buurtindeling_nationaliteit (B8:ALM_buurtindeling_nationaliteit)

ALM_buurtindeling_subthema (B8:ALM_buurtindeling_subthema)

ARCHEOLOGIE_POINT (H2O:ARCHEOLOGIE_POINT)

ASBESTDAKEN_BUURT_POLYGON (B4:ASBESTDAKEN_BUURT_POLYGON)

ASBESTDAKEN_WIJK_POLYGON (B4:ASBESTDAKEN_WIJK_POLYGON)

ASBESTINVENTARISATIE_POLYGON (B4:ASBESTINVENTARISATIE_POLYGON)

ASBEST_BBKOM_ZONE (H2O:ASBEST_BBKOM_ZONE)

ASBEST_MANEGES_ZONE (H2O:ASBEST_MANEGES_ZONE)

ASBEST_ONDERWIJS_ZONE (H2O:ASBEST_ONDERWIJS_ZONE)

ASBEST_SPORT_ZONE (H2O:ASBEST_SPORT_ZONE)

ASBEST_ZWEMBADEN_ZONE (H2O:ASBEST_ZWEMBADEN_ZONE)

AVO_leegstand_woon_buurt (SHAPE:AVO_leegstand_woon_buurt)

AVO_leegstand_woon_gem (SHAPE:AVO_leegstand_woon_gem)

AVO_leegstand_woon_wijk (SHAPE:AVO_leegstand_woon_wijk)

Aanvulling_door_gemeente (O2:Aanvulling_door_gemeente)

Locatie van andere grondwateronttrekkingen in Gemeente Enschede, opgenomen op verzoek van de Gemeente. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (grondwateronttrekkingen anders dan WKO en drinkwaterwinningen) worden als paarse stippen weergegeven.

Aanvulling_door_gemeente (O2:Aanvulling_door_gemeenteEnschede)

Locatie van andere grondwateronttrekkingen in Gemeente Enschede, opgenomen op verzoek van de Gemeente. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (grondwateronttrekkingen anders dan WKO en drinkwaterwinningen) worden als paarse stippen weergegeven.

Aardgastransportleidingen (B6:Aardgastransportleidingen)

Een bestand bestaande uit de hoofd- en regionale aardgastransportleidingen in Overijssel. Aangegeven op belemmeringenkaart van hoofd- en regionale aardgastransportleidingen, teneinde andere ruimtelijke plannenmakers in staat te stellen, rekening te houden met de belemmerende werking van aardgastransportleidingen in de eventuele veiligheidszones.

Gerealiseerde en nog te realiseren aardgasvulpunten in Overijssel (B4:Aardgasvulpunten)

Gerealiseerde en nog te realiseren aardgasvulpunten in Overijssel Betreft een puntenbestand met naam, adres e.d van de gerealiseerde en in 2011 nog te realiseren aardgasvulpunten Dit bestand zal tzt nog worden uitgebreid

Kaart aardkundige waarden (B4:Aardkundige_waarden)

Vereenvoudiging van de Geomorfologische Kaart. Op verzoek van de Provincie heet deze nu Aardkundige Waarden. Doel van vervaardiging: ILG-Project Aardkundige Waarden Deze dataset is samengesteld door: Het Oversticht Postbus 531 8000AM Zwolle contactpersoon: Susanne Wentink swentink@oversticht.nl

Acidofiele indicatiewaarde; opgenomen in 2000 (B4:Acidofiele_indicatiewaarde)

De AIW is een maat voor de locale zuurbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van zuurminnende epifytische korstmossen. Hoge waarden geven aan waar de invloed van ammoniak minimaal is.

(SHAPE:Agrarisch_weidevogelbeheer_SNL)

Archeologische essen (B7:Archeologische_essen)

Essen. Onderdeel van de kaart Archeologische gebieden. Gebieden met archeologische waarden en monumenten die bekend zijn op basis van vondsten. Archeologische waarden zijn overblijfselen (in het landschap) van menselijke activiteiten uit het verleden. Voor overige archeologische gebieden is er een gerelateerde dataset (zie archeol_geb_polygon). De kaart kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van een visie op ruimtelijke plannen van regionale of provinciale aard. O2 besluitnr. PS/2009/407. (omgevingsvisie) Gerelateerde dataset: archeol_geb, archeol_verwacht.

Archeologische gebieden (SHAPE:Archeologische_gebieden)

Archeologische gebieden. Onderdeel van de kaart Archeologische gebieden. Gebieden met archeologische waarden en monumenten die bekend zijn op basis van vondsten. Archeologische waarden zijn overblijfselen (in het landschap) van menselijke activiteiten uit het verleden. Voor essen als archeologische gebieden is er een gerelateerde dataset (zie archeol_es_polygon). De kaart kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van een visie op ruimtelijke plannen van regionale of provinciale aard. O2 besluitnr. PS/2009/407. (omgevingsvisie) Deze dataset is aangeleverd door Het Oversticht, niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:5000. Gerelateerde dataset: archeol_es, archeol_verwacht.

Archeologische monumenten (B7:Archeologische_monumentenkaart)

Vanaf de vroegste prehistorie tot de tegenwoordige tijd hebben de bewoners hun sporen in de bodem van Overijssel achtergelaten. Dit bodemarchief is een belangrijke – en voor de prehistorie de enige – informatiebron. Op grond van restanten van vroeger, zoals aardewerkscherven, (vuur-)stenen bijlen of verkleuringen in de bodem van bijvoorbeeld palen van boerderijen, is het mogelijk iets te vertellen over de mensen en hun levenswijze in het verleden. Dit bodemarchief is erg kwetsbaar: de overblijfselen bevinden zich meestal dicht onder het oppervlak. Bovendien is het bodemarchief maar eenmalig raadpleegbaar: wanneer iets is opgegraven, is het voorgoed verdwenen. Deze kaart toont de Archeologische Monumenten (AMK) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Archelogische verwachtingenkaart (B7:Archeologische_verwachtingskaart)

De Archeologische verwachtingenkaart geeft de kans op het aantreffen van archeologische waarden aan; archeologische waarden zijn overblijfselen (in het landschap) van menselijke activiteiten uit het verleden. De kaart geeft een indicatie van de ligging van gebieden met een hoge, een middelhoge of een lage verwachtingswaarde. De kaart kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van een visie op ruimtelijke plannen van regionale of provinciale aard. O2 besluitnr. PS/2009/407. (omgevingsvisie) Deze dataset is aangeleverd door ADC ArcheoProjecten, niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:5000 Gerelateerde dataset: archeol_geb, archeol_es.

Asbestlocatie's in Overijssel (B4:Asbestlocaties)

Dit bestand is de grondslag voor de asbestsignaleringskaart. Het doel van de signaleringskaart is het in beeld brengen van de asbestproblematiek binnen de gemeentes door het opstellen van een kaart met zowel potenieel verdachte locaties, als op asbest onderzochte locaties. Dit bestand is in 2006 samengesteld door Geofox-Lexmond bv te Oldenzaal. Voor het samenstellen van het bestand is archiefonderzoek uitgevoerd bij gemeenten en de provincie. Op de kaart zijn de plaatsen aangegeven waar volgens de in de verschillende archieven aangetroffen documenten asbest kan zijn toegepast. De belangrijkste asbesttoepassingen zijn: - asbest in bouwwerken - asbest in ondergrondse leidingen - asbesthoudend afval - asbest in overige toepassingen (bedrijfactiviteiten, ingedeeld naar UBI's (De Uniforme Bron Indeling potentieel bodemvervuilende activiteiten (ubi-code)).

Asbestsignaleringskaart (B4:Asbestsignalering)

De asbestsignaleringskaart is in 2006 door de provincie Overijssel opgesteld om goed zicht op de asbestproblematiek te krijgen en de aanpak van de problematiek te kunnen aansturen. De asbestsignaleringskaart is er in twee typen, een puntenkaart en een vlakkenkaart. Op de vlakkenkaart, asbestsign_k , is de kans op het aantreffen van asbest in de bodem weergegeven. Deze vlakkenkaart wordt ook wel asbestkansenkaart genoemd. Op de puntenkaart, asbest_loc, zijn locaties met feitelijke informatie over het voorkomen van asbest op een locatie weergegeven. Het betreft hier locaties waarvan bekend is dat er sprake is van aan- of afwezigheid van asbest of er zijn asbesthoudende materialen aangetoond. - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; OCCUPATIE: tijdvak van occupatie (bebouwing) JAAR_OCP: jaar van occupatie (bebouwing) KLASSE_COR: 0 = aanwezigheid in bodem: niet aanwezig/gesaneerd; 1 = aanwezigheid in bodem: kleine kans op aanwezigheid; 2 = aanwezigheid in bodem: gemiddelde kans op aanwezigheid; 3 = aanwezigheid in bodem: grote kans op aanwezigheid; 4 = aanwezigheid in bodem: aanwezig; 6 = aanwezigheid in bodem: wordt (op korte termijn) gesaneerd; 100 = aanwezigheid in waterbodem: niet aanwezig/gesaneerd; 101 = aanwezigheid in waterbodem: kleine kans op aanwezigheid; 102 = aanwezigheid in waterbodem: gemiddelde kans op aanwezigheid; 103 = aanwezigheid in waterbodem: grote kans op aanwezigheid; 104 = aanwezigheid in waterbodem: aanwezig; 106 = aanwezigheid in waterbodem: wordt (op korte termijn) gesaneerd;

B0_AHN5 (RASTER:B0_AHN5)

(KLG:B0_T50V_VLAK)

TOP10NL WEGDEEL, HARTLIJN (KLG:B0_WEGDEEL_HARTLIJN_OV)

TOP10NL is een digitaal objectgericht kaartbestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaart 1:10 000 en wat veelvuldig in diverse GIS- en CAD-systemen wordt gebruikt voor ondergrond, analyse-, beheers- en planningsactiviteiten.

Bebouwde kommen in Overijssel (KLG:B0_kernen_polygon)

Aaneengesloten bebouwd gebied van de steden en dorpen in Overijssel. Dit bestand heeft als basis de Top10-vector en Top10-NL In het voorjaar van 2011 heeft er een update plaatsgevonden op basis van luchtfoto's van 2010 en kadastrale data

B1_gemgrens_arc (KLG:B1_gemgrens_arc)

Provinciegrenzen van Nederland (KLG:B1_provned_polygon)

Provinciegrenzen van Nederland

B2.strooiroute_muteren_arc (B2_test:B2_strooiroute_muteren1_arc)

Wegen indeling naar wegbeheer (KLG:B2_wegen_arc_100000_399999)

Lijnenbestand met de belangrijkste wegen in de provincie Overijssel, waarin de volgende onderverdeling: - wegen in beheer bij het Rijk - wegen in beheer bij de Provincie - wegen in beheer bij de gemeente - wegnummering Rijks- en Provinciale wegen - ontworpen weg - globale wegklasse - wegenselectie per provincie binnen kader-----Attributen OBJECTID_1 OBJECTID LENGTH WEGNUMMER: wegnummering rijkswegen / provinciale wegen WEGBEHEER: weg in beheer bij ONTWERP: ja = ontworpen weg PROVC: 0 = duitsland; 2 = friesland; 3 = drenthe; 4 = overijssel; 5 = gelderland; 12 = flevoland; WEGSOORT: autosnelweg; hoofdweg; regionale weg;-----

Wegen indeling naar wegbeheer (KLG:B2_wegen_arc_25000_99999)

Lijnenbestand met de belangrijkste wegen in de provincie Overijssel, waarin de volgende onderverdeling: - wegen in beheer bij het Rijk - wegen in beheer bij de Provincie - wegen in beheer bij de gemeente - wegnummering Rijks- en Provinciale wegen - ontworpen weg - globale wegklasse - wegenselectie per provincie binnen kader-----Attributen OBJECTID_1 OBJECTID LENGTH WEGNUMMER: wegnummering rijkswegen / provinciale wegen WEGBEHEER: weg in beheer bij ONTWERP: ja = ontworpen weg PROVC: 0 = duitsland; 2 = friesland; 3 = drenthe; 4 = overijssel; 5 = gelderland; 12 = flevoland; WEGSOORT: autosnelweg; hoofdweg; regionale weg;-----

B3.wateraanvoer_point (B3:B3_wateraanvoer_point)

Wateraanvoerpunten: sluis Eefde, sluis Aadorp, gemaal Ankersmit. Via deze punten kunnen gebieden in tijden van droogte vanuit het Hoofdsysteem van water worden voorzien. In Overijssel is de bron hiervoor voornamelijk de IJssel. De belangrijkste transportroute is via het Twentekanaal.

Risico op ondergrondverdichting in Nederland (B4:B4_bo_risico_dichtheid_polygon)

Dit polygonen bestand (met celgrootte 25x25 m) geeft voor geheel Nederland in vijf klassen informatie over het risico op ondergrondverdichting in relatie tot het landgebruik. Een gezonde bodem bestaat uit vaste bestanddelen en voldoende poriën. Deze poriën zijn belangrijk voor transport van lucht en water door de bodem en voor plantenwortels. Bij bodemverdichting, bijvoorbeeld door te hoge wiellasten, vermindert het poriënvolume. Bij een te sterke bodemverdichting zal de doorlatendheid en het vochtbergend vermogen van de bodem afnemen. Dit kan tot wateroverlast (bijvoorbeeld plasvorming) leiden en tot oppervlakkige afstroming, piekbelasting bij poldergemalen en tot inundatie van laag gelegen gronden. Ook is er meer kans op afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Een verdichte bodem is niet of moeilijk bewortelbaar, waardoor de gewasopbrengst afneemt.

B6.euro_pop2_point (B6:B6.euro_pop2_point)

B7.landgoed_zones_polygon (B7:B7_landgoed_zones_polygon)

BAG_ADRES_POINT (B0:BAG_ADRES_POINT)

BAG_PAND_POLYGON (B0:BAG_PAND_POLYGON)

BAG_STANDPLAATS_POLYGON (B0:BAG_STANDPLAATS_POLYGON)

BAG_VERBLIJFSOBJECT_POINT (B0:BAG_VERBLIJFSOBJECT_POINT)

BBN_2014_POLYGON (B4:BBN_2014_POLYGON)

BCH_OWNER.bch_v_archeologisch_mon_vlak (SHAPE:BCHP_Archeologische_monumentenkaart)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

BCH_OWNER.bch_v_gebouwd_monument_punt (SHAPE:BCHP_gebouwde_monumenten)

BEDRIJVENTERREIN_POLYGON (H2O:BEDRIJVENTERREIN_POLYGON)

BELEM_LANDBOUW_POINT (H2O:BELEM_LANDBOUW_POINT)

BEREIKBAARHEIDSKAART_POLYGON (B2:BEREIKBAARHEIDSKAART_POLYGON)

BEROEPSVAART_POLYGON (H2O:BEROEPSVAART_POLYGON)

BGT_BEGROEIDTERREINDEEL (B0:BGT_BEGROEIDTERREINDEEL)

BGT_ONGECLASSIFICEERDOBJECT (B0:BGT_ONGECLASSIFICEERDOBJECT)

BGT_WATERDEEL (B0:BGT_WATERDEEL)

BKK_ALMELO_POLYGON (H2O:BKK_ALMELO_POLYGON)

BKK_BORNE_POLYGON (H2O:BKK_BORNE_POLYGON)

BKK_DINKELLAND_POLYGON (H2O:BKK_DINKELLAND_POLYGON)

BKK_HENGELO_POLYGON (H2O:BKK_HENGELO_POLYGON)

BKK_HOFVANTWENTE_POLYGON (H2O:BKK_HOFVANTWENTE_POLYGON)

BKK_OLDENZAAL_POLYGON (H2O:BKK_OLDENZAAL_POLYGON)

BKK_TUBBERGEN_POLYGON (H2O:BKK_TUBBERGEN_POLYGON)

BODEM_POLYGON (B4:BODEM_POLYGON)

BOD_archeologische_gebiedenkaart (SHAPE:BOD_archeologische_gebiedenkaart)

BOD_drinkwaterwinningen (SHAPE:BOD_drinkwaterwinningen)

BOD_kansen_aard_archeol_gebieden (SHAPE:BOD_kansen_aard_archeol_gebieden)

BREEDBAND_GRENZEN_POLYGON (B6:BREEDBAND_GRENZEN_POLYGON)

BREEDBAND_INDUSTRIE_POLYGON (B6:BREEDBAND_INDUSTRIE_POLYGON)

BREEDBAND_POLYGON (B6:BREEDBAND_POLYGON)

BUSHALTES_POINT (B2:BUSHALTES_POINT)

BUSLIJNEN_ARC (B2:BUSLIJNEN_ARC)

BUURTINDELING_POLYGON (B8:BUURTINDELING_POLYGON)

Bathymetrische kaart IJsseldelta (RASTER:Bathymetrische_kaartIJsseldelta)

Bathymetrische kaart IJsseldelta Weergave van de IJssel, Zwarte Water en de Vecht. Bathymetrie is het opmeten van de topografische hoogte van de zeebodem. Het is een specialisme binnen de geodesie met de vervaardiging van zeekaarten als doel. In de praktijk is bathymetrie het onderwater-equivalent van hoogtemeting. Dieptes worden aangegeven met dieptelijnen en numerieke aanduidingen.

H2O.Tauw_bebouwde_kom_polygon (O2:Bebouwdekom)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Begrenzing van de wildbeheereenheden in Overijssel (B4:Begrenzing_wildbeheereenheden)

de begrenzing van de wildbeheereenheden in Overijssel met peildatum 1 januari 2013 Een wildbeheereenheid is samenwerkingsverband tussen jagers en beheerders voor een bepaald gebied, met als doelstelling de jacht en het faunabeheer op elkaar af te stemmen.. Het faunabeheerfonds is de landelijke overkoepelende organisatie. De begrenzing van de gebieden is niet gebaseerd op gemeente (provincie) grenzen.. dit betekent dat een deel van een wbe in een andere provincie kan liggen. Dit bestand is vervaardigd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging. Contactpersoon: drs. W.P. ven der Es Postbus 1165 3800 BD Amersfoort tel 033-4619841 E-mail info@knjv.nl

Berken-zomereikenbos (SHAPE:Berkenzomereikenbos)

(B4:Bermmaaisel_vaarweg)

Bermmaaisel weg (B4:Bermmaaisel_weg)

Zie voor verdere toelichting het bestand "100819 BEONKK Bermmaaisel Werkwijze.pdf"

Eiken-Haagbeukenbos (SHAPE:BestaandEikenHaagbeukenbos)

Betonning provinciale vaarwegen (B2:Betonning)

Betonning van de provinciale vaarwegen ingemeten door de landmeter van de provincie Overijssel (RD met 06-GPS) in opdracht van de scheepvaartinspectie. De aanvullende informatie van de betonning is afkomstig van de scheepvaartinspectie van de provincie Overijssel Datum meting: 3 mei 2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Betonning is het met behulp van markeringen aangeven van vaarwegen in relatief ondiep water. Dit gebeurt door het plaatsen van tonnen, boeien en bakens.

Bestand Bodemgebruik In Overijssel 1993; BBG1993 (B0:Bodemgebruik_1993)

Dit bestand geeft inzicht in het gebruik van de bodem in Overijssel. Het functionele bodemgebruik is verdeeld in een aantal hoofgroepen, welke weer zijn onderverdeeld in een aantal afzondelijke categorieen. Het BBG is gebaseerd op de TOP10vector en luchtfoto's waarmee het gebruik van de bodem wordt vastgesteld. Het jaar van opname van de luchtfoto, ruwweg in de periode april - september bepaalt het jaar van inventarisatie. Objecten, die op het tijdstip van verkenning niet aanwezig zijn worden niet in het BBG opgenomen- - - - - - - - - - - Inhoud attributentabel; veld BBG1993 10 spoorwegen 11 hoofdweg 12 vliegveld 20 woongebied 21 detailhandel en horeca 22 openbare voorzieningen 23 sociaal- cuturele voorzieningen 24 bedrijfsterreinen 30 stortplaatsen 31 wrakkenopslagplaatsen 32 begraafplaats 33 delfstoffenwinning 34 bouwterrein 35 semi verhard overig terrein 40 parken en plantsoenen 42 volkstuinen 43 dagrecreatieve terreinen 44 verblijfsrecreatie 50 glastuinbouw 51 overig agrarisch terrein 60 bos 61 droog natuurlijk terrein 62 nat natuurlijk terrein 70 Ijsselmeer/Markermeer 71 afgesloten zeearm 72 Rijn en Maas 73 randmeer 74 spaarbekkens 75 water met recreatieve functie

Bodemkaart, met veenkartering (B4:Bodemkaart_met_grondwatertrappen)

De bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte. Met grondwatertrappen (Gt's) wordt informatie gegeven over het grondwaterstandsverloop via het traject van de Gemiddeld Hoogste Grondwatertstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG). Versie 2006 onderscheidt zich van de eerdere versie doordat aan de kaartvlakken met veengronden in de omgeving van de oostelijke zandgronden informatie is toegevoegd over de actualiteit. De informatie over deze veenvlakken is beschikbaar gekomen bij de zgn. Veenkartering die bij ca. 100 000 ha is uitgevoerd. Hierbij werd per kaartvlak nagegaan of er nu nog sprake is van een veengrond.Bij deze quick scan zijn de vlakken met verouderde informatie niet opnieuw gekarteerd. De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie. - - - - - - - inhoud attributentabel; VOOR: Voorvoegsel bij de code, met informatie over een afwijkende bovengrond LETTER: Subgroepcode, geeft indeling op basis van moedermateriaal en bodemvorming CYFER: Cijferdeel van de code, met informatie over textuur en profielopbouw KALK: Kalkverloop, informatie over de aanwezigheid van kalk in het bodemprofiel (A: kalkrijk of kalkhoudend, C: kalkarm). ACHTER: Achtervoegsel bij de code, met informatie over afwijkende lagen in de ondergrond. SCHOP HEL: Helling, bij de gronden in Zuid-Limburg. Bij deze gronden is vanwege de hoge ligging boven het grondwater geen Gt aangegeven GWT: Code voor de grondwatertrap CODE: Volledige code voor de kaarteenheid, dit is een combinatie van de attributen voor, letter, cyfer, kalk,achter, schop en GWT KLASSE SUB_KLASSE OMSCHRIJV: Informatie over de samenstellende eenheden bij associaties

Breslocaties (B3:Breslocatie)

Breslocaties gebruikt bij de kaarten voor de overstromingsscenario's in de dijkringen 9, 10, 11, 53 Een breslocatie is een locatie waar een bres kan ontstaan in een waterkering.

(B4:Broedvogelsoorten)

Oppervlaktewateren (punt) (B3:Bronnen_en_vennen)

Puntenbestand met bronnen en vennen. Bronnen en vennen als onderdeel van de waardevolle kleine wateren (wkw), Opgenomen in de Actualisatie Omgevingsvisie 2013. Bronnen als onderdeel van de Omgevingsvisie - Gebiedskenmerken - Natuurlijke laag (o2) Een groot aantal vennen zit ook als vlak in het bestand water_polygon voor grootschalig gebruik.

Buitendijks gebied of winterbed (B3:Buitendijks_gebied_of_winterbed)

Buitendijks gebied of winterbed en/of oppervlaktewaterlichamen KRW (niet water). VERBETERDE VERSIE - NIET FORMEEL VASTGESTELD OMGEVINGSVISIE (O2). O2 kaartlaag: Waterveiligheid. De dynamiek en doorstroming van de rivier staat centraal. Ontwikkelingsperspectieven - overige beleidsaanduidingen. Begrenzing van buitendijks gebied wordt gevormd door waterkeringen van IJssel, Vecht, Zwarte Water, Almelose water, Soestwetering en Nieuwe wetering. Bevat KRW-vlakken die niet (geheel) oppervlaktewater zijn (uiterwaarden, moerassen). O2 besluitnr. PS/2009/407. (omgevingsvisie) Deze dataset niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:5000. Gerelateerde bestanden: waterkering en water.

Buitenlandse E-paden en GR's (B5:Buitenlandse_E_paden_en_GRs)

Aansluitende hoofdroutes buitenland

Buurtgrenzen_clip (SHAPE:Buurtgrenzen_clip)

Overzicht van statistische gegevens op regionaal niveau van buurten 2011 (SHAPE:Buurtindeling_shape)

Dit bestand geeft inzicht in de bevolkingssamenstelling per buurt . De gemeenten zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionaal niveau en zijn afgebakend vanuit bebouwingsoogpunt of sociaal-economische structuur. Wijken zijn optellingen van een of meer aaneengesloten buurten. De wijk- en buurtindeling wordt in principe door de gemeente zelf vastge-steld. Het CBS verzorgt de landelijke coordinate van de indeling. Het uitgangspunt bij de buurtindeling is in de landelijke gebieden vooral van topografische aard. In stedelijke gebieden spelen sociaal-economische verschillen vaak een rol bij de buurtafbakening. De wijkindeling is terug te voeren tot de kernen met hun omsloten buitengebied, of de zogenaamde "stadswijken", bestaande uit een aantal min of meer homogeen bebouwde en aaneengesloten buurten. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2009

Begrenzing bypass Kampen (B8:Bypass_Kampen)

Een bijpass is een zijtak van de rivier die moet voorkomen dat het water te hoog komt te staan. In het masterplan staan ook de aanpassing van de N50, de Hanzespoorlijn en een nieuwe woonwijk in Kampen.

CARPE_DIEM_LOCATIES_POLYGON (H2O:CARPE_DIEM_LOCATIES_POLYGON)

CASCO Noordoost Twente, bestaande lijnelementen (B4:CASCO_Noordoost_Twente_bestaande_lijnelementen)

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van lijnvormige landschapselementen zoals vermeld op de casco kaart. De kaart beslaat het buitengebied van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, voor zover dit binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente ligt. De betrokken gemeenten herzien de casco-kaart jaarlijks.Samen bepalen zij de ontwikkelingsrichting voor het toekomstige landschap.

CASCO Noordoost Twente, bestaande vlakelementen (B4:CASCO_Noordoost_Twente_bestaande_vlakelementen)

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van lijnvormige landschapselementen zoals vermeld op de casco kaart. De kaart beslaat het buitengebied van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, voor zover dit binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente ligt. De betrokken gemeenten herzien de casco-kaart jaarlijks.Samen bepalen zij de ontwikkelingsrichting voor het toekomstige landschap.

CASCO Noordoost Twente, bouwblokken (B4:CASCO_Noordoost_Twente_bouwblokken)

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van lijnvormige landschapselementen zoals vermeld op de casco kaart. De kaart beslaat het buitengebied van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, voor zover dit binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente ligt. De betrokken gemeenten herzien de casco-kaart jaarlijks.Samen bepalen zij de ontwikkelingsrichting voor het toekomstige landschap.

CASCO Noordoost Twente, landschapstypen (B4:CASCO_Noordoost_Twente_landschapstypen)

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van lijnvormige landschapselementen zoals vermeld op de casco kaart. De kaart beslaat het buitengebied van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, voor zover dit binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente ligt. De betrokken gemeenten herzien de casco-kaart jaarlijks.Samen bepalen zij de ontwikkelingsrichting voor het toekomstige landschap.

Monitor Nationale Landschappen 2006 - lijnvormige beplantingen (B4:CASCO_Noordoost_Twente_natuur_lijnelementen)

De lijnvormige opgaande begroeiingen uit de TOP10 vectopr zijn met behulp van luchtfoto's 2006 gecontroleerd en aangevuld.

CASCO_NOT_Beplanting_vlakken_28maart2012_2 (B4:CASCO_Noordoost_Twente_natuur_vlakelementen)

CASCO Noordoost Twente, nieuwe lijnelementen (B4:CASCO_Noordoost_Twente_nieuwe_lijnelementen)

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van lijnvormige landschapselementen zoals vermeld op de casco kaart. De kaart beslaat het buitengebied van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, voor zover dit binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente ligt. De betrokken gemeenten herzien de casco-kaart jaarlijks.Samen bepalen zij de ontwikkelingsrichting voor het toekomstige landschap.

CASCO Noordoost Twente, nieuwe vlakelementen (B4:CASCO_Noordoost_Twente_nieuwe_vlakelementen)

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van lijnvormige landschapselementen zoals vermeld op de casco kaart. De kaart beslaat het buitengebied van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, voor zover dit binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente ligt. De betrokken gemeenten herzien de casco-kaart jaarlijks.Samen bepalen zij de ontwikkelingsrichting voor het toekomstige landschap.

CBS_INKOMEN_2015 (H2O:CBS_INKOMEN_2015)

CLASSIFICATIE_JANUARI_2018 (H2O:CLASSIFICATIE_JANUARI_2018)

CLASSIFICATIE_JULI_2018 (H2O:CLASSIFICATIE_JULI_2018)

(SHAPE:ConceptShapefileNulsituatie)

Consessiegebied regiotaxi provincie Overijssel (B2:Consessiegebieden_regiotaxi)

Consessiegebied regiotaxi (gekoppeld aan gemeentegrenzen). De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor een drietal regio's, te weten: Regiotaxi Noordwest, Regiotaxi Vechtdal en Regiotaxi Salland.

Cultureel landschappelijk erfgoed (B4:Cultureellanschappelijk_erfgoed)

Een bestand met de gebieden met de cultuurhistorisch gezien meest waardevolle gebieden in overijssel. De onderverdeling is gemaakt tussen de waardevolle oude ontginningslandschappen en de waardevolle jongere ontginningslandschappen. Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Landview. - - - - - - - - - -inhoud attributentabel; WAARDE; 1 = waardevolle oudere landschappen; 2 = waardevolle jongere landschappen;

Cultuurhistorische landschapselementen (vlakken) (B4:Cultuurhistorische_landschapselementen)

Inventarisatie van de provincie Overijssel op cultuur- historisch waardevolle landschapselementen. Zowel lijn, punt als vlakelementen worden onderscheiden. De basis is gelegd door twee studenten van het van Hall instituut uit Groningen. Zij hebben oktober 1998 ongeveer 1000 elementen in kaart gebracht. Naast de locatie van het element wordt de aard van het element onderscheiden (bv. eendenkooi, grafheu- vel, grenssteen, vloeiwijde turfvaart, woonterp,land- huis, schans e.a.). Het bestand is niet volledig - - - - - - - - - -inhoud attributentabel; CODE; 2JP = jaagpad; 2TB = trambaan; 4DK = dijk; 4TV = turfvaart/wetering; 5LW = landweer; 5SC = schans; 6MG = markegrens; 7KP = kerkpad; 1 VW = vloeiweide; 1CJ = cirkels van Jannink; 1EK = eendenkooi; 4TP = terp; 4WL = wiel; 4WM = watermolenkolk; 5KB = kiekebelt; 5SC = schans; 5VE = vesting; 6GB = galgenberg; 6GP = gerechtsplaats; 6GS = grenssteen; 7GH = grafheuvel; 7HB = hunebed; 7KB = kroezeboom; 7KH = kerkheuvel; 7LK = landkruis; 7MG = mariagrot; 7MK = mariakapel; 7ZK = zoenkruis;

Cultuurhistorische landschapselementen (lijnen) (B4:Cultuurhistorische_landschapselementen_lijn)

Inventarisatie van de provincie Overijssel op cultuur- historisch waardevolle landschapselementen. Zowel lijn, punt als vlakelementen worden onderscheiden. De basis is gelegd door twee studenten van het van Hall instituut uit Groningen. Zij hebben oktober 1998 ongeveer 1000 elementen in kaart gebracht. Naast de locatie van het element wordt de aard van het element onderscheiden (bv. eendenkooi, grafheu- vel, grenssteen, vloeiwijde turfvaart, woonterp,land- huis, schans e.a.). Het bestand is niet volledig - - - - - - - - - -inhoud attributentabel; CODE; 2JP = jaagpad; 2TB = trambaan; 4DK = dijk; 4TV = turfvaart/wetering; 5LW = landweer; 5SC = schans; 6MG = markegrens; 7KP = kerkpad;

DEM_LEEFTCAT_2014_POLYGON (B8:DEM_LEEFTCAT_2014_POLYGON)

DEM_ONTW_LEEFTCAT_1430_POLYGON (B8:DEM_ONTW_LEEFTCAT_1430_POLYGON)

DEVENTER_BOMEN (SHAPE:DEVENTER_BOMEN)

DEVENTER_GROENVLAKKEN (SHAPE:DEVENTER_GROENVLAKKEN)

DEV_GVV_BRON_POINT (H2O:DEV_GVV_BRON_POINT)

Deventer ruimtelijke ontwikkelingen (O2:DEV_RuimtelijkeOntwikkelingen)

Een aanvulling op de Nieuwe Kaart van Nederland in Gemeente Deventer, geleverd door Gemeente Deventer. De shapefile is eind 2010 geleverd. De gegevens uit deze shapefile (RO op gebied van wonen) worden rood weergegeven.

DUIKERS_POINT (B2:DUIKERS_POINT)

DWIZ_ENSCHEDE_POINT (H2O:DWIZ_ENSCHEDE_POINT)

DWIZ_HENGELO_POINT (H2O:DWIZ_HENGELO_POINT)

DWIZ_ZWARTEWATERLAND_POINT (H2O:DWIZ_ZWARTEWATERLAND_POINT)

DW_WINNINGEN_POINT (H2O:DW_WINNINGEN_POINT)

Maximale transporthoogte van viaducten op provinciale wegen (B2:Doorijhoogtes)

Maximale doorrij- en transporthoogte viaducten op provinciale wegen in Overijssel. Deze hoogtes zijn ingemeten in augustus 2009. Dit bestand is bedoeld uitsluitend voor intern gebruik en mag niet worden geleverd aan derden ------- De N350 ecoduct is tijdelijk opgenomen in afwachting van realisatie zodat deze kan worden ingemeten.

Maximale transporthoogte van viaducten op provinciale wegen (B2:Doorrijhoogte_point)

Locaties waar dorpsplannen worden ontwikkelt in het kader van Vitaal Platteland (B7:Dorpsplannen)

Het is een bestand met de locatie waar DorpsplanPlus (in bedrijf gebracht in kader van Vitaal Platteland) actief is in de provincie Overijssel. Dit kunnen fysieke locaties zijn maar ook plannen voor een locatie. Naamgeving: naam locatie, soms naam van een organisatie die DorpsplanPlus heeft ingeschakeld. Als naam niet bekend is dan naam gemeentekern. De gegevens worden geleverd door ZC. Beleidsinformatie (Petra Arends) verzorgt de update van het bestand. Laatste update: februari 2009. Bestand is nog voor testfase bedoeld. Zitten veel onduidelijkheden in Dit bestand wordt gebruikt in de flamingoviewer 'culturele atlas/vitaal platteland'

Duiker beheerkaart (B2:Duiker beheerkaart)

selectie van duikers op B2.wegbeheer_arc

EA_Bedrijventerreinen_als_vestiging (SHAPE:EA_Bedrijventerreinen_als_vestiging)

EA_Bermgras (SHAPE:EA_Bermgras)

EA_Geplandewoonwijk (SHAPE:EA_Geplandewoonwijk)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

EA_Nieuwebedrijventerreinen (SHAPE:EA_Nieuwebedrijventerreinen)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

EA_Snoeihout (SHAPE:EA_Snoeihout)

EHS_PLANNEN_POLYGON (H2O:EHS_PLANNEN_POLYGON)

EHS_POLYGON (H2O:EHS_POLYGON)

EIGENDOMSGRENS_OVERIJSSEL_ARC (B2:EIGENDOMSGRENS_OVERIJSSEL_ARC)

EIKENPROCESSIERUPS_POINT (B2:EIKENPROCESSIERUPS_POINT)

ENERGIELABEL_CORPORATIES_POINT (B4:ENERGIELABEL_CORPORATIES_POINT)

ENERGIELABEL_POINT (B4:ENERGIELABEL_POINT)

ENERGIEPROJECTEN_POINT (B4:ENERGIEPROJECTEN_POINT)

ENERGIEPROJECT_BIOMASSA_POINT (B4:ENERGIEPROJECT_BIOMASSA_POINT)

ENERGIEPROJECT_WARMTE_POINT (B4:ENERGIEPROJECT_WARMTE_POINT)

ENERGIEPROJECT_WIND_POINT (B4:ENERGIEPROJECT_WIND_POINT)

ENERGIEPROJECT_ZON_POINT (B4:ENERGIEPROJECT_ZON_POINT)

ENERGIEVERBRUIK_GEMEENTEN_2015 (H2O:ENERGIEVERBRUIK_GEMEENTEN_2015)

ENERGIEVERBRUIK_GEM_2015 (H2O:ENERGIEVERBRUIK_GEM_2015)

ENERGIE_AMBITIE_GEM_POLYGON (H2O:ENERGIE_AMBITIE_GEM_POLYGON)

ENERGIE_AMBITIE_POLYGON (B4:ENERGIE_AMBITIE_POLYGON)

ENEXIS_MIDDENSPANNING_POINT (H2O:ENEXIS_MIDDENSPANNING_POINT)

ENS_CTR_VOCL_0_6M_POLYGON (H2O:ENS_CTR_VOCL_0_6M_POLYGON)

ENS_CTR_VOCL_6_25M_POLYGON (H2O:ENS_CTR_VOCL_6_25M_POLYGON)

ENS_HBBVOCL7_8_POINT (H2O:ENS_HBBVOCL7_8_POINT)

ENS_HBBVOCL_POINT (H2O:ENS_HBBVOCL_POINT)

ENS_SCTR_VOCL_0_6_POLYGON (H2O:ENS_SCTR_VOCL_0_6_POLYGON)

ENS_SCTR_VOCL_6_25_POLYGON (H2O:ENS_SCTR_VOCL_6_25_POLYGON)

Eiken-Haagbeukenbos (SHAPE:EikenHaagbeukenbos)

Elzenbroekbos (SHAPE:Elzenbroekbos)

Essen (B4:Essen)

De essen in Overijssel. Het essenbestand is samengesteld uit 2 bronbestanden. Enerzijds bestaat het bestand uit de hoge bruine en zwarte enkeerdgronden uit de bodemkaart (Alterra), anderzijds zijn op basis van diverse kenmerken (hoogte, grondsoort, historisch grondgebruik etc.) de essen bepaald. Dit project heeft plaatsgevonden in het kader van de Natuurgebiedsplan herziening 2005. De methodiek die is toegepast voor het bepalen van de locatie van de essen is terug te vinden in het document 'Methode van onderzoek essenkaart.doc'. De beide bronnen zijn uit de attribuuttabel te herleiden, zie "Inhoud".

Locaties Europese projecten (B6:Europese_projecten)

Een overzicht van projecten die in de periode 2000-2006 een subsidie in het kader van één van de Europese subsidieprogramma’s ontvingen. Bij ieder project staat een korte omschrijving van het project, de locatie van het project en voor zover van toepassing een link naar de website van het project. Verder is er aangegeven in het kader van welk programma de subsidie is toegezegd, welk bedrag aan Europese subsidie en indien van toepassing provinciale subsidie is verleend. Voor informatie over mogelijkheden van Europese subsidies kunt u terecht bij het Expertise centrum Europa of op de website www.europaloket.nl

Europese vogelrichtlijngebieden in Overijssel (B4:Europese_vogelrichtlijngebieden_Overijssel)

Gebieden in Overijssel waarop de EU-vogelrichtlijn van toepassing is. Doel van de richtlijn is het bieden van een stringent beschermingsregie voor 'krachtens de richtlijn te beschermen waarden op het vlak van flora en fauna en gehele biotopen'. De begrenzing van de gebieden is top10 passend overgenomen van analoge kaarten van het min. van LNV, die horen bij de richtlijn (vastgestelde begrenzing). Aan dit bestand kunnen geen rechten worden ontleend.

FAUNASLACHTOFFERS_WEGEN_POINT (B2:FAUNASLACHTOFFERS_WEGEN_POINT)

FBP_WEIDEV_KORHOEN_POLYGON (B4:FBP_WEIDEV_KORHOEN_POLYGON)

FIETSAF10000_STROOIROUTE_ARC (B2:FIETSAF10000_STROOIROUTE_ARC)

FIETSPONT_POLYGON (H2O:FIETSPONT_POLYGON)

FIETSROUTE_LINE (H2O:FIETSROUTE_LINE)

FIETSTOT10000_STROOIROUTE_ARC (B2:FIETSTOT10000_STROOIROUTE_ARC)

FLORA_POINT (B4:FLORA_POINT)

FRANSE_KAART_1811_1813 (RASTER:FRANSE_KAART_1811_1813)

Faunaknelpunten (B4:Faunaknelpunten)

in opdracht van de provincie overijssel is een onderzoek uitgevoerd naar faunaknelpunten binnen de provinciale ecologische hoofdstructuur en de te realiseren ecologische verbindingszones. hierbij is gekeken naar rijks-, provinciale- en gemeentelijke wegen, spoorwegen en kanalen. deze knelpunten zijn vastgelegd in een puntenbestand. de knelpunten voor fauna zijn onderverdeeld volgens de gebiedsindeling in het kader van de reconstructiewet. uitgangspunt bij de inventarisatie is het voorkomen van versnipperinggevoelige diersoorten in het desbetreffende gebied. overlay met het wegennet resulteerde in knelpunten ten aanzien van de verspreiding van dieren en uitwisseling tussen deelpopulaties - - - - - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; DEELGEBIED: NO-Twente = noordoost-twente; N-Overijssel = noord overijssel; NW-Overijssel = noordwest overijssel; Salland = salland; Vecht-Regge = vecht-regge; Z-Twente = zuid twente; WEG: naam van de weg volgens topografische kaart TYPE_: rw = rijksweg; pw = provinciale weg; gw = gemeentelijke weg; ns = spoorlijn; k = kanaal; WEGNR_: wegnummer (alleen bij rijks- en provinciale wegen) NAAM: naam van het gebied KM: globale aanduiding van het traject (kilometrering) TOPK_: verwijzing naar het kaartblad in de topografische atlas van overijssel (schaal 1 : 25.000) X: x_coördinaat Y: y-coördinaat EV: nummer van de betreffende verbinding of ecologische verbindingszone KADER: evz = het oplossen van het knelpunt kan gerealiseerd worden binnen het kader van de ecologische verbindingszones; pehs = het oplossen van het knelpunt kan gerealiseerd worden binnen het kader van de provinciale ecologische hoofdstructuur; rv = het oplossen van het knelpunt kan gerealiseerd worden binnen het kader van de robuuste verbindingen; PRIOR_: prioriteit van de verbinding en het knelpunt (1 = hoogste prioriteit) STATUS: uitgevoerd, in voorbereiding of schetsontwerp DOELS_: doelsoorten voor passages FB: aantal faunabuizen BP: aantal brug- of duikerpassages R_K: aantal meters raster of geleidewand OA: lengte (in meters) waarover de oever van het betreffende kanaal passerbaar dient te zijn (totale lengte over beide oevers) LITERATUUR: literatuurbron waarin het knelpunt wordt gesignallerd KPNR_: eventueel knelpuntnummer in genoemde literatuur OPMERKINGE: nadere plaatsaanduiding en overige opmerkingen

Faunaknelpunten in ecologische hoofdstructuur (B4:Faunaknelpunten_in_ecologische_hoofdstructuur)

Faunaknelpunten. Locaties waar maatregelen nodig zijn voor het opheffen van infrastructurele barrieres in de ecologische hoofdstructuur en de robuuste verbindingen, het beperken van faunaslachtoffers en het versterken van de samenhang van natuurgebieden. De locaties bevinden zich op de kruispunten van de ecologische hoofdstructuur met infrastructuur en waterkeringen. In opdracht van de provincie overijssel is een onderzoek uitgevoerd naar faunaknelpunten binnen de provinciale ecologische hoofdstructuur en de te realiseren ecologische verbindingszones. Hierbij is gekeken naar rijks-, provinciale- en gemeentelijke wegen, spoorwegen en kanalen. Deze knelpunten zijn vastgelegd in een puntenbestand. De knelpunten voor fauna zijn onderverdeeld volgens de gebiedsindeling in het kader van de reconstructiewet. Uitgangspunt bij de inventarisatie is het voorkomen van versnipperinggevoelige diersoorten in het desbetreffende gebied. Overlay met het wegennet resulteerde in knelpunten ten aanzien van de verspreiding van dieren en uitwisseling tussen deelpopulaties. O2, besluitnr. PS/2009/407. (omgevingsvisie) Gerelateerde dataset: ehs, evz, rvz, wegen, waterkering. - - - - - - - - - - -inhoud attributentabel; WEGNR: nummer van de weg HECTOMETER: hectometrering, locatie op de weg WEG_: nummer van de weg a of b TRACE: plaatsen waartussen de weg loopt SOORT: soort faunaknelpunt

Fietsroutenetwerk (B5:Fietsroutenetwerk)

Landsdekkend bestand van fietsknooppuntnetwerken, gebaseerd op informatie van beherende regio's. Opnieuw gedigitaliseerd op basis van Top10NL hartlijnen

Fietsroutes in Overijssel (B5:Fietsroutes)

Overzicht van de, overige, in Overijssel aanwezige fietsroutes, onderverdeeld in: ANWB fietsroutes (rondgaande routes van 25-45 km) en Thematische fietsroutes (Kastelenroute, Textielroutes). Om de afzonderlijke routes zichtbaar te maken moet aan het routebestand de tabel froute.tbl gekoppeld worden. (Koppelveld: link_nr) De lf-routes en het fietsroutenetwerk worden door het fietsplatform aangeleverd.

Fysisch- geografisch landschap in Overijssel (B4:Fysisch_geografisch_landschap)

Bestand met fysisch- geografisch landschap in Overijssel. In dit bestand zijn de volgende landschaptypen te onderscheiden: dekzandlandschap, hoogveenlandschap, laagveenlandschap, rivier- en beekdallandschap, stuwwal- en keileemlandschap en zeekleilandschap. Stichting het Oversticht heeft dit bestand per gemeente aangemaakt. de gemeente Staphorst is niet opgenomen. Contactpersoon bij Het Oversticht is dhr. A. Groothuis, tel 038-4213257 - - - - - - - - - inhoud attributentabel: MAPTIP: onderscheid in type landschap HECTARES: oppervlakte in ha.

GEMALEN_GS (H2O:GEMALEN_GS)

GEMALEN_RD (H2O:GEMALEN_RD)

GEMALEN_RW (H2O:GEMALEN_RW)

GEMALEN_RY (H2O:GEMALEN_RY)

GEMEENTE_STROOIROUTES_ARC (B2:GEMEENTE_STROOIROUTES_ARC)

GHB_deelname_gemeenten (SHAPE:GHB_deelname_gemeenten)

GHG (RASTER:GHG)

GLG (RASTER:GLG)

GRONDW_LICHAAM_POLYGON (B3:GRONDW_LICHAAM_POLYGON)

GRWNET_KWAL_POINT (B3:GRWNET_KWAL_POINT)

GRWNET_N2000_POINT (B3:GRWNET_N2000_POINT)

GRWONTTREKKING_POINT (B3:GRWONTTREKKING_POINT)

GT_GRD (RASTER:GT_GRD)

GVG (RASTER:GVG)

Gebieden ter uitvoering van Europese programma's (B6:Gebieden_ter_uitvoering_van_europese_programma's)

Gebieden waarvoor de Europese Unie middelen beschikbaar heeft gesteld voor de periode 2000-2006. Binnen deze gebieden kon aan projecten die voldeden aan de criteria van de uitvoerinsgpragramma’s subsidie worden verleend. Deze middelen werden beschikbaar gesteld uit het Europees Ontwikkelings en Garantie Fonds voor de Landbouw (EOGFL) en het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het EOGFL werd ingezet in gebied Noordwest Overijssel en in de Vechtstreek. Daarnaast werd dit ook voor de gehele provincie ingezet als financiering van projecten in het kader van het Plattelandsontwikkelingprogramma (POP). De EFRO middelen werden ingezet in de overige gebieden, waarbij voor het stadsgebied Enschede de gemeente Enschede de budgetbeheerder was. Begrenzing van de kaart is voor een periode tot en met 2006 vastgesteld door de Europese Commissie bij beschikking. C(1999) 4918 dd. 22-12-1999 De indeling geeft aan verschillende deelgebieden van het programma waar op onderdelen verschillende bepalingen gelden.

Gebieden voor waterberging en primaire watergebieden (B3:Gebieden_waterberging_en_primaire_gebieden)

Gebieden voor waterberging en primaire watergebieden. Omgevingsverordening: Waterveiligheid. Gebieden waar geen kapitaalintensieve functies worden toegelaten, vanwege het belang van waterberging en het risico op wateroverlast c.q. locatie, waar in extreme situaties water op het land wordt geborgen. Een aanvulling op deze dataset bevindt zich in dataset water_arc (lijnen - attribuut berg_prim). In de Omgevingsverordening (PS/2009/407) zijn de definitieve grenzen vastgesteld; bestemmingsplannen die betrekking hebben op waterbergingsgebieden die als zodanig op kaart Waterveiligheid (nr. 09295054) zijn aangegeven, regelen de instandhouding van de waterhuishoudkundige werken en voorzien niet in nieuwe ontwikkelingen die de rol van deze gebieden voor wateropvang belemmeren; Op de kaart Ontwikkelingsperspectieven worden voor dit thema punten getoond (dataset waterberging_prim_point). (omgevingsvisie) Gerelateerde dataset: water, waterkering, waterberging_zoek.

Gebiedsoverzicht broedvogel inventarisatie (B4:Gebiedsoverzicht_broedvogel_inventarisatie)

Een bestand bestaande uit de gebieden waar een broedvogel-inventarisatie is uitgevoerd. Via het veld gebiedsnr. kan een relatie gelegd worden met de tabel 'broedvog_tabel'. In deze tabel staat oa. de naam van het gebied, wanneer het onderzoek gedaan en door wie.

Gebouwde monumenten (B7:Gebouwde_monumenten)

Gebouwde monumenten hebben betrekking op rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Geluidsbelasting langs provinciale wegen (B4:Geluidsbelasting_langs_provinciale_wegen)

In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd, voor het peiljaar 2011, zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 2e tranche. Het bestand bevat de contouren van de geluidsbelasting langs provinciale wegen. De geluidsbelasting is zoveel mogelijk bepaald overeenkomstig de "Handreiking omgevingslawaai" {VROM, september 2004). Deze Handreiking is opgesteld in het kader van de Europese Richtlijn omgevingslawaai. De geluidsbelasting is berekend met hetmodel SKM-II. Er is rekening gehouden met stil asfalt en geluidsschermen. De aftrek op grond van art. 103 van de Wet geluidhinder is niet toegepast. Er zijn twee geluidindicatoren zijn gebruikt: 1. de categorie dag (Lden), Lden is het (energetisch) gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode 2. de categorie nacht (Lnight), Lnight is het gemiddelde geluidniveau over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). - - - - - - - - inhoud attributentabel; FROM_DAG: minimale waarde geluidsklasse Lden, (den: day, evening, night) TO_DAG: maximale waarde geluidsklasse Lden, (den: day, evening, night) PERIOD_DAG: voor de periode Lden, (den: day, evening, night) is de waarde van toepassing CATEGORIE_DAG: legenda categorie Lden, (den: day, evening, night) FROM_NACHT: minimale waarde geluidsklasse Lnight ('s nachts) TO_NACHT: maximale waarde geluidsklasse Lnight ('s nachts) PERIOD_NACHT: voor de periode Lnight ('s nachts)t is de waarde van toepassing van 23.00 tot 7.00 uur CATEGORIE_NACHT: legenda categorie Lnight ('s nachts)

Geluidscontouren rond industrieterreinen in Overijssel (B4:Geluidscontoren_industrieterreinen_lijn)

De geluidscontouren geven de geluidsbelastingen in dB(A) rond gezoneerde industrieterreinen weer. De contouren met de aanduidingen 50-zo, 55-zo, 60-zo en 65-zo betreffen de geluidsbelastingen die bij de zonering zijn vastgesteld. Bij een aantal van de gezoneerde industrieterreinen was sprake van een saneringssituatie. De geluidsbelasting na sanering is aangegeven met de contouren welke zijn aangeduid met 50-sa en 55-sa. Vrijwel geen van de gemeenten heeft de geluidszones na sanering in de bestemmingsplannen verwerkt. Als aandachtsgebied voor de primaire beoordeling van de ontwikkelingen in de omgeving van die terreinen geldt daarom de 50dB(A)-contour, die is vastgesteld bij de zonering (50-zo). - - - - - - - -inhoud attributentabel; DB_A_: 50-sa 50 dB(A) zonegrens na sanering; 50-zo 50 dB(A) zonegrens; 55-sa 55 dB(A) zonegrens na sanering; 55-zo 55 dB(A) zonegrens; 60-zo 60 dB(A) zonegrens; 65-zo 65 dB(A) zonegrens; indus grens industrieterrein; verb verbindingslijn (fictieve lijn om een polygoon te sluiten); VROM_NR: VROM-nummer GEBNAAM: naam van het industrieterrein

geluidscontouren rond industrieterreinen in Overijssel 50dB(A) (B4:Geluidscontouren_industrieterreinen)

De geluidscontour geeft geluidsbelasting in dB(A) rond gezoneerde industrieterreinen weer. De contour 50zo geeft de geluidbelasting die bij de zonering is vastgesteld. - - - - - - - inhoud attributentabel; CODE: 35 contour 35 Ke; 44 contour 44 Ke; 45 contour 45 Ke; 46 contour 46 Ke; 47 contour 47 Ke; 48 contour 48 Ke; 49 contour 49 Ke; 50 contour 50 Ke; 51 contour 51 Ke; 55 contour 55 Ke; 60 contour 60 Ke; 65 contour 65 Ke; 40 contour 40 Ke;

Geluidbelasting op adressen 2011 EU-geluidskaart provincie Overijssel 2e tranche (SHAPE:Geluidsniveau_gevels_woningen_etmaal)

In dit bestand zijn de adressen met bijbehorende geluidbelastingen vastgelegd voor de EU-geluidskartering, 2e tranche. De adressen komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheerd door het Kadaster. De geluidbelastingen weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2011, en zijn berekend met de SKM-II methode. - - - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; IDENTIFICA: identificatiecode BAG (unieke waarde) MG_GEBRUIK: type grondgebruik OPENBARERU: straatnaam HUISNUMMER: huisnummer HUISLETTER: huisletter POSTCODE: postcode-6, (4cijfers,2letters) WOONPLAATS: woonplaats GELGEVOEL: geluidgevoeligheid pand MAX_24H: geluidbelasting Lden, (den: day, evening, night), gebroken getal, in dB MAX_DAY: geluidbelasting Lday (dag), gebroken getal, in dB MAX_EVE: geluidbelasting Leve (avond), gebroken getal, in dB MAX_NI: geluidbelasting Lnight (nacht), gebroken getal, in dB

Geluidbelasting op adressen 2011 EU-geluidskaart provincie Overijssel 2e tranche (SHAPE:Geluidsniveau_gevels_woningen_nachtperiode)

In dit bestand zijn de adressen met bijbehorende geluidbelastingen vastgelegd voor de EU-geluidskartering, 2e tranche. De adressen komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheerd door het Kadaster. De geluidbelastingen weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2011, en zijn berekend met de SKM-II methode. - - - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; IDENTIFICA: identificatiecode BAG (unieke waarde) MG_GEBRUIK: type grondgebruik OPENBARERU: straatnaam HUISNUMMER: huisnummer HUISLETTER: huisletter POSTCODE: postcode-6, (4cijfers,2letters) WOONPLAATS: woonplaats GELGEVOEL: geluidgevoeligheid pand MAX_24H: geluidbelasting Lden, (den: day, evening, night), gebroken getal, in dB MAX_DAY: geluidbelasting Lday (dag), gebroken getal, in dB MAX_EVE: geluidbelasting Leve (avond), gebroken getal, in dB MAX_NI: geluidbelasting Lnight (nacht), gebroken getal, in dB

Geluidsbelasting langs rijkswegen (B4:Geluidsniveau_rijkswegen_etmaal)

Het bestand bevat de contouren van de geluidsbelasting langs provinciale wegen voor 2006. De geluidsbelasting is zoveel mogelijk bepaald overeenkomstig de "Handreiking omgevingslawaai" {VROM, september 2004). Deze Handreiking is opgesteld in het kader van de Europese Richtlijn omgevingslawaai. De geluidsbelasting is berekend met hetmodel SKM-II. Er is rekening gehouden met stil asfalt en geluidsschermen. De aftrek op grond van art. 103 van de Wet geluidhinder is niet toegepast. Er zijn twee geluidindicatoren zijn gebruikt: 1. de categorie dag (Lden), Lden is het (energetisch) gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode 2. de categorie nacht (Lnight), Lnight is het gemiddelde geluidniveau over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). Inhoudelijk verantwoordelijk bij de eenheid EMT is W.J. van der Veen (0384997659) - - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; FROM_DAG: beginwaarde van de categorie TO_DAG: eindwaarde van de categorie PERIOD_DAG: voor de periode dag is de waarde van toepassing van 00.00 tot 24.00 uur CATEGORIE_DAG: In de categorie dag is de lden weergeven; dit is het energetische gemiddelde geluidsbelasting over de dag-, avond- en nachtperiode FROM_NACHT: beginwaarde van de categorie TO_NACHT: eindwaarde van de categorie PERIOD_NACHT: voor de periode nacht is de waarde van toepassing van 23.00 tot 7.00 uur CATEGORIE_NACHT: In de categorie nacht is de lnight weergeven; dit is gemiddelde geluidsbelasting in de nachtperiode

H2O.Tauw_gemeentegrenzen_polygon (O2:Gemeentegrenzen)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Gemeentegrenzen Overijssel (B1:Gemeentegrenzen_Overijssel)

De bestuurlijk vastgestelde gemeentegrenzen van de provincie overijssel. De gemeentegrenzen zijn afgeleid uit kadastrale grenzen. De laatste wijziging die in dit bestand is opgenomen betreft een grenscorrectie tussen de gemeenten Wierden en Rijssen-Holten. Deze wijziging is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde staten van Overijssel op 15 december 2009, kenmerk 2009/0195179

Gemeentegrenzen Overijssel_lijn (B1:Gemeentegrenzen_Overijssel_lijn)

de bestuurlijk vastgestelde gemeentegrenzen van de provincie overijssel. De gemeentegrenzen zijn afgeleid uit kadastrale grenzen De laatste wijziging die in dit bestand is opgenomen betreft een grenscorrectie tussen de gemeenten Wierden en Rijssen-Holten. Deze wijziging is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde staten van Overijssel op 15 december 2009, kenmerk 2009/0195179

Almelo bron (O2:Gemeentelijkegegevens)

Locatie en oppervlakte van bron van verontreinigingen op grondgebied van Gemeente Almelo. De shapefile is begin 2009 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingsbronnen) worden als paarse stippen weergegeven.

Gemgrens_Werkgelegenheid (SHAPE:Gemgrens_Werkgelegenheid)

Gemgrens_Werkgelegenheid2013 (SHAPE:Gemgrens_Werkgelegenheid2013)

Gemgrens_Werkgelegenheid2014 (SHAPE:Gemgrens_Werkgelegenheid2014)

geomorfologische kaart (B4:Geomorfologische_kaart)

Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak. De geomorfologische kaart van Nederland is een polygonenbestand waarin per vlak informatie over relief, genese en ouderdom is opgenomen in de vorm van een beschrijvende code die bestaat uit een cijfer gevolgd door een letter en daarna weer een cijfer. Bron: Alterra, Research instituut voor de groene ruimte postbus 47 6700 AA Wageningen te. 0317-474700

Indicatie geschiktheid bodem voor koude/warmte opslag (B3:Geschiktheid_Koude_warmte_opslag)

Indicatie geschiktheid bodem voor koude/warmte opslag (KWO). De potentie van toepassing van koude-warmte opslag is gebaseerd op het doorlaatvermogen van het (maatgevende) watervoerend pakket. Mede door middel van KWO wordt de ondergrond wordt ingezet als leverancier van energie. O2 besluitnr. PS/2009/407. (omgevingsvisie) Deze dataset niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:25000

Locatie meetpunten van GladheidsMeldSysteem (B2:Gladheidsmeldsysteem)

Deze meetpunten GladheidsMeldSysteem (GMS) staan langs de provinciale wegen op kritische plaatsen en meten d.m.v sensoren in het wegdek verschillende meetwaarden. Om de 5 minuten worden deze waarden (data) verzonden naar de GMS server en gepresenteerd via een webapplicatie. De dienstdoende coördinator kan aan de hand van deze gegevens vooraf zien of er gladheid zal optreden. Wat wordt er gemeten: wegdektemperatuur, lucht temperatuur, dauwpunt, relatieve luchtvochtigheid, geleidbaarheid, zoutwaarden, droge / natte weg en diepte temperatuur op 3 plaatsen (Lonneker, Goor, Eesveen) meetwaarden onder het asfalt op ca. 40 cm i.v.m. opvriezen

Grenzen Duitsland 2008 (B1:Grenzen_Duitsland)

grenzen Duitsland (2008)

Grenzen_rayons_WK_vlak (B1:Grenzen_rayons_WK)

Grenzen van de 3 rayons van de eenheid Wegen en Kanalen per 1 april 2012

Grenzen_rayons_WK_lijn (B1:Grenzen_rayons_WK_lijn)

Grenzen van de 3 rayons van de eenheid Wegen en Kanalen per 1 april 2012

Waterschapsgrenzen (B0:Grenzen_waterschappen_Nederland)

Waterschapsgrenzen 2012 Dit is het bestand waarin alle waterschapsgrenzen verzameld zijn, zoals de waterschappen deze hebben aangeleverd. Doordat er nog met verschillende ondergronden gewerkt wordt en met verschillende definities sluiten de grenzen niet altijd aan. Voor nauwkeurige grenzen kan met het betreffende waterschap contact worden opgenomen. Dit bestand is ook in shapefile beschikbaar. Aan dit bestand kunnen geen rechten ontleend worden. De grenzen van de waterschappen zijn aangeleverd door de afzonderlijke waterschappen zelf, zoals zij die in 2010 individueel gebruikten. De gegevens zijn voor de Unie van Waterschappen samengevoegd door Waterschap Zuiderzeeland.

Groenrecycling en composteerbedrijven (B4:Groenrecycling_en_composteerbedrijven)

Groenrecycling en composteerbedrijven in provincie Overijssel.||Attributen:||Naam: sbi|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: SBI codering 2009 van Kamer van Koophandel||Naam: naam|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: naam van groenrecycling of composteerbedrijf||Naam: adres|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: adres van groenrecycling of composteerbedrijf ||Naam: huis_nr|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: huisnummer van groenrecycling of composteerbedrijf ||Naam: huis_nr_t|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: huisnummertoevoeging||Naam: postcode#|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: 4-cijferige postcode||Naam: postcode_l|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: laatste 2 letters van de postcode||Naam: plaats|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: plaats waar groenrecycling of composteerbedrijf gevestigd is||Naam: tel_nr|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: telefoonnummer van groenrecycling of composteerbedrijf ||Naam: url|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: website van groenrecycling of composteerbedrijf

Landelijke grondgebruikskartering Nederland 2007/2008 (RASTER:Grondgebruik)

Het LGN6 bestand is een (uitsnede van het) landsdekkend rasterbestand met een resolutie van 25 meter waarin 39 vormen van landgebruik zijn onderscheiden. In het bestand worden de belangrijkste landbouwgewassen, een aantal natuurklassen en stedelijke klassen onderscheiden. Het LGN6 bestand heeft enkele belangrijke wijzigingen ondergaan t.o.v. LGN5. De geometrie en thematiek op hoofdklassen is nu volledig gebaseerd op Top10vector (versie 2006). Agrarische percelen, kassen, boomgaarden, fruitkwekerijen, boomkwekerijen, zand, heide, bossen, water en infrastructuur zijn overgenomen uit Top10vector. Het stedelijk gebied is gedefinieerd m.b.v. de bestanden Begrenzing Bebouwd Gebied (BG2003) en Bestand BodemGebruik (BBG). Voor de verdere invulling van de hoofdklassen is o.a. gebruik gemaakt van satellietbeelden van 2007 en 2008, luchtfoto’s, Basiskaart Natuur 2007 (BKN2007) en LGN5. De definities van de landgebruiksklassen zijn aangescherpt. Landgebruiksbestanden LGN1 en LGN2 waren nog experimentele bestanden met beperkte nauwkeurigheid en duidelijke tekortkomingen. In LGN3 zijn deze tekortkomingen grotendeels opgelost en met LGN3plus is de bruikbaarheid van het bestand voor toepassingen op het gebied van natuur en ecologie sterk verbetert. Met het LGN4-bestand is een nieuwe stap gezet met het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van het LGN-bestand. Belangrijke verbeteringen die doorgevoerd zijn in het LGN4-bestand zijn een koppeling van de landbouwgewassen aan TOP10-vector en de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik op te sporen, die zich in de periode 1995-2000 hebben voorgedaan. De versies 1-3 van het LGN-bestand werden geleverd als één enkel rasterbestand. Het LGN6-bestand bestaat net als het LGN4 en LGN5-bestand niet uit een enkel rasterbestand, maar vormt een collectie van bestanden

Grondgebruik van Landgoederen (B7:Grondgebruik_landgoederen)

Via gegevens van het kadaster is het grondgebruik van landgoederen inzichtelijk gemaakt. De totale oppervlakte van alle landgoederen (incl. recent gerangschikte NSW-landgoederen en nieuwe landgoederen gesticht na 2005) beslaat ca. 34.000-35.000 hectare, 10% van het landoppervlak van Overijssel. Ongeveer 15 ha bestaat uit bos -40% van de Overijsselse bossen liggen op landgoederen-, 12 uit grasland en 4-5 uit bouwland. 8% van de landbouw in Overijssel heeft plaats op landgoederen. Overig grondgebruik is heide en zand, water, boomgaarden en kwekerijen en gebouwen en erven. Landgoederen maken 25% uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Grondgebruik_landgoederen (SHAPE:Grondgebruik_landgoederen)

H2O.Ov_o2_grwbes_polygon (O2:Grondwaterbeschermingsgebied)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Grondwaterbeschermingsgebieden (B3:Grondwaterbeschermingsgebieden)

Grondwaterbeschermingsgebieden, boringvrije zones, diepe pakket van Salland, innamezones waterwinning, gebieden waar koude-warmte opslag niet is toegestaan. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn alleen functies toegestaan die harmoniëren met de functie voor de drinkwatervoorziening. In de Omgevingsverordening (PS/2009/407 - kaartnr. 09295053) zijn het ruimtelijk beleid en de definitieve grenzen van de grondwaterbeschermingsgebieden, boringvrije zones en het diepe pakket van Salland vastgesteld. Met de term grondwaterbeschermingsgebied wordt de zone aangeduid die zich uitstrekt van het waterwingebied (60-dagenzone) tot de 25-jaarszone. De buitenste grens is gebaseerd op een verblijftijd van het grondwater van 25 jaar in het watervoerend pakket voordat het wordt opgepompt voor drinkwaterwinning. De grens is gelegd langs in het veld herkenbare grenzen. De waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringvrije zones worden gezamenlijk aangeduid als milieubeschermingsgebieden met de functie waterwinning (zie gerelateerde datasets). Boringvrije zones zijn aangewezen om verontreiniging van diepe grondwaterlagen te voorkomen. Diepe pakket van Salland: de begrenzing van het gebied in Salland waarin alle inrichtingen ten behoeve van het onttrekken van grondwater, op een diepte van 50 meter beneden maaiveld, registratie- en vergunningsplichtig zijn. Innamezones waterwinning: gebieden waar water infiltreert uit oppervlaktewater. De begrenzing hiervan valt samen met die van grondwaterbeschermingsgebieden en waterkeringen. In de onderdelen van deze dataset is koude-warmte-opslag niet toegestaan of toegestaan tot een aangegeven diepte. Inhoud attributentabel; CODE: 1 grondwaterbeschermingsgebied; 2 nitraatgevoelig grondwaterbeschermingsgebied; 3 grondwaterbeschermingsgebied, uitsluitend verbod op diepe boring; LEGENDA: functie van het gebied mbt drinkwaterwinning DIEPTE: 0 diepte (m) tot waar koude-warmte opslag niet is toegestaan; 1 diepte (m) tot waar koude-warmte opslag is toegestaan; KWO: gebied waar koude-warmte opslag niet is toegestaan, of tot een bepaalde diepte CD_VISIE PRIMAID BUITEN INNAMEZONE: gebied van de innamezone waterwinning SALL_DIEP: gebied van het diepe pakket van Salland NR_GRWBES: nummer van het grondwaterbeschermingsgebied

Grondwaterconserveringsgebieden in Overijssel (B3:Grondwaterconserveringsgebieden)

Gebieden die in aanmerking komen voor het conserveren van grondwater in Overijssel. Het betreft een selectie uit de digitale bodemkaart 1 : 50000. Alleen de gebieden met grondwatertrap VI, VII en VII* zijn in dit bestand opgenomen. Gegevens uit GRW_CON zijn verwerkt in kaart I van het Waterhuishoudingsplan Overijssel 2000+.

Grondwaterkwaliteitsmeetnet Overijssel (B3:Grondwaterkwaliteitsmeetnet)

De ligging van de meetpunten van het provinciale grondwaterkwaliteitsmeetnet en van de meetpunten ven het landelijke grondwaterkwaliteitsmeetnet in Overijssel

Grondwaterkwaliteitsmeetnet Overijssel (B4:Grondwaterkwaliteitsmeetnet_bodem)

Deze kaart bevat de ligging van zowel de PMG meetpunten (Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit) als de LMG meetpunten (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit). - - - - - - - - - inhoud attributentabel; MEETNETNUM: Meetnetnummer MEETNCODE: Meetnetcode KRW_MEETN: KRW (Kaderrichtlijn Water) meetnetnummer SCHETS_PDF: Verwijzing naar schets in pdf formaat De pdf bestanden zijn te bekijken via de website van de Wateratlas van Overijssel, na selectie van Grondwater - Grondwaterkwaliteit en vervolgens het gewenste meetnet selecteren. Op het kaartbeeld een punt aanclicken en dan verschijnt er een informatiescherm, waar de bij het punt behorende pdf te bekijken is.

Grondwaterstands-meetbuizen in Overijssel (B3:Grondwaterstandsmeetbuizen)

Grondwaterstands-meetbuizen waarin gedurende kortere of langere tijd grondwaterstanden zijn waargenomen, in de periode van 1 januari 1990 tot heden. - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; PUT_CLUSTE: TNO nummer van de eerst geplaatste put indien er meerdere door de jaren heen hebben gestaan. Hiermee wordt de hele serie putten op de plaats weergegev PUT: TNO nummer BUIS: filter nummer OLGA: OLGA nummer PUT_CONSTR: P = put = dieper dan 5 m; L = landbouwbuis = 0 - 5 m; B = brandput; W = welput; BUIS_CONST: Soort constructie buis GEBRUIKSDO: Gebruiksdoel stand: Wordt de grondwaterstand gemeten J / N? (in dit bestand altijd J) GEBRUIKS_1: Gebruiksdoel analyse: Wordt er de grondwaterkwaliteit in bepaald J / N? (in dit bestand altijd N) GEBRUIKS_2: Gebruiksdoel onttrekking: Wordt er water uit dit filter onttrokken J / N? (in dit bestand altijd N) GEBRUIKS_3: Gebruiksdoel infiltratie: Wordt de buis gebruikt om water in de grond te brengen J / N? (in dit bestand altijd N) IN_GEBRUIK: De datum van de eerste grondwaterstandspeiling BUITEN_GEB: De datum van de laatste grondwaterstandspeiling GEBRUIK_JA: ja = Heeft de laatste peiling plaats gevonden? (ja /nee); nee = Heeft de laatste peiling plaats gevonden? (ja /nee); X_COORDINA: x coordinaat Y_COORDINA: y coordinaat MAAIVELD__: Maaiveld in cm t.o.v. NAP MAAIVELD_G: Is bovenstaande waarde geschat (i.p.v. gemeten) J = ja, N = nee BOVENKANT_: BOVENKANT FILTER (cm t.o.v. NAP) ONDERKANT_: ONDERKANT FILTER (cm t.o.v. NAP) PROVINCIE_: PROVINCIE CODE (OV = Overijssel) WAARNEEM_F: 365 = dagelijks; 52 = wekelijks; 24 = elke 14e en 28e van de maand; 0 = onbekend; PRIMAIR_ME: Behoordt deze locatie tot het PRIMAIR MEETNET J / N VERPLICHT: Is deze locatie VERPLICHT in het kader van een ontrekkings vergunning J / N KROONSTAMB: Is dit een locatie die door het Stiboka is geselecteerd J / N EMBARGO_OP: EMBARGO OP STANDEN: Mogen de grondwaterstanden zo worden uitgeleverd en gebruikt J / N EMBARGO__1: EMBARGO OP ANALYSES: Mogen de ANALYSES zo worden uitgeleverd en gebruikt J ? N MEETPUNT_T: MEETPUNT TOV NAP BEKEND: Is de hoogte van het MEETPUNT TOV NAP BEKEND J / N MEETPUNT_1: EMBARGO OP ANALYSES: Mogen de ANALYSES zo worden uitgeleverd en gebruikt J ? N STANDEN_BE: STANDEN BEKEND: Zijn er grondwaterstanden BEKEND J / N ANALYSES_B: ANALYSES BEKEND: Zijn er ANALYSES BEKEND J / N WATERVOERE: WATERVOEREND PAKKET: In welk watervoerend PAKKET staat het filter

Tauw gw_richting_arc (O2:Grondwaterstromingsrichting)

Met ArcGIS berekende grondwaterstromingsrichting op basis van de ghg berekend door het Regge en Dinkel-model voor Twente en Mipwa voor overig Overijssel. De shapefile is medio 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile worden als pijltjes weergegeven.

HABITATTYPEN_PROV_POLYGON (B4:HABITATTYPEN_PROV_POLYGON)

HATTINGA_NOORD_1754 (RASTER:HATTINGA_NOORD_1754)

HATTINGA_ZUID_1754 (RASTER:HATTINGA_ZUID_1754)

HAVENS_BELEM_POLGON (H2O:HAVENS_BELEM_POLGON)

HEN_SUBI_SCORE_POINT (H2O:HEN_SUBI_SCORE_POINT)

HEN_SUBI_SPOED_POINT (H2O:HEN_SUBI_SPOED_POINT)

HERSTRUC_INDUS_POLYGON (B6:HERSTRUC_INDUS_POLYGON)

HOTTINGER_1787 (RASTER:HOTTINGER_1787)

HUGUENIN_1824 (RASTER:HUGUENIN_1824)

HULPVERL_POLYGON (B1:HULPVERL_POLYGON)

HWBP_ARC (B8:HWBP_ARC)

project Hoogwater Beschermingsprogramma

HWBP_POINT (B8:HWBP_POINT)

project Hoogwater Beschermingsprogramma

HWBP_POLYGON (B8:HWBP_POLYGON)

project Hoogwater Beschermingsprogramma

HWBP_WATERKERING_ARC (B8:HWBP_WATERKERING_ARC)

project Hoogwater Beschermingsprogramma

HWBP_WATERKERING_POLYGON (B8:HWBP_WATERKERING_POLYGON)

project Hoogwater Beschermingsprogramma

Hectometerpunten langs rijks- en provinciale wegen volgens het NWB (B2:Hectometerpunten_NWB)

In dit bestand zijn de hectometer-afstanden opgenomen die staan langs rijks- en provinciale wegen dit bestand is een onderdeel van het nationaal wegen bestand (nwb).Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. In totaal beslaat het NWB-Wegen ongeveer 148.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken (in aantal +/-945000). Het NWB-Wegen wordt 12 keer per jaar geactualiseerd. (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

Hectometerpunten langs de provinciale vaarwegen (B2:Hectometerpunten_Provinciale_vaarwegen)

Het is een puntenbestand van de kilometermarkeringen langs de provinciale vaarwegen. Als basis is gebruik gemaakt van een .dgn bestand (MicroStation CAD bestand). Dit bestand wordt gebruikt in het VRIS (VastgoedRegistratieInformatieSysteem).

Mate van hemelhelderheid in nachtelijke uren (B4:Hemelhelderheid_nachtelijke_uren)

Hemelhelderheid. O2 kaartlaag: Gebiedskenmerken - Lust en leisurelaag - ervaringen - donkerte. Lichthinder wordt verbonden met gebiedskenmerken om zo donkerte als kwaliteit recht te doen. Hemelhelderheid, als maat voor nachtelijke donkerte. De vlakdekkende waarden voor hemelhelderheid (in milli candelas per m¿) zijn gegenereerd op basis van interpolatie van de samengevatte originele meetpuntgegevens (zie: Hemelhelderheid_XY_data.shp) en reclassificatie. De samengevatte originele meetgegevens leveren de X en Y coördinaten van het meetpunt en een waarde voor de ratio van de gemeten hemelhelderheid tov de natuurlijke hemelhelderheid. Die laatste bedraagt 0,20 mcd / m¿ waarmee de gemeten hemelhelderheid kan worden terugberekend. Interpolatie tussen deze meetpunten genereert een rasterbestand. Als interpolatiemethode werd Inverse Distance Weighing gebruikt. Hoe verder weg gelegen de betrokken meetpunten, hoe minder gewicht de betreffende waarden krijgen in de vaststelling van de geïnterpoleerde waarde, waarbij het gewicht met exponent = 1 lineair en met exponent = 2 kwadratisch afneemt met toenemende afstand. De interpolatie is verder afhankelijk van de hoeveelheid meetpunten die mee gewogen worden (met een vastgesteld aantal punten op variabele afstand van de te bereken rastercel en/of met een variabel aantal punten binnen een vastgestelde maximale afstand tot de te berekenen rastercel). Aangezien hemelhelderheid op een gemeten punt in principe geen direct effect heeft op de omgeving, hetgeen bij een lichtbron wel het geval is, zou een eenvoudige lineaire interpolatie tussen slechts enkele dichtstbijzijnde punten moeten volstaan om een betrouwbaar vlakdekkend bestand te genereren. Een kwadratische interpolatie doet wellicht nog meer recht aan de waarden vd dichtstbijzijnde punten, maar levert een onrustiger beeld met geografisch meer geisoleerde waarden op, met een geografisch schijnnauwkeurigheid. Meerdere methoden zijn toegepast. De resulterende rasterbestanden zijn geconverteerd naar polygoon geometrie en samengevoegd tot 1 shapefile, met de resultaten van de verschillende methoden in aparte fields. De zeer grote hoeveelheid aan unieke waarden, verdeeld over de gepolygoniseerde rastercellen, gaf aanleiding tot een reclassificatie resulterend in 1 vaste waarde per klasse of polygoon overeenkomstig de gemiddelde waarde in die klasse. Ter indicatie komt een hemelhelderheid van minder dan 0,50 mcd/m¿ overeen met de hemelhelderheid zoals gemeten op het centrale deel van de Veluwe. O2 besluitnr. PS/2009/407. - - - - - - - - - inhoud attributentabel; IDW_E1_V6: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op 6 XY meetpunten IDW_E1_V8: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op 8 XY meetpunten IDW_E1_V10: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op 10 XY meetpunten IDW_E1_V12: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op 12 XY meetpunten I_E1_V6_5K: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op 6 XY punten binnen 5 km I_E2_V6_5K: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 2 en gebaseerd op 6 XY punten binnen 5 km IDW_E2_V10: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 2 en gebaseerd op 10 XY meetpunten IDW_E1_5K: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op XY punten binnen 5 km IDW_E2_5K: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 2 en gebaseerd op XY punten binnen 5 km IDW_E1_10K: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op XY punten binnen 10 km IDW_E2_10K: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 2 en gebaseerd op XY punten binnen 10 km MCD_M2: Natuurlijke hemelhelderheid (0,2 mcd/m2) DONKERTE: 1 = selectie die op kaart Gebiedskenmerken - Lust en Leisure als donkerte getoont wordt; IDW_E1_V6 <= 0,4

Historische gemeentegrenzen Overijssel (B7:Historische_gemeentegrenzen)

Historische gemeentegrenzen van Overijssel. Met dit bestand kan de gemeentelijke indeling van Overijssel voor elk jaar weergegeven kan worden. De huidige gemeenten Urk en Noordoostpolder hebben in de periodes resp. 1950 en 1962 tot 1986 deel uit gemaakt van Overijssel en zijn daarom ook opgenomen. Een deel van Staphorst is in 1962 overgegaan naar Meppel (Drenthe). Een deel van Gorssel (Gelderland) is in 1999 bij Deventer gekomen. Er kunnen kleinere grenswijzigingen zijn geweest die niet in het bestand zijn opgenomen. Ondanks de sterk verbeterde precisie zou het bestand als kaartlaag niet onder een bepaalde schaal gebruikt moeten worden, zeg 1:25000.

Historische_landgoederen (SHAPE:Historische_landgoederen)

BOR.Rio_Putten (SHAPE:Hoofdriolering_Putten)

Ligging van de riolerings putten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende put types. Aan de put is verschillende informatie uit de database gekoppeld. Deze bevat onderandere materiaal, diepte, hoogte, vorm, bob waardes, enz.

BOR.Rio_Strengen (SHAPE:Hoofdriolering_Strengen)

Ligging van de vrij verval riolering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende riolerings types. Aan de streng is verschillende informatie uit de database gekoppeld. Deze bevat onderandere buismateriaal , type, diameter, hoogte, jaar van aanleg, enz.

Hoogspanningsleidingen en -kabels (B6:Hoogspanningsleidingen_en_kabels)

Alle hoogspanningsleidingen en -kabels in de provincie Overijssel. De volgende categorieën zijn onderscheiden: - hoogspanningsleiding 380 Kv - hoogspanningsleiding 220 Kv - hoogspanningsleiding 110 Kv - grondkabel 110 Kv Het bestand is aangepast n.a.v. de Belemmeringenkaart uit het Streekplan 2000+ en na controle door W.Bonthuis (Essent, Zwolle)

(B4:Houtverbrandingsinstallaties)

Hulpverleningsregio's (B1:Hulpverleningsregios)

g khjkh jkh

Hydrologische invloedsgebieden bekende energieopslagsystemen (B3:Hydrologische_invloedsgebieden_energieopslagsystemen)

IBIS_POLYGON (B6:IBIS_POLYGON)

IMNA Bijzondergebied (SHAPE:IMNA_Bijzondergeb)

De bijzondere gebieden makenonderdeel uit van het Natuurbeheerplan Overijssel 2014 zoals die op 24 september 2013 door GS is vastgesteld (. Deze dataset bevat de objecten van de natuurbeheerkaart van het Natuurbeheerplan die aan geven waar een extra beheertoeslag/subsidie kan worden aangevraagd. Het gaat hierbij om de Probleemgebieden (voorheen de Bergboerenregeling), vaartoeslag en een toeslag op schaapskuddes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -inhoudattributentabel; BIJZONDERGEBIEDNAAM: Naam van het betreffende toeslaggebied BIJZONDERGEBIEDCODE: nummercode horende bij een toeslagtype B1 = probleemgebied, B2 = vaartoeslag, B3 = schaapskudde

IMNA_Ganzenfoerageer (SHAPE:IMNA_Ganzenfoerageer)

INDICATIEVE_FIETSROUTE_LINE (H2O:INDICATIEVE_FIETSROUTE_LINE)

INDUST_BEDR_POINT (B4:INDUST_BEDR_POINT)

Indeling regio's en recreatiegemeenschap (B1:Indeling_regios_en_recreatiegemeenschap)

indeling regio's en recreatiegemeenschap

Indicatieve kaart Archeologische waarden (B7:Indicatieve_kaart_archeologische_waarden)

De indicatieve kaart van Archeologische Waarden geeft een indicatie van de ligging van gebieden met een hoge, een middelhoge of een lage verwachtingswaarde. Deze waarden geven aan of de kwantiteit van de te verwachten archeologische resten hoog, gemiddeld of laag is. Gebieden met een lage verwachting hoeven niet leeg te zijn. De gebruikte analysemethode en de stand van kennis van locatiekenmerken maakt dat de aanwezigheid van bepaalde verschijnselen zoals heiligdommen, resten van argrarische systemen en depotvondsten moeilijk of niet voorspelbaar is. Voor meer achtgrondinformatie: zie handl-archmon-ikaw.pdf te vinden op X:\B7\B73

Intrekgebieden - potentieel - waterwinning (B3:Intrekgebieden_potentiele_waterwinning)

Intrekgebied. Het gehele intrekgebied van de drinkwaterwinning wordt beschermd. Omgevingsverordening: gebieden waarbij alleen functies worden toegestaan die harmoniëren met de functie voor de drinkwatervoorziening. In de Omgevingsverordening (PS/2009/407 - kaartnr. 09295053) zijn het ruimtelijk beleid en de definitieve grenzen van de intrekgebieden vastgesteld. Met de term intrekgebied wordt de zone aangeduid van de winputten tot aan de 100-jaarzone. De buitenste grens is gebaseerd op een verblijftijd van het grondwater van 100 jaar in het watervoerend pakket voordat het wordt opgepompt. Voor de toekomstige drinkwatervoorziening worden nieuwe geschikte lokaties gereserveerd (intrekgebied potentiële waterwinning). Bij uitlevering van dit bestand dient hiervan melding te worden gemaakt bij de inhoudelijk verantwoordelijke. Op de kaart Ontwikkelingsperspectieven worden punten getoond (zie dataset drinkwaterwinning_point) in plaats van vlakken. - - - - - - - inhoud attributentabel ; WINCODE: 1 = intrekgebied waterwinning; 2 = intrekgebied potentiele waterwinning; NAAM: naam van het gebied OMSCHR: type intrekgebied

Invliegfunnels rondom het vliegveld Twente (B6:Invliegfunnels_vliegveld_Twente)

Dit bestand geeft de invliegfunnels weer rondom het vliegveld Twente. De aangegeven obstakelvrije hoogten zijn in meters t.o.v. N.A.P. Het nulpunt op de vliegbasis ligt op 35 meter boven N.A.P. Dat wil zeggen dat voor bv. windturbines e.d. van 130 meter hoogte het gebied 130 +35 = 165 meter niet toelaatbaar is. In het gebied tussen 165 en 185 meter dient een beoordeling door het Ministerie van Defensie plaats te vinden.

WVP1 (SHAPE:IsohypsenWVP1)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

WVP2 (SHAPE:IsohypsenWVP2)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

WVP3 (SHAPE:IsohypsenWVP3)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

KAD_PERC_MAART2018 (H2O:KAD_PERC_MAART2018)

KAMPEERTERREINNEN_POINT (H2O:KAMPEERTERREINNEN_POINT)

KAMPEN_RIOOLL (H2O:KAMPEN_RIOOLL)

KAMPEN_RIOOLT (H2O:KAMPEN_RIOOLT)

KANOROUTE_LINE (H2O:KANOROUTE_LINE)

KANOROUTE_ZWOLLE_LINE (H2O:KANOROUTE_ZWOLLE_LINE)

KERINGEN_KADES_VV (H2O:KERINGEN_KADES_VV)

KNMI_DAG_15MM_J (RASTER:KNMI_DAG_15MM_J)

KNMI_NEERSL_JR (RASTER:KNMI_NEERSL_JR)

KNMI_NEERSL_WI (RASTER:KNMI_NEERSL_WI)

KNMI_NEERSL_ZO (RASTER:KNMI_NEERSL_ZO)

KNMI_NS_OVERSCH (RASTER:KNMI_NS_OVERSCH)

KNMI_NS_TEKORT (RASTER:KNMI_NS_TEKORT)

KNMI_VERDAMP_J (RASTER:KNMI_VERDAMP_J)

KRAYENHOFF_VIII_V_1829 (RASTER:KRAYENHOFF_VIII_V_1829)

KRW_ARC (B3:KRW_ARC)

KRW_MAATREGELEN_LINE (H2O:KRW_MAATREGELEN_LINE)

KRW_SCHOONWATER_POLYGON (H2O:KRW_SCHOONWATER_POLYGON)

KVB_ELK_PC6_2015 (H2O:KVB_ELK_PC6_2015)

KVB_GAS_PC6_2015 (H2O:KVB_GAS_PC6_2015)

Provincie Overijssel KWO (O2:KWO)

Locatie van WKO's in Provincie Overijssel, afgeleid van excellijst met grondwateronttrekkingen in 2007. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (WKO's) worden als roze stippen weergegeven.

KWO_INSTALLATIES (B3_test:KWO_INSTALLATIES)

KWO_INVOER_POINT (B3_test:KWO_INVOER_POINT)

H2O.Ov_gwb_kwo_niettot_polygon (O2:KWO_NietTot)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

KWO_POINT (B3:KWO_POINT)

Kaderlijn om de provincie Overijssel (B0:Kaderlijn_provincie)

Kaderlijn om de provincie Overijssel. Dit raamwerk wordt o.a. gebruikt om bestanden in te passen voor de kaarten die vervaardigd worden met het programma Freehand. Tevens is het een algemene afkadering voor allerlei kaarten van Overijssel.

Bebouwde kommen in Overijssel (B0:Kernen)

Aaneengesloten bebouwd gebied van de steden en dorpen in Overijssel. Dit bestand heeft als basis de Top10-vector en Top10-NL In het voorjaar van 2011 heeft er een update plaatsgevonden op basis van luchtfoto's van 2010 en kadastrale data

Bebouwde kommen in de omliggende provincies (B0:Kernen_buiten_Overijssel)

Bronbestanden zijn de kernenbestanden uit 2003 van de omliggende provincies, Gelderland, Friesland, Flevoland, Drenthe. Het is bedoeld als illustratief bestand en wordt niet bijgehouden.

Keuzepunten wandelnetwerk (B5:Keuzepunten_wandelnetwerk)

Keuzepunten van het wandelnetwerk in Overijssel. In Twente en in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg is het netwerk al gerealiseerd. Salland en Steenwijkerland zijn in voorbereiding. Samen met het routebestand (wandelnetwerk_arc) vormt het het wandelnetwerk.

Hectometerpunten langs provinciale vaarwegen uit NWB (B2:Kilometermarkeringen_Provinciale_vaarwegen)

Bestand met kilometermarkeringen langs vaarwegvakken die zijn opgenomen in het bestand nwb_vaarw. Het nwb-vaarwegen is een digitaal geografisch bestand van alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in nederland. opgenomen zijn alle vaarwegen met een minimale vaardiepte van 1,10 meter en een doorvaarhoogte van minstens 2,45 meter ( in dit bestand zijn alle kilometermarkeringen langs vaarwegen opgenomen binnen kader_ov

(B4:Kleinschalige_landschapselementen_Noordoost_Twente)

(B4:Kleinschalige_landschapselementen_Noordoost_Twente_lijn)

Kulturhusen en Multi Functionele Accomodatie in Overijssel (B7:Kultuurhusen_en_multi_functionele_accomodaties)

In het bestand zijn alle initiatieven voor een Kulturhus of Multifunctionele Accommodaties (mfa) in de provincie Overijssel opgenomen. Sommige initiatieven zijn uitgevoerd (in bedrijf) en sommige initiatieven zijn nog in ontwikkeling. Het bestand geeft de locaties waar de initiatieven plaatsvinden. Dit kunnen fysieke locaties zijn maar ook plannen voor een locatie. Het zijn gesubsidieerde projecten vanuit Kulturhusregeling 2001-2004 en regeling Vitaliteit Kleine Kernen en Kulturhusen 2004-2007. Met ingang van 2008 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen Kulturhusen en mfa. Alle locaties op plannen voor een locatie worden gezien als Kulturhusinitiatieven. Een andere subsidieindeling is: opgenomen in PMJP 2007-2013 en pre-PMJP initiatieven. Naamgeving: naam initiatief, dat kan een locatie zijn of naam van een organisatie die subsidie heeft aangevraagd. De gegevens worden geleverd door Stimuland i.o.m. ZC. Beleidsinformatie (Petra Arends) verzorgt de update van het bestand. Dit bestand wordt gebruikt in de Atlas van Overijssel onder Welzijn.

Centroides kunstwerken in provinciale wegen en vaarwegen (B2:Kunstwerken)

Het bestand bestaat uit de positionering van de kunstwerken in de provinciale wegen en vaarwegen uit het Kunstwerken Informatie en Onderhouds Systeem (KIOS). De administratieve gegevens zijn afkomstig uit KIOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIOS staat voor Kunstwerken Informatie en Onderhoud Systeem. KIOS geeft de beheerders van kunstwerken de mogelijkheid om via een gebruiksvriendelijk en online programma, de beheer- en onderhoudskosten te onderbouwen.

Kwelgebieden in Overijssel (B3:Kwelgebieden)

In dit bestand wordt de hoeveelheid kwel weergegeven in een droog, gemiddeld, nat, en een extreem droog jaar (1976) weergegeven. Dit bestand is gedownload van: http://www.rijkswaterstaat.nl/rws/riza/home/mona/download/dl5.html

LANDINRICHTING_POLYGON (B4:LANDINRICHTING_POLYGON)

LAWROUTE2_LINE (H2O:LAWROUTE2_LINE)

LEEGSTAND_BUURTEN_POLYGON (B8:LEEGSTAND_BUURTEN_POLYGON)

LEEGSTAND_GEMEENTEN_POLYGON (B8:LEEGSTAND_GEMEENTEN_POLYGON)

LEEGSTAND_WIJKEN_POLYGON (B8:LEEGSTAND_WIJKEN_POLYGON)

LSW_DROOG1967_REF (H2O:LSW_DROOG1967_REF)

LSW_DROOG1967_WP (H2O:LSW_DROOG1967_WP)

LSW_DROOG1976_REF (H2O:LSW_DROOG1976_REF)

LSW_DROOG1976_WP (H2O:LSW_DROOG1976_WP)

Landelijke Fietsroutes (B5:Landelijke_fietsroutes)

Bestaande landelijke fietsroutes en plannen voor wijzigingen in de toekomst. Ook de vervallen trajecten zijn nog opgenomen.

Landgoederen (B7:Landgoederen)

Onder een landgoed wordt verstaan: een ruimtelijke eenheid van terreinen en elementen die architectonisch, economisch en functioneel met elkaar zijn verbonden met als kern een (soms verdwenen) hoofdhuis, andere woningen en gebouwen, tuin, park, parkbos, bos, landbouwgrond, water en / of natuurterrein. Genoemde elementen kunnen, maar hoeven niet alle aanwezig te zijn op een landgoed. Bovenstaande definitie opgesteld als operationele definitie voor de Inventarisatie Landgoederen Overijssel (Albers, Haartsen en Optifield, 2011) in opdracht van de provincie Overijssel. Het bestand is en wordt aangevuld met de landgoederen die onder de natuurschoonwet vallen. Dit zijn de recent gerangschikte landgoederen, die niet uitgeleverd mogen worden. Alleen de historische landgoederen mogen als vlak uitgeleverd worden. De tabel 'landgoederen.dbf' moet aan het vlakkenbestand gekoppeld worden op basis van het veld 'nr'. In deze tabel staan de gegevens van de landgoederen (voor zover bekend).

Landgoederen met cultuurhistorische waarden (B4:Landgoederen_met_cultuurhistorische_waarden)

bestand met landgoederen in overijssel waar cultuur(historische) waarden aanwezig zijn. alleen landgoederen met havezate/kasteel, landhuis, bijzondere landschapsarchitectuur e.d. zijn opgenomen. (dus niet alle nsw-landgoederen) - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; NR: nummer landgoed NAAM: naam van het landgoed NAAM_LANDG: naam op alfabetische volgorde (voorvoegsel achter naam) LOCATIE: plaats waar landgoed staat GEMEENTE: gemeente waar landgoed staat EIGENAAR: eigenaar van het landgoed

Landgoederen (punt) (B7:Landgoederen_punt)

De Archeologische verwachtingenkaart geeft de kans op het aantreffen van archeologische waarden aan; archeologische waarden zijn overblijfselen (in het landschap) van menselijke activiteiten uit het verleden. De kaart geeft een indicatie van de ligging van gebieden met een hoge, een middelhoge of een lage verwachtingswaarde. De kaart kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van een visie op ruimtelijke plannen van regionale of provinciale aard. O2 besluitnr. PS/2009/407. (omgevingsvisie) Deze dataset is aangeleverd door ADC ArcheoProjecten, niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:5000 Gerelateerde dataset: archeol_geb, archeol_es.

Landschapstypen in Overijssel (B4:Landschapstypen)

Bestand met een indeling naar landschapstypen in Overijssel Dit bestand is samengesteld door stichting "Het Oversticht" en gebruikt voor de cultuurhistorische atlas van Overijssel. De grondslag van dit bestand is de digitale bodemkaart van Nederland 1:50000 en oude topografische kaarten.

Lange-afstandswandelroutes (LAW) (B5:Lange_afstandswandelroutes)

Bestaande netwerk van Lange-afstandswandelroutes (LAW)

Ligplaatsen recreatievaart langs provinciale vaarwegen (B2:Ligplaatsen_Provinciale_vaarwegen)

Een lijnenbestand van de ligplaatsen (recreatievaart) langs de provinciale vaarwegen.

Locatie van de WK Rayons (B1:Locatie_rayonkantoren_WK)

Puntenbestandlocatie van de rayon kantoren van de eenheid WK. Onderverdeeld naar hoofdsteunpunten (Beukers, Raalte en Tubbergen) en steunpunten (Markelo en Hardenberg)

Ommetjes (B5:Lokale_en_regionale_ommetjes)

Ommetjes; lokale en regionale wandelroutes, zoals kuierroutes, knapzakroutes en klompenpaden. Tevens opgenomen welke delen boerenlandpad zijn en onder wiens beheer.

Luchthaven start en landingsroutes (B6:Luchthaven_start_en_landingsroutes)

Luchthavenregelingen. Algemeen: De provincie is bevoegd gezag voor de regionale burgerluchthavens. In dat kader stelt de provincie voor dergelijke luchthavens luchthavenregelingen vast. In deze luchthavenregeling zijn in elke geval opgenomen: • Luchthavengebied • Toegestane vliegtuigen • In- en uitvliegroutes. Bij een luchthavenregeling valt de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 (externe veiligheid) en de geluidscontour Lden van 56 db(A) binnen het luchthavengebied. Luchthavengebied: Het luchthavengebied is het gebied, dat (mede) in gebruik is als luchthaven. Een terrein, dat geheel of gedeeltelijk in gebruik is voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van: de bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het luchtverkeer en de daarmee samenhangende bedrijfsmatige activiteiten. Toegestane vliegtuigen: In de luchthavenregelingen is ook vastgelegd welke vliegtuigtypes op de betreffende luchthaven mogen landen en opstijgen. Soms zijn in de luchthavenregelingen ook beperkingen ten aanzien van de doeleinden waarvoor de luchthaven gebruikt mag worden en/of het aantal vluchten. In Overijssel gaat het om de volgende types vliegtuigen: • Helikopters • Microlight airplanes • Gemotoriseerde schermvliegtuigen (ook wel snorvliegers of paramotors genoemd) • Zeilvliegtuigen • (zelfstartende) zweefvliegtuigen, sleepvliegtuigen en Touring Motor Gliders. In- en uitvliegrichtingen: In de luchthavenregelingen worden ook de beschikbare in- en uitvliegrichtingen vanaf de helihaven of de start- en landingsbanen bij de vliegvelden vermeld. De helihavens hebben 2 in- en uitvliegrichtingen met een hoek van maximaal 270o. Dit maakt het mogelijk om bij alle windrichtingen te vliegen. De in- en uitvliegrichtingen met een strook aan weerszijden daarvan moeten obstakelvrij zijn. De afmetingen van deze obstakelvrije zones bij helihavens vloeien voort uit Annex 14 van de International Civil Aviation Organization (ICAO). Bij het zweefvliegveld Lemelerveld zijn naast de in- en uitvliegrichtingen ook de vliegcircuits weergeven voor benadering van het vliegveld. De obstakelvrije zone vloeit in dit geval voort uit de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT). Omdat het hier gaat om luchthavenregelingen hebben deze obstakelvrije zones geen verplichte doorwerking in bestemmingsplannen. Met andere worden: nieuwe obstakels mogen binnen deze zones worden opgericht. Indien zich een dergelijke situatie voordoet zal in overleg met de exploitant van de luchthaven nieuwe in- en uitvliegrichtingen in de luchthavenregeling moeten worden opgenomen.

Luchthaven vlakinformatie (B6:Luchthaven_zones)

Luchthavenregelingen. Algemeen: De provincie is bevoegd gezag voor de regionale burgerluchthavens. In dat kader stelt de provincie voor dergelijke luchthavens luchthavenregelingen vast. In deze luchthavenregeling zijn in elke geval opgenomen: • Luchthavengebied • Toegestane vliegtuigen • In- en uitvliegroutes. Bij een luchthavenregeling valt de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 (externe veiligheid) en de geluidscontour Lden van 56 db(A) binnen het luchthavengebied. Luchthavengebied: Het luchthavengebied is het gebied, dat (mede) in gebruik is als luchthaven. Een terrein, dat geheel of gedeeltelijk in gebruik is voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van: de bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het luchtverkeer en de daarmee samenhangende bedrijfsmatige activiteiten. Toegestane vliegtuigen: In de luchthavenregelingen is ook vastgelegd welke vliegtuigtypes op de betreffende luchthaven mogen landen en opstijgen. Soms zijn in de luchthavenregelingen ook beperkingen ten aanzien van de doeleinden waarvoor de luchthaven gebruikt mag worden en/of het aantal vluchten. In Overijssel gaat het om de volgende types vliegtuigen: • Helikopters • Microlight airplanes • Gemotoriseerde schermvliegtuigen (ook wel snorvliegers of paramotors genoemd) • Zeilvliegtuigen • (zelfstartende) zweefvliegtuigen, sleepvliegtuigen en Touring Motor Gliders. In- en uitvliegrichtingen: In de luchthavenregelingen worden ook de beschikbare in- en uitvliegrichtingen vanaf de helihaven of de start- en landingsbanen bij de vliegvelden vermeld. De helihavens hebben 2 in- en uitvliegrichtingen met een hoek van maximaal 270o. Dit maakt het mogelijk om bij alle windrichtingen te vliegen. De in- en uitvliegrichtingen met een strook aan weerszijden daarvan moeten obstakelvrij zijn. De afmetingen van deze obstakelvrije zones bij helihavens vloeien voort uit Annex 14 van de International Civil Aviation Organization (ICAO). Bij het zweefvliegveld Lemelerveld zijn naast de in- en uitvliegrichtingen ook de vliegcircuits weergeven voor benadering van het vliegveld. De obstakelvrije zone vloeit in dit geval voort uit de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT). Omdat het hier gaat om luchthavenregelingen hebben deze obstakelvrije zones geen verplichte doorwerking in bestemmingsplannen. Met andere worden: nieuwe obstakels mogen binnen deze zones worden opgericht. Indien zich een dergelijke situatie voordoet zal in overleg met de exploitant van de luchthaven nieuwe in- en uitvliegrichtingen in de luchthavenregeling moeten worden opgenomen.

Luchthaven puntlocaties (B6:Luchthavenlokaties)

Luchthavenregelingen. Algemeen: De provincie is bevoegd gezag voor de regionale burgerluchthavens. In dat kader stelt de provincie voor dergelijke luchthavens luchthavenregelingen vast. In deze luchthavenregeling zijn in elke geval opgenomen: • Luchthavengebied • Toegestane vliegtuigen • In- en uitvliegroutes. Bij een luchthavenregeling valt de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 (externe veiligheid) en de geluidscontour Lden van 56 db(A) binnen het luchthavengebied. Luchthavengebied: Het luchthavengebied is het gebied, dat (mede) in gebruik is als luchthaven. Een terrein, dat geheel of gedeeltelijk in gebruik is voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van: de bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het luchtverkeer en de daarmee samenhangende bedrijfsmatige activiteiten. Toegestane vliegtuigen: In de luchthavenregelingen is ook vastgelegd welke vliegtuigtypes op de betreffende luchthaven mogen landen en opstijgen. Soms zijn in de luchthavenregelingen ook beperkingen ten aanzien van de doeleinden waarvoor de luchthaven gebruikt mag worden en/of het aantal vluchten. In Overijssel gaat het om de volgende types vliegtuigen: • Helikopters • Microlight airplanes • Gemotoriseerde schermvliegtuigen (ook wel snorvliegers of paramotors genoemd) • Zeilvliegtuigen • (zelfstartende) zweefvliegtuigen, sleepvliegtuigen en Touring Motor Gliders. In- en uitvliegrichtingen: In de luchthavenregelingen worden ook de beschikbare in- en uitvliegrichtingen vanaf de helihaven of de start- en landingsbanen bij de vliegvelden vermeld. De helihavens hebben 2 in- en uitvliegrichtingen met een hoek van maximaal 270o. Dit maakt het mogelijk om bij alle windrichtingen te vliegen. De in- en uitvliegrichtingen met een strook aan weerszijden daarvan moeten obstakelvrij zijn. De afmetingen van deze obstakelvrije zones bij helihavens vloeien voort uit Annex 14 van de International Civil Aviation Organization (ICAO). Bij het zweefvliegveld Lemelerveld zijn naast de in- en uitvliegrichtingen ook de vliegcircuits weergeven voor benadering van het vliegveld. De obstakelvrije zone vloeit in dit geval voort uit de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT). Omdat het hier gaat om luchthavenregelingen hebben deze obstakelvrije zones geen verplichte doorwerking in bestemmingsplannen. Met andere worden: nieuwe obstakels mogen binnen deze zones worden opgericht. Indien zich een dergelijke situatie voordoet zal in overleg met de exploitant van de luchthaven nieuwe in- en uitvliegrichtingen in de luchthavenregeling moeten worden opgenomen.

MANEGE_POINT (H2O:MANEGE_POINT)

MASKER_A1ZONE_POLYGON (B0:MASKER_A1ZONE_POLYGON)

MAXWD_DIJKR10_GENEMUIDEN (RASTER:MAXWD_DIJKR10_GENEMUIDEN)

MAXWD_DIJKR10_GRAFHORST (RASTER:MAXWD_DIJKR10_GRAFHORST)

MAXWD_DIJKR10_IJSSELMUIDEN (RASTER:MAXWD_DIJKR10_IJSSELMUIDEN)

MAXWD_DIJKR10_KZDOOST (RASTER:MAXWD_DIJKR10_KZDOOST)

MAXWD_DIJKR10_KZDWEST (RASTER:MAXWD_DIJKR10_KZDWEST)

MAXWD_DIJKR10_ROEBOLLIGERHOEK (RASTER:MAXWD_DIJKR10_ROEBOLLIGERHOEK)

MAXWD_DIJKR10_SPOORLIJNN50 (RASTER:MAXWD_DIJKR10_SPOORLIJNN50)

MAXWD_DIJKR10_STADSHAGEN (RASTER:MAXWD_DIJKR10_STADSHAGEN)

MAXWD_DIJKR10_VEECATEN (RASTER:MAXWD_DIJKR10_VEECATEN)

MAXWD_DIJKR10_VOORSTERHAVEN (RASTER:MAXWD_DIJKR10_VOORSTERHAVEN)

MAXWD_DIJKR10_WESTENHOLTE (RASTER:MAXWD_DIJKR10_WESTENHOLTE)

MAXWD_DIJKR10_ZUIDWILSUM (RASTER:MAXWD_DIJKR10_ZUIDWILSUM)

MAXWD_DIJKR11_HATTEM (RASTER:MAXWD_DIJKR11_HATTEM)

MAXWD_DIJKR11_KAMPEN (RASTER:MAXWD_DIJKR11_KAMPEN)

MAXWD_DIJKR11_ZALK (RASTER:MAXWD_DIJKR11_ZALK)

MAXWD_DIJKR11_ZANDE (RASTER:MAXWD_DIJKR11_ZANDE)

MAXWD_DIJKR11_ZANDJESIJSSEL (RASTER:MAXWD_DIJKR11_ZANDJESIJSSEL)

MAXWD_DIJKR11_ZANDJESSTORM (RASTER:MAXWD_DIJKR11_ZANDJESSTORM)

MAXWD_DIJKR11_ZUIDERWAARD (RASTER:MAXWD_DIJKR11_ZUIDERWAARD)

MAXWD_DIJKR53_BERKUM (RASTER:MAXWD_DIJKR53_BERKUM)

MAXWD_DIJKR53_DEVENTER (RASTER:MAXWD_DIJKR53_DEVENTER)

MAXWD_DIJKR53_DEVENTERNOORD (RASTER:MAXWD_DIJKR53_DEVENTERNOORD)

MAXWD_DIJKR53_HOLTENBROEK (RASTER:MAXWD_DIJKR53_HOLTENBROEK)

MAXWD_DIJKR53_IJSSELKANAAL (RASTER:MAXWD_DIJKR53_IJSSELKANAAL)

MAXWD_DIJKR53_LANGENHOLTE (RASTER:MAXWD_DIJKR53_LANGENHOLTE)

MAXWD_DIJKR53_MARSHOEK (RASTER:MAXWD_DIJKR53_MARSHOEK)

MAXWD_DIJKR53_OLST (RASTER:MAXWD_DIJKR53_OLST)

MAXWD_DIJKR53_RECHTEREN (RASTER:MAXWD_DIJKR53_RECHTEREN)

MAXWD_DIJKR53_WIJHE (RASTER:MAXWD_DIJKR53_WIJHE)

MAXWD_DIJKR53_WINDESHEIM (RASTER:MAXWD_DIJKR53_WINDESHEIM)

MAXWD_DIJKR53_ZWOLLENW (RASTER:MAXWD_DIJKR53_ZWOLLENW)

MAXWD_DIJKR53_ZWOLLEZW (RASTER:MAXWD_DIJKR53_ZWOLLEZW)

MAXWD_DIJKR9_DALFSEN (RASTER:MAXWD_DIJKR9_DALFSEN)

MAXWD_DIJKR9_HASSELT (RASTER:MAXWD_DIJKR9_HASSELT)

MAXWD_DIJKR9_HESSENPOORT (RASTER:MAXWD_DIJKR9_HESSENPOORT)

MAXWD_DIJKR9_NADALFSEN (RASTER:MAXWD_DIJKR9_NADALFSEN)

MAXWD_DIJKR9_OUDLEUSEN (RASTER:MAXWD_DIJKR9_OUDLEUSEN)

MAXWD_DIJKR9_VELDIGER (RASTER:MAXWD_DIJKR9_VELDIGER)

MAXWD_DIJKR9_ZWARTEMEER (RASTER:MAXWD_DIJKR9_ZWARTEMEER)

MAXWD_DIJKR9_ZWARTSLUIS (RASTER:MAXWD_DIJKR9_ZWARTSLUIS)

MAXWD_TOTAAL (RASTER:MAXWD_TOTAAL)

MAX_BELASTING_POINT (B2:MAX_BELASTING_POINT)

MAX_SNELHEDEN_ARC (B2:MAX_SNELHEDEN_ARC)

MEETSTATIONS_KNMI_POINT (H2O:MEETSTATIONS_KNMI_POINT)

MTPT_OPPWAT_KWAL_GS (H2O:MTPT_OPPWAT_KWAL_GS)

Mais (B4:Mais)

Maisoppervlakten per gemeente uitgesplitst per bedrijfstype over het jaar 2008. Maisoppervlakten bevat snijmais, corncobmix en korrelmais. Snijmais vormt 96% van het totale maisareaal in de provincie (Basis Registratie Percelen, 2007).||Attributen:||Naam: cbs_code|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: CBS code van gemeenten||Naam: gemeente|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: naam van de gemeente||Naam: mais_akk|Eenheid: hectare|Omschrijving: aantal hectare maïs dat geteeld wordt op akkerbouwbedrijven||Naam: per_akk|Eenheid: %|Omschrijving: percentage maïs dat geteeld wordt op akkerbouwbedrijven van het totale areaal aan maïs in de betreffende gemeente||Naam: mais_vee|Eenheid: hectare|Omschrijving: aantal hectare maïs dat geteeld wordt op veehouderijbedrijven||Naam: per_vee|Eenheid: %|Omschrijving: percentage maïs dat geteeld wordt op veehouderijbedrijven van het totale areaal aan maïs in de betreffende gemeente||Naam: mais_gem|Eenheid: hectare|Omschrijving: aantal hectare maïs dat geteeld wordt op gemengde bedrijven||Naam: per_gem|Eenheid: %|Omschrijving: percentage maïs dat geteeld wordt op gemengde bedrijven van het totale areaal aan maïs in de betreffende gemeente||Naam: mais_overig|Eenheid: hectare|Omschrijving: aantal hectare maïs dat geteeld wordt op overige bedrijven||Naam: per_overig|Eenheid: %|Omschrijving: percentage maïs dat geelt wordt op overige bedrijven van het totale areaal aan maïs in de betreffende gemeente||Naam: mais_tot|Eenheid: hectare|Omschrijving: totaal aan hectare maïs dat geteeld wordt in een gemeente||Naam: opp|Eenheid: km2|Omschrijving: oppervlakte van gemeente||Naam: per_opp_totaal|Eenheid: %|Omschrijving: percentage maïs dat geteeld wordt in een gemeente van het totale grondgebruik

Mestproductie en mestoverschot per gemeente in Overijssel (B4:Mestproductie_en_mestoverschot)

Mestproductie en mestoverschot per gemeente in Overijssel, op basis van de CBS-gegevens van 2007. || Attributen:|| Naam: naam_gemeente| Eenheid:naam|Omschrijving: Naam van de gemeente|| Naam: ha_cultuurgrond | Eenheid: hectare | Omschrijving: Cultuurgrond waarop dierlijke mest kan worden toegepast. Dit omvat alle cultuurgrond behalve cultuurgrond die dienst doet als braakland, of gebruikt wordt voor de teelt van snelgroeiend hout en groenbemestingsgewassen. De oppervlakten zijn gegeven in gemeten maat, dat wil zeggen de netto beteelbare oppervlakte, inclusief voren en paden die voor de teelt noodzakelijk zijn.|| Naam: mestproductie_rundvee_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De mestproductie is gedefinieerd als de hoeveelheid mest die aanwezig is in stalopslag en in opslag buiten de stal, inclusief schoonmaakwater en vermorst drinkwater. Voor rundvee en schapen komt daar nog de hoeveelheid mest bij die deze dieren produceren wanneer ze in de wei lopen. || Naam: mestproductie_vleesvee_vast| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De stalmest van gekalfde vleeskoeien. Gekalfde vleeskoeien zijn voor de vleesproductie bestemde vrouwelijke runderen ouder dan twee jaar die minstens een keer gekalfd hebben, ook wel aangeduid met 'zoog-, mest- en weidekoeien'.|| Naam: mestproductie_kalf_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: Alle mest van vleeskalveren wordt als dunne stalmest beschouwd; dergelijke mest wordt ook wel aangeduid als kalvergier. Vleeskalveren zijn voor de vleesproductie bestemde runderen jonger dan acht maanden.|| Naam: mestproductie_kip_vast| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De mest van pluimvee in stalsystemen met vaste mest. Pluimvee heeft betrekking op de volgende diersoorten: leghennen en ouderdieren daarvan, vleeskuikenouderdieren, vleeskuikens, vleeseenden en kalkoenen. De mest van overige pluimveesoorten zoals legeenden, ganzen, parelhoenders en dergelijke blijft buiten beschouwing. || Naam: mestproductie_kip_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De mest van leghennen in een stalsysteem met dunne mest.|| Naam: mestproductie_vleesvarken_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: Alle varkensmest wordt als dunne mest beschouwd. Vleesvarkens zijn varkens die voor de vleesproductie worden gehouden.|| Naam: mestproductie_fokvarken_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: Alle varkensmest wordt als dunne mest beschouwd. Fokvarkens zijn varkens die voor de fokkerij worden gehouden. || Naam: mestproductie_overig| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De stal- en weidemest van paarden, pony's en schapen, en de stalmest van geiten, konijnen, vossen en nertsen. || Naam: mestproductie_totaal| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: Totale productie van de in de tabel genoemde mestsoorten. || Naam: mestproductie_ton_ha| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: Totale productie van de in de tabel genoemde mestsoorten, gedeeld door het aantal hectares cultuurgrond || Naam: fosfaatproductie_ton_ha| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: Totale productie van de in de tabel genoemde mestsoorten, omgerekend naar hoeveelheid fosfaat, gedeeld door het aantal hectares cultuurgrond. || Naam: mestoverschot_rundvee_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De afvoer van rundveemest op landbouwbedrijven minus de aanvoer daarvan. Een positief getal duidt op netto afvoer, een negatief getal op netto aanvoer. || Naam: mestoverschot_kalf_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De afvoer van dunne kalvermest op landbouwbedrijven minus de aanvoer daarvan. Een positief getal duidt op netto afvoer, een negatief getal op netto aanvoer. || Naam: mestoverschot_kip_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De afvoer van dunne pluimveemest op landbouwbedrijven minus de aanvoer daarvan. Een positief getal duidt op netto afvoer, een negatief getal op netto aanvoer. || Naam: mestoverschot_varken_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De afvoer van varkensmest (fokvarkens en vleesvarkens) op landbouwbedrijven minus de aanvoer daarvan. Een positief getal duidt op netto afvoer, een negatief getal op netto aanvoer. || Naam: mestoverschot_totaal| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De aanvoer van soorten dierlijke mest op landbouwbedrijven minus de afvoer daarvan. Dierlijke mest kan worden onderscheiden in dunne mest en vaste mest. Tot dunne mest wordt gerekend dunne stalmest en weidemest. Dunne stalmest is de stalmest van rundvee (behalve de stalmest van gekalfde vleeskoeien), alle varkensmest en de mest van leghennen en leghenouderdieren in een stalsysteem met dunne mest. Weidemest is de mest van rundvee en schapen als ze in de wei lopen. Vaste mest is de stalmest van gekalfde vleeskoeien, de stalmest van schapen en geiten, de pluimveemest in stalsystemen met vaste mest en alle mest van konijnen, nertsen en vossen. Gekalfde vleeskoeien zijn voor de vleesproductie bestemde vrouwelijke runderen, ouder dan acht maanden, die minstens een keer gekalfd hebben; in de veehouderijwereld worden ze ook wel aangeduid met de verzamelterm 'zoog-, mest- en weidekoeien'. Van weidemest en vaste mest wordt aangenomen dat die niet wordt getransporteerd. Weidemest laat zich niet verzamelen en transporteren. Voorzover vaste mest wel wordt getransporteerd, wordt ze omgerekend naar een gelijkwaardige hoeveelheid dunne mest. Op de hoeveelheid mineralen in de mest is deze omrekening niet van invloed.

Militaire laagvliegroute's in Overijssel (B6:Militaire_laagvliegroutes)

bestand met militaire laagvliegroutes in overijssel. in dit bestand zijn de hartlijn, de navigatietolerantie-lijn (1850m uit hartlijn) en de begrenzing van de invloedssfeer (2850m uit hartlijn) van de laagvliegroutes weergegeven. (zie bijlage bij brief rwb/02/3117)

Militaire laagvliegroute's in Overijssel (B6:Militaire_laagvliegroutes_lijn)

bestand met militaire laagvliegroutes in overijssel. in dit bestand zijn de hartlijn, de navigatietolerantie-lijn (1850m uit hartlijn) en de begrenzing van de invloedssfeer (2850m uit hartlijn) van de laagvliegroutes weergegeven. (zie bijlage bij brief rwb/02/3117)

MTB-netwerk Twente en Salland (B5:Mountainbikenetwerk_Twente_en_Salland)

MTB-netwerk Twente en Salland. Sinds 2006 hebben Regio Twente, div. Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de realisatie van een Twents Moutainbike Netwerk ter hand genomen. De bedoeling is om een netwerk van circa 400 km uniform bewegwijzerde MTB-routes te realiseren. In Salland ontstaat in 2011-2012 een netwerk van circa 100 km aan MTB-routes. Beide netwerken worden met elkaar verbonden.

N34_KUNSTWERK_POLYGON (B2:N34_KUNSTWERK_POLYGON)

N34_POLYGON (B2:N34_POLYGON)

N34_POLYLINE (B2:N34_POLYLINE)

N34_TUNNELS_POINT (B2:N34_TUNNELS_POINT)

NAT2000_POV_VOORTGANG_POLYGON (B4:NAT2000_POV_VOORTGANG_POLYGON)

NATURA2000_POLYGON (H2O:NATURA2000_POLYGON)

NAT_Steenanjer (B4:NAT_Steenanjer)

NAT_adelaarsvaren (B4:NAT_adelaarsvaren)

NAT_blauwe_knoop (B4:NAT_blauwe_knoop)

NAT_borstelgras (B4:NAT_borstelgras)

NAT_bosanemoon (B4:NAT_bosanemoon)

NAT_dolle_kervel (B4:NAT_dolle_kervel)

NAT_dotterbloem (B4:NAT_dotterbloem)

NAT_eenjarige_hardbloem (B4:NAT_eenjarige_hardbloem)

NAT_elzenzegge (B4:NAT_elzenzegge)

NAT_gele_dovenetel (B4:NAT_gele_dovenetel)

NAT_groot_blaasjeskruid (B4:NAT_groot_blaasjeskruid)

NAT_korenbloem (B4:NAT_korenbloem)

NAT_krabbenscheer (B4:NAT_krabbenscheer)

NAT_kruipbrem (B4:NAT_kruipbrem)

NAT_slofhak (B4:NAT_slofhak)

NAT_tandjesgras (B4:NAT_tandjesgras)

NAT_tormentil (B4:NAT_tormentil)

NAT_veelstengelige_waterbies (B4:NAT_veelstengelige_waterbies)

NAT_zwanenbloem (B4:NAT_zwanenbloem)

NEO_BEDRIJVEN_POINT (B4:NEO_BEDRIJVEN_POINT)

NEO_WONINGEN_POINT (B4:NEO_WONINGEN_POINT)

NETWERKVISIE_WEGEN (B2:NETWERKVISIE_WEGEN)

NNN_ONW_POLYGON (B4:NNN_ONW_POLYGON)

NORMERING_RD (H2O:NORMERING_RD)

NORMERING_RW (H2O:NORMERING_RW)

NORMERING_VV (H2O:NORMERING_VV)

NS wandeltochten (B5:NS_wandeltochten)

Bestaande netwerk van NS wandeltochten, inclusief vervallen NS-wandeltochten sinds 2008.

Nat_dalkruid (B4:Nat_dalkruid)

Nat_stekelbrem (B4:Nat_stekelbrem)

Nationale landschappen (B4:Nationale_landschappen)

Nationale landschappen IJsseldelta en Noordoost Twente. Gebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee cultuurhistorische en natuurlijke kenmerken. Deze kwaliteiten moeten worden behouden, duurzaam beheerd en waar mogelijk versterkt. Uitgangspunt is "behoud door ontwikkeling": Mits de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt (ja, mits principe) zijn binnen nationale landschappen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. In de Omgevingsverordening (PS/2009/407) is het ruimtelijk beleid en de exacte begrenzing van de Nationale Landschappen vastgesteld. Kaartnr. 09295050

De Nationale parken Weerribben-Wieden en Sallandse Heuvelrug (B0:Nationale_parken_Weerribben_Wieden_en_Sallandse_heuvelrug)

Nationale parken. De Nationale parken Weerribben-Wieden en Sallandse Heuvelrug. Natuur- en bosgebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende natuurkwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere landschappelijke en recreatieve kwaliteiten. De Nationale parken kunnen ook een belangrijke toeristisch-recreatieve betekenis hebben. Voor beide parken is een Beheers- en inrichtingsplan vastgesteld waarin de maatregelen zijn benoemd die de komende periode zullen worden uitgevoerd. Met deze maatregelen zal de kwaliteit van natuur, landschap en de educatieve betekenis van deze parken verder versterkt worden.

(B4:Natura_2000_gebieden)

Aangewezen Natura 2000-gebieden in Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen (B4:Natura_2000_gebieden_Duitsland)

Het betreft een samengesteld bestand van de 2 deelstaten met onderverdeling van vogelrichtlijn-en habitatrichrlijngebieden. De gegevens uit Nordrhein Westfalen is december 2006. Het bronbestand is afkomstig van het Landsamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-westfalen. Meer info zie : http://www.lanuv.nrw.de/home_natur2.htm De gegevens uit Niedersachsen hebben een peildatum van augustus 2006 Zie voor meer informatie: http://www.umwelt.niedersachsen.de/master/C3213768_L20_D0_I598_h1.html

Locaties natuurlijke inheemse bosgemeenschappen (B4:Natuurlijke_inheemse_bosgemeenschappen)

Een inventarisatie in 1998 van de locaties waar de beste voorbeelden aanwezig zijn van natuurlijke inheemse bosgemeenschappen. Verder de landbouwgronden grenzend aan de A-locatie bos, ter aanbeveling voor eventuele uitbreiding of buffering van de bosgemeenschap. - - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; CODE = 0 = eiland (uitsparing); 1 = a-locatie bos; 2 = landbouwgrond grenzend aan de a-locatie voor eventuele uitbreiding bosgemeenschap; 3 = natuurgebied binnen a-locatie;

NIROV NKN_polygon_overijssel (O2:Nieuwe_kaart_van_Nederland)

Ruimtelijke ontwikkelingen eind 2010 gedownload van http://www.nirov.nl/Home/Projecten/De_Nieuwe_Kaart/Website.aspx. Voor deze shapefile is een layerfile gemaakt.

NIROV NKN_polygon_overijssel (O2:NieuwekaartvanNederland)

Ruimtelijke ontwikkelingen eind 2010 gedownload van http://www.nirov.nl/Home/Projecten/De_Nieuwe_Kaart/Website.aspx. Voor deze shapefile is een layerfile gemaakt.

OMLEIDING_AFSLUITING_ARC (B2:OMLEIDING_AFSLUITING_ARC)

ONDERWIJS_POINT (B7:ONDERWIJS_POINT)

ONTGRONDING_POLYGON (B4:ONTGRONDING_POLYGON)

Ontwerp begrenzing EHS en Zone Ondernemen met Natuur en Water (SHAPE:ONTW_ONTWIK_PERSPECTIEF_STEDELIJK)

De ontwerp EHS begrenzing is het resultaat van een veegactie t.b.v. de actualisatie van de Omgevingsvisie en –verordening zoals deze in 2013 is vastgesteld. Op basis van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is Provinciale Staten bevoegd tot het doen van aanpassingen in de begrenzing van de EHS. In het tijdsbestek van een jaar zijn er veranderingen in de begrenzing als gevolg van de afronding van projecten in en bij de EHS en doorgaande cartografische verbeteringen. Deze dataset betreft de geactualiseerde begrenzing van de EHS en de Zone Ondernemen met Natuur en Water buiten de EHS t.g.v. deze veegactie. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met veel natuurwaarden. De EHS heeft als doel het behouden, beschermen en versterken van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit). Hiermee dragen we bij aan (inter-)nationaal vitaal stelsel van natuurgebieden. De realisatie van natuurdoelen gaat zo veel mogelijk samen met het versterken van de landbouw, de regionale economie en de wateropgaven. De EHS begrenzing van Overijssel is als verordening opgenomen in de Overijsselse Omgevingsvisie. Naar aanleiding van de financieel-economische crisis heeft in 2010 het toenmalige kabinet (Rutte I) besloten dat de ambities voor het natuurbeleid afgestemd moeten worden op de beschikbare middelen. In de praktijk betekent dit, dat de ontwikkelopgave voor nieuwe natuur minder groot is dan in 2009 bedacht. In 2011 heeft het nieuwe aangetreden Overijsselse bestuur deze lijn doorgetrokken in het Hoofdlijnenakkoord (coalitieakkoord). Deze beleidslijn is vertaald in het besluit van Provinciale Staten (PS) op 3 juli 2013 (PS/2013/412) tot actualisatie van de Omgevingsvisie. Dit besluit bevat, onder meer, de vaststelling van de herbegrensde (afgeslankte) EHS en op 2 september 2013 hebben Gedeputeerde Staten een nieuwe begrenzing van de EHS vastgesteld, waarin kleine correcties/reparaties zijn doorgevoerd. Begin 2014 is een veegactie uitgevoerd, waarbij aanpassingen in de begrenzing o.a. als gevolg van de afronding en wijziging van projecten en cartografische correcties zijn doorgevoerd. Het ontwerp betreft de geactualiseerde begrenzing van de EHS en de Zone Ondernemen met Natuur en Water buiten de EHS. De EHS maakt onderdeel uit van de Zone Ondernemen met Natuur en Water (Zone ONW). Naast de begrenzing van de EHS bevat de dataset de Zone ONW gebieden buiten de EHS. hier is het beleid gericht op ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen zoals de landbouw, recreatie en natuurgebonden woon- en werklocaties (bijvoorbeeld nieuwe landgoederen). Dit deel van de Zone ONW is globaal begrensd. De EHS gebieden zijn daarentegen op perceelsniveau begrensd. De EHS bestaat naast bestaande bos- en natuurgebieden uit cultuurgronden (m.n. landbouwgrond) met een natuuropgave. Het beleid is er voor deze gebieden op gericht om de gronden om te vormen tot natuurgebieden. De gebiedspartners, die de belangen behartigen van het buitengebied in Overijssel, gaan de gewenste aanpak van de uitvoering van de EHS verder uitwerken volgens een gemeenschappelijke agenda voor de uitvoering. Dit in lijn met het akkoord 'Samen werkt beter'. Dit samenwerkingsakkoord is op 29 mei 2013 door 16 koepelorganisaties ondertekend.

Ontwerp begrenzing EHS en Zone Ondernemen met Natuur en Water (SHAPE:ONTW_ONTWIK_PERSPECTIEF_ZONE)

De ontwerp EHS begrenzing is het resultaat van een veegactie t.b.v. de actualisatie van de Omgevingsvisie en –verordening zoals deze in 2013 is vastgesteld. Op basis van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is Provinciale Staten bevoegd tot het doen van aanpassingen in de begrenzing van de EHS. In het tijdsbestek van een jaar zijn er veranderingen in de begrenzing als gevolg van de afronding van projecten in en bij de EHS en doorgaande cartografische verbeteringen. Deze dataset betreft de geactualiseerde begrenzing van de EHS en de Zone Ondernemen met Natuur en Water buiten de EHS t.g.v. deze veegactie. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met veel natuurwaarden. De EHS heeft als doel het behouden, beschermen en versterken van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit). Hiermee dragen we bij aan (inter-)nationaal vitaal stelsel van natuurgebieden. De realisatie van natuurdoelen gaat zo veel mogelijk samen met het versterken van de landbouw, de regionale economie en de wateropgaven. De EHS begrenzing van Overijssel is als verordening opgenomen in de Overijsselse Omgevingsvisie. Naar aanleiding van de financieel-economische crisis heeft in 2010 het toenmalige kabinet (Rutte I) besloten dat de ambities voor het natuurbeleid afgestemd moeten worden op de beschikbare middelen. In de praktijk betekent dit, dat de ontwikkelopgave voor nieuwe natuur minder groot is dan in 2009 bedacht. In 2011 heeft het nieuwe aangetreden Overijsselse bestuur deze lijn doorgetrokken in het Hoofdlijnenakkoord (coalitieakkoord). Deze beleidslijn is vertaald in het besluit van Provinciale Staten (PS) op 3 juli 2013 (PS/2013/412) tot actualisatie van de Omgevingsvisie. Dit besluit bevat, onder meer, de vaststelling van de herbegrensde (afgeslankte) EHS en op 2 september 2013 hebben Gedeputeerde Staten een nieuwe begrenzing van de EHS vastgesteld, waarin kleine correcties/reparaties zijn doorgevoerd. Begin 2014 is een veegactie uitgevoerd, waarbij aanpassingen in de begrenzing o.a. als gevolg van de afronding en wijziging van projecten en cartografische correcties zijn doorgevoerd. Het ontwerp betreft de geactualiseerde begrenzing van de EHS en de Zone Ondernemen met Natuur en Water buiten de EHS. De EHS maakt onderdeel uit van de Zone Ondernemen met Natuur en Water (Zone ONW). Naast de begrenzing van de EHS bevat de dataset de Zone ONW gebieden buiten de EHS. hier is het beleid gericht op ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen zoals de landbouw, recreatie en natuurgebonden woon- en werklocaties (bijvoorbeeld nieuwe landgoederen). Dit deel van de Zone ONW is globaal begrensd. De EHS gebieden zijn daarentegen op perceelsniveau begrensd. De EHS bestaat naast bestaande bos- en natuurgebieden uit cultuurgronden (m.n. landbouwgrond) met een natuuropgave. Het beleid is er voor deze gebieden op gericht om de gronden om te vormen tot natuurgebieden. De gebiedspartners, die de belangen behartigen van het buitengebied in Overijssel, gaan de gewenste aanpak van de uitvoering van de EHS verder uitwerken volgens een gemeenschappelijke agenda voor de uitvoering. Dit in lijn met het akkoord 'Samen werkt beter'. Dit samenwerkingsakkoord is op 29 mei 2013 door 16 koepelorganisaties ondertekend.

OPW_VAARWEG_KLASSE_V_LINE (H2O:OPW_VAARWEG_KLASSE_V_LINE)

OUDBOS_POLYGON (B4:OUDBOS_POLYGON)

OUDE_HOEVEN_1500_POINT (B7:OUDE_HOEVEN_1500_POINT)

OVERIGE_KERINGEN_RY (H2O:OVERIGE_KERINGEN_RY)

OVERIGE_KERING_RW (H2O:OVERIGE_KERING_RW)

OV_BREUKEN_ARC (H2O:OV_BREUKEN_ARC)

OV_DRINKW_TWENTE_POLYGON (H2O:OV_DRINKW_TWENTE_POLYGON)

OV_GLS_GRONDW_I_BES_POLYGON (H2O:OV_GLS_GRONDW_I_BES_POLYGON)

OV_O2_GRWBES_POLYGON (H2O:OV_O2_GRWBES_POLYGON)

OV_SPOED_VERSPREIDING_POLYGON (H2O:OV_SPOED_VERSPREIDING_POLYGON)

H2O.Zwo_onttr_gerechtsgebouw_point (O2:Onttr_gerechtsgebouw)

Locatie van de onttrekking tbv het Gerechtsgebouw in Gemeente Zwolle. De shapefile is eind 2010 gemaakt. Het gegeven uit deze shapefile (grondwateronttrekking anders dan WKO en drinkwaterwinning) wordt als paarse stip weergegeven.

Provincie Overijssel Onttrekkingen_50000 (O2:Onttrekkingen_50000)

Locatie van grondwateronttrekkingen groter dan 50000 m3/jaar in 2007 in Provincie Overijssel. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (grondwateronttrekkingen anders dan WKO en drinkwaterwinningen) worden als paarse stippen weergegeven.

H2O.Ens_onttrekput_recent_point (O2:Onttrekkingsput_Enschede_recent_gt50000m3)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Openbaarvervoer zoneringen (B2:Openbaarvervoer_zoneringen)

Openbaarvervoer zoneringen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Een zone is sinds de invoering van de Nationale Strippenkaart in Nederland de eenheid waarmee een reisafstand - en dus het tarief - wordt opgegeven. De lengte van een zone is 4 à 5 km. Afwijkingen zijn mogelijk. Doordat een zone vrij groot is en bushaltes meestal dicht bij elkaar liggen, vallen vaak veel haltes binnen dezelfde zone. De kleinere dorpen en steden vormen vaak een enkele zone. (bron: wikipedia)

Oudere vegetatiegegevens (B4:Oudere_vegetatiegegevens)

In dit bestand zitten gegevens van eerdere vegetatie-opnames. het kan voorkomen dat van een gebied meerdere opnames zijn .(voor een uitgebreide beschrijving zie het bestand 'vegetatie')

PALEOGR_MAP_01_9000_BC (RASTER:PALEOGR_MAP_01_9000_BC)

PALEOGR_MAP_02_5500_BC (RASTER:PALEOGR_MAP_02_5500_BC)

PALEOGR_MAP_03_3850_BC (RASTER:PALEOGR_MAP_03_3850_BC)

PALEOGR_MAP_04_2750_BC (RASTER:PALEOGR_MAP_04_2750_BC)

PALEOGR_MAP_05_1500_BC (RASTER:PALEOGR_MAP_05_1500_BC)

PALEOGR_MAP_06_500_BC (RASTER:PALEOGR_MAP_06_500_BC)

PALEOGR_MAP_07_100_AD (RASTER:PALEOGR_MAP_07_100_AD)

PALEOGR_MAP_08_800_AD (RASTER:PALEOGR_MAP_08_800_AD)

PALEOGR_MAP_09_1500_AD (RASTER:PALEOGR_MAP_09_1500_AD)

PALEOGR_MAP_10_1850_AD (RASTER:PALEOGR_MAP_10_1850_AD)

PALEOGR_MAP_11_2000_AD (RASTER:PALEOGR_MAP_11_2000_AD)

PARALAF10000_STROOIROUTE_ARC (B2:PARALAF10000_STROOIROUTE_ARC)

PARALTOT10000_STROOIROUTE_ARC (B2:PARALTOT10000_STROOIROUTE_ARC)

PLANGEBIED_POLYGON (H2O:PLANGEBIED_POLYGON)

PLEISTOCEEN_AFDEKKING (RASTER:PLEISTOCEEN_AFDEKKING)

PMJP_landinrichtingsprojecten (SHAPE:PMJP_landinrichtingsprojecten)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de kaart presentatie van het PMJP Overijssel. De kaarten maken onderdeel uit van de eindrapportage van dit programma (verwijzing doc) , waarin de resultaten worden gepresenteerd. PMJP staat voor het Provinciaal Meerjarenprogramma en is een integraal uitvoeringsprogramma voor landelijk gebied voor de jaren 2007-2013. In het PMJP zijn ambities voor het gehele landelijke gebied weergegeven, waaraan resultaten zijn gekoppeld. Het betrof de ambities van het Rijk, aangevuld met de ambities van de provincie Overijssel. In het kader van het ILG (Inrichtingsplan Landelijk Gebied) zijn er per gebied voor de periode van 2007-2013 gebiedsprogramma's opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over investeringen. Binnen deze periode moesten de middelen besteedt zijn en de afgesproken prestaties of projecten zijn gerealiseerd. In de Overijsselse gebieden zijn de afspraken en investeringen gericht op de 5 volgende thema's of programmalijnen: 1: Perspectiefvolle Landbouw, 2: Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur)landschap, 3: Economische vitaliteit, 4: Sociale vitaliteit en leefbaarheid, 5: Veerkrachtig watersysteem. Voor het maken van de kaarten in de eindrapportage zijn 3 datasets (kaartbestanden) gemaakt waarin de PMJP resultaten zijn verwerkt naar administratieve begrenzing: gemeenten, waterschappen en landinrichtingsprojecten. De datasets (of kaartlagen) bevatten, zowel wat betreft geometrie als administratie secundaire informatie afkomstig uit diverse bronnen. De data heeft enkel tot doel informatie op een geaggregeerd niveau te presenteren. Deze kaartlaag bevat de PMJP resultaten per Landinrichtingsproject.

Eindrapportage Provinciaal Meerjarenprogramma per waterschap (SHAPE:PMJP_ruimte_voor_water_point)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de kaart presentatie van het PMJP Overijssel. De kaarten maken onderdeel uit van de eindrapportage van dit programma (verwijzing doc) , waarin de resultaten worden gepresenteerd. PMJP staat voor het Provinciaal Meerjarenprogramma en is een integraal uitvoeringsprogramma voor landelijk gebied voor de jaren 2007-2013. In het PMJP zijn ambities voor het gehele landelijke gebied weergegeven, waaraan resultaten zijn gekoppeld. Het betrof de ambities van het Rijk, aangevuld met de ambities van de provincie Overijssel. In het kader van het ILG (Inrichtingsplan Landelijk Gebied) zijn er per gebied voor de periode van 2007-2013 gebiedsprogramma's opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over investeringen. Binnen deze periode moesten de middelen besteedt zijn en de afgesproken prestaties of projecten zijn gerealiseerd. In de Overijsselse gebieden zijn de afspraken en investeringen gericht op de 5 volgende thema's of programmalijnen: 1: Perspectiefvolle Landbouw, 2: Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur)landschap, 3: Economische vitaliteit, 4: Sociale vitaliteit en leefbaarheid, 5: Veerkrachtig watersysteem. Voor het maken van de kaarten in de eindrapportage zijn 3 datasets (kaartbestanden) gemaakt waarin de PMJP resultaten zijn verwerkt naar administratieve begrenzing: gemeenten, waterschappen en landinrichtingsprojecten. De datasets (of kaartlagen) bevatten, zowel wat betreft geometrie als administratie secundaire informatie afkomstig uit diverse bronnen. De data heeft enkel tot doel informatie op een geaggregeerd niveau te presenteren. Deze kaartlaag bevat de PMJP resultaten per Waterschap.

PP_ENERGIEGEBRUIK_POLYGON (B8:PP_ENERGIEGEBRUIK_POLYGON)

PP_HUISARTS_POLYGON (B8:PP_HUISARTS_POLYGON)

PP_HUURKOOP_POLYGON (B8:PP_HUURKOOP_POLYGON)

PP_SLOOP_NIEUWB_POINT (B8:PP_SLOOP_NIEUWB_POINT)

PP_WINKELGEBIEDEN_POLYGON (B8:PP_WINKELGEBIEDEN_POLYGON)

PP_ZIEKENHUIS_POLYGON (B8:PP_ZIEKENHUIS_POLYGON)

PROVINCIE_STROOIROUTES_ARC (B2:PROVINCIE_STROOIROUTES_ARC)

Peilbesluiten (B3:Peilbesluitgebieden)

Peilbesluiten. Gebieden waarvoor een peilbesluit moet worden vastgesteld. De peilbesluiten hebben betrekking op de oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen binnen deze gebieden. Het peilbesluit bevat naast het bepaalde in het tweede lid van artikel 5.2 van de Waterwet een kaart met de begrenzing van het gebied waarbinnen de oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen gelegen zijn waarop het peilbesluit betrekking heeft. De exacte begrenzingen zijn vastgesteld in de Omgevingsverordening (PS/2009/407) - kaartnr. 09295056. Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin ten minste zijn opgenomen: a. de aan het besluit ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van de verrichte onderzoeken; b. een aanduiding van de veranderingen van de waterstanden ten opzichte van de bestaande situatie; c. een aanduiding van de gevolgen van de te handhaven waterstanden voor de diverse belangen. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied, vaak één of meerdere polders. Het waterschap is wettelijk verplicht voor het oppervlaktewater een peilbesluit op te stellen. En het heeft de inspanningsverplichting om dit peil te handhaven.

Provincie Overijssel pompstations (O2:Pompstations)

Locatie van drinkwaterwinningen in Provincie Overijssel, afgeleid van excellijst met grondwateronttrekkingen in 2007. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (drinkwaterwinningen) worden als donkerblauwe stippen weergegeven.

PCC6_POLYGON (B0:Postcode_6)

Potentieel Essen-iepenbos (SHAPE:PotentieelEsseniepenbos)

Potentieel eiken- haagbeukenbos (SHAPE:Potentieeleikenhaagbeukenbos)

Potentiekaart (B4:Potentiekaart)

Potentiekaart (O2:Potentiekaart)

Sneeuwduinen potentiele (B2:Potentiele_locaties_sneeuwduinen)

Potentiele locaties waar gevaar gelopen kan worden op sneeuwduinen bij harde wind. De daadwerkelijke vorming van sneeuwduinen is afhankelijk van diverse condities/omstandigheden. Deze inventarisatie is tot stand gekomen door de gebiedskennis vanuit de rayons van Wegen en Kanalen. Het wil niet zeggen dat er op andere plaatsen geen sneeuwduinen zich zouden kunnen vormen. Bestand is opgebouwd door linear referencing tool van ArcGIS.

Avondspits 2020 Overijssel (B2:Prognose_avondspits_in_2020)

Het betreft een prognose/voorspelling van de I/C-waarde op een wegvak in de avondspits in 2020 door gebruik te maken van een verkeersmodel (NRM, basisprognose GE-2020). De I/C-waarde geeft de verhouding tussen het aantal voertuigen op een wegvak en de capaciteit op het betreffende wegvak. Hoe hoger de I/C-waarde, hoe groter de kans op vertraging/filevorming.

Projectgebiedbegrenzing Hart-Twente (B0:Projectgebiedsgrens_Hart_Twente)

Projectgebiedbegrenzing Hart-Twente

(SHAPE:Provinciaal__weidevogelmeetnet)

Provinciale indeling van Nederland (B1:Provinciale_indeling_Nederland)

Provinciale indeling van Nederland op basis van topografische grenzen

As vaarroutes van provinciale vaarwegen (B2:Provinciale_vaarwegen)

Het is een lijnenbestand van de provinciale vaarroutes. Het betreft hier de hartlijnen van de vaarroutes. Als basis is gebruik gemaakt van een .dgn bestand (MicroStation CAD bestand). Dit bestand wordt gebruikt in het VRIS (VastgoedRegistratieInformatieSysteem).

Grenzen van alle Nederlandse gemeenten en provincies (B1:Provincie_en_gemeentegrenzen_Nederland)

Gemeentegrenzenbestand 2011. Vlak- en lijnenbestand met begrenzing van alle Nederlandse gemeenten en provincies. Betreft een bestand uitgegeven door het Kadaster (Topografische Dienst Nederland) In dit bestand zijn de volgende regios opgenomen: -buiten Nederland -provincie -gemeente Per 1 januari 2011 telt Nederland 418 gemeenten.

Provinciegrenzen van Nederland (B1:Provinciegrenzen_Nederland)

Provinciegrenzen van Nederland

RAGO 2013 (SHAPE:RAGO_2013)

Regeling Aankoop Gronden Overijssel 2013 (RAGO 2013) Voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Ontwikkelopgave Natura 2000/ Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn landbouwgronden nodig. Deze gronden worden gebruikt voor het realiseren van nieuwe natuur of om maatregelen te nemen voor de naastgelegen natuurgebieden. Deze maatregelen zorgen veelal voor vernatting van de gronden en/of beperken de bemesting. Hierdoor worden deze gebieden minder of ongeschikt voor de landbouw. Gedeputeerde Staten hebben op 17 december 2013 de Regeling Aankoop Gronden Overijssel 2013 (RAGO 2013) vastgesteld (Kenmerk 2013/0407709). Tevens hebben Gedeputeerde Staten bepaald voor welke gebieden in de EHS deze regeling geldt. Deze gebieden betreffen de ‘Uitwerkingsgebieden Ontwikkelopgave Natura 2000’ en een aantal gebieden waar nog nieuwe natuur wordt gerealiseerd. Op 1 juli 2014 zijn de RAGO kaarten aangepast en opnieuw vastgesteld door Gedeputeerde Staten (Kenmerk 2014/0155380), omdat voor een negental Natura 2000 (deel)gebieden inmiddels verwervingsplannen zijn opgesteld. De ‘Uitwerkingsgebieden Ontwikkelopgave Natura 2000’ in deze Natura 2000 (deel)gebieden vallen niet langer onder de RAGO 2013. Het betreft de volgende Natura 2000 (deel)gebieden: Engbertsdijksvenen; Boetelerveld; Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld (deelgebied van Dinkelland); Landgoederen Oldenzaal Zuid (deelgebied van Landgoederen Oldenzaal); Landgoederen Oldenzaal Noord (deelgebied van Landgoederen Oldenzaal); Lonnekermeer; Springendal en Dal van de Mosbeek; Reggedal (deelgebied van Vecht - beneden Regge) en Sallandse Heuvelrug. Grondeigenaren van de aangewezen gebieden kunnen hun gronden te koop aanbieden bij de provincie Overijssel. De provincie verplicht zich daar een bod op uit te brengen op basis van marktwaarde. Eigenaren die niet instemmen met het bod van de provincie, kunnen vragen om een nadere bindende taxatie door drie taxateurs. Eén taxateur wordt benoemd door de eigenaar, één door de provincie en één door deze beide taxateurs. De kosten van de gezamenlijke taxatie komen voor de helft voor rekening van de eigenaar en voor de andere helft voor rekening van de provincie. Gedeputeerde Staten kunnen de kaarten wijzigen of intrekken als daar aanleiding toe is. - - - - - -- - - - - Bij het onderdeel “kwaliteit” is nog meer informatie te vinden over de attributen in dit bestand

Begrenzing EHS en Zone Ondernemen met Natuur en Water (SHAPE:RAGO_EHS_ONW_POLYGON)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met veel natuurwaarden. De EHS heeft als doel het behouden, beschermen en versterken van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit). Hiermee dragen we bij aan (inter-)nationaal vitaal stelsel van natuurgebieden. De realisatie van natuurdoelen gaat zo veel mogelijk samen met het versterken van de landbouw, de regionale economie en de wateropgaven. De EHS begrenzing van Overijssel is als verordening opgenomen in de Overijsselse Omgevingsvisie. Naar aanleiding van de financieel-economische crisis heeft in 2010 het toenmalige kabinet (Rutte I) besloten dat de ambities voor het natuurbeleid afgestemd moeten worden op de beschikbare middelen. In de praktijk betekent dit, dat de ontwikkelopgave voor nieuwe natuur minder groot is dan in 2009 bedacht. In 2011 heeft het nieuwe aangetreden Overijsselse bestuur deze lijn doorgetrokken in het Hoofdlijnenakkoord (coalitieakkoord). Deze beleidslijn is vertaald in het besluit van Provinciale Staten (PS) op 3 juli 2013 (PS/2013/412) tot actualisatie van de Omgevingsvisie. Dit besluit bevat, onder meer, de vaststelling van de herbegrensde (afgeslankte) EHS. Op 2 september 2013 hebben Gedeputeerde Staten een nieuwe begrenzing van de EHS vastgesteld, waarin correcties/reparaties zijn doorgevoerd. Hiermee heeft zij gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid die zij van PS heeft gekregen om "kennelijke fouten" te wijzigen. Deze dataset betreft de begrenzing van de EHS en de Zone Ondernemen met Natuur en Water buiten de EHS van dit GS besluit. De EHS maakt onderdeel uit van de Zone Ondernemen met Natuur en Water (Zone ONW). Naast de begrenzing van de EHS bevat de dataset de Zone ONW gebieden buiten de EHS. hier is het beleid gericht op ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen zoals de landbouw, recreatie en natuurgebonden woon- en werklocaties (bijvoorbeeld nieuwe landgoederen). Dit deel van de Zone ONW is globaal begrensd. De EHS gebieden zijn daarentegen op perceelsniveau begrensd. De EHS bestaat naast bestaande bos- en natuurgebieden uit cultuurgronden (m.n. landbouwgrond) met een natuuropgave. Het beleid is er voor deze gebieden op gericht om de gronden om te vormen tot natuurgebieden. De gebiedspartners, die de belangen behartigen van het buitengebied in Overijssel, gaan de gewenste aanpak van de uitvoering van de EHS verder uitwerken volgens een gemeenschappelijke agenda voor de uitvoering. Dit in lijn met het akkoord 'Samen werkt beter'. Dit samenwerkingsakkoord is op 29 mei 2013 door 16 koepelorganisaties ondertekend.

Regeling Aankoop Gronden Overijssel 2013 (SHAPE:RAGO_upd_sept14)

Regeling Aankoop Gronden Overijssel 2013 Voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Ontwikkelopgave Natura 2000/ Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn landbouwgronden nodig. Deze gronden worden gebruikt voor het realiseren van nieuwe natuur of om maatregelen te nemen voor de naastgelegen natuurgebieden. Deze maatregelen zorgen veelal voor vernatting van de gronden en/of beperken de bemesting. Hierdoor worden deze gebieden minder of ongeschikt voor de landbouw. Gedeputeerde Staten hebben op 17 december 2013 de Regeling Aankoop Gronden Overijssel 2013 (RAGO 2013) vastgesteld (Kenmerk 2013/0407709). Tevens hebben Gedeputeerde Staten bepaald voor welke gebieden in de EHS deze regeling geldt. Deze gebieden betreffen de ‘Uitwerkingsgebieden Ontwikkelopgave Natura 2000’ en een aantal gebieden waar nog nieuwe natuur wordt gerealiseerd. Grondeigenaren van deze aangewezen gebieden kunnen hun gronden te koop aanbieden bij de provincie Overijssel. De provincie verplicht zich daar een bod op uit te brengen op basis van marktwaarde. Eigenaren die niet instemmen met het bod van de provincie, kunnen vragen om een nadere bindende taxatie door drie taxateurs. Eén taxateur wordt benoemd door de eigenaar, één door de provincie en één door deze beide taxateurs. De kosten van de gezamenlijke taxatie komen voor de helft voor rekening van de eigenaar en voor de andere helft voor rekening van de provincie. Gedeputeerde Staten kunnen de kaarten wijzigen of intrekken als daar aanleiding toe is. Op 1 juli 2014 en op 23 september 2014 zijn de kaarten gewijzigd en deels ingetrokken, omdat de verwervingsplannen zijn vastgesteld voor de volgende ‘Uitwerkingsgebieden Ontwikkelopgave Natura 2000’: - Boetelerveld - Dinkelland: Punthuizen/Stroothuizen/Beuninger Achterveld - Engbertsdijksvenen - Landgoederen Oldenzaal - Lonnekermeer - Sallandse Heuvelrug - Springendal/Dal van de Mosbeek - Vecht- en Beneden Reggegebied, deelgebied Regge - Uiterwaarden IJssel - Uiterwaarden Vecht en Zwarte Water - Witte Veen Voor deze gebieden is het nu mogelijk om grondeigenaren volledig schadeloos te stellen volgens de systematiek van de Onteigeningswet voor grond én gebouwen. . - - - - - -- - - - - Bij het onderdeel “kwaliteit” is nog meer informatie te vinden over de attributen in dit bestand

Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel (SHAPE:RAGO_water_arc)

Water. Alle oppervlaktewateren (lijn) die in de Omgevingsvisie een rol spelen. Gerelateerde dataset water_polygon bevat de vlakken. De IMRO-codering is in deze dataset niet als attribuut opgenomen (zie xls PRIMA). - - - - - - - - - - inhoud attributentabel: WATERSCHAP: afkorting van de naam van het waterschap waar de waterloop zich in bevindt ESSENTIELE: essentiele waterloop Omgevingsverordening: Waterveiligheid; bij ruimtelijke ontwikkeling langs essentiële waterlopen wordt rekening gehouden met behoud van en toekomstige verruiming van de afvoercapaciteit. Het waterbelang is hier normstellend, alle ontwikkelingen dienen in dat licht te worden beoordeeld (zwaarwegend); bestemmingsplannen die betrekking hebben op essentiële waterlopen die op kaart Waterveiligheid nr. 09295054 als zodanig zijn aangegeven, voorzien binnen stroken van 100 meter aan weerzijden van deze essentiële waterlopen niet in nieuwe ontwikkelingen die de functie van deze waterlopen voor de waterafvoer beperken, en de toekomstige verruiming van de waterloop ten behoeve van afvoer en berging van water onmogelijk maken. VAARWEG: type vaarweg (beroeps/recreatief | recreatief) waterweg voor beroepsvaart en/of recreatie toervaart, ontwikkeling gericht op bereikbaarheid belangrijke knooppunten (beroepsvaart) en ontwikkeling routenetwerk (recreatie); Omgevingsverordening: Ontwikkelingsperspectieven - vaarweg; Gebiedskenmerken - Lust- en leisurelaag - recreatieve routes en vaarwegen; WATAANVOER: wateraanvoer (ja | nee) wateraanvoer-infrastructuur LENGTE: lengte van de waterloop (nvt) OPPVLWLICH: oppervlaktewaterlichamen kaderrichtlijn water (KRW) en waardevolle kleine wateren (WKW) KRW: oppervlaktewaterlichamen conform de Kaderrichtlijnwater; de KWR streeft een goede ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater na. Welke oppervlaktewateren zijn ingedeeld in de KRW is verankerd in de Omgevingsverordening (PS/2009/407). WKW: waardevolle kleine wateren: kleine waterelementen als bovenlopen, bronnen en vennen zijn vanwege de werking van het hele watersysteem van wezenlijk belang voor het bereiken van goede en gewenste condities in midden- en benedenlopen. Ze vallen formeel niet onder de KRW, maar zijn wel nodig voor het bereiken van de doelen. OVWL_NAAM: naam oppervlaktewaterlichamen kaderrichtlijn water en kleine wateren (KRW | overig) VAARW_KLAS: vaarwegklasse BEEK: beken (ja) Gebiedskenmerken - Natuurlijke laag - beekdalen en natte laagtes. VAARW_NAAM: naam van de vaarweg VAARW_NR: nummer van de vaarweg - lijst A en B (Omgevingsverordening: kaartnummer 09295056) VAARW_AB: beheer vaarwegen a: bij de provincie, b: overige overheidslichamen met uitzondering van het rijk WATERTYPE: ecologisch relevant watertype (flora en fauna), m1a | m27 | m3 | m7b | m8 | r12 | r5 | r6 | r7 BUITEN: buiten de provincie Overijssel VLAK: water dat zowel in water_arc als in water_polygon voorkomt als krw-oppervlaktewaterlichaam (1 | 0) OWMIDENT: unieke code van het oppervlaktewaterlichaam BERG_PRIM: water met functie waterberging (1) of primair watergebied (2) Waterberging en primaire watergebieden: aanvulling (lijn) op vlakken tbv cartografische weergave; zie waterberging_prim_polygon. OVWL_CODE: door de provincie gehanteerde code van het oppervlaktewaterlichaam conform Waterbijlage PRIMAID VAART: kanalen en vaarten in gebiedskenmerken stedelijke laag (1 OVWL_CODE1: door de provincie gehanteerde code van het oppervlaktewaterlichaam; codes met b zijn de kleine wateren HFDSYST: hoofdsysteem (1) BEH_KWANT: beheer waterkwantiteit (RWS, provincie of waterschap) BEH_KWAL: beheer waterkwaliteit (RWS of waterschap) BEH_VAARW: beheer vaarweg (nautisch beheer) (RWS, provincie, waterschap of gemeente) VAARVERBOD: vaarverbod bij ijs op recreatieve vaarwegen om schade aan infrastructuur (oevers, bruggen, sluizen) voorkomen en de ijsvloer de kans geven aan te groeien voor schaatsroutes. Er zijn 3 fases. In 2012 en 2013 is door provincie, gemeente en waterschap een vaarverbod ingesteld voor fase 1. VAARW_WIED: vaarroutes door de meren; attribuut voor cartografisch gebruik

Oppervlaktewateren (punt) (SHAPE:RAGO_water_point)

Bronnen en vennen. Onderdeel van de waardevolle kleine wateren (wkw), opgenomen in de Actualisatie Omgevingsvisie 2013 (Functiekaart water en Ontwikkelingsperspectieven). VENOFBRON: ven of bron. O2: Bronnen als onderdeel van de Omgevingsvisie - Gebiedskenmerken - Natuurlijke laag. WKW: Bronnen en vennen als onderdeel van Waardevolle kleine wateren: kleine waterelementen als bovenlopen, bronnen en vennen, die van wezenlijk belang zijn voor het bereiken van goede ecologische condities in midden- en benedenlopen (vaak KRW-waterlichamen) (wkw=9: vervallen). OWMIDENT: provinciale codering van oppervlaktewaterlichaam. Groot aantal vennen tevens als vlak in dataset water_polygon voor grootschalige weergave.

RECREATIEROEIEN_ZWOLLE_POINT (H2O:RECREATIEROEIEN_ZWOLLE_POINT)

RECREATIEVAART_POLYGON (H2O:RECREATIEVAART_POLYGON)

RECREATIE_AAN_HET_WATER_LINE (H2O:RECREATIE_AAN_HET_WATER_LINE)

REGISII_DKL_BAS (RASTER:REGISII_DKL_BAS)

REGISII_DKL_BAS_SRC (RASTER:REGISII_DKL_BAS_SRC)

REGISII_DKL_THK (RASTER:REGISII_DKL_THK)

REGISII_DKL_TOP (RASTER:REGISII_DKL_TOP)

REGISII_DKL_TOP_SRC (RASTER:REGISII_DKL_TOP_SRC)

REVITALISEREN_OEVERZONE_LINE (H2O:REVITALISEREN_OEVERZONE_LINE)

ROUTINEMEETNET_WATERKWALIT_RY (H2O:ROUTINEMEETNET_WATERKWALIT_RY)

RVO_ENERGIELABELS_POINT (H2O:RVO_ENERGIELABELS_POINT)

RVV_ANNO (BEHEERKAARTEN:RVV_ANNO)

RVV_ARC (BEHEERKAARTEN:RVV_ARC)

RWS_PLANNEN_POLYGON (H2O:RWS_PLANNEN_POLYGON)

RWZI_GENEMUIDEN_POINT (H2O:RWZI_GENEMUIDEN_POINT)

Lijnenbestand behorende bij reconstructiekaart streefbeeld 2015 (B4:Reconstructiekaart_streefbeeld_2015_lijn)

lijnenbestand horende bij de reconstructiekaart 'streefbeeld 2015'.( krt.nr 03556189.apr).. de streefbeeldkaart 2015 geeft de ontwikkelingsrichtingen aan voor het reconstructie-gebied overijssel in de periode van 2004 tot 2015. het is daarmee de ruimtelijke vertaling van een deel van de reconstructieambities. de overige ruimtelijke ambities zijn verwerkt in de reconstructiezonering. de kaart is een beleidsvisie met bestuurlijke intenties en inspanningen. er kunnen geen juridische afdwingbare rechten aan worden ontleend. de kaart geeft globaal de gewenste ontwikkelingsrichting aan.... de kaart is opgebouwd uit drie gis-bestanden: een vlak, lijn en punt bestand. de kaart is opgebouwd uit drie gis-bestanden: een vlak, lijn en punt bestand. in het vlakken bestand worden wenselijk functies weergegeven, zij vormen het hoofdaccent op de kaart, het puntenbestand bevat de nevenaccenten en het lijnenbestand bevat de aandachtsgebieden en de overige aanduidingen. -- - - - - - - - - inhoudattributentabel; CODE: 1 = waterloop; 2 = kanaal; 3 = grondduiker noordoost twente; 4 = verbindingsleiding zuidwest-twente; 5 = kanaal belangrijk voor werken, recreatie, natuur en landschap; 6 = ijssel; 7 = trace van nieuwe provinciale wegen; 8 = kwetsbaar intrekgebied; DEELGEBIED: naam deelgebied (salland, noordoost twente, zuidwest twente)

Reconstructiezonering Salland-Twente (B4:Reconstructiezonering_Salland_Twente)

Reconstructiezonering Salland-Twente. De dataset vormt de basis voor de reconstructiezoneringskaart, onderdeel van het reconstructieplan, welke in 2003 is vastgesteld. Het bestand is opgebouwd volgens de reconstructiewet die voorschrijft het plangebied in te delen in drie soorten zones of gebieden: landbouwontwikkelingsgebied, verwevingsgebied en extensiveringsgebied. Het primaire doel van de zonering is het creëren van een sturingsinstrument voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de intensieve veehouderij (waar niet en waar wel). Het zoneringsbeleid heeft een ruimtelijke doorwerking in het streekplan en de bestemmingsplannen. Verklaring zones; landbouwontwikkelingsgebied: het primaat ligt in dit gebied bij de intensieve veehouderij. Een landbouwontwikkelingsgebied voorziet geheel of gedeeltelijk in de mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij, of zal daar in het kader van de reconstructie in voorzien; verwevingsgebied: gericht op de verweving van landbouw, wonen en natuur. In een verwevingsgebied is hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk mits de ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten; extensiveringsgebied: uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij niet toegestaan, of zal in het kader van de reconstructie onmogelijk gemaakt worden. De ligging van extensiveringsgebieden sluit aan bij de zeer kwetsbare bos- en natuurgebieden. In 2006 is de kaart gewijzigd naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State op een aantal beroepszaken. In 2007 is de begrenzing van een deel van de extensiveringsgebieden gewijzigd als gevolg van het vaststellen van de zeer kwestbare gebieden krachtens de (gewijzigde) Wet Amonniak en Veehouderij (WAV). O2 besluitnr. PS/2009/407. - - - - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; DEELGEBIED: Naam van het deelgebied OPMERKING: Opmerking horende bij omschr_08 OMSCHR: Omschrijving van de betreffende reconstructie zone, zoals vastgesteld in 2008 (domein: extensiveringsgebied | landbouwontwikkelingsgebied | stedelijk gebied | verwevingsgebied | overige functies) CODE: 1 = Landbouwontwikkelingsgebied; 2 = Verwevingsgebied; 3 = Extensiveringsgebied; 4 = Stedelijk gebied; 5 = overige functies (recreatieconcentratiepunt,, militair terrein en afvalverwerkingsplaats; 6 = Hoofdtransportas water (IJssel); WAV_2007: omschrijving van de wijziging van de zonering nav de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden nav de wetswijziging van de WAV in 2007 OPM_2007: Opmerking horende bij WAV_2007 ZW_2006: Omschrijving van de wijziging van de zonering van de partiele herziening nav ingediende zienswijze in 2006 OPM_2006: Opmerking horende bij zw_06 CD_VISIE: IMRO-codering (domein: 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800)

Toekenning van recreatievaartklasse aan vaarwegen in Nederland (B2:Recreatievaartklasse_vaarwegen)

Deel van de vaarweg, waaraan een bepaalde recreatievaartklasse is toegekend aan de hand van de klasseindeling van het recreatie-toevaartnet volgens de BRTN(Beleidsvisie Recreatie Toervaart in Nederland) Actualiteit van de dekking: 01-07-2010 Betreft een bestand van Rijkswaterstaat Contactpersoon: Servicedesk Data, T 015 - 275 77 00, Servicedesk-data@rws.nl.

BOR.Rio_Druk_persleiding (SHAPE:Rio_Druk_persleiding)

Ligging van de persriolering en putten.

Rioolwaterzuivering (B4:Rioolwaterzuiveringsinstallaties)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland (B3:Rioolwaterzuiveringsinstallaties_Nederland)

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) in Nederland. Data afkomstig uit 2006 RWZI's in googlemaps: http://www.sewagenetwork.nl/database/rioolwaterzuiveringen/show/view/map

Rotondes in provinciale wegen (B2:Rotondes)

Puntenbestand van locatie's op provinciale wegen waar rotondes zijn gelegen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel. Beheer geeft aan of ze binnen dan wel buiten de bebouwde kom zijn gelegen.

Wegen te gebruiken voor vervoer van gevaarlijke stoffen (B2:Routes_gevaarlijke_stoffen)

De door gemeenten vastgestelde wegen welke vrij te gebruiken zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Behoudens ontheffing is het verboden bepaalde gevaarlijke stoffen over andere dan de daarvoor aangewezen wegen te vervoeren. Indien gemeenten geen routering instellen, dan zijn alle wegen vrij te gebruiken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De wegen in dit bestand zijn geselecteerd uit het NWB (Nationaal Wegen Bestand) versie januari 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Routering gevaarlijke stoffen ------------------Als basisregel geldt dat transporteurs met gevaarlijke stoffen de bebouwde kom zoveel mogelijk moeten mijden op grond van artikel 11 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat vervoer van gevaarlijke stoffen alleen binnen de bebouwde kom mag plaatsvinden ten behoeve van laden en lossen of als er geen geschikte route buiten de bebouwde kom beschikbaar is. Vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de bebouwde kom zal dus voornamelijk bestemmingsverkeer zijn en nauwelijk doorgaand verkeer. Bovendien geldt voor transporten van zogenaamde 'routeplichtige stoffen' (zoals LPG en vuurwerk) dat die zoveel mogelijk gebruik moeten maken aanwezige routering. De routeplichtige stoffen zijn aangewezen in tabel 3 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. Rijkswegen zijn aangewezen als route voor gevaarlijke stoffen, op enkele tunnels onder belangrijke vaarwegen na. Daarnaast mogen gemeenten binnen hun grenzen wegen aanwijzen waar routeplichtige stoffen vervoerd mogen worden. Veel provinciale wegen zijn geschikt voor aanwijzing als route gevaarlijke stoffen. De route moet aansluiten op wegen waarop vervoer van routeplichtige stoffen is toegestaan. Op andere dan de aangewezen wegen mogen routeplichtige stoffen alleen worden vervoerd met een ontheffing van de betreffende gemeente. De gemeentelijke routering is niet verplicht. Het is voor gemeenten alleen interessant als zij geschikte transportroutes hebben om aan te wijzen. Als alle (doorgaande) wegen door bebouwde kommen gaan, is het misschien beter om geen routering vast te stellen. Want als er geen verplichte routes zijn aangewezen, geldt de basisregel dat transporteurs met gevaarlijke stoffen de bebouwde kom zoveel mogelijk mijden.

Routes wandelnetwerk (B5:Routes_wandelnetwerk)

Routes van het wandelnetwerk in Overijssel. In Twente en in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg is het netwerk al gerealiseerd. Salland en Steenwijkerland zijn in voorbereiding. Samen met de keuzepunten (wandelnetwerk_point) vormt het het wandelnetwerk.

H2O.Ov_o2_zachteplannen_polygon (O2:Ruimtelijkeontwikkelingen)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Ruiterroutes in Overijssel (B5:Ruiterroutes)

Een overzicht van de ruiterroutes in de provincie Overijssel. Er wordt onderscheid gemaakt in ruiterroutes en routes voor aangespannen rijden (mennen). (SOORT: 1 = geschikt voor ruiters en menners; 2 = alleen geschikt voor ruiters; 3 = route voor menners, ROUTE: dag = dagroute; door = doorgaande route; dag/door = zowel dagroute als doorgaande route;)

SANERING_WATERSCHAP_POLYGON (H2O:SANERING_WATERSCHAP_POLYGON)

SCHADE_AFWATERINGSKANAAL (RASTER:SCHADE_AFWATERINGSKANAAL)

SCHADE_AFW_MARSWEG (RASTER:SCHADE_AFW_MARSWEG)

SCHADE_AFW_ZEGGE (RASTER:SCHADE_AFW_ZEGGE)

SCHADE_ALMELOHAANDRIK_N (RASTER:SCHADE_ALMELOHAANDRIK_N)

SCHADE_ALMELOHAANDRIK_ZUID (RASTER:SCHADE_ALMELOHAANDRIK_ZUID)

SCHADE_BRESA (RASTER:SCHADE_BRESA)

SCHADE_BRESB (RASTER:SCHADE_BRESB)

SCHADE_BRESC (RASTER:SCHADE_BRESC)

SCHADE_BRESD (RASTER:SCHADE_BRESD)

SCHADE_DELDEN_HENGELO_O (RASTER:SCHADE_DELDEN_HENGELO_O)

SCHADE_DELDEN_HENGELO_W (RASTER:SCHADE_DELDEN_HENGELO_W)

SCHADE_FRIESEBOEZEM (RASTER:SCHADE_FRIESEBOEZEM)

SCHADE_GEERDIJK_N (RASTER:SCHADE_GEERDIJK_N)

SCHADE_GEERDIJK_Z (RASTER:SCHADE_GEERDIJK_Z)

SCHADE_HENGELO_ENSCHEDE (RASTER:SCHADE_HENGELO_ENSCHEDE)

SCHADE_HESSUM (RASTER:SCHADE_HESSUM)

SCHADE_KAH_OOST_1 (RASTER:SCHADE_KAH_OOST_1)

SCHADE_KAH_OOST_2 (RASTER:SCHADE_KAH_OOST_2)

SCHADE_KAH_OOST_3 (RASTER:SCHADE_KAH_OOST_3)

SCHADE_KAH_OOST_4 (RASTER:SCHADE_KAH_OOST_4)

SCHADE_KAH_OOST_5 (RASTER:SCHADE_KAH_OOST_5)

SCHADE_KAH_OOST_6 (RASTER:SCHADE_KAH_OOST_6)

SCHADE_KAH_OOST_7 (RASTER:SCHADE_KAH_OOST_7)

SCHADE_KAMPEN_O (RASTER:SCHADE_KAMPEN_O)

SCHADE_KAMPEN_W (RASTER:SCHADE_KAMPEN_W)

SCHADE_KOEKOEKSPOLDER (RASTER:SCHADE_KOEKOEKSPOLDER)

SCHADE_MANDJESWAARD (RASTER:SCHADE_MANDJESWAARD)

SCHADE_MARIENBERG (RASTER:SCHADE_MARIENBERG)

SCHADE_MARS_O (RASTER:SCHADE_MARS_O)

SCHADE_MARS_W (RASTER:SCHADE_MARS_W)

SCHADE_MEENHORST (RASTER:SCHADE_MEENHORST)

SCHADE_NW_ZO (RASTER:SCHADE_NW_ZO)

SCHADE_NW_ZW (RASTER:SCHADE_NW_ZW)

SCHADE_OV_VECHT (RASTER:SCHADE_OV_VECHT)

SCHADE_POLDERPIEPER (RASTER:SCHADE_POLDERPIEPER)

SCHADE_VROOMSHOOP (RASTER:SCHADE_VROOMSHOOP)

SCHADE_WIJHE_O (RASTER:SCHADE_WIJHE_O)

SCHADE_WIJHE_W (RASTER:SCHADE_WIJHE_W)

SCHADE_WINDESHEIM (RASTER:SCHADE_WINDESHEIM)

SCHADE_ZIJK_NOORD (RASTER:SCHADE_ZIJK_NOORD)

SCHADE_ZIJK_ZUID (RASTER:SCHADE_ZIJK_ZUID)

SCHADE_ZUIDERZEEPOLDER (RASTER:SCHADE_ZUIDERZEEPOLDER)

SCHADE_ZWOLLE_SP_O (RASTER:SCHADE_ZWOLLE_SP_O)

SCHADE_ZWOLLE_SP_W (RASTER:SCHADE_ZWOLLE_SP_W)

SCHUTSLUIS_POINT (H2O:SCHUTSLUIS_POINT)

SGROTEN_1575 (RASTER:SGROTEN_1575)

SGROTEN_1575_2 (RASTER:SGROTEN_1575_2)

SLUIS_RW (H2O:SLUIS_RW)

SLUIZEN_GS (H2O:SLUIZEN_GS)

SLUIZEN_VV (H2O:SLUIZEN_VV)

SNELVAARGEBIED_POLYGON (H2O:SNELVAARGEBIED_POLYGON)

SOC2012_2025_ARC (B8:SOC2012_2025_ARC)

SOC2012_2025_POINT (B8:SOC2012_2025_POINT)

SOC2012_2025_POLYGON (B8:SOC2012_2025_POLYGON)

SOC2025_2050_ARC (B8:SOC2025_2050_ARC)

SOC2025_2050_POINT (B8:SOC2025_2050_POINT)

SOC2025_2050_POLYGON (B8:SOC2025_2050_POLYGON)

Sovon - bladindeling 2.5 x 2.5 km (B0:SOVON_indeling_2_5_km)

bladindeling 2.5 x 2.5 km t.b.v sovon (samenwerkende organisaties vogelonderzoek nederland)

(KLG:SPOORBAANDEEL100001400000)

(KLG:SPOORBAANDEEL125000)

(KLG:SPOORBAANDEEL25001100000)

SPORTACCOMMODATIE_POINT (H2O:SPORTACCOMMODATIE_POINT)

SPORTTERREIN_POLYGON (H2O:SPORTTERREIN_POLYGON)

SQL_CBS_INKOMEN_DWIZ (B8:SQL_CBS_INKOMEN_DWIZ)

SQL_DWIZ_Effect_labelregistratie (H2O:SQL_DWIZ_Effect_labelregistratie)

SQL_DWIZ_Voortgang_Geel (H2O:SQL_DWIZ_Voortgang_Geel)

SQL_DWIZ_Voortgang_Groen (H2O:SQL_DWIZ_Voortgang_Groen)

SQL_DWIZ_Voortgang_Oranje (H2O:SQL_DWIZ_Voortgang_Oranje)

SQL_DWIZ_Voortgang_Rood (H2O:SQL_DWIZ_Voortgang_Rood)

SQL_EnergieSDE_geothermie_gerealiseerd_point (B4:SQL_EnergieSDE_geothermie_gerealiseerd_point)

SQL_EnergieSDE_geothermie_nietgerealiseerd_point (B4:SQL_EnergieSDE_geothermie_nietgerealiseerd_point)

SQL_EnergieSDE_zonthermie_point (B4:SQL_EnergieSDE_zonthermie_point)

STROOIROUTE_MUTATIES (B2_test:STROOIROUTE_MUTATIES)

STUWEN_GEMALEN_VV (H2O:STUWEN_GEMALEN_VV)

STUWEN_GS (H2O:STUWEN_GS)

STUWEN_RD (H2O:STUWEN_RD)

STUWEN_RW (H2O:STUWEN_RW)

STUWEN_RY (H2O:STUWEN_RY)

SUBSIDIES_TOTAAL_ADRES_POINT (H2O:SUBSIDIES_TOTAAL_ADRES_POINT)

SUBSIDIES_TOTAAL_PC6_POLYGON (H2O:SUBSIDIES_TOTAAL_PC6_POLYGON)

Spoorwegen uit het Nationaal Wegenbestand (B2:Spoorlijnen_NWB)

Opgenomen zijn alle spoorverbindingen in beheer bij ns-infra die in gebruik zijn voor goederen en personentransport. Het spoorwegennet is als enkellijns netwerk opgenomen, dwz dat daar waar meer dan een evenwijdig spoor (= een stel van twee metalen staven ) aanwezig is die geaggregeerd zijn tot een lijn die de spoorverbinding representeert. Men zou kunnen zeggen dat het lijnenspel het spoortracé weergeeft. het spoorwegennet wordt vanaf 2002 minimaal 1x per jaar geactualiseerd (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

Spoorwegovergangplaatsen uit het NWB spoor (B2:Spoorwegovergangplaatsen_NWB)

spoorwegovergangplaatsen uit het nwb-spoor betreft overgangen met wegen die in het bestand nwb-weg zijn opgenomen (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

Stads blokverwarming (B4:Stads_blokverwarming)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Status fietsknooppuntnetwerken (B5:Status_fietsknooppuntnetwerken)

Begrenzing en status van fietsknooppuntroutenetwerken

B0.stedelijke_laag_polygon (B0:Stedelijke_gebieden)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Gebiedskenmerken - Stedelijke laag (SHAPE:Stedelijke_laag)

Gebiedskenmerken - Stedelijke laag. DATASET IS FORMEEL VASTGESTELD MAAR BEVAT FOUTEN - ALLEEN GEBRUIKEN IN KADER VAN OMGEVINGSVISIE Tevens O2-kaartlaag: Omgevingsverordening - Ontwikkelingsperspectieven - dorpen en kernen als veelzijdige leefmilieus. In de stedelijke laag is de koppeling van de sociale en fysieke dynamiek van de stedelijke functies aan het verbindende netwerk van wegen, paden, spoorwegen en kanalen een belangrijk ordenend principe. Hier is sprake van een rijk palet: dorpen met centrumfuncties, landstadjes, steden en stedelijke netwerken. Elk met een eigen karakteristieke ruimtelijke, sociale en functionele opbouw en kwaliteiten. Historische centra, binnensteden en landstadjes vormen de functionele en emotionele kernen van de steden en dorpen; beeld: dicht bebouwd, gevarieerd stadsbeeld, relatief fijnmazig web van straten. Bebouwingsschil 1900-1955: gemengde stadwijken en woonwijken direct aansluitend op de historische centra en binnensteden; beeld: eenheid in verscheidenheid / herkenbaar en overzichtelijk stratenpatroon. Woonwijken 1955-nu: planmatig opgezette uitbreidingswijken op basis van een collectief idee en grotere bouwstromen; de functies (wonen, werken,voorzieningencentra) zijn uiteengelegd en de wijken zijn opgedeeld in buurten met een homogeen bebouwingskarakter. Bedrijventerreinen: monofunctionele werkgebieden met een ‘no nonsense’ karakter en vaak krappe openbare ruimtes; volledig gericht op autobereikbaarheid, hermetisch van karakter, los van de woonwijken en het buitengebied. Glastuinbouw. De dataset is de basis van de kaart Stedelijke laag (kaartnr. 09295048). Voor cartografische toepassing zijn de gerelateerde datasets vereist (domeinen historische centra, diverse infrastructuur). In de Omgevingsverordening (PS/2009/407) wordt vereist dat in elk bestemmingsplan inzichtelijk wordt gemaakt hoe wordt bijgedragen aan ruimtelijke kwaliteit zoals aangegeven in de Catalogus Gebiedskenmerken. Kaartnr. 09295055 (Omgevingsvisie, verordening, Ontwikkelingsperspectieven).

Sterrenwachten in en rond Overijssel (B4:Sterrenwachten)

In het bestand staan de namen en locaties van volks- of publiekssterrenwachten van waaruit sterren en andere hemellichamen worden bekeken en bestudeerd. Een volkssterrenwacht of publiekssterrenwacht heeft als doel een breed publiek te informeren over sterrenkunde en ruimtevaart, de astronomie te populariseren bij een breed publiek en amateurastronomen te verenigen. Bij een volkssterrenwacht worden met enige regelmaat lezingen gegeven over allerhande onderwerpen in de sterrenkunde dan wel ruimtevaart. Ook kan men terecht voor het actief beoefenen van de hobby sterrenkunde, door het observeren met een telescoop. De namen en locaties zijn afkomstig van de website van Stichting De Koepel: http://www.dekoepel.nl/sterrenwachten.html. Stichting 'De Koepel' is een landelijke organisatie die amateursterrenkundige activiteiten in Nederland ondersteunt.

Stortplaatsen (B3:Stortplaatsen)

Stortplaatsen. Voor voormalige stortplaatsen geldt geen directe regelgeving; steeds vaker verhinderen deze stortplaatsen nieuwe ontwikkelingen, omdat onduidelijk is hoe er juridisch en beleidsmatig mee moet worden omgegaan. De drie thans in gebruik zijnde stortplaatsen in Overijssel zijn Bovenveld in de gemeente Hardenberg, Elhorst-Vloedbelt in de gemeente Borne en Boeldershoek in de gemeenten Hengelo/Enschede. Deze hebben een nationale functie die op basis van het geldende Landelijke Afvalbeheerplan (LAP) voor de toekomst is vastgelegd. O2 besluitnr. PS/2009/407. (omgevingsvisie)

Straalpaden tussen zend- en ontvangststations in Overijssel (B6:Straalpaden)

bestand met straalpaden t.b.v. het transport van data, radio en tv-signalen tussen twee zend-/ontvangstinstallaties. voor de toepassing van windenergie zijn deze straalpaden, een denkbeeldige rechte lijn tussen de zend-/ontvangstinstallaties, van belang. windturbines kunnen de signaaloverdracht verstoren of verzwakken. de zend- en ontvangststations en de hoogte van de straalpaden bevinden zich in het puntenbestand straalpnt

Straalpaden tussen zend- en ontvangststations in Overijssel (B6:Straalpaden_lijn)

bestand met straalpaden t.b.v. het transport van data, radio en tv-signalen tussen twee zend-/ontvangstinstallaties. voor de toepassing van windenergie zijn deze straalpaden, een denkbeeldige rechte lijn tussen de zend-/ontvangstinstallaties, van belang. windturbines kunnen de signaaloverdracht verstoren of verzwakken. de zend- en ontvangststations en de hoogte van de straalpaden bevinden zich in het puntenbestand straalpnt

Hoogte van de straalpaden en zend- en ontvangststations (B6:Straalpadhoogte)

hoogte van de straalpaden in meters + n.a.p. en zend- en ontvangststations zie voor straalpaden bestandsbeschrijving straalpd

Stroomgebieden in Overijssel (B3:Stroomgebieden)

Een indeling van gebieden naar watersystemen met een zodanig aggregatie niveau dat deze bruikbaar is voor de waterhuishouding op provinciaal niveau. Het streven is er op gericht dit bestand te gebruiken als uitgangspunt voor de landelijke indeling die moet worden opgezet in het kader van de regionale watersystemenrapportage (RWSR). Zie leidraad begrenzingen watersystemen 9 januari 1977 (Margot Kroot).

TAUW_BEBOUWDE_KOM_POLYGON (H2O:TAUW_BEBOUWDE_KOM_POLYGON)

TENHAVE_1648 (RASTER:TENHAVE_1648)

TERREINEN_2017 (H2O:TERREINEN_2017)

TERREINEN_JULI_2018 (H2O:TERREINEN_JULI_2018)

TE_REALISEREN_KANOROUTE_LINE (H2O:TE_REALISEREN_KANOROUTE_LINE)

TE_REALISEREN_WANDELROUTES_ARC (H2O:TE_REALISEREN_WANDELROUTES_ARC)

TIJD_TOT_DIJKR10_IJSSELMUIDEN (RASTER:TIJD_TOT_DIJKR10_IJSSELMUIDEN)

TIJD_TOT_DIJKR10_VEECATEN (RASTER:TIJD_TOT_DIJKR10_VEECATEN)

TIJD_TOT_DIJKR10_WESTENHOLTE (RASTER:TIJD_TOT_DIJKR10_WESTENHOLTE)

TIJD_TOT_DIJKR11_KAMPEN (RASTER:TIJD_TOT_DIJKR11_KAMPEN)

TIJD_TOT_DIJKR11_ZALK (RASTER:TIJD_TOT_DIJKR11_ZALK)

TIJD_TOT_DIJKR11_ZANDJES (RASTER:TIJD_TOT_DIJKR11_ZANDJES)

TIJD_TOT_DIJKR53_BERKUM (RASTER:TIJD_TOT_DIJKR53_BERKUM)

TIJD_TOT_DIJKR53_DEVENTER (RASTER:TIJD_TOT_DIJKR53_DEVENTER)

TIJD_TOT_DIJKR53_OLST (RASTER:TIJD_TOT_DIJKR53_OLST)

TIJD_TOT_DIJKR53_ZWOLLEZUID (RASTER:TIJD_TOT_DIJKR53_ZWOLLEZUID)

TIJD_TOT_DIJKR9_DALFSEN (RASTER:TIJD_TOT_DIJKR9_DALFSEN)

TIJD_TOT_DIJKR9_HASSELT (RASTER:TIJD_TOT_DIJKR9_HASSELT)

TOP1900_RASTER_KLEUR (RASTER:TOP1900_RASTER_KLEUR)

TOP1950_KLEUR (RASTER:TOP1950_KLEUR)

TOP_1919_1935 (RASTER:TOP_1919_1935)

TOP_1944 (RASTER:TOP_1944)

TOP_1960 (RASTER:TOP_1960)

TOP_1970 (RASTER:TOP_1970)

TOP_TOUR_OVERSTAP_POINT (B5:TOP_TOUR_OVERSTAP_POINT)

TPK_HENGELO_POLYGON (H2O:TPK_HENGELO_POLYGON)

toepassingskaart bodemkwaliteit

TPK_OLDENZAAL_POLYGON (H2O:TPK_OLDENZAAL_POLYGON)

toepassingskaart bodemkwaliteit

TWENTE_ADT_POLYGON (B2:TWENTE_ADT_POLYGON)

TWENTE_GELUIDSCONTOUR_POLYGON (B2:TWENTE_GELUIDSCONTOUR_POLYGON)

TWENTE_HANDHAVINGSPUNTEN_POINT (B2:TWENTE_HANDHAVINGSPUNTEN_POINT)

TWENTE_HOOGTEBANDEN_POLYGON (B2:TWENTE_HOOGTEBANDEN_POLYGON)

TWENTE_HOOGTELIJNEN_ARC (B2:TWENTE_HOOGTELIJNEN_ARC)

TWENTE_HOOGTE_ARC (B2:TWENTE_HOOGTE_ARC)

TWENTE_HOOGTE_POLYGON (B2:TWENTE_HOOGTE_POLYGON)

TWENTE_LASER_POLYGON (B2:TWENTE_LASER_POLYGON)

TWENTE_LHG_POLYGON (B2:TWENTE_LHG_POLYGON)

TWENTE_RISICOCONTOUR_POLYGON (B2:TWENTE_RISICOCONTOUR_POLYGON)

TWENTE_RUNWAY_ARC (B2:TWENTE_RUNWAY_ARC)

TWENTE_RUNWAY_POLYGON (B2:TWENTE_RUNWAY_POLYGON)

TWENTE_VOGELS_POLYGON (B2:TWENTE_VOGELS_POLYGON)

TWENTE_ZWEEFVLIEGSTRIP_POLYGON (B2:TWENTE_ZWEEFVLIEGSTRIP_POLYGON)

TYPE_TERREIN_POLYGON (H2O:TYPE_TERREIN_POLYGON)

Terrein (SHAPE:Terrein)

Thermische invloedsgebieden bekende energieopslagsystemen (B3:Thermische_invloedsgebieden)

De invloedsgebieden worden vervaardigd op basis van provinciale gegevens van de bekende energieopslagsystemen in de provincie Overijssel. De kaart wordt gebruikt voor het bepalen van de ambitiegebieden energieopslag in het kader van de Waterwet. attributen: Naam:Xcoor Eenheid: meter Omschrijving: x-coordinaat van het energieopslagsysteem Naam:Ycoor Eenheid: meter Omschrijving: y-coordinaat van het energieopslagsysteem Naam:rth Eenheid: meter Omschrijving: straal van het thermisch invloedsgebied

Toeristische regio's (B1:Toerisctische_regios)

De provincie Overijssel kent een vijftal toeristische Regio’s namelijk: IJsseldelta, Salland, Waterreijk Weerribben Wieden, Twente en Vechtdal Overijssel. Deze toeristische regio’s onderscheiden zich in hun gebiedskenmerken en in hun toeristische aanbod. Meer informatie over de regio’s kunt u vinden op site: www.beleefoverijssel.nl

Trajectindeling ten behoeve van programmering eenheid WK (B2:Trajectindeling_programmering_WK)

Trajectindeling zoals deze gebruikt wordt bij de programmering en planning van werkzaamheden van de eenheid Wegen en Kanalen. De trajecten zijn zodanig gekozen, dat er wegomleidingen kunnen worden gebruikt.--------Inhoud attributentabel: VOLG_NR_: volgnummer van het traject; WEG_NR_: wegnummer; BENAMING: benaming van de weg; TRAJECT_NR: nummer van het traject; VAN_KM: hectometrering waar het traject begint; KM_: hectometrering waar het traject eindigd; LENGTE__KM: lengte van het traject in km.; TRAJECT: benaming van het traject. Bestand uitsluitend voor intern gebruik

Treinstation uit het NWB spoor (B2:Treinstations_NWB)

Een bestand met de daarbij behorende voorzieningen (bijv. stationsgebouw) waar treinen hun begin- of eindpunt hebben of kunnen stoppen om passagiers in en uit te laten stappen. betreft een puntlokatie binnen een afstand van 100m. vanaf een spoorvak. (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

Typen (SHAPE:Typen)

UITBR_WONINGEN_POLYGON (H2O:UITBR_WONINGEN_POLYGON)

UITGEEFBAAR_BUITEN_AFSPR_JULI (H2O:UITGEEFBAAR_BUITEN_AFSPR_JULI)

VAARGEUL_BELEMMERINGEN_POLYGON (H2O:VAARGEUL_BELEMMERINGEN_POLYGON)

VEENWEIDEVISIE_POLYGON (H2O:VEENWEIDEVISIE_POLYGON)

VELDMINUTEN_TMK_1840 (RASTER:VELDMINUTEN_TMK_1840)

VERDROGINGSMEETNET_POINT (B3:VERDROGINGSMEETNET_POINT)

VERGISTERS_POINT (B4:VERGISTERS_POINT)

VGI stromen (B4:VGI_stromen)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

VIN_BRG (H2O:VIN_BRG)

VIN_SLS (H2O:VIN_SLS)

VIS_akoestisch_onderzoek_arc (B2:VIS_akoestisch_onderzoek_arc)

VIS_carpoolpleinen_point (B2:VIS_carpoolpleinen_point)

VIS_intensiteiten_mvt_vra_arc (B2:VIS_intensiteiten_mvt_vra_arc)

VIS_meetpunten_point (B2:VIS_meetpunten_point)

VIS_snelheidsmeting_arc (B2:VIS_snelheidsmeting_arc)

Verkeersregelinstallaties (B2:VRI_POINT)

VRO_BEEKDAL_VEENWEID_POLYGON (O2:VRO_BEEKDAL_VEENWEID_POLYGON)

Hartlijnen van vaarwegen uit NWB (B2:Vaarwegen_NWB)

Het nwb-vaarwegen is een digitaal geografisch bestand van alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in nederland. Opgenomen zijn alle vaarwegen met een minimale vaardiepte van 1,10 meter en een doorvaarhoogte van minstens 2,45 meter. (in dit bestand zijn alle vaarwegen opgenomen binnen kader_ov) Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het nwb-wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

B2.NWB_vaarweg_light_arc (B2:Vaarwegen_NWB_light)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Geografische bestanden met bevaarbaarheidsinformatie binnen Nederland (B2:Vaarwegen_bevaarbaarheid)

Geografische bestanden met bevaarbaarheidsinformatie binnen Nederland. Vaarweg of deel van de vaarweg of haven, waaraan een bepaalde bevaarbaarheidsklasse is toegekend. (Classificatie van vaarwegen aan de hand van de internationale klasse indeling 1992.) Voor iedere haven, vaarweg of een deel van een vaarweg is een zogenoemde bevaarbaarheidsklasse toegekend. De indeling voor die klassen is gebaseerd op de afmetingen van standaard-schepen en duwstellen. De Conferentie van Europese Ministers van Verkeer (CEMT) kwam in 1992 met een klassering voor bevaarbaarheid. Aan de klassen I tot en met VII werd voor Nederland een klasse 0 toegevoegd, voor vaarwegen kleiner dan klasse I. Klasse VII is niet overgenomen: duwvaart met negen bakken komt niet voor in Nederland. De klassen zijn gebaseerd op de volgende zaken: - lengte en de breedte van het vaartuig (het grootste duwstel). - breedte en diepte van de vaarweg. - kunstwerken (schutlengte, wijdte, drempeldiepte en hoogte van hefdeuren en/of vaste bruggen). - eventuele (scherpe) bochten in de vaarweg. Actualiteit van de dekking: 01-07-2010 betreft een bestand van Rijkswaterstaat contactpersoon: Servicedesk Data, T 015 - 275 77 00, Servicedesk-data@rws.nl.

Indeling van een vaarweg_deel naar karakter binnen Nederland (B2:Vaarwegen_indeling_naar_karakter)

Indeling van een vaarweg(deel) naar karakter binnen Nederland (rivier, kanaal. geul e.d.) Actualiteit van de dekking: 01-07-2010 Betreft een bestand van Rijkswaterstaat contactpersoon: Servicedesk Data, T 015 - 275 77 00, Servicedesk-data@rws.nl

Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel (B3:Vaarwegeninbeheerbijdeprovincie)

Water. Alle oppervlaktewateren (lijn) die in de Omgevingsvisie een rol spelen. Gerelateerde dataset water_polygon bevat de vlakken. Vaarwegen: waterweg voor beroepsvaart en/of recreatie toervaart, ontwikkeling gericht op bereikbaarheid belangrijke knooppunten (beroepsvaart) en ontwikkeling routenetwerk (recreatie); Omgevingsverordening: Ontwikkelingsperspectieven - vaarweg; Gebiedskenmerken - Lust- en leisurelaag - recreatieve routes en vaarwegen; Essentiële waterlopen: Omgevingsverordening: Waterveiligheid; bij ruimtelijke ontwikkeling langs essentiële waterlopen wordt rekening gehouden met behoud van en toekomstige verruiming van de afvoercapaciteit. Het waterbelang is hier normstellend, alle ontwikkelingen dienen in dat licht te worden beoordeeld (zwaarwegend); bestemmingsplannen die betrekking hebben op essentiële waterlopen die op kaart Waterveiligheid nr. 09295054 als zodanig zijn aangegeven, voorzien binnen stroken van 100 meter aan weerzijden van deze essentiële waterlopen niet in nieuwe ontwikkelingen die de functie van deze waterlopen voor de waterafvoer beperken, en de toekomstige verruiming van de waterloop ten behoeve van afvoer en berging van water onmogelijk maken. Oppervlaktewaterlichamen KRW: oppervlaktewaterlichamen conform de Kaderrichtlijnwater; de KWR streeft een goede ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater na. Welke oppervlaktewateren zijn ingedeeld in de KRW is verankerd in de Omgevingsverordening (PS/2009/407). Watertype: de KRW schrijft voor dat aan elk waterlichaam een ecologisch relevant watertype wordt toegekend. Kleine wateren: kleine waterelementen als bovenlopen, bronnen en vennen zijn vanwege de werking van het hele watersysteem van wezenlijk belang voor het bereiken van goede en gewenste condities in midden- en benedenlopen. Ze vallen formeel niet onder de KRW, maar zijn wel nodig voor het bereiken van de doelen. Wateraanvoer: wateraanvoer-infrastructuur. Vaarwegen lijst A en B: A: vaarwegen in beheer van de provincie, B: binnen de provincie gelegen vaarwegen in beheer bij andere overheidslichamen, het Rijk uitgezonderd. De indeling van de lijsten A en B is vastgesteld in de Omgevingsverordening (PS/2009/407 - kaartnr. 09295056). Vaarwegnummering: nummering van de vaarwegen van lijst A en B. Beek: Gebiedskenmerken - Natuurlijke laag - beekdalen en natte laagtes. Waterberging en primaire watergebieden: aanvulling (lijn) op vlakken tbv cartografische weergave; zie waterberging_prim_polygon. De IMRO-codering is in deze dataset niet als attribuut opgenomen (zie xls PRIMA). - - - - - - - - - - inhoud attributentabel: WATERSCHAP: afkorting van de naam van het waterschap waar de waterloop zich in bevindt ESSENTIELE: essentiele waterloop VAARWEG: type vaarweg (beroeps/recreatief | recreatief) WATAANVOER: wateraanvoer (ja | nee) LENGTE: lengte van de waterloop OPPVLWLICH: oppervlaktewaterlichamen kaderrichtlijn water en kleine wateren OVWL_NAAM: naam oppervlaktewaterlichamen kaderrichtlijn water en kleine wateren (KRW | overig) VAARW_KLAS: vaarwegklasse BEEK: beken in gebiedskenmerken natuurlijke laag (ja) VAARW_NAAM: naam van de vaarweg VAARW_NR: nummer van de vaarweg VAARW_AB: beheer vaarwegen a: bij de provincie, b: overige overheidslichamen met uitzondering van het rijk WATERTYPE: ecologisch relevant watertype (flora en fauna), m1a | m27 | m3 | m7b | m8 | r12 | r5 | r6 | r7 BUITEN VLAK: water dat zowel in water_arc als in water_polygon voorkomt als krw-oppervlaktewaterlichaam (1 | 0) OWMIDENT: unieke code van het oppervlaktewaterlichaam BERG_PRIM: water met functie waterberging (1) of primair watergebied (2) OVWL_CODE: door de provincie gehanteerde code van het oppervlaktewaterlichaam; codes met b zijn de kleine wateren PRIMAID VAART: kanalen en vaarten in gebiedskenmerken stedelijke laag (1 OVWL_CODE1 HFDSYST: hoofdsysteem (1)

Recreatieterreinen verblijfsrecreatie (B5:Verblijfsrecreatieterreinen)

Verblijfrecreatie. Belangrijk kenmerk van de verblijfsrecreatiegebieden is hun ligging in of bij landschappen met hoge landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Vormgeving van gebouwen en terreinen kenmerkt zich door ‘lichte stedenbouw’ (semi-permanente bebouwing, weinig infrastructuur) en is onderscheidend van andere bebouwing door het duidelijke ‘lichte’ karakter. Categorieën: camping, bungalowpark, groepsaccommodatie, jachthaven. Besluit nr. PS/2009/407.

Verdwenen_landgoederen (SHAPE:Verdwenen_landgoederen)

Verdwenen vennen sinds 1900 (B4:Verdwenen_vennen_sinds_1900)

Sinds 1900 verdwenen vennen Vennen zijn kleine natuurlijke wateren die vanouds op heidevelden voorkomen en geheel of grotendeels gevoed werden met zuur regenwater. Natuurlijke vennen zijn dan ook zuur of licht zuur als enige buffering optreedt. De meeste vennen rusten op een ondoorlaatbare laag. Dat kan een lemige laag zijn, een keileemafzetting of een met humus verkitte laag in de ondergrond. De vennenkaart 1900 is gebaseerd op een analoge, ingescande versie van de topografische kaart van omstreeks 1900 (G.L. Wieberdink, 1990. Historisch Atlas Overijssel. Chromotopografische Kaart des Rijks 1: 25.000). Deze vennen zijn op de huidige topografische kaart geprojecteerd. Vennen op de 1900 kaart zijn goed herkenbaar omdat het water met lichtblauw is aangegeven. Bij vergelijking van de huidige vennen met de situatie van 1900 valt op dat een deel van de vennen in 1900 niet op de kaart stonden. Op deze plekken was wel steeds sprake van natte laagten. Deze natte laagten zijn aangeduid als blauw-groen met onderbroken strepen. Op de 1900 kaart zijn deze natte laagten vaak aangegeven in de heide. Deze laagten zullen begroeid zijn geweest met zuur blauwgrasland, blauwgrasland of venachtige vegetaties. Het is niet aan te geven hoeveel van deze natte laagten in feite vennen waren die bijvoorbeeld in droge zomers droogvielen.

b8.vergunningen (B8:Vergunningen_en_bekendmakingen)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Vismigratieknelpunten Rijn_Oost (B3:Vismigratieknelpunt_Rijn_Oost)

Vismigratieknelpunten Rijn-Oost Dit bestand is tot stand gekomen door inventarisatie van Sportvisserij Nederland en de waterschappen voor de landelijke database op http://www2.vismigratie.nl/. Bij deze inventarisatie zijn alle knelpunten voor vismigratie in kaart gebracht en daarbij is onderscheid gemaakt tussen knelpunten waar voorzieningen (vistrappen, nevengeulen, aangepast beheer en zo meer) zijn aangebracht en knelpunten zonder voorzieningen ( locaties die een probleem vormen voor vismigratie: stuwen, waterkrachtcentrales, gemalen, sluizen, duikers, dammen en dergelijke). De knelpunten zijn barrières die vissen niet kunnen passeren om verder stroomopwaarts te zwemmen, zoals stuwen en gemalen. De lijst is in september 2009 opgesteld.

Tauw Vliegveld_Twente (O2:Vliegveld_Twente)

In ArcGIS getekende contour van ontwikkeling van Vliegveld Twente op basis van kaartmateriaal van http://www.vliegwieltwente.nl. De gegevens uit deze shapefile (RO anders dan uit Nieuwe Kaart van Nederland, zachteplannen en ibis) wordt licht oranje weergegeven.

WAARDENKRT_PROV_WEGBERMEN_ARC (B2:WAARDENKRT_PROV_WEGBERMEN_ARC)

WATERAFVOER1967_REF (H2O:WATERAFVOER1967_REF)

WATERAFVOER1967_WP (H2O:WATERAFVOER1967_WP)

WATERAFVOER1976_REF (H2O:WATERAFVOER1976_REF)

WATERAFVOER1976_WP (H2O:WATERAFVOER1976_WP)

WATERERFGOED_POINT (B7:WATERERFGOED_POINT)

WATERKERINGEN_RD (H2O:WATERKERINGEN_RD)

WATERKERING_GS (H2O:WATERKERING_GS)

WATERKRACHT_POINT (H2O:WATERKRACHT_POINT)

WATEROVERLAST2010_GS (H2O:WATEROVERLAST2010_GS)

WATEROVERLAST2010_VV (H2O:WATEROVERLAST2010_VV)

WATEROVERLAST_RD (H2O:WATEROVERLAST_RD)

WATEROVERLAST_RY (H2O:WATEROVERLAST_RY)

WATERPLAN_ZWLAND_POLYGON (H2O:WATERPLAN_ZWLAND_POLYGON)

WATERVRAAG1967_REF (H2O:WATERVRAAG1967_REF)

WATERVRAAG1967_WP (H2O:WATERVRAAG1967_WP)

WATERVRAAG1976_REF (H2O:WATERVRAAG1976_REF)

WATERVRAAG1976_WP (H2O:WATERVRAAG1976_WP)

WATER_POINT (B3:WATER_POINT)

WATER_POLYGON (B3:WATER_POLYGON)

WBK_OVERIGE_SLIB2_POINT (H2O:WBK_OVERIGE_SLIB2_POINT)

WBK_OVERIGE_SLIB3_POINT (H2O:WBK_OVERIGE_SLIB3_POINT)

WBK_TOPLAAG2_POINT (H2O:WBK_TOPLAAG2_POINT)

WBK_TOPLAAG3_POINT (H2O:WBK_TOPLAAG3_POINT)

WBK_TOPLAAG_POINT (H2O:WBK_TOPLAAG_POINT)

WBK_VASTE_WB2_POINT (H2O:WBK_VASTE_WB2_POINT)

WBK_VASTE_WB3_POINT (H2O:WBK_VASTE_WB3_POINT)

WEGBEHEER_ANNO (BEHEERKAARTEN:WEGBEHEER_ANNO)

WEGBEHEER_ARC (BEHEERKAARTEN:WEGBEHEER_ARC)

WEGBEHEER_POINT (BEHEERKAARTEN:WEGBEHEER_POINT)

WEGEN_ARC (B2:WEGEN_ARC)

Gebiedsindeling op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen (B1:WGR_regios)

gebiedsindeling op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen bij besluit van de provinciale staten van overijssel op 13 oktober 1993 nr. 24 dit bestand is tot stand gekomen door de betreffende gemeenten te selecteren uit het bestand x:\b1\b14\gemned

Gebiedsindeling op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen (lijn) (B1:WGR_regios_lijn)

gebiedsindeling op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen bij besluit van de provinciale staten van overijssel op 13 oktober 1993 nr. 24 dit bestand is tot stand gekomen door de betreffende gemeenten te selecteren uit het bestand x:\b1\b14\gemned

WIJZIGINGEN (H2O:WIJZIGINGEN)

WINDTURBINES_POINT (B4:WINDTURBINES_POINT)

WIS_BOMEN_POINT (B2:WIS_BOMEN_POINT)

WIS_FAUNA_VOORZ_ARC (B2:WIS_FAUNA_VOORZ_ARC)

WIS_FAUNA_VOORZ_POINT (B2:WIS_FAUNA_VOORZ_POINT)

WIS_FAUNA_VOORZ_POLYGON (B2:WIS_FAUNA_VOORZ_POLYGON)

WIS_HAAG_BEPLANT_ARC (B2:WIS_HAAG_BEPLANT_ARC)

WIS_HAAG_BEPLANT_POLYGON (B2:WIS_HAAG_BEPLANT_POLYGON)

WIS_OEVER_ARC (B2:WIS_OEVER_ARC)

WIS_REINIGING_ARC (B2:WIS_REINIGING_ARC)

WIS_REINIGING_POINT (B2:WIS_REINIGING_POINT)

WIS_REINIGING_POLYGON (B2:WIS_REINIGING_POLYGON)

WIS_VERKEERS_VOORZ_POINT (B2:WIS_VERKEERS_VOORZ_POINT)

WIS_WATER_POLYGON (B2:WIS_WATER_POLYGON)

WIS_WEG_POLYGON (B2:WIS_WEG_POLYGON)

WIT_XVII_PROV_FOL_E__1672 (RASTER:WIT_XVII_PROV_FOL_E__1672)

Provincie Overijssel KWO (O2:WKO)

Locatie van WKO's in Provincie Overijssel, afgeleid van excellijst met grondwateronttrekkingen in 2007. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (WKO's) worden als roze stippen weergegeven.

Royal Haskoning WKO_systemen_hydrologisch_invloedsgebied (O2:WKO_systemen_hydrologisch_invloedsgebied)

Berekende hydrologische invloedsgebied van de WKO-systemen in Provincie Overijssel. De shapefile is medio 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (invloedstralen) worden lichtblauw weergegeven.

WK_HENSED_W_1967_ARC (H2O:WK_HENSED_W_1967_ARC)

project zoetwatervoorziening Oost-Nederland

WK_HENSED_W_1976_ARC (H2O:WK_HENSED_W_1976_ARC)

project zoetwatervoorziening Oost-Nederland

WK_KRW_W_1967_ARC (H2O:WK_KRW_W_1967_ARC)

project zoetwatervoorziening Oost-Nederland

WK_KRW_W_1976_ARC (H2O:WK_KRW_W_1976_ARC)

project zoetwatervoorziening Oost-Nederland

WONINGBOUWPLAN2017_2027_POINT (B8:WONINGBOUWPLAN2017_2027_POINT)

WONINGBOUWPLAN2018_2028_POINT (B8:WONINGBOUWPLAN2018_2028_POINT)

Wandelroutes in Overijssel (B5:Wandelroutes)

Overzicht van de, overige, in Overijssel aanwezige wandelroutes, onderverdeeld in: Streekpaden (overige), Kuierroutes (overige), Voetwijzer (routes opgenomen in de provinciale wandelgids), Thematische wandeltochten. Om de afzonderlijke routes zichtbaar te maken moet aan het routebestand de tabel wroute.tbl gekoppeld worden. (Koppelveld: link_nr) De law-routes, nsroutes, streekpaden, ommetjes, worden door Stichting Wandelplatform-LAW aangeleverd.

Wateraanvoergebieden (B3:Wateraanvoergebieden)

De gebieden op deze kaart kunnen in droge periodes van water worden voorzien vanuit andere stroomgebieden (= gebiedsvreemd water). Globaal is dat in Oost Overijssel: het aangevoerde water is afkomstig van de IJssel (via een gemaal bij sluis Eefde -15 m3 per seconde- of gemaal Ankersmit -5 á 6 m3 per seconde-). Voor West Overijssel is dat het IJsselmeer.

Oppervlaktewateren (lijn) (B3:Waterlopen)

Water. Alle oppervlaktewateren (lijn) die in de Omgevingsvisie een rol spelen. Gerelateerde datasets water_polygon (vlakken) en water_point (punten). NAAM: benaming waterloop volgens Topografische atlas (verbeterd). VAARWEG: waterweg voor beroepsvaart en/of recreatie toervaart, ontwikkeling gericht op bereikbaarheid belangrijke knooppunten (beroepsvaart) en ontwikkeling routenetwerk (recreatie); Omgevingsverordening: Ontwikkelingsperspectieven - vaarweg; Omgevingsverordening - Recreatie - toervaartnet; Gebiedskenmerken - Lust- en leisurelaag - recreatieve routes en vaarwegen; VAARW_KLAS: indeling van vaarwegen geclassificeerd naar bevaarbaarheid (CEMT) ESSENTIELE: Essentiële waterlopen: Omgevingsverordening: Waterveiligheid; bij ruimtelijke ontwikkeling langs essentiële waterlopen wordt rekening gehouden met behoud van en toekomstige verruiming van de afvoercapaciteit. Het waterbelang is hier normstellend, alle ontwikkelingen dienen in dat licht te worden beoordeeld (zwaarwegend); bestemmingsplannen die betrekking hebben op essentiële waterlopen die op kaart Waterveiligheid nr. 09295054 als zodanig zijn aangegeven, voorzien binnen stroken van 100 meter aan weerzijden van deze essentiële waterlopen niet in nieuwe ontwikkelingen die de functie van deze waterlopen voor de waterafvoer beperken, en de toekomstige verruiming van de waterloop ten behoeve van afvoer en berging van water onmogelijk maken. OPPVLWLICH: krw- Oppervlaktewaterlichamen KRW: oppervlaktewaterlichamen conform de Kaderrichtlijnwater; de KWR streeft een goede ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater na. Welke oppervlaktewateren zijn ingedeeld in de KRW is verankerd in de Omgevingsverordening (PS/2009/407). wkw - Waardevolle kleine wateren: kleine waterelementen als bovenlopen, bronnen en vennen zijn vanwege de werking van het hele watersysteem van wezenlijk belang voor het bereiken van goede en gewenste condities in midden- en benedenlopen. Ze vallen formeel niet onder de KRW, maar zijn wel nodig voor het bereiken van de doelen. OVWL_NAAM: benaming van oppervlaktewaterlichaam OVWL_CODE: provinciale codering van oppervlaktewaterlichaam WATERTYPE: de KRW schrijft voor dat aan elk waterlichaam een ecologisch relevant watertype wordt toegekend. WATERAANVOER: wateraanvoer-infrastructuur. VAARW_AB: Vaarwegen lijst A en B: A: vaarwegen in beheer van de provincie, B: binnen de provincie gelegen vaarwegen in beheer bij andere overheidslichamen, het Rijk uitgezonderd. De indeling van de lijsten A en B is vastgesteld in de Omgevingsverordening (PS/2009/407 - kaartnr. 09295056). VAARW_NR: Vaarwegnummering: nummering van de vaarwegen van lijst A en B. BEEK: Gebiedskenmerken - Natuurlijke laag - beekdalen en natte laagtes. BUITEN: waterloop buiten de provincie OWM_IDENT: codering volgens waterschap BERG_PRIM: aanvulling (lijn) op dataset waterberging_prim_polygon VAART: kanalen en vaarten op Gebiedskenmerken - Stedelijke laag - aan te vullen met dataset O2.vaart_gedempt_arc HFDSYST: hoofdsysteem (lijn) overeenkomstig attribuut in dataset WATER_POLYGON BEH_KWANT: beheerder oppervlaktewaterkwaliteit BEH_KWAL: beheerder oppervlaktewaterkwantiteit BEH_VAARW: beheerder vaarweg De IMRO-codering is in deze dataset niet als attribuut opgenomen (zie xls PRIMA).

Waterlopen (B3:Waterlopen_Overijssel)

Een bestand bestaande uit rivieren, kanalen, meren en plassen in de provincie Overijssel. Dit bestand zal worden vervangen door een algemeen bestand met de wateren in Overijssel, gerelateerd aan de Top10-vector.

Watervoorzieningsgebieden (B3:Watervoorzieningsgebieden)

Watervoorzieningsgebieden zijn kunstwerken aangebracht om water van buiten het betreffende gebied aan te voeren. Dit water is afkomstig uit b.v. de Vecht, IJssel of IJsselmeer. Het dient er voor om streefpeilen te handhaven tijdens periodes van grote droogte en in sommige gebieden om beregening mogelijk te maken. Ook dient het water als compensatie voor grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening. Attribuutgegevens; srt_water: 1 = water uit Vecht boven stuw De Haandrik (bestaand); 2 = water uit Vecht boven stuw De Haandrik (toekomst); 3 = water uit Vecht beneden stuw De Haandrik (bestaand); 4 = water uit Vecht beneden stuw De Haandrik (toekomst);5 = water via Kanaal Raalte-Deventer; 6 = water uit IJssel - IJsselmeer; 7 = water uit andere gebieden (bestaand); 8 = water uit andere gebieden (toekomst); 9 = water uit Twenthekanaal;

Waterwingebieden (B3:Waterwingebieden)

Waterwingebieden. Omgevingsverordening: Drinkwatervoorziening. Beschermingsgebieden ten behoeve van drinkwater. Het betreft de zone die de winputten en de directe omgeving daarvan omvat. De grens van het waterwingebied wordt gevormd door een verblijftijdzone van minimaal 60 dagen. De minimale verblijftijd van het grondwater in het watervoerende pakket van deze grens tot de winputten is 60 dagen. Omgevingsverordening: bestemmingsplannen voorzien in een specifieke aanduiding voor waterwingebieden waarbij alleen functies zijn toegestaan die ten dienste staan aan de drinkwaterwinning. De waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones worden gezamenlijk aangeduid als milieubeschermingsgebieden met de functie waterwinning. Voor andere onderdelen van de milieubeschermingsgebieden zijn er de gerelateerde datasets. Zowel het ruimtelijk beleid als de begrenzing is verankerd in de Omgevingsverordening (PS/2009/407). Kaartnr. 09295053.

Wegen indeling naar wegbeheer (SHAPE:Wegen_beheer)

Lijnenbestand met de belangrijkste wegen in de provincie Overijssel, waarin de volgende onderverdeling: - wegen in beheer bij het Rijk - wegen in beheer bij de Provincie - wegen in beheer bij de gemeente - wegnummering Rijks- en Provinciale wegen - ontworpen weg - globale wegklasse - wegenselectie per provincie binnen kader

Hartlijnen van wegen uit het nationaal wegenbestand (B2:Wegen_hartlijnen_NWB)

Het nwb-wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het nwb-wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

B2.Ontwerp_trace_N340_2 (B2:Wegontwerp_N340)

Weidevogel- en ganzengebieden (B4:Weidevogel_en_ganzengebieden)

Aangewezen foerageergebieden voor ganzen en smienten in Overijssel. De minister van LNV heeft de provincies verzocht het Beleidskader Faunabeheer te vertalen in het provinciale beleid. Vanuit het IPO is besloten om landelijk 80.000 ha foerageergebieden voor ganzen en smienten te begrenzen en aan te wijzen. Van dit quotum is in Overijssel 3011 ha begrensd. De aanwijzing is 1 oktober 2004 in werking getreden. Binnen de aangewezen foerageergebieden moeten de betrokken ganzen met rust worden gelaten, erbuiten is ter voorkoming van landbouwschade, verjaging, met evt. ondersteunend afschot, toegestaan. In 2005 zijn deze foerageergebieden opgenomen in het Natuurgebiedsplan en worden hier, naast de mogelijkheid van schadevergoeding, ook ganzenpakketten (SAN) mogelijk in het kader van het Programma Beheer. O2: Weidevogelbeheer- en ganzengebieden. besluitnr. PS/2009/407.

Weidevogels_onderzoeksgebieden (SHAPE:Weidevogels_onderzoeksgebieden)

Overzicht van statistische gegevens op regionaal niveau van wijken 2011 (SHAPE:Wijkgrenzen_clip)

Dit bestand geeft inzicht in de bevolkingssamenstelling per wijk . De gemeenten zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionaal niveau en zijn afgebakend vanuit bebouwingsoogpunt of sociaal-economische structuur. Wijken zijn optellingen van een of meer aaneengesloten buurten. De wijk- en buurtindeling wordt in principe door de gemeente zelf vastge-steld. Het CBS verzorgt de landelijke coordinate van de indeling. Het uitgangspunt bij de buurtindeling is in de landelijke gebieden vooral van topografische aard. In stedelijke gebieden spelen sociaal-economische verschillen vaak een rol bij de buurtafbakening. De wijkindeling is terug te voeren tot de kernen met hun omsloten buitengebied, of de zogenaamde "stadswijken", bestaande uit een aantal min of meer homogeen bebouwde en aaneengesloten buurten.

Overzicht van statistische gegevens op regionaal niveau van wijken 2011 (B8:Wijkindeling)

Dit bestand geeft inzicht in de bevolkingssamenstelling per wijk . De gemeenten zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionaal niveau en zijn afgebakend vanuit bebouwingsoogpunt of sociaal-economische structuur. Wijken zijn optellingen van een of meer aaneengesloten buurten. De wijk- en buurtindeling wordt in principe door de gemeente zelf vastge-steld. Het CBS verzorgt de landelijke coordinate van de indeling. Het uitgangspunt bij de buurtindeling is in de landelijke gebieden vooral van topografische aard. In stedelijke gebieden spelen sociaal-economische verschillen vaak een rol bij de buurtafbakening. De wijkindeling is terug te voeren tot de kernen met hun omsloten buitengebied, of de zogenaamde "stadswijken", bestaande uit een aantal min of meer homogeen bebouwde en aaneengesloten buurten.

Kansrijk zoekgebied voor windenergie (B4:Windenergie)

Kansrijk zoekgebied voor windenergie. O2 kaartlaag: Omgevingsverordening - Ontwikkelingsperspectieven - overige beleidsaanduidingen. In deze gebieden worden prestatieafspraken gemaakt met gemeenten voor de (boven-)lokale ontwikkeling van windenergie. Op de uitgebreide kaart van de Ontwikkelingsperspectieven worden punten getoond, die centroiden zijn van enkele vlakken (zie attribuut Selectie). Bij de begrenzing zijn van belang: wegen, spoor, laagvliegroutes, EHS, nationaal landschap. Zowel het ruimtelijk beleid als de begrenzing is verankerd in de Omgevingsverordening (PS/2009/407). kaartnr. 09295055.

Wintereiken-beukenbos (SHAPE:Wintereikenbeukenbos)

GEO.Woningbouw (SHAPE:WoningbouwProgramma)

Progeamering woningbouw

ZANDWINNING_POLYGON (H2O:ZANDWINNING_POLYGON)

ZONNEKAART_DAKVLAK_POLYGON (B4:ZONNEKAART_DAKVLAK_POLYGON)

ZONNEKAART_PAND_POLYGON (B4:ZONNEKAART_PAND_POLYGON)

ZONNE_ENERGIE_POINT (B4:ZONNE_ENERGIE_POINT)

ZON_AANVOERGEBIED_TKV (H2O:ZON_AANVOERGEBIED_TKV)

ZON_BEBOUWDEKOM (H2O:ZON_BEBOUWDEKOM)

ZON_CONSERVERING_POLYGON (H2O:ZON_CONSERVERING_POLYGON)

ZON_DROOGVAL_PRAKTIJK_ARC (H2O:ZON_DROOGVAL_PRAKTIJK_ARC)

ZON_GEBIEDSTYPEN_POLYGON (H2O:ZON_GEBIEDSTYPEN_POLYGON)

ZON_HS_D_TAIR_2012 (RASTER:ZON_HS_D_TAIR_2012)

ZON_HS_D_TAIR_2050 (RASTER:ZON_HS_D_TAIR_2050)

ZON_H_DROOGTESCH1967 (RASTER:ZON_H_DROOGTESCH1967)

ZON_H_DROOGTESCH1967H (RASTER:ZON_H_DROOGTESCH1967H)

ZON_H_DROOGTESCH1976 (RASTER:ZON_H_DROOGTESCH1976)

ZON_H_DROOGTESCH1976H (RASTER:ZON_H_DROOGTESCH1976H)

ZON_H_DROOGTESCH1989 (RASTER:ZON_H_DROOGTESCH1989)

ZON_H_GHG9606_REF (RASTER:ZON_H_GHG9606_REF)

ZON_H_GLG9606_REF (RASTER:ZON_H_GLG9606_REF)

ZON_H_GVG9606_REF (RASTER:ZON_H_GVG9606_REF)

ZON_H_KWI9606_REF_MMD (RASTER:ZON_H_KWI9606_REF_MMD)

ZON_H_LG367_REF (RASTER:ZON_H_LG367_REF)

ZON_H_LG376_REF (RASTER:ZON_H_LG376_REF)

ZON_H_LG389_REF (RASTER:ZON_H_LG389_REF)

ZON_H_QRIVDRN9606_REF_MMD (RASTER:ZON_H_QRIVDRN9606_REF_MMD)

ZON_H_TACT67_RT_TPOT67_REF_1M (RASTER:ZON_H_TACT67_RT_TPOT67_REF_1M)

ZON_H_TACT76_RT_TPOT76_REF_1M (RASTER:ZON_H_TACT76_RT_TPOT76_REF_1M)

ZON_H_TOTBEREGEN1967 (RASTER:ZON_H_TOTBEREGEN1967)

ZON_H_TOTBEREGEN1976 (RASTER:ZON_H_TOTBEREGEN1976)

ZON_H_TPOT67_TACT67_MM_REF (RASTER:ZON_H_TPOT67_TACT67_MM_REF)

ZON_H_TPOT76_TACT76_MM_REF (RASTER:ZON_H_TPOT76_TACT76_MM_REF)

ZON_K_MV_MVD2050_M (RASTER:ZON_K_MV_MVD2050_M)

ZON_K_MV_MVDEXTRA_M (RASTER:ZON_K_MV_MVDEXTRA_M)

ZON_NATUURGEBIEDEN (H2O:ZON_NATUURGEBIEDEN)

ZON_NA_BEINVL_FGR_NDT_POLYGON (H2O:ZON_NA_BEINVL_FGR_NDT_POLYGON)

ZON_NA_BEINVL_NATURA2000_CHART (H2O:ZON_NA_BEINVL_NATURA2000_CHART)

ZON_NA_BEINVL_NATURA2000_POLYGON (H2O:ZON_NA_BEINVL_NATURA2000_POLYGON)

ZON_R_BEREGDEEL_LSW (RASTER:ZON_R_BEREGDEEL_LSW)

ZON_R_BEREGTYPE1967 (RASTER:ZON_R_BEREGTYPE1967)

ZON_R_BEREGTYPE1967_LSW (RASTER:ZON_R_BEREGTYPE1967_LSW)

ZON_R_WATERAANVOER (RASTER:ZON_R_WATERAANVOER)

ZON_SG_DROOGTESCH1967_DELTAG (RASTER:ZON_SG_DROOGTESCH1967_DELTAG)

ZON_SG_DROOGTESCH1976_DELTAG (RASTER:ZON_SG_DROOGTESCH1976_DELTAG)

ZON_SRV_SLUIZEN_POINT (H2O:ZON_SRV_SLUIZEN_POINT)

ZON_ST_HITTESTRESS_POLYGON (H2O:ZON_ST_HITTESTRESS_POLYGON)

ZON_SWP_DROOGTESCH1967 (RASTER:ZON_SWP_DROOGTESCH1967)

ZON_SWP_DROOGTESCH1967_DELTA (RASTER:ZON_SWP_DROOGTESCH1967_DELTA)

ZON_SWP_DROOGTESCH1967_DELTAWP (RASTER:ZON_SWP_DROOGTESCH1967_DELTAWP)

ZON_SWP_DROOGTESCH1976 (RASTER:ZON_SWP_DROOGTESCH1976)

ZON_SWP_DROOGTESCH1976H (RASTER:ZON_SWP_DROOGTESCH1976H)

ZON_SWP_DROOGTESCH1976_DELTA (RASTER:ZON_SWP_DROOGTESCH1976_DELTA)

ZON_SWP_DROOGTESCH1976_DELTAWP (RASTER:ZON_SWP_DROOGTESCH1976_DELTAWP)

ZON_SWP_DROOGTESCH1989 (RASTER:ZON_SWP_DROOGTESCH1989)

ZON_SWP_GHG9606_WP (RASTER:ZON_SWP_GHG9606_WP)

ZON_SWP_GHG9606_WP_DELTA (RASTER:ZON_SWP_GHG9606_WP_DELTA)

ZON_SWP_GLG9606_WP (RASTER:ZON_SWP_GLG9606_WP)

ZON_SWP_GLG9606_WP_DELTA (RASTER:ZON_SWP_GLG9606_WP_DELTA)

ZON_SWP_GVG9606_WP (RASTER:ZON_SWP_GVG9606_WP)

ZON_SWP_GVG9606_WP_DELTA (RASTER:ZON_SWP_GVG9606_WP_DELTA)

ZON_SWP_KWI9606_WP_MMD (RASTER:ZON_SWP_KWI9606_WP_MMD)

ZON_SWP_KWI9606_WP_MMD_DELTA (RASTER:ZON_SWP_KWI9606_WP_MMD_DELTA)

ZON_SWP_LG367_WP (RASTER:ZON_SWP_LG367_WP)

ZON_SWP_LG367_WP_DELTA (RASTER:ZON_SWP_LG367_WP_DELTA)

ZON_SWP_LG376_WP (RASTER:ZON_SWP_LG376_WP)

ZON_SWP_LG376_WP_DELTA (RASTER:ZON_SWP_LG376_WP_DELTA)

ZON_SWP_LG389_WP (RASTER:ZON_SWP_LG389_WP)

ZON_SWP_LG389_WP_DELTA (RASTER:ZON_SWP_LG389_WP_DELTA)

ZON_SWP_QRIVDRN9606_WP_MMD (RASTER:ZON_SWP_QRIVDRN9606_WP_MMD)

ZON_SWP_QRIVDRN9606_WP_M_D (RASTER:ZON_SWP_QRIVDRN9606_WP_M_D)

ZON_SWP_TACT67_WT_TPOT67_WP_1M (RASTER:ZON_SWP_TACT67_WT_TPOT67_WP_1M)

ZON_SWP_TACT76_WT_TPOT76_WP_1M (RASTER:ZON_SWP_TACT76_WT_TPOT76_WP_1M)

ZON_SWP_TOTBEREGEN1967 (RASTER:ZON_SWP_TOTBEREGEN1967)

ZON_SWP_TOTBEREGEN1967_DELTA (RASTER:ZON_SWP_TOTBEREGEN1967_DELTA)

ZON_SWP_TOTBEREGEN1976 (RASTER:ZON_SWP_TOTBEREGEN1976)

ZON_SWP_TOTBEREGEN1976_DELTA (RASTER:ZON_SWP_TOTBEREGEN1976_DELTA)

ZON_SWP_TPOT67_TACT67_MM_WP (RASTER:ZON_SWP_TPOT67_TACT67_MM_WP)

ZON_SWP_TPOT67_TACT67_MM_WP_D (RASTER:ZON_SWP_TPOT67_TACT67_MM_WP_D)

ZON_SWP_TPOT76_TACT76_MM_WP (RASTER:ZON_SWP_TPOT76_TACT76_MM_WP)

ZON_SWP_TPOT76_TACT76_MM_WP_D (RASTER:ZON_SWP_TPOT76_TACT76_MM_WP_D)

ZON_WATER_LEGGER_ARC (H2O:ZON_WATER_LEGGER_ARC)

ZON_WK_PEILV_DROOGV_W_1967_POLYGON (H2O:ZON_WK_PEILV_DROOGV_W_1967_POLYGON)

ZON_WK_PEILV_DROOGV_W_1976_POLYGON (H2O:ZON_WK_PEILV_DROOGV_W_1976_POLYGON)

ZWL_GEBIEDEN_WONINGBOUW (H2O:ZWL_GEBIEDEN_WONINGBOUW)

ZWL_SCHUIVEN_HASSELT (H2O:ZWL_SCHUIVEN_HASSELT)

ZWL_SW_INLET (H2O:ZWL_SW_INLET)

ZWL_SW_PIPE (H2O:ZWL_SW_PIPE)

ZWL_SW_PIT_OVERFLOW (H2O:ZWL_SW_PIT_OVERFLOW)

ZWL_SW_PIT_PUMP (H2O:ZWL_SW_PIT_PUMP)

ZWL_SW_PIT_STANDARD (H2O:ZWL_SW_PIT_STANDARD)

ZWOLLE_DRUK_PERSLEIDING (H2O:ZWOLLE_DRUK_PERSLEIDING)

ZWOLLE_HOOFDRIOLERING_PUTTEN (H2O:ZWOLLE_HOOFDRIOLERING_PUTTEN)

ZWOLLE_HOOFDRIOLERING_STRENGEN (H2O:ZWOLLE_HOOFDRIOLERING_STRENGEN)

ZWOLLE_WATEROVERLASTLOCATIES (H2O:ZWOLLE_WATEROVERLASTLOCATIES)

ZWOLLE_WOLK (RASTER:ZWOLLE_WOLK)

ZWOLLE_WONINGBOUWPROGRAMMA (H2O:ZWOLLE_WONINGBOUWPROGRAMMA)

ZWO_GVV_BRONNEN_POINT (H2O:ZWO_GVV_BRONNEN_POINT)

ZWO_GVV_GAS_ZONE_WVP1_POLYGON (H2O:ZWO_GVV_GAS_ZONE_WVP1_POLYGON)

ZWO_GVV_GAS_ZONE_WVP2_POLYGON (H2O:ZWO_GVV_GAS_ZONE_WVP2_POLYGON)

ZWO_GVV_WVP1_POLYGON (H2O:ZWO_GVV_WVP1_POLYGON)

ZWO_GVV_WVP2_POLYGON (H2O:ZWO_GVV_WVP2_POLYGON)

ZWO_POT_SPOEDLOCATIES_POINT (H2O:ZWO_POT_SPOEDLOCATIES_POINT)

ZWO_VERONTR_AANGET_POLYGON (H2O:ZWO_VERONTR_AANGET_POLYGON)

ZW_RISICOS (H2O:ZW_RISICOS)

Zandwinningen en zandwinzones (B4:Zandwinningen_en_zandwinzones)

Zandwinningen en zandwinzones. Voormalige zandwinputten - het verondiepen hiervan is volgens de provincie alleen een nuttige en functionele ontwikkeling, indien deze een natuurontwikkeling dient die sterk gerelateerd is aan de omgeving. De effecten van verondiepen is onderwerp van onderzoek door een Commissie van Deskundigen, naar aanleiding van ontstane maatschappelijke zorgen. Zandwinzones: bij uitbreiding van bestaande zandwinlocaties is het uitvoeringsmodel van de Omgevingsvisie van toepassing (zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik - ontwikkelingsperspectieven - gebiedskenmerken). O2 besluitnr. PS/2009/407. - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; CATEGORIE; 2 = a-winningen (afgeronde concessie); 3 = bestaande concessies; 4 = nieuwe winningen;

Zeer kwetsbare gebieden krachtens art. 2 v/d Wet ammoniak en veehouderij (B4:Zeer_kwetsbare_gebieden)

De voor ammoniak zeer kwetsbare gebieden aangewezen op grond van artikel 2, lid 1 wijziging van Wet ammoniak en veehouderij (Wav). De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) beschermt zeer kwetsbare gebieden tegen de uitstoot van ammoniak die wordt veroorzaakt door veehouderijen. Op grond van deze wet hebben Provinciale Staten gebieden aangewezen die als zeer kwetsbaar worden aangemerkt. In deze gebieden en een zone van 250 meter hieromheen is uitbreiding of het nieuw vestigen van veehouderijen beperkt. Bij de invoering van de wet in 2002 werden voor de voor verzuring gevoelige gebieden gehanteerd gelegen binnen de provinciale Ecologische Hoofdstructuur.Na de wetswijziging in 2007 zijn deze gebieden ingeperkt tot de zeer kwetsbare gebieden. De "nieuwe" Wav bepaalt dat Provinciale Staten van de Provincies de zeer kwetsbare gebieden moeten aanwijzen en geeft hiertoe de criteria. De criteria die gebruikt zijn bij de aanwijzing zijn terug te vinden in de toelichting bij het PS besluit (2007/053405). De criteria hebben betrekking op de omvang en voor ammoniak gevoelige ecologische waarde van het gebied. In een aparte relationele-tabel, onder de naam "wav_afwegingcrit" staan de ecologische onderzoeksresultaten die bij deze afweging een rol hebben gespeeld. Een belangrijk criterium voor deze gebieden is dat ze gelegen zijn binnen de Ecologische Verbindingszone. Na de herbegrenzing van de EHS op 3 juli 2013 en daarop volgende partiele herziening van 2 september 2013 hebben tevens geleid tot wijziging van de begrenzing van de zeer kwetsbare gebieden. Naast de zeer kwetsbare gebieden bestaat de dataset ook uit die begrenzingen die zijn vervallen als zeer kwetsbaar gebied waarbij is aangeven of het wijziging is n.a.v. en het daaropvolgende vaststellingsbesluit van PS of een begrenzingswijziging n.a.v. de aanpassing van de EHS.

Ziekenhuizen (B4:Ziekenhuizen)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Locaties opslagplaatsen strooizout (B2:Zoutopslag_wegen)

Puntenbestand van de opslag van het wegenzout

B4.zoutwin_point (B4:Zoutwinlocaties)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Zwembaden (B4:Zwembaden)

Badinrichtingen in Overijssel.

Zwemplassen in Overijssel (B3:Zwemplassen)

Zwemplas en zwemplasbeschermingsgebied. O2 kaartlaag: Functiekaart water - overig. Bewaking van de kwaliteit van zwemwater door handhaving en voorlichting. Openbare en semi-openbare zwemgelegenheden in oppervlaktewater in Overijssel, die vallen onder de Whvbz, waarop de Provincie Overijssel het toezicht heeft. Er is onderscheid gemaakt tussen openbare en semi-openbare zwemplassen. Om de zwemgelegenheden is een zonering, 100 meter contour, opgenomen. Dit is de invulling voor een gebied dat volgt uit de 'Kaderrichtlijn Water' (KRW) als bijzondere bescherming behoevend in het kader van specifieke communautaire wetgeving (Zwemwaterrichtlijn) om oppervlakte- of grondwater te beschermen. O2 besluitnr. PS/2009/407. Op basis van een inventarisatie en nader onderzoek in 2009, komen 26 zwemwaterlocaties in Overijssel in aanmerking om door GS de functie zwemwater/aanwijzing zwemwater toegekend te krijgen. Dit betekent daarmee dat bij genoemde locaties. Attribuutgegevens; naamplas: naam van de plas, type: openbaar of niet openbaar, status: juridische status, zwemwater of kandidaat zwemplas, zone_krw: beschermingszone krw (1); 100m contour met betrekking tot de waterkwaliteit (zwemwaterrichtlijn), nummer: nummer van de zwemplas.

Kaart aardkundige waarden (SHAPE:aardkundige_waarde_polygon)

Vereenvoudiging van de Geomorfologische Kaart. Op verzoek van de Provincie heet deze nu Aardkundige Waarden. Doel van vervaardiging: ILG-Project Aardkundige Waarden Deze dataset is samengesteld door: Het Oversticht

afdek (SHAPE:afdek)

Afwatering (B7:afwatering)

De landschappelijke diversiteit in Overijssel heeft als gevolg dat er binnen de provincie verschillende regio’s te onderscheiden zijn met elk een kenmerkend afwateringsstelsel. Voorbeelden zijn de vergraven beeklopen in Twente, de weteringen en vloedgraven van Salland en de wijken in de veldstreek. Daarnaast lopen er een aantal bovenregionale kanalen door de provincie, die samen met de natuurlijke hoofdafwateringen de grote verbindende lijnen zijn. De legenda is zo opgebouwd dat deze verschillen inzichtelijk worden. Hierbij is voor een globale differentiatie gekozen, die wat hoofdlijnen op een landschappelijke basis gestoeld is. Voor de Cultuurhistorische Waardenkaart is gekozen om de nadruk te leggen op afwateringen die van regionaal- en bovenregionaal belang zijn. Hieronder vallen vanzelf sprekend ook de grote natuurlijke afwateringen en grote kanalen binnen de provincie. Deze waterwegen zijn niet alleen voor afwatering van belang, maar deze vallen ook onder het thema Historische Infrastructuur. Er is echter gekozen om de grote natuurlijke afwateringen en grote kanalen alleen binnen het thema afwatering op te nemen om daarmee overlap te voorkomen. De gekarteerde afwateringen zijn ondergebracht in een aantal legenda-eenheden. Onder ‘rivier of beek’ vallen de nagenoeg natuurlijke afwateringen binnen Overijssel zoals de IJssel en de Vecht. De ‘oude meanders’ van deze twee rivieren zijn apart gekarteerd. De groep ‘vergraven natuurlijke afwatering’ zijn kleinere natuurlijke beken die rond de middeleeuwen werden vergraven. Deze liggen hoofdzakelijk in Twente. ‘Kanaal en vaart’ is de eenheid voor alle gegraven afwateringen. Hieronder vallen de grote waterlopen als het Overijssels kanaal, maar ook de kleinere zoals de Lokkenvaart. Een deel van de afwateringen in Overijssel heeft een sterke relatie met het landschap waar ze in voorkomen. In het zandgebied zijn het vooral ‘weteringen en vloedgraven’, in het rivierenbied vooral ‘weteringen’ en in het zeekleigebied ‘diepen, weteringen en strengen’. Het veenlandschap kent een grote verscheidenheid aan afwateringen. Voor de Cultuurhistorische Waardenkaart zijn hier de ‘wijken, grachten, sloten en stouwen’ gekarteerd.

Afwatering (SHAPE:afwatering_arc)

De landschappelijke diversiteit in Overijssel heeft als gevolg dat er binnen de provincie verschillende regio’s te onderscheiden zijn met elk een kenmerkend afwateringsstelsel. Voorbeelden zijn de vergraven beeklopen in Twente, de weteringen en vloedgraven van Salland en de wijken in de veldstreek. Daarnaast lopen er een aantal bovenregionale kanalen door de provincie, die samen met de natuurlijke hoofdafwateringen de grote verbindende lijnen zijn. De legenda is zo opgebouwd dat deze verschillen inzichtelijk worden. Hierbij is voor een globale differentiatie gekozen, die wat hoofdlijnen op een landschappelijke basis gestoeld is. Voor de Cultuurhistorische Waardenkaart is gekozen om de nadruk te leggen op afwateringen die van regionaal- en bovenregionaal belang zijn. Hieronder vallen vanzelf sprekend ook de grote natuurlijke afwateringen en grote kanalen binnen de provincie. Deze waterwegen zijn niet alleen voor afwatering van belang, maar deze vallen ook onder het thema Historische Infrastructuur. Er is echter gekozen om de grote natuurlijke afwateringen en grote kanalen alleen binnen het thema afwatering op te nemen om daarmee overlap te voorkomen. De gekarteerde afwateringen zijn ondergebracht in een aantal legenda-eenheden. Onder ‘rivier of beek’ vallen de nagenoeg natuurlijke afwateringen binnen Overijssel zoals de IJssel en de Vecht. De ‘oude meanders’ van deze twee rivieren zijn apart gekarteerd. De groep ‘vergraven natuurlijke afwatering’ zijn kleinere natuurlijke beken die rond de middeleeuwen werden vergraven. Deze liggen hoofdzakelijk in Twente. ‘Kanaal en vaart’ is de eenheid voor alle gegraven afwateringen. Hieronder vallen de grote waterlopen als het Overijssels kanaal, maar ook de kleinere zoals de Lokkenvaart. Een deel van de afwateringen in Overijssel heeft een sterke relatie met het landschap waar ze in voorkomen. In het zandgebied zijn het vooral ‘weteringen en vloedgraven’, in het rivierenbied vooral ‘weteringen’ en in het zeekleigebied ‘diepen, weteringen en strengen’. Het veenlandschap kent een grote verscheidenheid aan afwateringen. Voor de Cultuurhistorische Waardenkaart zijn hier de ‘wijken, grachten, sloten en stouwen’ gekarteerd.

Recording (atlas:atlas_Recording)

Gemeentegrenzen Overijssel (vlakken) (SHAPE:bod_tweegemeenten)

De bestuurlijk vastgestelde gemeentegrenzen van de provincie overijssel. De gemeentegrenzen zijn afgeleid uit kadastrale grenzen. De laatste wijziging die in dit bestand is opgenomen betreft een grenscorrectie tussen de gemeenten Borne en Hengelo. Deze wijziging is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde staten van Overijssel op 9 december 2010 kenmerk 2010/0213330

Gemeentegrenzen Overijssel (vlakken) (SHAPE:bod_vijfgemeenten)

De bestuurlijk vastgestelde gemeentegrenzen van de provincie overijssel. De gemeentegrenzen zijn afgeleid uit kadastrale grenzen. De laatste wijziging die in dit bestand is opgenomen betreft een grenscorrectie tussen de gemeenten Borne en Hengelo. Deze wijziging is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde staten van Overijssel op 9 december 2010 kenmerk 2010/0213330

Boerderijtype (B7:boerderijtypen)

Boerderijen nemen een speciale plek in binnen de Nederlandse bouwhistorie. Deze bedrijfsgebouwen kennen in hun ontwikkeling een sterke relatie met het landschap. Van de boerderijen die zijn aangemerkt als rijks- of gemeentelijk monument wordt in deze database het boerderijtype weergegeven. Het boerderijtype is een combinatie van een hoofgroep, subgroep en een variabele. In de provincie Overijssel zijn verreweg de meeste boerderijen te scharen onder de hallehuisgroep. Kenmerkend is het gemeenschappelijk uitgangspunt van de driebeukige plattegrond en de ankerbalkgebinten. Slechts een klein deel van de monumentale boerderijen valt onder de Noordelijke huisgroep.

buurt_2012_OV (SHAPE:buurt_2012_OV)

voor project leegstand

Buurtgrenzen_clip (SHAPE:buurtindeling_Almelo)

Enschede contouren vocl 0-6 m-mv (O2:contourenvocl06mmv)

Contouren van vocl-verontreinigingen op grondgebied van Gemeente Enschede op diepte van 0-6 m-mv. De shapefile is begin 2006 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingspluimen) worden geel weergegeven.

Enschede contouren vocl 6-25 m-mv (O2:contourenvocl625mmv)

Contouren van vocl-verontreinigingen op grondgebied van Gemeente Enschede op diepte van 6-25 m-mv. De shapefile is begin 2006 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingspluimen) worden geel weergegeven.

B7.cwk_gebieden_regio_polygon (B7:cultuurhistorische_deelgebieden)

B7.cwk_regioindeling_polygon (B7:cultuurhistorische_regios)

Dijken - lijnen (B7:dijkenstelsels_lijn)

In het laaggelegen Nederland is wateroverlast van alle tijden. Om deze wateroverlast te beperken begon de bevolking zich in de Middeleeuwen te beschermen tegen overstromingen door het aanleggen van dijken langs de Zuiderzee en - vermoedelijk ook al - langs de grote rivier, zoals de IJssel. Aan het begin waren dit nog lokale, ‘losliggende’ dijken, maar al gauw werden deze met elkaar verbonden tot een aaneengesloten dijkenstelsel. Dat de opgehoogde ‘Zuiderzee en rivierdijken’ niet altijd bestand waren tegen het hoge water laten de vele ‘doorbraakkolken’ zien. Zij zijn de stille getuigen van een dijkdoorbraak. Doorbraakkolken zijn diepe ronde meertjes waarin het zand is weggespoeld, doordat tijdens een dijkdoorbraak het water met grote kracht door de dijk heen brak. ‘Leidijken’ werden vanaf de late middeleeuwen aangelegd om het zure veenwater buiten de ontgonnen gebieden te weren. Vanaf het einde van de 18e eeuw begon men kanalen aan te leggen, waarvoor ‘kanaaldijken’ nodig waren. De ‘IJsselmeerdijken’ zijn allen aangelegd na de aanleg van de Afsluitdijk in 1933. Deze dijken hoefden dus in tegenstelling tot de ‘Zuiderzeedijken’ geen eb en vloed te verdragen. Dijken hebben de inwoners van Overijssel geholpen bij het inwinnen van land op de Zuiderzee en het bruikbaar maken of houden van agrarische gebieden, waardoor de cultuurhistorische waarde van deze objecten groot is. Daarnaast kan onderzoek naar de opbouw van een dijk veel informatie verstrekken over de ontwikkeling van een gebied. Zowel waterstaatkundig als over de bewoners. Het laatste omdat in vroeger tijden boeren hun ‘eigen’ stukje dijk aan hun land moesten onderhouden.

Dijken - punten (B7:dijkenstelsels_punt)

In het laaggelegen Nederland is wateroverlast van alle tijden. Om deze wateroverlast te beperken begon de bevolking zich in de Middeleeuwen te beschermen tegen overstromingen door het aanleggen van dijken langs de Zuiderzee en - vermoedelijk ook al - langs de grote rivier, zoals de IJssel. Aan het begin waren dit nog lokale, ‘losliggende’ dijken, maar al gauw werden deze met elkaar verbonden tot een aaneengesloten dijkenstelsel. Dat de opgehoogde ‘Zuiderzee en rivierdijken’ niet altijd bestand waren tegen het hoge water laten de vele ‘doorbraakkolken’ zien. Zij zijn de stille getuigen van een dijkdoorbraak. Doorbraakkolken zijn diepe ronde meertjes waarin het zand is weggespoeld, doordat tijdens een dijkdoorbraak het water met grote kracht door de dijk heen brak. ‘Leidijken’ werden vanaf de late middeleeuwen aangelegd om het zure veenwater buiten de ontgonnen gebieden te weren. Vanaf het einde van de 18e eeuw begon men kanalen aan te leggen, waarvoor ‘kanaaldijken’ nodig waren. De ‘IJsselmeerdijken’ zijn allen aangelegd na de aanleg van de Afsluitdijk in 1933. Deze dijken hoefden dus in tegenstelling tot de ‘Zuiderzeedijken’ geen eb en vloed te verdragen. Dijken hebben de inwoners van Overijssel geholpen bij het inwinnen van land op de Zuiderzee en het bruikbaar maken of houden van agrarische gebieden, waardoor de cultuurhistorische waarde van deze objecten groot is. Daarnaast kan onderzoek naar de opbouw van een dijk veel informatie verstrekken over de ontwikkeling van een gebied. Zowel waterstaatkundig als over de bewoners. Het laatste omdat in vroeger tijden boeren hun ‘eigen’ stukje dijk aan hun land moesten onderhouden.

Dijken - polygonen (B7:dijkenstelsels_vlak)

In het laaggelegen Nederland is wateroverlast van alle tijden. Om deze wateroverlast te beperken begon de bevolking zich in de Middeleeuwen te beschermen tegen overstromingen door het aanleggen van dijken langs de Zuiderzee en - vermoedelijk ook al - langs de grote rivier, zoals de IJssel. Aan het begin waren dit nog lokale, ‘losliggende’ dijken, maar al gauw werden deze met elkaar verbonden tot een aaneengesloten dijkenstelsel. Dat de opgehoogde ‘Zuiderzee en rivierdijken’ niet altijd bestand waren tegen het hoge water laten de vele ‘doorbraakkolken’ zien. Zij zijn de stille getuigen van een dijkdoorbraak. Doorbraakkolken zijn diepe ronde meertjes waarin het zand is weggespoeld, doordat tijdens een dijkdoorbraak het water met grote kracht door de dijk heen brak. ‘Leidijken’ werden vanaf de late middeleeuwen aangelegd om het zure veenwater buiten de ontgonnen gebieden te weren. Vanaf het einde van de 18e eeuw begon men kanalen aan te leggen, waarvoor ‘kanaaldijken’ nodig waren. De ‘IJsselmeerdijken’ zijn allen aangelegd na de aanleg van de Afsluitdijk in 1933. Deze dijken hoefden dus in tegenstelling tot de ‘Zuiderzeedijken’ geen eb en vloed te verdragen. Dijken hebben de inwoners van Overijssel geholpen bij het inwinnen van land op de Zuiderzee en het bruikbaar maken of houden van agrarische gebieden, waardoor de cultuurhistorische waarde van deze objecten groot is. Daarnaast kan onderzoek naar de opbouw van een dijk veel informatie verstrekken over de ontwikkeling van een gebied. Zowel waterstaatkundig als over de bewoners. Het laatste omdat in vroeger tijden boeren hun ‘eigen’ stukje dijk aan hun land moesten onderhouden.

H2O.Ov_drinkw_twente_polygon (O2:drinkwatertwente)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

droge_heide (SHAPE:droge_heide)

droge_schraallanden (SHAPE:droge_schraallanden)

Zwolle gebieden_veront_aangetoond (O2:gebieden_verontr_aangetoond)

Locaties waarvan is aangetoond dat zij verontreinigd zijn op grondgebied van Gemeente Zwolle. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingspluimen) worden geel weergegeven.

(KLG:gebouwen)

gemeente_2012_OV (SHAPE:gemeente_2012_OV)

voor project leegstand

Gebouwde monumenten (B7:gemeentelijkmonument)

Gebouwde monumenten hebben betrekking op rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

(KLG:gemgrens_polygon)

Gemeentegrenzen Overijssel (vlakken) (SHAPE:gemgrens_polygon)

De bestuurlijk vastgestelde gemeentegrenzen van de provincie overijssel. De gemeentegrenzen zijn afgeleid uit kadastrale grenzen. De laatste wijziging die in dit bestand is opgenomen betreft een grenscorrectie tussen de gemeenten Borne en Hengelo. Deze wijziging is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde staten van Overijssel op 9 december 2010 kenmerk 2010/0213330

H2O.ghg_overy_mv (O2:ghg_overy_mv)

Gemiddeld hoogste grondwaterstand door het Regge en Dinkel-model berekend voor Twente en door Mipwa voor overig Overijssel. Conversie van GHG tov NAP naar GHG tov maaiveld is gemaakt met de maaiveldhoogte uit Mipwa. Dit rasterbestand is medio 2010 gemaakt. Voor het visueel reproduceren van dit bestand is een layerfile bijgeleverd.

grondw_lichaam_polygon (O2:grondw_lichaam_polygon)

H2O.Ov_gls_grondw_i_bes_polygon (O2:grondwateribeschikt)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Zwolle gvv_bronnen (O2:gvv_bronnen)

Locatie en andere gegevens van verontreinigingensbronnen op grondgebied van Gemeente Zwolle. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingsbronnen) worden als paarse stippen weergegeven.

Deventer gvv_bronnen_BIS (O2:gvv_bronnen_BIS_gemeente)

Locatie en andere gegevens van verontreinigingen op grondgebied van Gemeente Deventer. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingsbronnen) worden als paarse stippen weergegeven.

Zwolle gvv_gas_zone_wvp1 (O2:gvv_gas_zone_wvp1)

Locatie en andere gegevens van verontreinigingen in eerste watervoerende pakket op grondgebied van Gemeente Zwolle. De shapefile is medio 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingspluimen) worden geel weergegeven.

Zwolle gvv_gas_zone_wvp2 (O2:gvv_gas_zone_wvp2)

Locatie en andere gegevens van verontreinigingen in tweede watervoerende pakket op grondgebied van Gemeente Zwolle. De shapefile is medio 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingspluimen) worden geel weergegeven.

Zwolle gvv_wvp1 (O2:gvv_wvp1)

Locatie en andere gegevens van verontreinigingen in eerste watervoerende pakket op grondgebied van Gemeente Zwolle. De shapefile is medio 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingspluimen) worden geel weergegeven.

Zwolle gvv_wvp2 (O2:gvv_wvp2)

Locatie en andere gegevens van verontreinigingen in tweede watervoerende pakket op grondgebied van Gemeente Zwolle. De shapefile is medio 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingspluimen) worden geel weergegeven.

Enschede hbbvocl (O2:hbbvocl)

Locatie en andere gegevens van vocl-verontreinigingen op grondgebied van Gemeente Enschede. De shapefile is begin 2006 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingsbronnen) worden als paarse stippen weergegeven.

Enschede hbbvocl7_8 (O2:hbbvocl78)

Locatie en andere gegevens van vocl-verontreinigingen op grondgebied van Gemeente Enschede. De shapefile is begin 2006 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingsbronnen) worden als paarse stippen weergegeven.

Historische dorpskernen met uitbreiding (B7:historische_dorpskernen_met_uitbreiding)

In Overijssel komen veel verschillende nederzettingen voor in tal van soorten en maten. Al deze nederzettingen kennen hun eigen ontwikkelingsgeschiedenis. Sommigen waren al eeuwen geleden van enige omvang, anderen zijn bijvoorbeeld gegroeid door de vestiging van industrie in de 19e eeuw of door de aanleg van nieuwe wijken tijdens de wederopbouwperiode. Ook ontwikkelingen van buiten de nederzetting hebben soms invloed gehad op de vorm van de nederzetting. De aanleg van een spoorlijn enkele kilometers buiten de historische kern van een nederzetting heeft soms gezorgd voor groei van de nederzetting naar de spoorlijn toe. In andere gevallen is een tweede nederzettingskern ontstaan bij het spoor en zijn de kernen later versmolten. In deze kaart zijn de historische nederzettingskernen uit 1840 weergegeven, met de uitbreiding tot en met 1900, 1930, 1944, 1960, 1970 en 2012. Hierdoor wordt in één oogopslag de ontwikkelingsgeschiedenis van de nederzettingen inzichtelijk gemaakt.

Historische infrastructuur (B7:historische_infrastructuur)

In deze kaartlaag valt de historische infrastructuur van de provincie Overijssel. Dat wil zeggen alle transportaderen die in het verleden van regionaal belang zijn geweest in de provincie. Hieronder vallen wegen, smalsporen en spoorwegen. Kanalen zijn ook transportaderen, maar zijn opgenomen in ‘afwatering’. Om overlap te voorkomen zijn ze daarom uit de ‘historische infrastructuur’gelaten. Wegen werden in het verleden gebruikt om van nederzetting naar nederzetting te reizen. Overijssel kende tot in de 19e eeuw nog uitgestrekte woeste gronden. De kerktorens van de nederzettingen vormden daarom vaak de enige oriëntatiepunten en bepaalde – naast de ondergrond – mede de richting van de weg. Ook belangrijke regionale routes volgden deze tracés, in tegenstelling tot de snelwegen van vandaag de dag, die de nederzettingen juist vermijden. Via deze wegen kon men reizen naar naburige nederzettingen, handel drijven en werd ook de post vervoerd. Een uitzondering vormden de Hessenwegen. Deze wegen waren bedoeld voor handelslui die vanuit Duitsland naar Amsterdam reisden. Zij gebruikten karren met een andere asbreedte. Hierdoor zouden zij de normale wegen kapotrijden. Het waren lange parcours die liepen van de Duitse grens naar West-Nederland en over het algemeen de tussengelegen nederzettingen juist vermijdden. Vervoer over landwegen was tot ver in de 19e eeuw veel problematischer dan vandaag de dag. In de winter waren laaggelegen gebieden vaak zo vochtig dat ze onbegaanbaar werden. Hierdoor moest men de hoger gelegen gebieden opzoeken zoals dijken, oeverwallen van beekjes en ruggen in het landschap. Wanneer de natte gebieden zo groot waren dat men ver moest omreizen werden soms verhoogde tracés aangelegd om zo een weg te creëren die ook in de winter begaanbaar bleef. Dergelijke wegen zijn herkenbaar omdat zij dijknamen hebben, terwijl ze niet naast een beek of rivier liggen. In de zomer waren met name de hooggelegen ruggen zo droog dat de zandpaden mul werden. De paden werden op deze plaatsen regelmatig verlegd om te voorkomen dat karren vast kwamen te zitten. Toch bleven de routes die werden gevolgd in grote lijnen hetzelfde, waardoor ze op kaart konden worden gezet. De historische routes zijn dus sterk verbonden met het landschap en de ontwikkeling van nederzettingen in het verleden. In de 19e eeuw werd vervoer over land geleidelijk gemechaniseerd. Via spoorwegen konden goederen en personen veel sneller en in grotere aantallen worden vervoerd dan via de oude landwegen. In enkele decennia werd een uitgebreid netwerk aangelegd van nationale en regionale spoorwegen en lokale stoomtramlijnen. De nationale en regionale spoorlijnen zijn voor het overgrote deel nog steeds in gebruik. De stoomtramlijnen zijn in de jaren 1930 en 1940 vrijwel allemaal verdwenen, omdat zij de concurrentie niet aankonden met de opkomende autobussen en vrachtauto’s. Wel zijn de tracés van deze lijnen vaak nog deels in het landschap te herkennen. Ze vormen een herinnering aan een belangrijke periode in de Nederlandse geschiedenis.

H2O.Ov_o2_ibis_polygon (O2:ibis)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Deventer ind_onttrek_09_11_09 (O2:ind_onttrek_09_11_09_prov_overijssel)

Aanvulling op grondwateronttrekkingen van de Provincie. Hiervan zijn op kaart alleen de onttrekkingen groter dan 50.000 m3/jaar getoont. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (grondwateronttrekkingen anders dan WKO en drinkwaterwinningen) worden als paarse stippen weergegeven.

Aanvulling_door_gemeente (O2:int_Aanvulling_door_gemeente)

Locatie van andere grondwateronttrekkingen in Gemeente Enschede, opgenomen op verzoek van de Gemeente. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (grondwateronttrekkingen anders dan WKO en drinkwaterwinningen) worden als paarse stippen weergegeven.

Almelo bron (O2:int_Gemeentelijkegegevens)

Locatie en oppervlakte van bron van verontreinigingen op grondgebied van Gemeente Almelo. De shapefile is begin 2009 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingsbronnen) worden als paarse stippen weergegeven.

H2O.Zwo_onttr_gerechtsgebouw_point (O2:int_Onttr_gerechtsgebouw)

Locatie van de onttrekking tbv het Gerechtsgebouw in Gemeente Zwolle. De shapefile is eind 2010 gemaakt. Het gegeven uit deze shapefile (grondwateronttrekking anders dan WKO en drinkwaterwinning) wordt als paarse stip weergegeven.

Enschede Ontrekkingsput_recent_gt500000m3 (O2:int_Onttrekkingen_50000)

Locatie van grondwateronttrekkingen met een vergunde capaciteit groter dan 50000 m3/jaar. Afgeleid van Onttrekkingsput_Enschede_recent.shp, geleverd door Gemeente Enschede. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (grondwateronttrekkingen anders dan WKO en drinkwaterwinningen) worden als paarse stippen weergegeven.

Enschede Ontrekkingsput_recent_gt500000m3 (O2:int_Onttrekkingsput_Enschede_recent_gt50000m3)

Locatie van grondwateronttrekkingen met een vergunde capaciteit groter dan 50000 m3/jaar. Afgeleid van Onttrekkingsput_Enschede_recent.shp, geleverd door Gemeente Enschede. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (grondwateronttrekkingen anders dan WKO en drinkwaterwinningen) worden als paarse stippen weergegeven.

Provincie Overijssel pompstations (O2:int_Pompstations)

Locatie van drinkwaterwinningen in Provincie Overijssel, afgeleid van excellijst met grondwateronttrekkingen in 2007. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (drinkwaterwinningen) worden als donkerblauwe stippen weergegeven.

Provincie Overijssel KWO (O2:int_WKO)

Locatie van WKO's in Provincie Overijssel, afgeleid van excellijst met grondwateronttrekkingen in 2007. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (WKO's) worden als roze stippen weergegeven.

H2O.Ov_drinkw_twente_polygon (O2:int_drinkwatertwente)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

H2O.Ov_gls_grondw_i_bes_polygon (O2:int_grondwateribeschikt)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Deventer ind_onttrek_09_11_09 (O2:int_ind_onttrek_09_11_09_prov_overijssel)

Aanvulling op grondwateronttrekkingen van de Provincie. Hiervan zijn op kaart alleen de onttrekkingen groter dan 50.000 m3/jaar getoont. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (grondwateronttrekkingen anders dan WKO en drinkwaterwinningen) worden als paarse stippen weergegeven.

Almelo pluim (O2:int_pluim)

Locatie en oppervlakte van pluim van verontreinigingen op grondgebied van Gemeente Almelo. De shapefile is begin 2009 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingspluimen) worden geel weergegeven.

Zwolle invl_stralen_WKO_systemen (O2:invl_stralen_WKO_systemen)

Door Gemeente Zwolle bepaalde invloedstralen van WKO's binnen de gemeentegrenzen. De shapefile is eind 2010 geleverd. De gegevens uit deze shapefile (invloedstralen) worden lichtblauw weergegeven.

Zwolle invl_stralen_gw_onttr_GR_Salland (O2:invl_stralen_gw_onttr_Gr_Salland)

Door Gemeente Zwolle bepaalde invloedstralen van onttrekkingen van Waterschap Groot Salland. De shapefile is eind 2010 geleverd. De gegevens uit deze shapefile (invloedstralen) worden lichtblauw weergegeven.

Zwolle invl_stralen_gw_onttr_prv_Overijssel (O2:invl_stralen_gw_onttr_prv_Overijssel)

Door Gemeente Zwolle bepaalde invloedstralen van onttrekkingen van Provincie Overijssel. De shapefile is eind 2010 geleverd. De gegevens uit deze shapefile (invloedstralen) worden lichtblauw weergegeven.

Tauw invloedsgebied_2000 (O2:invloedsstraal_2000)

Geschat invloedstraal van een vijftal onttrekkingen die niet opgenomen zijn in WKO_systemen_hydrologisch_invloedsgebied.shp en wel van belang leken. De invloedstraal is bepaals als zijnde 1/2000 van het onttrokken debiet in 2007. Let op: Dit geeft slecht een indicatieve indruk! De shapefile is medio 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (invloedstralen) worden lichtblauw weergegeven.

kans_aard_fiets_wandel (SHAPE:kans_aard_fiets_wandel)

kans_aard_stads_dorpsfronten (SHAPE:kans_aard_stads_dorpsfronten)

Fietsknooppunten (SHAPE:knooppunt_fietsroutenetwerk)

Landsdekkend bestand van fietsknooppunten, gecorrigeerd op geometrie

lijnen_250onder (KLG:lijnen_250onder)

Historische Markegrenzen van Overijssel (B7:marke)

Historische markegrenzen van Overijssel. Dit bestand bevat de historische indeling van Overijssel in marken, landgerichten, schoutambten en drostambten. De kaart geeft hiermee inzicht in de bestuurlijke gebiedsdelen voorafgaand aan de huidige indeling in gemeenten. Het bestand is gebaseerd op de kaart: “1882 - Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis - Markenkaart van Overijssel” (op te vragen bij het Historisch Centrum Overijssel, Zwolle)

Historische Markegrenzen van Overijssel (SHAPE:marke_polygon)

Historische markegrenzen van Overijssel. Dit bestand bevat de historische indeling van Overijssel in marken, landgerichten, schoutambten en drostambten. De kaart geeft hiermee inzicht in de bestuurlijke gebiedsdelen voorafgaand aan de huidige indeling in gemeenten. Het bestand is gebaseerd op de kaart: “1882 - Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis - Markenkaart van Overijssel” (op te vragen bij het Historisch Centrum Overijssel, Zwolle)

H2O.Tauw_mask_overijssel_polygon (O2:mask_overijssel)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Zwolle Mogelijke_ontw (O2:mogelijke_ontw)

Een aanvulling op de ontwikkelingen uit de Nieuwe Kaart van Nederland. De shapefile is eind 2010 geleverd. De gegevens uit deze shapefile (RO anders dan uit Nieuwe Kaart van Nederland, zachteplannen en ibis) wordt licht oranje weergegeven.

Nederzettingsvormen (B7:nederzettingsvormen)

De nederzettingen in Overijssel zijn zeer divers in ontstaanswijze, vorm en omvang. De vorm en ontstaanswijze hangen vaak nauw samen met het landschap waarin de nederzetting is ontstaan. Vrijwel alle nederzettingen zijn begonnen in een sterk agrarische omgeving. Boeren hadden een combinatie nodig van drogere grond voor de landbouw en nattere grond voor de hooiproductie. De oude kernen van agrarische nederzettingen zijn daarom zo gevormd dat de boeren beide grondsoorten gemakkelijk konden bereiken. Andere nederzettingen zijn gevormd bij infrastructurele knooppunten, omdat er geld te verdienen viel aan de lieden die langs kwamen reizen in de vorm van tol of pleisterplaatsen. In het zandgebied glooit het landschap, waardoor hoge (droge) en lage (natte) gebieden elkaar afwisselen. Met name de rand van een zandkop of zandrug was aantrekkelijk, omdat hier een overgang lag van hoog naar laag. Wanneer er veel kleine zandkopjes lagen, was het gemakkelijk bij elk zandkopje één of enkele hoeven te vestigen. De nederzetting kreeg daardoor geen solide kern, maar bestond uit een groepering van verspreide hoeven. Bij middelgrote zandkoppen waren verschillende vormen mogelijk. Soms ontstond een verzorgingskern aan één kant van de zandkop. Hierdoor werd een kernesdorp gevormd, genoemd naar het bouwland (es) op de zandkop. De hoeven konden ook verspreid worden aangelegd langs de rand van de zandkop. Wanneer de hoeven de gehele es omsloten werd een kransesdorp gevormd, wanneer ze de es slechts aan één kant omsloten een flankesdorp. De laatste vorm ontstond ook bij zeer grote zandruggen, zoals de Sallandse Heuvelrug. Deze ruggen waren zo groot dat de nederzetting de rug onmogelijk kon omsluiten. Bovenop de grootste ruggen lagen bovendien uitgestrekte heidevelden. Deze velden werden in de 19e eeuw vaak ontgonnen om ze productief te maken met de aanplant van dennen of door de grond met de nieuw uitgevonden kunstmest productief te maken. Doordat de gronden na ontginning veel aantrekkelijker waren boden ze plaats aan nieuw gestichte heideontginningsnederzettingen. De nederzettingen in het rivierengebied zijn op soortgelijke wijze ontstaan als de nederzettingen bij de zandkopjes in het zandgebied. In de periode voor de bedijking traden de rivieren periodiek buiten hun oevers. Nabij de rivier werd zand afgezet, dat door zijn grote korrels snel zinkt. Verder van de rivier werd klei afgezet, dat uit kleinere korrels bestaat. Hierdoor ontstonden zandduinen naast de rivier met kleiige komgronden achter de duinen. De duinen vormden net als de zandkoppen in het zandgebied ideaal bouwland, hier voornamelijk enk genoemd. Nabij de duinen ontstonden daarom enkdorpen. De hoeven bevonden zich op de overgang van hoge duin naar lage kom. In de middeleeuwen werden dijken aangelegd om de nederzettingen te beschermen tegen overstromingen van de rivier. De dijk vormde een veilig toevluchtsoord en over de dijk ontstond vaak een doorgaande route. Hierdoor was de dijk een goed kristallisatiepunt voor nieuwe nederzettingen. Soms ontstonden nieuwe nederzettingen langs deze dijken. Deze zijn getypeerd als dijkdorpen. In andere gevallen werden nieuwe hoeven in een bestaand enkdorp bij de dijk gebouwd, het werd dan een enkdorp met dijkbebouwing. De duinen en dijken vormden een barrière tussen de rivier en de achtergelegen komgronden. Deze komgronden konden daardoor moeilijk hun water kwijt. Er werden weteringen aangelegd door de boeren in de komgronden om het water noordwaarts af te voeren en in de IJssel te lozen bij Zwolle. De weteringen vormden daarnaast goede transportaderen en gaven daardoor een impuls aan de nabijgelegen nederzettingen. Het veengebied bestond oorspronkelijk uit een uitgestrekt veenmoeras. Wanneer het veen echter werd ontwaterd middels sloten vormde het uitstekende landbouwgrond. De oudste nederzettingen werden gevestigd langs waterlopen. Er werden sloten gegraven het veen in en er werd een achterkade aangelegd om de nederzetting te beschermen tegen water uit het achterliggende moeras. Het ontwaterde veen verging (oxideerde) echter geleidelijk, waardoor de bodem daalde. De bodem werd hierdoor weer natter en de nederzetting werd genoodzaakt verder het veen in te graven. De nederzetting werd vaak verplaatst naar de oude achterkade, omdat deze hoog en droog in het landschap lag. De kade vormde daarom tevens een goede doorgaande route. Deze agrarische veennederzettingen kregen daardoor vaak de vorm van een wegdorp. Nabij de zee en nabij waterlopen werden soms dijken aangelegd om te voorkomen dat het gehele gebied onderliep. In deze dijken werden sluizen aangelegd om de scheepvaart door te kunnen laten. Nabij deze sluizen ontstonden vaak overslagplaatsen in de vorm van een sluis/damdorp. Later kwam men er achter dat het veen in gedroogde vorm (turf) ook zeer geschikt was als brandstof. Op sommige plaatsen werden de oude akkers afgegraven om de turf te verkopen, soms tot onder de waterspiegel. De verveningsnederzettingen werden geleidelijk omgeven door veenplassen. Vanaf de 17e eeuw werden bovendien kanalen aangelegd om de turf op meer systematische wijze af te graven. Rechtlijnige stelsels van kanalen, vaarten en wijken moesten het veen snel ontwateren en het afgraven gemakkelijk maken. Op plaatsen waar werd verveend werden vaak nieuwe nederzettingen gesticht voor de lokale arbeiders, de veenkoloniën. Sommige nederzettingen groeiden uit tot belangrijke handelsplaatsen en kregen stadsrechten. Steden die al vroeg stadsrechten kregen bevonden zich vaak op een knooppunt van regionale infrastructuur en verdienden veel geld met handel en overslag. Later werden rond deze steden vaak vestingwerken aangelegd. In de negentiende eeuw zijn met name in Twente enkele nederzettingen sterk gegroeid door de opkomende textielindustrie. Deze nederzettingen hebben niet allemaal officieel stadsrechten, maar hebben wel een stedelijke verschijningsvorm. Daarnaast zijn er nog enkele nederzettingen gesticht in de twintigste eeuw. Deze nieuwe nederzettingen zijn vaak planmatig van opzet. Ze zijn vaak ontstaan nabij een moderne kristallisatiekern, zoals een legerkazerne, een sportcomplex of een bungalowpark.

Zwolle ontwikkeling (O2:ontwikkeling)

Een aanvulling op de ontwikkelingen uit de Nieuwe Kaart van Nederland. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (RO anders dan uit Nieuwe Kaart van Nederland, zachteplannen en ibis) wordt licht oranje weergegeven.

oppwat_kwal_arc (SHAPE:oppwat_kwal_arc)

oppwat_kwal_polygon (SHAPE:oppwat_kwal_polygon)

Puntenbestand met namen uit de topografische kaart 1:50000 (KLG:plaatsnamen1_44999)

puntenbestand met namen uit de topografische kaart 1:50000 samengesteld door de topografische dienst nederland. (tdn) betreft een rechthoekige uitsnede van deprovincie uit een landelijk bestand. ---- - - - - - - attributentabel; CODE: BE begraafplaats; BG heuvel, duin(top), berg; BR brug, viaduct; BS bos; CE energiecentrale; DK dijk, kade; EL eiland; FT fort, schans; GE gebouw, gebouwencomplex; GL geul, vaargeul; HA haven; HE (voormalig) heidegebied; HO hoek, landpunt, kaap; IN industrieterrein; KA kanaal, vaart, sloot; ME meer, plas, vijver; ML molen; MO monument / gedenkteken; MS diverse puntobjecten; MT militair oefenterrein, schietterrein; PA parkeerplaats; PD polder; PL plaats, bewoond oord; RE recreatie objecten; RI rivier, beek, kreek; SL sluis, schutsluis; ST streeknaam, veldnaam; TN tunnel; WG weg, straat, laan, pad; WK woonwijk; NAAM: naamgeving VOORVOEGSEL: Voorvoegsel in de naamgeving van plaatsen (PL) PLAATSCODE: 1 stedelijk knooppunt; 2 streekcentrum; 3 grote kern; 4 kleine kern; 5

Puntenbestand met namen uit de topografische kaart 1:50000 (KLG:plaatsnamen200000_450000)

puntenbestand met namen uit de topografische kaart 1:50000 samengesteld door de topografische dienst nederland. (tdn) betreft een rechthoekige uitsnede van deprovincie uit een landelijk bestand. ---- - - - - - - attributentabel; CODE: BE begraafplaats; BG heuvel, duin(top), berg; BR brug, viaduct; BS bos; CE energiecentrale; DK dijk, kade; EL eiland; FT fort, schans; GE gebouw, gebouwencomplex; GL geul, vaargeul; HA haven; HE (voormalig) heidegebied; HO hoek, landpunt, kaap; IN industrieterrein; KA kanaal, vaart, sloot; ME meer, plas, vijver; ML molen; MO monument / gedenkteken; MS diverse puntobjecten; MT militair oefenterrein, schietterrein; PA parkeerplaats; PD polder; PL plaats, bewoond oord; RE recreatie objecten; RI rivier, beek, kreek; SL sluis, schutsluis; ST streeknaam, veldnaam; TN tunnel; WG weg, straat, laan, pad; WK woonwijk; NAAM: naamgeving VOORVOEGSEL: Voorvoegsel in de naamgeving van plaatsen (PL) PLAATSCODE: 1 stedelijk knooppunt; 2 streekcentrum; 3 grote kern; 4 kleine kern; 5

Puntenbestand met namen uit de topografische kaart 1:50000 (KLG:plaatsnamen450000_800000)

puntenbestand met namen uit de topografische kaart 1:50000 samengesteld door de topografische dienst nederland. (tdn) betreft een rechthoekige uitsnede van deprovincie uit een landelijk bestand. ---- - - - - - - attributentabel; CODE: BE begraafplaats; BG heuvel, duin(top), berg; BR brug, viaduct; BS bos; CE energiecentrale; DK dijk, kade; EL eiland; FT fort, schans; GE gebouw, gebouwencomplex; GL geul, vaargeul; HA haven; HE (voormalig) heidegebied; HO hoek, landpunt, kaap; IN industrieterrein; KA kanaal, vaart, sloot; ME meer, plas, vijver; ML molen; MO monument / gedenkteken; MS diverse puntobjecten; MT militair oefenterrein, schietterrein; PA parkeerplaats; PD polder; PL plaats, bewoond oord; RE recreatie objecten; RI rivier, beek, kreek; SL sluis, schutsluis; ST streeknaam, veldnaam; TN tunnel; WG weg, straat, laan, pad; WK woonwijk; NAAM: naamgeving VOORVOEGSEL: Voorvoegsel in de naamgeving van plaatsen (PL) PLAATSCODE: 1 stedelijk knooppunt; 2 streekcentrum; 3 grote kern; 4 kleine kern; 5

Puntenbestand met namen uit de topografische kaart 1:50000 (KLG:plaatsnamen45000_69999)

puntenbestand met namen uit de topografische kaart 1:50000 samengesteld door de topografische dienst nederland. (tdn) betreft een rechthoekige uitsnede van deprovincie uit een landelijk bestand. ---- - - - - - - attributentabel; CODE: BE begraafplaats; BG heuvel, duin(top), berg; BR brug, viaduct; BS bos; CE energiecentrale; DK dijk, kade; EL eiland; FT fort, schans; GE gebouw, gebouwencomplex; GL geul, vaargeul; HA haven; HE (voormalig) heidegebied; HO hoek, landpunt, kaap; IN industrieterrein; KA kanaal, vaart, sloot; ME meer, plas, vijver; ML molen; MO monument / gedenkteken; MS diverse puntobjecten; MT militair oefenterrein, schietterrein; PA parkeerplaats; PD polder; PL plaats, bewoond oord; RE recreatie objecten; RI rivier, beek, kreek; SL sluis, schutsluis; ST streeknaam, veldnaam; TN tunnel; WG weg, straat, laan, pad; WK woonwijk; NAAM: naamgeving VOORVOEGSEL: Voorvoegsel in de naamgeving van plaatsen (PL) PLAATSCODE: 1 stedelijk knooppunt; 2 streekcentrum; 3 grote kern; 4 kleine kern; 5

Puntenbestand met namen uit de topografische kaart 1:50000 (KLG:plaatsnamen70000_199999)

puntenbestand met namen uit de topografische kaart 1:50000 samengesteld door de topografische dienst nederland. (tdn) betreft een rechthoekige uitsnede van deprovincie uit een landelijk bestand. ---- - - - - - - attributentabel; CODE: BE begraafplaats; BG heuvel, duin(top), berg; BR brug, viaduct; BS bos; CE energiecentrale; DK dijk, kade; EL eiland; FT fort, schans; GE gebouw, gebouwencomplex; GL geul, vaargeul; HA haven; HE (voormalig) heidegebied; HO hoek, landpunt, kaap; IN industrieterrein; KA kanaal, vaart, sloot; ME meer, plas, vijver; ML molen; MO monument / gedenkteken; MS diverse puntobjecten; MT militair oefenterrein, schietterrein; PA parkeerplaats; PD polder; PL plaats, bewoond oord; RE recreatie objecten; RI rivier, beek, kreek; SL sluis, schutsluis; ST streeknaam, veldnaam; TN tunnel; WG weg, straat, laan, pad; WK woonwijk; NAAM: naamgeving VOORVOEGSEL: Voorvoegsel in de naamgeving van plaatsen (PL) PLAATSCODE: 1 stedelijk knooppunt; 2 streekcentrum; 3 grote kern; 4 kleine kern; 5

(O2:plangebied_definitief)

Almelo pluim (O2:pluim)

Locatie en oppervlakte van pluim van verontreinigingen op grondgebied van Gemeente Almelo. De shapefile is begin 2009 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingspluimen) worden geel weergegeven.

Eindrapportage Provinciaal Meerjarenprogramma per waterschap (SHAPE:pmjp_ruimte_voor_water)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de kaart presentatie van het PMJP Overijssel. De kaarten maken onderdeel uit van de eindrapportage van dit programma (verwijzing doc) , waarin de resultaten worden gepresenteerd. PMJP staat voor het Provinciaal Meerjarenprogramma en is een integraal uitvoeringsprogramma voor landelijk gebied voor de jaren 2007-2013. In het PMJP zijn ambities voor het gehele landelijke gebied weergegeven, waaraan resultaten zijn gekoppeld. Het betrof de ambities van het Rijk, aangevuld met de ambities van de provincie Overijssel. In het kader van het ILG (Inrichtingsplan Landelijk Gebied) zijn er per gebied voor de periode van 2007-2013 gebiedsprogramma's opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over investeringen. Binnen deze periode moesten de middelen besteedt zijn en de afgesproken prestaties of projecten zijn gerealiseerd. In de Overijsselse gebieden zijn de afspraken en investeringen gericht op de 5 volgende thema's of programmalijnen: 1: Perspectiefvolle Landbouw, 2: Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur)landschap, 3: Economische vitaliteit, 4: Sociale vitaliteit en leefbaarheid, 5: Veerkrachtig watersysteem. Voor het maken van de kaarten in de eindrapportage zijn 3 datasets (kaartbestanden) gemaakt waarin de PMJP resultaten zijn verwerkt naar administratieve begrenzing: gemeenten, waterschappen en landinrichtingsprojecten. De datasets (of kaartlagen) bevatten, zowel wat betreft geometrie als administratie secundaire informatie afkomstig uit diverse bronnen. De data heeft enkel tot doel informatie op een geaggregeerd niveau te presenteren. Deze kaartlaag bevat de PMJP resultaten per Waterschap.

Zwolle pot_spoedlocaties (O2:pot_spoedlocaties)

Locaties waarvan is aangetoond dat zij verontreinigd zijn op grondgebied van Gemeente Zwolle. De shapefile is eind 2010 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingsbronnen) worden als paarse stippen weergegeven.

potentieel_blauwgrasland (SHAPE:potentieel_blauwgrasland)

prim_kering_eindscore (SHAPE:prim_kering_eindscore)

prim_kering_hoogtescore (SHAPE:prim_kering_hoogtescore)

reg_waterkering (SHAPE:reg_waterkering)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Gebouwde monumenten (B7:rijksmonument)

Gebouwde monumenten hebben betrekking op rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

B7.cwk_rivkleilandsch_polygon (B7:rivierkleilandschappen)

Ruilverkavelingslandschappen (B7:ruilverkaveling)

Er komt tegenwoordig meer waardering voor recentere ruimtelijke ontwikkelingen en in Nederland zijn de ruilverkavelingen hier een goed voorbeeld van. Hoewel deze projecten funest zijn geweest voor het kleinschalige cultuurlandschap, ziet men de grote herinrichtingsprojecten tegenwoordig ook als ruimtelijke illustratie van ontwikkelingen uit het verleden. Wat vooral opvalt binnen deze ruilverkavelingsblokken zijn de veranderingen in verkaveling en de infrastructuur. Het landschap werd rationeler en doelmatiger ingericht, wat voor de betrokken boeren vaak een zegen was.Op de kaart zijn verschillende ruilverkavelingsblokken gekarteerd. Het betreft dus alleen het gebied waarbinnen een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. De daadwerkelijke veranderingen zijn niet gekarteerd. Wel moet men bedacht zijn op de enorme invloed die een ruilverkaveling of herinrichting gehad kan hebben. Niet alleen op het landschap, maar ook op de dorpen en zelfs een gemeenschap. De ruilverkavelingen zijn ingedeeld naar periodes die overeenkomen met de verschillende landinrichtingswetten die toen van kracht waren. De periode ‘1924-1953’ is de tijd van de eerste ruilverkavelingswet, waarin landschappen vaak volledig op de schop gingen voor een optimale agrarische benutting. Bij deze ruilverkavelingen werd in mindere mate naar het oorspronkelijke cultuurlandschap gekeken. Tussen ‘1954-1984’ was de tweede ruilverkavelingswet van kracht en kreeg landschap een iets prominentere rol, al dan niet met een landschapsplan. Vanaf 1985 werd de ruilverkaveling vervangen door de meer landschapsvolgende Landinrichtingswet. De RCE heeft onlangs een aantal wederopbouwgebieden in Nederland aangewezen als waardevol. In Overijssel is een gebied bij Vriezenveen. Dit gebied is op de kaart aangegeven.

Enschede s-contouren vocl 0-6 m-mv (O2:scontourenvocl06mmv)

Contouren van vocl-verontreinigingen op grondgebied van Gemeente Enschede op diepte van 0-6 m-mv. De shapefile is begin 2006 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingspluimen) worden geel weergegeven.

Enschede s-contouren vocl 6-25 m-mv (O2:scontourenvocl625mmv)

Contouren van vocl-verontreinigingen op grondgebied van Gemeente Enschede op diepte van 6-25 m-mv. De shapefile is begin 2006 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingspluimen) worden geel weergegeven.

Leegstand gemeente Oldenzaal (locaties) (SHAPE:shp_leegstand_oldz_point)

Werkkaart leegstand Oldenzaal. Op basis van BAG en BIRO. Bevat de gegevens van de volgende categorien: Bedrijfsruimten, wonen, detailhandel, kantoren,overig niet commercieel en overig verder bevat het ook panden zonder adres welke groter zijn dan 50m2

H2O.Ov_spoed_verspreiding_polygon (O2:spoedverspreiding)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

sql_HWBP_polygon (B8:sql_HWBP_polygon)

laag om alleen de Openbare data te tonen

sql_KRW_toetsing2015_arc (B3:sql_KRW_toetsing2015_arc)

sql_KRW_toetsing2015_polygon (B3:sql_KRW_toetsing2015_polygon)

sql_VIS_carpool_auto (B2:sql_VIS_carpool_auto)

sql_VIS_carpool_fiets (B2:sql_VIS_carpool_fiets)

sql_VIS_intensiteit_mvt_weekdag (B2:sql_VIS_intensiteit_mvt_weekdag)

sql_VIS_intensiteit_mvt_werkdag (B2:sql_VIS_intensiteit_mvt_werkdag)

sql_VIS_intensiteit_vra_werkdag (B2:sql_VIS_intensiteit_vra_werkdag)

sql_VIS_snelheidsmeting_V85 (B2:sql_VIS_snelheidsmeting_V85)

sql_VIS_snelheidsmeting_gemsnelheid (B2:sql_VIS_snelheidsmeting_gemsnelheid)

sql_VIS_snelheidsmeting_perc_snelheidsovertreders (B2:sql_VIS_snelheidsmeting_perc_snelheidsovertreders)

sql_aanpak_leegstand_kantoor (B6:sql_aanpak_leegstand_kantoor)

sql_aanpak_leegstand_winkel (B6:sql_aanpak_leegstand_winkel)

sql_asbest_gemeenten_status_controle (B1:sql_asbest_gemeenten_status_controle)

sql_asbestinventarisatie_na_controle (B4:sql_asbestinventarisatie_na_controle)

gefilterde laag tbv visualisatie van Asbestdaken die door de desbetreffende gemeenten reeds gecontroleerd zijn

sql_b3_online_meetnet_grwstand (B3:sql_b3_online_meetnet_grwstand)

sql_b3_online_meetnet_grwstand_filt2 (B3:sql_b3_online_meetnet_grwstand_filt2)

sql_inkomen_huishoudens (B6:sql_inkomen_huishoudens)

sql_neo_regeling_huizenroute (B4:sql_neo_regeling_huizenroute)

sql_neo_regeling_proeftuin (B4:sql_neo_regeling_proeftuin)

sql_neo_regeling_tenderregeling (B4:sql_neo_regeling_tenderregeling)

sql_neo_regeling_vbwoningen_nieuwbouw (B4:sql_neo_regeling_vbwoningen_nieuwbouw)

sql_neo_regeling_vbwoningen_renovatie (B4:sql_neo_regeling_vbwoningen_renovatie)

sql_overijssel_vlak (B1:sql_overijssel_vlak)

Overijssel vlakdekkend tbv makelaarsmodule in de bodematlas

sql_wka_faunaslachtoffers_2009_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2009_wegen_point)

sql_wka_faunaslachtoffers_2010_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2010_wegen_point)

sql_wka_faunaslachtoffers_2011_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2011_wegen_point)

sql_wka_faunaslachtoffers_2012_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2012_wegen_point)

sql_wka_faunaslachtoffers_2013_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2013_wegen_point)

sql_wka_faunaslachtoffers_2014_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2014_wegen_point)

sql_wka_faunaslachtoffers_2015_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2015_wegen_point)

B7.stad_dorpsgezicht_polygon (SHAPE:stads_en_dorpsgezichten)

Steden met stadsrechten (B7:steden_met_stadsrechten)

In de late middeleeuwen werd aan strategisch geplaatste dorpen stadsrechten gegeven, waardoor deze vestingwerken mochten aanleggen. Steden als Deventer, Zwolle en Genemuiden vallen hieronder. De verdedigingswerken waarvan we tegenwoordig nog sporen kunnen zien (aarden wallen en grachten) stammen echter vaak uit de vroegmoderne tijd. Veel vestingwerken zijn geslecht vanaf de tweede helft van de 18e eeuw. Bij enkele steden zijn ze echter nog goed zichtbaar, waaronder Deventer, Zwolle, Kampen, Blokzijl, Steenwijk en Hasselt. Bij andere steden is de structuur nog wel zichtbaar, maar zijn de elementen zelf verdwenen, zoals Oldenzaal, Rijssen, Ommen, Ootmarsum en Genemuiden. De oude stad van Kuinre is zelfs in zijn geheel niet meer aanwezig en richting het oosten verplaatst. De kaart is gebaseerd op een bestaande kaart van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namelijk ‘Steden_met_stadsrechten’. Hieraan zijn de volgende kolommen toegevoegd: ind_cult_dis, ind_periode, ind_obj_groep, ind_obj_beschr, ind_obj_naam en ind_obj_naam.

Hartlijnen van wegen uit het nationaal wegenbestand (KLG:straatnamen10000_12000)

Het nwb-wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het nwb-wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

Hartlijnen van wegen uit het nationaal wegenbestand (KLG:straatnamen1_4999)

Het nwb-wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het nwb-wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

Hartlijnen van wegen uit het nationaal wegenbestand (KLG:straatnamen5000_9999)

Het nwb-wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het nwb-wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

Hengelo subi_score (O2:subi_score)

Locatie van bron van verontreinigingen op grondgebied van Gemeente Hengelo. De shapefile is medio 2008 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingsbronnen) worden als paarse stippen weergegeven.

Hengelo subi_spoed (O2:subi_spoed)

Locatie van bron van verontreinigingen op grondgebied van Gemeente Hengelo. De shapefile is medio 2008 gemaakt. De gegevens uit deze shapefile (verontreinigingsbronnen) worden als paarse stippen weergegeven.

TOP10NL TERREIN (KLG:terrein)

TOP10NL is een digitaal objectgericht kaartbestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaart 1:10 000 en wat veelvuldig in diverse GIS- en CAD-systemen wordt gebruikt voor ondergrond, analyse-, beheers- en planningsactiviteiten.

top250_over (KLG:top250_over)

top250_over1 (KLG:top250_over1)

(KLG:top250_vlak)

(KLG:top250_vlak_bebouwing)

trace_weerselo_rondweg (SHAPE:trace_weerselo_rondweg)

transport_buisleidingen (SHAPE:transport_buisleidingen)

B7.cwk_veenontgin_point (B7:veenontginning_punt)

B7.cwk_veenontgin_polygon (B7:veenontginning_vlak)

B7.cwk_verdedigingslinies_arc (B7:verdedigingslinies_lijn)

B7.cwk_verdedigingslinies_point (B7:verdedigingslinies_punt)

B7.cwk_verdedigingslinies_polygon (B7:verdedigingslinies_vlak)

vochtige_heide (SHAPE:vochtige_heide)

(KLG:waterdelen_TOP10)

(KLG:watervlakken)

B2.wegen_o2_labels (SHAPE:wegcategorie_labels)

Autowegen. Alle autowegen die in de Omgevingsvisie een rol spelen. O2 kaartlagen: a) Omgevingsverordening: Ontwikkelingsperspectieven - compleet en ondersteunend vervoersnetwerk b) Gebiedskenmerken - Stedelijke laag - infrastructuur. Andere O2 thema's: Hoofdinfrastructuur: de hoofdinfrastructuur is structurerend voor ruimtelijk-economische activiteiten. Wegencategorisering met categorieën: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen A en B, erftoegangswegen. Provinciaal routenetwerk transport gevaarlijke stoffen, kaartlaag Omgevingsverordening - Externe veiligheid (kaartnr. 09295052), Busroutes: Openbaar vervoer-netwerk: regionaal kernnet bus West-Overijssel, aanvullend net bus West-Overijssel en streekvervoer Twente. IMRO-codering is niet als attribuut opgenomen (zie xls PRIMA)

Wegen Omgevingsvisie (O2:wegen_o2_arc)

Autowegen. Alle autowegen die in de Omgevingsvisie (O2) een rol spelen. O2 kaartlagen: a) Omgevingsverordening: Ontwikkelingsperspectieven - compleet en ondersteunend vervoersnetwerk b) Gebiedskenmerken - Stedelijke laag - infrastructuur. Andere O2 thema's: Hoofdinfrastructuur: de hoofdinfrastructuur is structurerend voor ruimtelijk-economische activiteiten. Wegencategorisering met categorieën: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen A en B, erftoegangswegen. Provinciaal routenetwerk transport gevaarlijke stoffen, kaartlaag Omgevingsverordening - Externe veiligheid (kaartnr. 09295052). Busroutes: Openbaar vervoer-netwerk: regionaal kernnet bus West-Overijssel, aanvullend net bus West-Overijssel en streekvervoer Twente. Thema niet-Omgevingsvisie: Incident-management Wegen die zijn aangemerkt als incident management (IM) wegen. Bij Incident Management wordt geoogd de weg zo snel mogelijk vrij te krijgen ten behoeve van het verkeer. Zo wordt bij de hiervoor aangemerkte IM-wegen direct na melding een berger naar de incidentlocatie gestuurd. IMRO-codering is niet als attribuut opgenomen (zie xls PRIMA). Besluitnr. PS/2009/407.

B2.wegen_o2_arc (SHAPE:weglabels)

Autowegen. Alle autowegen die in de Omgevingsvisie een rol spelen. O2 kaartlagen: a) Omgevingsverordening: Ontwikkelingsperspectieven - compleet en ondersteunend vervoersnetwerk b) Gebiedskenmerken - Stedelijke laag - infrastructuur. Andere O2 thema's: Hoofdinfrastructuur: de hoofdinfrastructuur is structurerend voor ruimtelijk-economische activiteiten. Wegencategorisering met categorieën: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen A en B, erftoegangswegen. Provinciaal routenetwerk transport gevaarlijke stoffen, kaartlaag Omgevingsverordening - Externe veiligheid (kaartnr. 09295052), Busroutes: Openbaar vervoer-netwerk: regionaal kernnet bus West-Overijssel, aanvullend net bus West-Overijssel en streekvervoer Twente. IMRO-codering is niet als attribuut opgenomen (zie xls PRIMA)

Wegen indeling naar wegbeheer (SHAPE:weglabels_provincie)

Basiskaart met het wegennet van de Provincie Overijssel met de infrastructuur van de aangrenzende delen van Gelderland, Flevoland, Friesland, Drenthe en Duitsland. Het is een lijnenbestand dat in eigen beheer is gemaakt, het heeft cartografische representations rules, wat betekent dat niet bij elk print-format alle wegen zichtbaar zijn.-----Attributen WEGNUMMER: wegnummering rijkswegen / provinciale wegen; WEGBEHEER: weg in beheer bij Rijk, Provincie, Gemeente, Duitsland; ONTWERP: ja = ntworpen weg; PROVC: 0 = duitsland; 2 = friesland; 3 = drenthe; 4 = overijssel; 5 = gelderland; 12 = flevoland; WEGSOORT: autosnelweg; hoofdweg; regionale weg;-----

Wegen indeling naar wegbeheer (SHAPE:weglabels_rijk)

Basiskaart met het wegennet van de Provincie Overijssel met de infrastructuur van de aangrenzende delen van Gelderland, Flevoland, Friesland, Drenthe en Duitsland. Het is een lijnenbestand dat in eigen beheer is gemaakt, het heeft cartografische representations rules, wat betekent dat niet bij elk print-format alle wegen zichtbaar zijn.-----Attributen WEGNUMMER: wegnummering rijkswegen / provinciale wegen; WEGBEHEER: weg in beheer bij Rijk, Provincie, Gemeente, Duitsland; ONTWERP: ja = ntworpen weg; PROVC: 0 = duitsland; 2 = friesland; 3 = drenthe; 4 = overijssel; 5 = gelderland; 12 = flevoland; WEGSOORT: autosnelweg; hoofdweg; regionale weg;-----

(SHAPE:weidevogelreservaat)

wijk_2012_OV (SHAPE:wijk_2012_OV)

voor project leegstand

wob (SHAPE:wob)

www_afdek (KLG:www_afdek)

H2O.Ov_o2_zachteplannen_polygon (O2:zachteplannen)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

B7.cwk_zandlandsch_polygon (B7:zandlandschappen)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.