[unknown data provider]

Jordartskort_200000 Jordartskort_200000 Jordartskort_200000
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS

Available map layers (1)

Jordartskort_200000 (Jordartskort_200000)

Jordartskort 1:200.000, version 2. Tolket oversigtskort over den overfladenære geologi i Danmark.Kortet viser en landsdækkende klasificering og oversigtsudbredelse af jordarter (fortrinsvis glaciale og postglaciale sedimenter) i landoverfladen af Danmark. Jordarterne er inddelt i 12 forskellige typer. Kortet er i målestoksforholdet 1:200.000, oger egnet til undervisningsbrug og som baggrund for andre korttemaer.GEUS rapport 2011/19

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.