Københavns Kommune

GeoServer Web Feature Service

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Københavns Kommune (unverified)

Contact information:

Bydata

Københavns Kommune

2300 København, Danmark

Phone: 33663366

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

This is the reference implementation of WFS 1.0.0 and WFS 1.1.0, supports all WFS operations including Transaction.

Available map layers (265)

blaa_rute_kajak (k101:blaa_rute_kajak)

(k101:sok_his_boligareal_pr_pers)

gang_aktivomr (k101:gang_aktivomr)

elbil_ladestander (k101:elbil_ladestander)

tmf_bygning (k101:tmf_bygning)

Oversvømmelsescenario Ydre Østerbro (k101:oversvm_scen_yoster)

udbudt_renhold (k101:udbudt_renhold)

kirkegd_gravsteder (k101:kirkegd_gravsteder)

bussluse_omraade (k101:bussluse_omraade)

kkorg_enheder (k101:kkorg_enheder)

toilet_andre (k101:toilet_andre)

Toiletter med offentlig adgang i kommunale institutioner i Københavns Kommune

cykelsti_straekning (k101:cykelsti_straekning)

widget_bevoksninger (k101:widget_bevoksninger)

cykelsti_ruter (k101:cykelsti_ruter)

rist (k101:rist)

fodgaengerfelt (k101:fodgaengerfelt)

projekt_linie_oversigtskort (k101:projekt_linie_oversigtskort)

widget_springv (k101:widget_springv)

ggo_graes (k101:ggo_graes)

vandtappested (k101:vandtappested)

kirkegd_raekkenr (k101:kirkegd_raekkenr)

cykelrute_total (k101:cykelrute_total)

Supercykelstier - samlet datasæt, inkl. planlagte og fremtidige.

museer (k101:museer)

biokort_lokaliteter (k101:biokort_lokaliteter)

p_zoner_kbh (k101:p_zoner_kbh)

vand_oversigtskort (k101:vand_oversigtskort)

widget_legeredskab (k101:widget_legeredskab)

p_hus (k101:p_hus)

skilte_total (k101:skilte_total)

Oversvømmelsescenario Amager (k101:oversvm_scen_amager)

beboerzone_adresse (k101:beboerzone_adresse)

cykelsti_borgerinput (k101:cykelsti_borgerinput)

100 års stormflod, dige (k101:hmax263_dige)

Klimatilpasning

aabeskyttelselinje (k101:aabeskyttelselinje)

strategiske_vejnet (k101:strategiske_vejnet)

springv_drikkep (k101:springv_drikkep)

plads_aktivitet (k101:plads_aktivitet)

gaardhaver (k101:gaardhaver)

parkeringstaelling_i_zoner (k101:parkeringstaelling_i_zoner)

potentialelinjer_2017 (k101:potentialelinjer_2017)

vejklasser (k101:vejklasser)

vejflade (k101:vejflade)

Samlet igangværende og kommende tilladelser vedrørende arrangementer, bannerreklamer, filmoptagelser, gravearbejde, container , skilte og vareudstilling, udeservering, vejspærring (k101:raaden_over_vej_events_anonym_aktuelt)

70 års stormflod (k101:hmax226)

Klimatilpasning

stoppesteder_movia (k101:stoppesteder_movia)

karre (k101:karre)

monumenter (k101:monumenter)

badestation (k101:badestation)

skp_bassiner (k101:skp_bassiner)

soebeskyttelselinje (k101:soebeskyttelselinje)

storbyhaver (k101:storbyhaver)

Street Lab - Access Points (k101:sl_access_point)

bydel (k101:bydel)

kkorg_plejehjem (k101:kkorg_plejehjem)

drift_bygvaerker (k101:drift_bygvaerker)

blaa_rute_steder (k101:blaa_rute_steder)

strandbeskyt_kbh_umatr (k101:strandbeskyt_kbh_umatr)

widget_skilte (k101:widget_skilte)

p_pladser (k101:p_pladser)

daginstitutioner (k101:daginstitutioner)

bygning_kk (k101:bygning_kk)

Kirkegård afdelingsgrænser (k101:afdelingsgraenser)

ejerforhold_kajkant (k101:ejerforhold_kajkant)

ensrettede_gader (k101:ensrettede_gader)

genbrugsstation (k101:genbrugsstation)

affaldskurve_puma (k101:affaldskurve_puma)

Street Lab (k101:street_lab)

byens_tmf_graenser (k101:byens_tmf_graenser)

vejstoej_boliger_over_68db (k101:vejstoej_boliger_over_68db)

cykeltaellinger_2017 (k101:cykeltaellinger_2017)

Street Lab - Fiber (k101:sl_fiber)

jordstykke_ejer_tilpas (k101:jordstykke_ejer_tilpas)

kommunevej-view (k101:kommunevej-view)

bel_driftsarbejder (k101:bel_driftsarbejder)

kajnumre_kbh (k101:kajnumre_kbh)

73 års stormflod (k101:hmax200)

Klimatilpasning

adresse (k101:adresse)

Alle adresser i Københavns Kommune med tilknyttede områder/inddelinger

gadetraer_blomstrende_by (k101:gadetraer_blomstrende_by)

vejregister (k101:vejregister)

(k101:sok_his_bolig_inst_mangel)

widgetform2_pg10 (k101:widgetform2_pg10)

(k101:sok_his_uddannelse_ingen)

bevoksninger andre forvaltninger (k101:widget_bevoks_andre_forv)

vejkryds_adm (k101:vejkryds_adm)

biblioteker (k101:biblioteker)

locate_skole (k101:locate_skole)

locate_skole via address wkt

trae_basis (k101:trae_basis)

gadetraer (k101:gadetraer)

kulturhus (k101:kulturhus)

trafikhastigheder (k101:trafikhastigheder)

widget_baenke (k101:widget_baenke)

sikre_skoleveje (k101:sikre_skoleveje)

romertal_ekstern (k101:romertal_ekstern)

beboerlicens_gader (k101:beboerlicens_gader)

jordstykke_kk_ejerforhold (k101:jordstykke_kk_ejerforhold)

Samlet igangværende tilladelser vedrørende arrangementer, bannerreklamer, filmoptagelser, gravearbejde, container , skilte og vareudstilling, udeservering, vejspærring (k101:erhv_raaden_over_vej_events_aktiv_aabne)

taellestationer (k101:taellestationer)

taelleomraader_cykelparkering (k101:taelleomraader_cykelparkering)

(k101:sok_his_arbejdsmarked_udenfor)

ggo_belaegninger (k101:ggo_belaegninger)

afgraensning_oversigtskort (k101:afgraensning_oversigtskort)

afmaerkning_total (k101:afmaerkning_total)

traer_vandingsliste (k101:traer_vandingsliste)

beboerzone (k101:beboerzone)

jordstykke (k101:jordstykke)

vejstoej_boliger_under_58db (k101:vejstoej_boliger_under_58db)

biokort_agg_praecis (k101:biokort_agg_praecis)

vejstoej_boliger_58db_68db (k101:vejstoej_boliger_58db_68db)

Street Lab - Plantesensorer (k101:sl_plantesensor)

grundejerforening (k101:grundejerforening)

hundeomraader (k101:hundeomraader)

lar_registreringer (k101:lar_registreringer)

skolegrunddistrikt_2017_2018 (k101:skolegrunddistrikt_2017_2018)

100-årsregn 2010 (k101:f2010cds100_1_0)

Klimatilpasning

transitrute (k101:transitrute)

servicemarkering (k101:servicemarkering)

fortidsminder (k101:fortidsminder)

ggo_traer (k101:ggo_traer)

private_traer (k101:private_traer)

jernbane_oversigtskort (k101:jernbane_oversigtskort)

vejtilsyn_indre_by (k101:vejtilsyn_indre_by)

ggo_haekke (k101:ggo_haekke)

cyclepoll (k101:cyclepoll)

bevillinger (k101:bevillinger)

skovbeskyttelselinje (k101:skovbeskyttelselinje)

skp_loesninger (k101:skp_loesninger)

100-årsregn 2060 (k101:f2060cds100_1_045)

Klimastilpasning

Samtlige tilladelser fra Erhvervsportalen vedrørende arrangementer, bannerreklamer, filmoptagelser, gravearbejde, container , skilte og vareudstilling, udeservering, vejspærring (k101:raaden_over_vej_events_anonym)

parkering_areal (k101:parkering_areal)

fredede_bygninger_save (k101:fredede_bygninger_save)

(k101:sok_his_boligareal_u_60m2)

kvarterloeft_projekter_kk (k101:kvarterloeft_projekter_kk)

kp15_retningslinjer_a (k101:kp15_retningslinjer_a)

vejmidte_navn (k101:vejmidte_navn)

kp15_retningslinjer_l (k101:kp15_retningslinjer_l)

badeprofil (k101:badeprofil)

trafiktaelling_fodg (k101:trafiktaelling_fodg)

projekt_flade_oversigtskort (k101:projekt_flade_oversigtskort)

kp15_retningslinjer_p (k101:kp15_retningslinjer_p)

cykelstativ (k101:cykelstativ)

lastbil_natparkering (k101:lastbil_natparkering)

20-årsregn 2010 (k101:fcds20_2010)

Klimatilpasning

ggo_blomster_p (k101:ggo_blomster_p)

locate_dagpleje (k101:locate_dagpleje)

locate_dagpleje via address wkt

boldbaner (k101:boldbaner)

taelleomr_cykelparkering (k101:taelleomr_cykelparkering)

drift_bydel (k101:drift_bydel)

karre_oversigtskort (k101:karre_oversigtskort)

pzone_test (k101:pzone_test)

adresse_roder_suf (k101:adresse_roder_suf)

kbh_kysttyper (k101:kbh_kysttyper)

station_oversigtskort (k101:station_oversigtskort)

teamomraade (k101:teamomraade)

bevaringsvaerdige_traer (k101:bevaringsvaerdige_traer)

almene_boliger_ift_skoler (k101:almene_boliger_ift_skoler)

parkregister (k101:parkregister)

vejstatus (k101:vejstatus)

koersalt_ruter (k101:koersalt_ruter)

svoemmehaller_mv (k101:svoemmehaller_mv)

Samlet igangværende tilladelser vedrørende gravearbejde (k101:erhv_gravetilladelser_aktiv)

lokalplaner_kk (k101:lokalplaner_kk)

pullert (k101:pullert)

trafiktaelling_loeb (k101:trafiktaelling_loeb)

mat_non_tmf_og_kirke (k101:mat_non_tmf_og_kirke)

skp_terraenaend (k101:skp_terraenaend)

flex_p_zone (k101:flex_p_zone)

Oversvømmelsescenario Ladegård (k101:oversvm_scen_ladeg)

fortidsminde_bes_linje (k101:fortidsminde_bes_linje)

renhold_gaderenhold (k101:renhold_gaderenhold)

dagpleje_omraader (k101:dagpleje_omraader)

ggo_blomster_a (k101:ggo_blomster_a)

Matrikler som befinder sig indenfor udsatte byområder samt rækkefølgeplanområder (k101:udsatby_raekkefoelgeplan_matrikel)

f_ggo_haekke_besigt_l (k101:f_ggo_haekke_besigt_l)

blaa_cykelfelt (k101:blaa_cykelfelt)

helhedsplanomraader (k101:helhedsplanomraader)

brandhaner (k101:brandhaner)

skp_skybrudsoplande (k101:skp_skybrudsoplande)

tungvognsnet (k101:tungvognsnet)

Oversvømmelsescenario Indre Østerbro (k101:oversvm_scen_ioster)

kvarterloeft (k101:kvarterloeft)

widget_affald (k101:widget_affald)

afa_byudstyr (k101:afa_byudstyr)

toilet_tmf_kk (k101:toilet_tmf_kk)

toiletter hvis drift varetages af Teknik-og Miljørforvaltningen.

biokort_agg_obslok (k101:biokort_agg_obslok)

300 års stormflod, dige (k101:hmax285_dige)

Klimatilpasning

parkomat (k101:parkomat)

partnerskabstraer (k101:partnerskabstraer)

lokaludvalgsgraense (k101:lokaludvalgsgraense)

Kommunevej (k101:Kommunevej)

trafiksignal_oversigt (k101:trafiksignal_oversigt)

kp15_ramme_omraade (k101:kp15_ramme_omraade)

reklameudstyr_zoner (k101:reklameudstyr_zoner)

afstemningsomraade (k101:afstemningsomraade)

almene_boliger_kk (k101:almene_boliger_kk)

ggo_vand (k101:ggo_vand)

skolegrunddistrikt_2015_2016 (k101:skolegrunddistrikt_2015_2016)

10-årsregn 2010 (k101:fcds10_2010)

Klimatilpasning

cykelsti (k101:cykelsti)

groenne_tage (k101:groenne_tage)

Oversvømmelsescenario Bispebjerg (k101:oversvm_scen_bispebj)

taelling_p_pladser (k101:taelling_p_pladser)

p_pladser_kk_ejd (k101:p_pladser_kk_ejd)

rode (k101:rode)

soldata_3d_kobenhavn (k101:soldata_3d_kobenhavn)

graffiti_facadelinier (k101:graffiti_facadelinier)

kkorg_enheder_offentlig (k101:kkorg_enheder_offentlig)

Offentlige tilgængelige kommunale enheder

(k101:sok_his_herkomst_ikke_vestlig)

stednavn_linje (k101:stednavn_linje)

cykeltaxi_roedzone (k101:cykeltaxi_roedzone)

300 års stormflod (k101:hmax285)

Klimatilpasning

bygning_bbr_kbh (k101:bygning_bbr_kbh)

betalingszone (k101:betalingszone)

regplaner (k101:regplaner)

projekt_punkt_oversigtskort (k101:projekt_punkt_oversigtskort)

skp_deloplande (k101:skp_deloplande)

ikoniske_traegrupper_vedtaget (k101:ikoniske_traegrupper_vedtaget)

idraetsanlaeg_hal (k101:idraetsanlaeg_hal)

f_udsatte_byomraader (k101:f_udsatte_byomraader)

(k101:sok_his_indkomst_lav)

trafiktaelling_ophold (k101:trafiktaelling_ophold)

faktura_byliv_zoner (k101:faktura_byliv_zoner)

85 års stormflod (k101:hmax156)

Klimatilpasning

toilet (k101:toilet)

ikoniske_traer_vedtaget (k101:ikoniske_traer_vedtaget)

skolegrunddistrikt (k101:skolegrunddistrikt)

aeldre_boliger_kk (k101:aeldre_boliger_kk)

skoler (k101:skoler)

Oversvømmelsescenario København Vest (k101:oversvm_scen_kbhvest)

byfornyelse_kk (k101:byfornyelse_kk)

kp15_detailhandel (k101:kp15_detailhandel)

faktura_container_zoner (k101:faktura_container_zoner)

ask_glascontainer (k101:ask_glascontainer)

fredede_traer (k101:fredede_traer)

to_timers_restriktion (k101:to_timers_restriktion)

anlaegsprojekter_kk (k101:anlaegsprojekter_kk)

cykeldata_kk (k101:cykeldata_kk)

havneringen (k101:havneringen)

koersne_ruter (k101:koersne_ruter)

kkorg_plejeboliger (k101:kkorg_plejeboliger)

100 års stormflod (k101:hmax263)

Klimatilpasning

trafiktaelling (k101:trafiktaelling)

ggo_terraenudstyr_l (k101:ggo_terraenudstyr_l)

skolegrunddistrikt_2014_2015 (k101:skolegrunddistrikt_2014_2015)

arkiver (k101:arkiver)

aalegraes (k101:aalegraes)

legeplads (k101:legeplads)

haekkeopgaver andre forvaltninger (k101:widget_haekkeopgaver_andre_forv)

widgetform2 (k101:widgetform2)

ggo_terraenudstyr_a (k101:ggo_terraenudstyr_a)

Street Lab - Glascontainere (k101:sl_glascontainer)

100-årsregn 2110 (k101:f2110cds100_1_077)

Klimatilpasning

widget_haekke (k101:widget_haekke)

plads_zone (k101:plads_zone)

groenne_cykelruter (k101:groenne_cykelruter)

park_groent_omr_oversigtskort (k101:park_groent_omr_oversigtskort)

kommunegraense (k101:kommunegraense)

16 års stormflod (k101:hmax137)

Klimatilpasning

biokort_agg_lokalitet (k101:biokort_agg_lokalitet)

miljozone (k101:miljozone)

11 års stormflod (k101:hmax255)

Klimatilpasning

broend (k101:broend)

ggo_terraenudstyr_p (k101:ggo_terraenudstyr_p)

terraen_minus_gvs (k101:terraen_minus_gvs)

Oversvømmelsescenario Nørrebro (k101:oversvm_scen_norre)

widgetform (k101:widgetform)

generel tabel for inputforms i widget

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.