PDOK

cbsbevolkingskernen2008 bevolkingskernen2008:cbsbevolkingskernen2008 cbsbevolkingskernen2008
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
bevolkingskern, urban areas, statistiek, stad, dorp, bevolking, inwoners, wonen, WOZ, infoMapAccessService
Fees
NONE
Access constraints
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Work:
Apeldoorn, Nederland

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Het bestand bevolkingskernen 2008 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. De afbakening van bevolkingskernen is voortgekomen uit een vraag naar cijfers op het niveau van bevolkingskernen in het Volkstellingprogramma 2001 van Eurostat. Het begrip bevolkingskern sluit aan bij het begrip 'locality' dat de Verenigde Naties bezigen in hun aanbevelingen voor het houden van een Volkstelling. In deze omschrijving van het begrip en de toepassing ervan in de praktijk staat de aanwezigheid van een door mensen bewoond gebied centraal dat daarnaast aan een aantal voorwaarden in termen van de bebouwing moet voldoen. Die voorwaarden zijn in de omschrijving van de Verenigde Naties zeer ruim opgesteld, opdat aan onderscheiden afbakeningspraktijken in de diverse lidstaten tegemoet kan worden gekomen. Bij de nadere bepaling van het begrip bevolkingskern is aangesloten bij de benaderingswijze van de Verenigde Naties met de beperking dat het om een morfologisch aaneengesloten gebied met een groep gebouwen met een duidelijk herkenbaar stratenpatroon dat hoofdzakelijk door mensen wordt bewoond. Door de toevoeging van een herkenbaar stratenpatroon wordt het in ons land veelvoorkomende verschijnsel van lintbebouwing langs wegen, kanalen en rivieren of soortgelijke nederzettingsvormen in het landelijke gebied uitgesloten. Bij de begrenzing van de groep woongebouwen werd een ondergrens van minstens 25 woningen gehanteerd. Een morfologisch aaneengesloten gebied met een herkenbaar stratenpatroon met minder dan dit aantal woningen is dan ook niet als bevolkingskern aangemerkt. Aan de keuze van de ondergrens van 25 woningen ligt een aanbeveling voor de landelijk gecoordineerde wijk- en buurtindeling ten grondslag die stelt dat een groep van 25 huizen in het landelijke gebied als een aparte buurt moet worden onderscheiden. In zeer uitzonderlijke gevallen is op de aanwezigheid van minstens 25 woningen een uitzondering gemaakt. Dit betrof gevallen waar de ondergrens van 25 woningen net niet werd gehaald, maar waar het desbetreffende aaneengesloten gebied 50 of meer inwoners telde. Voor de bepaling van het aantal inwoners is gebruik gemaakt van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) voor 2008. Lees voor meer informatie: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/61D32380-5CFC-4CDC-8800-072EDEBAFCC1/0/2006bevolkingskerneninnederlandart.pdf

Available map layers (5)

cbsbevolkingskernen2008 (cbsbevolkingskernen2008)

Het bestand bevolkingskernen 2008 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. De afbakening van bevolkingskernen is voortgekomen uit een vraag naar cijfers op het niveau van bevolkingskernen in het Volkstellingprogramma 2001 van Eurostat. Het begrip bevolkingskern sluit aan bij het begrip 'locality' dat de Verenigde Naties bezigen in hun aanbevelingen voor het houden van een Volkstelling. In deze omschrijving van het begrip en de toepassing ervan in de praktijk staat de aanwezigheid van een door mensen bewoond gebied centraal dat daarnaast aan een aantal voorwaarden in termen van de bebouwing moet voldoen. Die voorwaarden zijn in de omschrijving van de Verenigde Naties zeer ruim opgesteld, opdat aan onderscheiden afbakeningspraktijken in de diverse lidstaten tegemoet kan worden gekomen. Bij de nadere bepaling van het begrip bevolkingskern is aangesloten bij de benaderingswijze van de Verenigde Naties met de beperking dat het om een morfologisch aaneengesloten gebied met een groep gebouwen met een duidelijk herkenbaar stratenpatroon dat hoofdzakelijk door mensen wordt bewoond. Door de toevoeging van een herkenbaar stratenpatroon wordt het in ons land veelvoorkomende verschijnsel van lintbebouwing langs wegen, kanalen en rivieren of soortgelijke nederzettingsvormen in het landelijke gebied uitgesloten. Bij de begrenzing van de groep woongebouwen werd een ondergrens van minstens 25 woningen gehanteerd. Een morfologisch aaneengesloten gebied met een herkenbaar stratenpatroon met minder dan dit aantal woningen is dan ook niet als bevolkingskern aangemerkt. Aan de keuze van de ondergrens van 25 woningen ligt een aanbeveling voor de landelijk gecoordineerde wijk- en buurtindeling ten grondslag die stelt dat een groep van 25 huizen in het landelijke gebied als een aparte buurt moet worden onderscheiden. In zeer uitzonderlijke gevallen is op de aanwezigheid van minstens 25 woningen een uitzondering gemaakt. Dit betrof gevallen waar de ondergrens van 25 woningen net niet werd gehaald, maar waar het desbetreffende aaneengesloten gebied 50 of meer inwoners telde. Voor de bepaling van het aantal inwoners is gebruik gemaakt van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) voor 2008. Lees voor meer informatie: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/61D32380-5CFC-4CDC-8800- 072EDEBAFCC1/0/2006bevolkingskerneninnederlandart.pdf

gemeentegrens_generalisatie_2008 (gemeentegrens_generalisatie_2008)

Het bestand bevolkingskernen 2008 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. De afbakening van bevolkingskernen is voortgekomen uit een vraag naar cijfers op het niveau van bevolkingskernen in het Volkstellingprogramma 2001 van Eurostat. Het begrip bevolkingskern sluit aan bij het begrip 'locality' dat de Verenigde Naties bezigen in hun aanbevelingen voor het houden van een Volkstelling. In deze omschrijving van het begrip en de toepassing ervan in de praktijk staat de aanwezigheid van een door mensen bewoond gebied centraal dat daarnaast aan een aantal voorwaarden in termen van de bebouwing moet voldoen. Die voorwaarden zijn in de omschrijving van de Verenigde Naties zeer ruim opgesteld, opdat aan onderscheiden afbakeningspraktijken in de diverse lidstaten tegemoet kan worden gekomen. Bij de nadere bepaling van het begrip bevolkingskern is aangesloten bij de benaderingswijze van de Verenigde Naties met de beperking dat het om een morfologisch aaneengesloten gebied met een groep gebouwen met een duidelijk herkenbaar stratenpatroon dat hoofdzakelijk door mensen wordt bewoond. Door de toevoeging van een herkenbaar stratenpatroon wordt het in ons land veelvoorkomende verschijnsel van lintbebouwing langs wegen, kanalen en rivieren of soortgelijke nederzettingsvormen in het landelijke gebied uitgesloten. Bij de begrenzing van de groep woongebouwen werd een ondergrens van minstens 25 woningen gehanteerd. Een morfologisch aaneengesloten gebied met een herkenbaar stratenpatroon met minder dan dit aantal woningen is dan ook niet als bevolkingskern aangemerkt. Aan de keuze van de ondergrens van 25 woningen ligt een aanbeveling voor de landelijk gecoordineerde wijk- en buurtindeling ten grondslag die stelt dat een groep van 25 huizen in het landelijke gebied als een aparte buurt moet worden onderscheiden. In zeer uitzonderlijke gevallen is op de aanwezigheid van minstens 25 woningen een uitzondering gemaakt. Dit betrof gevallen waar de ondergrens van 25 woningen net niet werd gehaald, maar waar het desbetreffende aaneengesloten gebied 50 of meer inwoners telde. Voor de bepaling van het aantal inwoners is gebruik gemaakt van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) voor 2008. Lees voor meer informatie: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/61D32380-5CFC-4CDC-8800- 072EDEBAFCC1/0/2006bevolkingskerneninnederlandart.pdf

naamgeving_kernen_40k_plus (naamgeving_kernen_40k_plus)

Het bestand bevolkingskernen 2008 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. De afbakening van bevolkingskernen is voortgekomen uit een vraag naar cijfers op het niveau van bevolkingskernen in het Volkstellingprogramma 2001 van Eurostat. Het begrip bevolkingskern sluit aan bij het begrip 'locality' dat de Verenigde Naties bezigen in hun aanbevelingen voor het houden van een Volkstelling. In deze omschrijving van het begrip en de toepassing ervan in de praktijk staat de aanwezigheid van een door mensen bewoond gebied centraal dat daarnaast aan een aantal voorwaarden in termen van de bebouwing moet voldoen. Die voorwaarden zijn in de omschrijving van de Verenigde Naties zeer ruim opgesteld, opdat aan onderscheiden afbakeningspraktijken in de diverse lidstaten tegemoet kan worden gekomen. Bij de nadere bepaling van het begrip bevolkingskern is aangesloten bij de benaderingswijze van de Verenigde Naties met de beperking dat het om een morfologisch aaneengesloten gebied met een groep gebouwen met een duidelijk herkenbaar stratenpatroon dat hoofdzakelijk door mensen wordt bewoond. Door de toevoeging van een herkenbaar stratenpatroon wordt het in ons land veelvoorkomende verschijnsel van lintbebouwing langs wegen, kanalen en rivieren of soortgelijke nederzettingsvormen in het landelijke gebied uitgesloten. Bij de begrenzing van de groep woongebouwen werd een ondergrens van minstens 25 woningen gehanteerd. Een morfologisch aaneengesloten gebied met een herkenbaar stratenpatroon met minder dan dit aantal woningen is dan ook niet als bevolkingskern aangemerkt. Aan de keuze van de ondergrens van 25 woningen ligt een aanbeveling voor de landelijk gecoordineerde wijk- en buurtindeling ten grondslag die stelt dat een groep van 25 huizen in het landelijke gebied als een aparte buurt moet worden onderscheiden. In zeer uitzonderlijke gevallen is op de aanwezigheid van minstens 25 woningen een uitzondering gemaakt. Dit betrof gevallen waar de ondergrens van 25 woningen net niet werd gehaald, maar waar het desbetreffende aaneengesloten gebied 50 of meer inwoners telde. Voor de bepaling van het aantal inwoners is gebruik gemaakt van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) voor 2008. Lees voor meer informatie: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/61D32380-5CFC-4CDC-8800- 072EDEBAFCC1/0/2006bevolkingskerneninnederlandart.pdf

naamgeving_kernen_alles (naamgeving_kernen_alles)

Het bestand bevolkingskernen 2008 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. De afbakening van bevolkingskernen is voortgekomen uit een vraag naar cijfers op het niveau van bevolkingskernen in het Volkstellingprogramma 2001 van Eurostat. Het begrip bevolkingskern sluit aan bij het begrip 'locality' dat de Verenigde Naties bezigen in hun aanbevelingen voor het houden van een Volkstelling. In deze omschrijving van het begrip en de toepassing ervan in de praktijk staat de aanwezigheid van een door mensen bewoond gebied centraal dat daarnaast aan een aantal voorwaarden in termen van de bebouwing moet voldoen. Die voorwaarden zijn in de omschrijving van de Verenigde Naties zeer ruim opgesteld, opdat aan onderscheiden afbakeningspraktijken in de diverse lidstaten tegemoet kan worden gekomen. Bij de nadere bepaling van het begrip bevolkingskern is aangesloten bij de benaderingswijze van de Verenigde Naties met de beperking dat het om een morfologisch aaneengesloten gebied met een groep gebouwen met een duidelijk herkenbaar stratenpatroon dat hoofdzakelijk door mensen wordt bewoond. Door de toevoeging van een herkenbaar stratenpatroon wordt het in ons land veelvoorkomende verschijnsel van lintbebouwing langs wegen, kanalen en rivieren of soortgelijke nederzettingsvormen in het landelijke gebied uitgesloten. Bij de begrenzing van de groep woongebouwen werd een ondergrens van minstens 25 woningen gehanteerd. Een morfologisch aaneengesloten gebied met een herkenbaar stratenpatroon met minder dan dit aantal woningen is dan ook niet als bevolkingskern aangemerkt. Aan de keuze van de ondergrens van 25 woningen ligt een aanbeveling voor de landelijk gecoordineerde wijk- en buurtindeling ten grondslag die stelt dat een groep van 25 huizen in het landelijke gebied als een aparte buurt moet worden onderscheiden. In zeer uitzonderlijke gevallen is op de aanwezigheid van minstens 25 woningen een uitzondering gemaakt. Dit betrof gevallen waar de ondergrens van 25 woningen net niet werd gehaald, maar waar het desbetreffende aaneengesloten gebied 50 of meer inwoners telde. Voor de bepaling van het aantal inwoners is gebruik gemaakt van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) voor 2008. Lees voor meer informatie: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/61D32380-5CFC-4CDC-8800- 072EDEBAFCC1/0/2006bevolkingskerneninnederlandart.pdf

provgrens_generalisatie_2008 (provgrens_generalisatie_2008)

Het bestand bevolkingskernen 2008 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. De afbakening van bevolkingskernen is voortgekomen uit een vraag naar cijfers op het niveau van bevolkingskernen in het Volkstellingprogramma 2001 van Eurostat. Het begrip bevolkingskern sluit aan bij het begrip 'locality' dat de Verenigde Naties bezigen in hun aanbevelingen voor het houden van een Volkstelling. In deze omschrijving van het begrip en de toepassing ervan in de praktijk staat de aanwezigheid van een door mensen bewoond gebied centraal dat daarnaast aan een aantal voorwaarden in termen van de bebouwing moet voldoen. Die voorwaarden zijn in de omschrijving van de Verenigde Naties zeer ruim opgesteld, opdat aan onderscheiden afbakeningspraktijken in de diverse lidstaten tegemoet kan worden gekomen. Bij de nadere bepaling van het begrip bevolkingskern is aangesloten bij de benaderingswijze van de Verenigde Naties met de beperking dat het om een morfologisch aaneengesloten gebied met een groep gebouwen met een duidelijk herkenbaar stratenpatroon dat hoofdzakelijk door mensen wordt bewoond. Door de toevoeging van een herkenbaar stratenpatroon wordt het in ons land veelvoorkomende verschijnsel van lintbebouwing langs wegen, kanalen en rivieren of soortgelijke nederzettingsvormen in het landelijke gebied uitgesloten. Bij de begrenzing van de groep woongebouwen werd een ondergrens van minstens 25 woningen gehanteerd. Een morfologisch aaneengesloten gebied met een herkenbaar stratenpatroon met minder dan dit aantal woningen is dan ook niet als bevolkingskern aangemerkt. Aan de keuze van de ondergrens van 25 woningen ligt een aanbeveling voor de landelijk gecoordineerde wijk- en buurtindeling ten grondslag die stelt dat een groep van 25 huizen in het landelijke gebied als een aparte buurt moet worden onderscheiden. In zeer uitzonderlijke gevallen is op de aanwezigheid van minstens 25 woningen een uitzondering gemaakt. Dit betrof gevallen waar de ondergrens van 25 woningen net niet werd gehaald, maar waar het desbetreffende aaneengesloten gebied 50 of meer inwoners telde. Voor de bepaling van het aantal inwoners is gebruik gemaakt van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) voor 2008. Lees voor meer informatie: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/61D32380-5CFC-4CDC-8800- 072EDEBAFCC1/0/2006bevolkingskerneninnederlandart.pdf

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.