Landelijke Beheer Organisatie Risicoka…

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
ArcIMS
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

Landelijke Beheer Organisatie Risicokaart (unverified)

Contact information:

Lbo risicokaart

Landelijke Beheer Organisatie Risicokaart

postal:
Postbus 16107, 2500 BC Den Haag, Nederland

Email: 

Phone: 0031708881219

Ads by Google

ArcIMS 9.2.0 risicokaart_pub_nl Web Map Service

Available map layers (58)

Bedrijven (Bedrijven)

maptipsgevstoffen (maptipsgevstoffen)

overstromingsdiepten (overstromingsdiepten)

overstromingsdiepten_onbedijkt_250 (overstromingsdiepten_onbedijkt_250)

overstromingsdiepten_onbedijkt_50 (overstromingsdiepten_onbedijkt_50)

overstromingsdiepten_onbedijkt_10 (overstromingsdiepten_onbedijkt_10)

buitendijksgebied (buitendijksgebied)

veiligheidsregio (veiligheidsregio)

Geologische structuur (aardbevingvlak)

waterrisicokaart_boolean (waterrisicokaart_boolean)

overstromingsdiepten_onbedijkt_boolean (overstromingsdiepten_onbedijkt_boolean)

Brandbaar natuurgebied (natuurbrandvlak)

Evenement of activiteit (evenementvlak)

Vliegveld (vliegveldvlak)

Watersportgebied (ongevalwatervlak)

Breuklijn (aardbevinglijn)

(Spoor)wegen (verkeersongevallijn)

Tunnel (tunnellijn)

Evenement of activiteit (evenementlijn)

Ongeval op water (ongevalwaterlijn)

(Zee)haven (ongevalwaterpunt)

Evenement of activiteit (evenementpunt)

Kwetsbare objecten (kwetsbaarobject)

Kwetsbare objecten, woonverblijf (kwetsbaarobject_woonverblijf)

Kwetsbare objecten, hotel/pension (kwetsbaarobject_hotelpension)

Kwetsbare objecten, onderwijsinstelling (kwetsbaarobject_onderwijsinstelling)

Kwetsbare objecten, kantoor (kwetsbaarobject_kantoor)

Kwetsbare objecten, publieksgebouw (kwetsbaarobject_publieksgebouw)

Kwetsbare objecten, ziekenhuis (kwetsbaarobject_ziekenhuis)

Kwetsbare objecten, tehuis (kwetsbaarobject_tehuis)

Kwetsbare objecten, ander object (kwetsbaarobject_anderobject)

Risicocontour (risico_installatie_10-6)

Risicocontour6 (trnsp_ctr_6)

Risicocontour (risico_inrichting_10-6)

Risicocontour vliegveld 10-6 (vliegveldcontour6)

Veiligheidsafstand kernenergie (veiligheidsafst_kernenergie)

Veiligheidsafstand consumentenvuurwerk (veiligheidsafst_consument)

Veiligheidsafstand profesioneel vuurwerk (veiligheidsafst_professioneel)

Zone vliegveld (vliegveldcontour)

Zone A (zone_defensie_a)

Zone B (zone_defensie_b)

Zone C (zone_defensie_c)

dijkringen (dijkringen)

wegen (trns_wegen)

spoorwegen (trns_spoorwegen)

waterwegen (trns_waterwegen)

buisleidingen (trns_buisleidingen)

terreingrens (terreingrens)

BRZO (p_BRZO)

Overig (p_overig)

Defensie (p_defensie)

Nucleair (p_nucleair)

Vuurwerk (p_vuurwerk)

Vervoer (p_vervoer)

Emplacement (p_emplacement)

Ammoniak (p_ammoniak)

Opslag (p_opslag)

LPG (p_LPG)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.