Uudenmaan liitto

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
maakuntakaava, uusimaa
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Uudenmaan liitto (unverified)

Contact information:

Mika Laitinen

Uudenmaan liitto

Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki, Suomi

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Kaava määrittelee yhdyskuntarakenteen peruslinjaukset kaikkien maankäyttömuotojen osalta Uudenmaan kuntien alueella pois lukien Itä-Uudenmaan kunnat. Vahvistettu ympäristöministeriössä 8.11.2006. Saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 15.8.2007.

Available map layers (5)

Apuviiva (0)

MkAputaso_piste_Buffer (1)

Apualue (2)

Apupiste (3)

Rajat (4)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.