Vejdirektoratet

VD GeoCloud Web Map Service

nr_adgang nr_adgang nr_adgang
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Vejdirektoratet (unverified)

Contact information:

vejman.dk - support

Vejdirektoratet

Work:

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (4)

Adgang(Statsvej) (nr_adgang)

Adgang(Statsvej) ONLINE fra Vejdirektoratet Datasættet indeholder markeringer for tilladte adgange til statsveje på adgangsbegrænsede strækninger jf. vejlovens § 51. Adgange på strækninger uden adgangsbegrænsninger er normalt ikke registreret men forekommer dog i datasættet. Objekterne i datasættet har tilknyttede attributter, der angiver adgangstypen, den godkendte anvendelse m.v.. Se nærmere information om temaet på: http://ts.vejdirektoratet.dk/SitePages/Naboretsdata.aspx

Adgangsbegrænsning (Statsvej) (nr_adgangsbegr)

Adgangsbegrænsning(Statsvej) ONLINE fra Vejdirektoratet. Datasættet indeholder markeringer af de statsvejstrækninger, hvor der er fastsat særlige bestemmelser om begrænsninger i adgang til vejen fra de tilstødende arealer jf. vejlovens § 51. Temaet har tilknyttede attributter, der kan indeholde link til tinglyste dokumenter, tinglysningsdatoer m.v. . Se nærmere information om temaet på: http://ts.vejdirektoratet.dk/SitePages/Naboretsdata.aspx

Vejbyggelinje(Statsvej) (nr_byggelinjer)

Vejbyggelinje(Statsvej) ONLINE fra Vejdirektoratet. Datasættet indeholder grundlinjer for arealer langs eksisterende statsveje, hvor der er begrænsninger i mulighed for byggeri og anlæg jf. vejlovens § 40. Datasættet indeholder desuden nogle få arealer med tilsvarende bestemmelser i relation til fremtidige vejanlæg jf. vejlovens § 41. Objekterne i datasættet har tilknyttede attributter, der angiver byggelinjetypen og kan indeholde link til tinglyste dokumenter, tinglysningsdatoer m.v. Se nærmere information om temaet på: http://ts.vejdirektoratet.dk/SitePages/Naboretsdata.aspx

Vejinteressezone(Statsvej) (vejprojekter_vejinteressezoner)

Vejinteressezone(Statsvej) ONLINE fra Vejdirektoratet Datasættet viser vejinteressezoner for fremtidige statsveje, hvor der er vedtaget en anlægslov. Datasættet viser ikke interessesoner for fremtidige statsveje med større usikkerhed om fremtidig linjeføring, fx vises ikke interessezoner, der kun kan udledes af VVM-redegørelser m.v. Datasættet viser typisk heller ikke interessezoner for mindre udbygninger af statsvejene (krydsombygninger, tilføjelse af cykelstier m.v.) Datasættet har tilknyttede attributter, der kan indeholde projektnummer, projektnavn, kontaktperson i Vejdirektoratet m.v.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.