Norsk institutt for skog og landskap

WMS for Jordsmonndata fra Skog og landskap

WRB-grupper Kartsignatur Kartsignatur
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Jordkvalitet, WRB-grupper, Planering, Teksturgrupper i plogsjikt, Avsetningstyper, Organisk materiale i plogsjikt, Vannlagringsevne, Lokale jordressurser, Mandelpotetdyrking (kun Oppdal), Rybs, Raps, Grasdyrking vanningsbasert, Grasdyrking nedbørsbasert, Potetdyrking vanningsbasert, Potetdyrking nedbørsbasert, Korndyrking vanningsbasert, Korndyrking nedbørsbasert, Miljøtiltak, Jordarbeiding, Erosjonsrisiko, Status jordsmonnkartlegging, Jordressurs, Driftstekniske begrensninger, Dreneringsforhold, Årsak dårlig drenering, Begrensende egenskaper, Dybde fjell, Grovt materiale, Organisk jord, Leirinnhold, Karbonater, Plan jordmasse, Hellingsgrad, Potensiell tørkeutsatthet, Grønnsak tidliggrønnsaker (kun Vestfold), Grønnsak gulrotpersillerot (kun Vestfold), Grønnsak rosenkål (kun Vestfold), Grønnsak hodekål (kun Vestfold), Grønnsak blomkål brokkoli (kun Vestfold), Grønnsak kinakål (kun Vestfold), Grønnsak kålrot (kun Vestfold), Grønnsak løk (kun Vestfold), Grønnsak bønner (kun Vestfold), Grønnsak selleri (kun Vestfold), Grønnsak salat (kun Vestfold), Grønnsak beter (kun Vestfold), Grønnsak mais (kun Vestfold), Grønnsak purre (kun Vestfold), Grønnsak vårløk (kun Vestfold), Grønnsak asparges (kun Vestfold), Grønnsak klima (kun Vestfold)
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Norsk institutt for skog og landskap (unverified)

Contact information:

Ingvild Nystuen

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for skog og landskap, Raveien 9, 1430 Ås, Norway

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (54)

WMS for Jordsmonndata fra Skog og landskap (JORDSMONN)

JORDSMONN

Kartsignatur (Kartsignatur)

Kartsignatur2 (Kartsignatur2)

WRB-grupper (WRB-grupper)

Organisk materiale (Organisk_materiale)

Planering (Planering)

Teksturgrupper_i_plogsjikt (Teksturgrupper_i_plogsjikt)

Avsetningstyper (Avsetningstyper)

Vannlagringsevne (Vannlagringsevne)

Lokale_jordressurser (Lokale_jordressurser)

Rybs (Rybs)

Raps (Raps)

Grasdyrking_vanningsbasert (Grasdyrking_vanningsbasert)

Grasdyrking_nedborsbasert (Grasdyrking_nedborsbasert)

Potetdyrking_vanningsbasert (Potetdyrking_vanningsbasert)

Potetdyrking_nedborsbasert (Potetdyrking_nedborsbasert)

Korndyrking_vanningsbasert (Korndyrking_vanningsbasert)

Korndyrking_nedborsbasert (Korndyrking_nedborsbasert)

Gronnsak_tidliggronnsak (Gronnsak_tidliggronnsaker)

Gronnsak_gulrotpersillerot (Gronnsak_gulrotpersillerot)

Gronnsak_rosenkal (Gronnsak_rosenkal)

Gronnsak_hodekal (Gronnsak_hodekal)

Gronnsak_blomkal_brokkoli (Gronnsak_blomkal_brokkoli)

Gronnsak_kinakal (Gronnsak_kinakal)

Gronnsak_kalrot (Gronnsak_kalrot)

Gronnsak_lok (Gronnsak_lok)

Gronnsak_bonner (Gronnsak_bonner)

Gronnsak_selleri (Gronnsak_selleri)

Gronnsak_salat (Gronnsak_salat)

Gronnsak_beter (Gronnsak_beter)

Gronnsak_mais (Gronnsak_mais)

Gronnsak_purre (Gronnsak_purre)

Gronnsak_varlok (Gronnsak_varlok)

Gronnsak_asparges (Gronnsak_asparges)

Gronnsak_klima (Gronnsak_klima)

Miljotiltak (Miljotiltak)

Jordarbeiding (Jordarbeiding)

Erosjonsrisiko (Erosjonsrisiko)

Status_jordsmonnkartlegging (Status_jordsmonnkartlegging)

Mandelpotetdyrking (Mandelpotetdyrking)

Jordressurs (Jordressurs)

Driftstekniske begrensninger (Driftstekniske_begrensninger)

Dreneringsforhold (Dreneringsforhold)

Aarsak_darlig_drenering (Aarsak_darlig_drenering)

Begrensende_egenskaper (Begrensende_egenskaper)

Dybde til fjell (Dybde_fjell)

Grus (Grovt_materiale)

Organisk jord (Organisk_jord)

Leirinnhold (Leirinnhold)

Karbonater (Karbonater)

Planert eller påfylt (Plan_jordmasse)

Hellingsgrad (Hellingsgrad)

Tørkeutsatthet (potensiell_torkeutsatthet)

Jordkvalitet (Jordkvalitet)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.