[unknown data provider]

Elektromagneettiset Mustaliuske rauenneet_valtaus_ja_malminetsinta_alueet
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS

Available map layers (119)

Mustaliuske (Mustaliuske)

Mustaliuske kairausaineisto (Mustaliuske_kairausaineisto58442)

Elektromagneettiset (Elektromagneettiset)

Magneettiset (Magneettiset)

Lidar (Lidar)

Integroidut (Integroidut)

metamorfoosi_1m_prehuippu_alafasies (metamorfoosi_1m_prehuippu_alafasies)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_prehuippu_fasies (metamorfoosi_1m_prehuippu_fasies)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_prehuippu_cgi_metamorfinen_aste (metamorfoosi_1m_prehuippu_cgi_metamorfinen_aste)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_prehuippu_isograadi (metamorfoosi_1m_prehuippu_isograadi)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_huippu_alafasies (metamorfoosi_1m_huippu_alafasies)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_huippu_fasies (metamorfoosi_1m_huippu_fasies)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_huippu_cgi_metamorfinen_aste (metamorfoosi_1m_huippu_cgi_metamorfinen_aste)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_huippu_isograadi (metamorfoosi_1m_huippu_isograadi)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_paallemerkinta_alafasies (metamorfoosi_1m_paallemerkinta_alafasies)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_paallemerkinta_fasies (metamorfoosi_1m_paallemerkinta_fasies)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_paallemerkinta_cgi_metamorfinen_aste (metamorfoosi_1m_paallemerkinta_cgi_metamorfinen_aste)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_paallemerkinta_isograadi (metamorfoosi_1m_paallemerkinta_isograadi)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_paallemerkinta2_alafasies (metamorfoosi_1m_paallemerkinta2_alafasies)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_paallemerkinta2_fasies (metamorfoosi_1m_paallemerkinta2_fasies)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_paallemerkinta2_cgi_metamorfinen_aste (metamorfoosi_1m_paallemerkinta2_cgi_metamorfinen_aste)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

metamorfoosi_1m_paallemerkinta2_isograadi (metamorfoosi_1m_paallemerkinta2_isograadi)

Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. / Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.

mineraaliesiintymien_mahdolliset_esiintymisalueet (mineraaliesiintymien_mahdolliset_esiintymisalueet)

Mineraaliesiintymien mahdolliset esiintymisalueet ovat alueita, joilla tietyn tyyppiset esiintymät ovat geologisesti mahdollisia. Jokaista arvioitua mineraaliesiintymätyyppiä vastaa aluerajaus, joka koostuu useasta maantieteellisestä alueesta. Jokaiseen alueeseen liittyy tieto sillä mahdollisesti olevista löytämättömistä mineraaliesiintymistä sekä näiden sisältämistä metallimääristä (tonneissa) arvioituna usealla eri todennäköisyystasolla. / Permissive tracts are areas where geology permits certain types of mineral deposits to exist. Each deposit type that has been included in the assessments has a layer that consists of several separate geographic areas. Each permissive tract contains information on the number of possibly existing mineral deposits and their metal contents in metric tons, estimated at several levels of probability.

rauenneet_valtaus_ja_malminetsinta_alueet (rauenneet_valtaus_ja_malminetsinta_alueet)

kalliopera_10m_kivilajit_1m_selitteella (kalliopera_10m_kivilajit_1m_selitteella)

kalliopera_10m_kivilajit (kalliopera_10m_kivilajit)

kalliopera_10m_kivilajiraja (kalliopera_10m_kivilajiraja)

kalliopera_10m_siirrosrakenteet (kalliopera_10m_siirrosrakenteet)

kalliopera_10m_juoniparvet (kalliopera_10m_juoniparvet)

kalliopera_10m_kimberliitti (kalliopera_10m_kimberliitti)

kalliopera_10m_meteoriitti_iskemia (kalliopera_10m_meteoriitti_iskemia)

kalliopera_5m_kivilajit_1m_selitteella (kalliopera_5m_kivilajit_1m_selitteella)

kalliopera_5m_kivilajit (kalliopera_5m_kivilajit)

kalliopera_5m_kivilajiraja (kalliopera_5m_kivilajiraja)

kalliopera_5m_siirrosrakenteet (kalliopera_5m_siirrosrakenteet)

kalliopera_5m_juoniparvet (kalliopera_5m_juoniparvet)

kalliopera_5m_kimberliitti (kalliopera_5m_kimberliitti)

kalliopera_5m_meteoriitti_iskemia (kalliopera_5m_meteoriitti_iskemia)

yleistetty_kalliopera_1m_kivilajiseurueet (yleistetty_kalliopera_1m_kivilajiseurueet)

yleistetty_kalliopera_1m_siirrosrakenteet (yleistetty_kalliopera_1m_siirrosrakenteet)

yleistetty_kalliopera_1m_juoniparvet (yleistetty_kalliopera_1m_juoniparvet)

yleistetty_kalliopera_1m_kimberliitti (yleistetty_kalliopera_1m_kimberliitti)

yleistetty_kalliopera_1m_meteoriitti_iskemat (yleistetty_kalliopera_1m_meteoriitti_iskemat)

kalliopera_1m_yleistetyt_kivilajit (kalliopera_1m_yleistetyt_kivilajit)

kalliopera_1m_kivilajiseurueet (kalliopera_1m_kivilajiseurueet)

kalliopera_1m_geologinen_muotoviiva (kalliopera_1m_geologinen_muotoviiva)

kalliopera_1m_siirrosrakenteet (kalliopera_1m_siirrosrakenteet)

kalliopera_1m_juoniparvet (kalliopera_1m_juoniparvet)

kalliopera_1m_kimberliitti (kalliopera_1m_kimberliitti)

kalliopera_1m_meteoriitti_iskemia (kalliopera_1m_meteoriitti_iskemia)

kalliopera_1m_tektoniset_provinssit (kalliopera_1m_tektoniset_provinssit)

Tektonostratigrafinen yksikkö (Tektonostratigrafinen_yksikkö45156)

Tektonostratigrafisten yksiköiden rajat (Tektonostratigrafisten_yksiköiden_rajat29124)

Kuoren provinssit (Kuoren_provinssit30852)

Tektoniset provinssit (Tektoniset_provinssit5792)

Rakenneprovinssit (Rakenneprovinssit)

Sutuurivyöhykkeet (Sutuurivyöhykkeet)

Sutuurin reunaviivat (Sutuurin_reunaviivat24562)

Superseurue – Seurue [litodeemiset yksiköt] 200k (Superseurue_–_Seurue__litodeemiset_yksiköt__200k44237)

Ryhmä – Muodostuma [litostratigrafiset yksiköt] 200k (Ryhmä_–_Muodostuma__litostratigrafiset_yksiköt__200k34670)

Kompleksi – Sviitti [litodeemiset yksiköt] 200k (Kompleksi_–_Sviitti__litodeemiset_yksiköt__200k32881)

Litologiset luokat 200k (Litologiset_luokat_200k34741)

Litologiset yksiköt 200k (Litologiset_yksiköt_200k25132)

Siirrosrakenteet 200k (Siirrosrakenteet_200k65168)

Poimurakenteet 200k (Poimurakenteet_200k17657)

Rakenteelliset muotoviivat 200k (Rakenteelliset_muotoviivat_200k25873)

Litologiset muotoviivat 200k (Litologiset_muotoviivat_200k57900)

Juoniparvet 200k (Juoniparvet_200k42615)

Mustaliuskeet 200k (Mustaliuskeet_200k45782)

Aineiston laatuluokitus 200k (Aineiston_laatuluokitus_200k39747)

Kallioperän lähtöaineisto 200k (Kallioperän_lähtöaineisto_200k48141)

Superseurue – Seurue [litodeemiset yksiköt] (Superseurue_–_Seurue__litodeemiset_yksiköt_29196)

Ryhmä – Muodostuma [litostratigrafiset yksiköt] (Ryhmä_–_Muodostuma__litostratigrafiset_yksiköt_59671)

Kompleksi – Sviitti [litodeemiset yksiköt] (Kompleksi_–_Sviitti__litodeemiset_yksiköt_4864)

Litologiset luokat (Litologiset_luokat3044)

Litologiset yksiköt (Litologiset_yksiköt26405)

Finstruct siirrosrakenteet (Finstruct_siirrosrakenteet45095)

Siirrosrakenteet (Siirrosrakenteet)

Finstruct poimurakenteet (Finstruct_poimurakenteet46374)

Rakenteelliset muotoviivat (Rakenteelliset_muotoviivat62944)

Litologiset muotoviivat (Litologiset_muotoviivat59173)

Juonet (Juonet)

Kallioperän lähtöaineisto (Kallioperän_lähtöaineisto5836)

Aineiston laatuluokitus (Aineiston_laatuluokitus53282)

kalliopera_rakennetulkinta_100k_rakennevaihe (kalliopera_rakennetulkinta_100k_rakennevaihe)

kalliopera_rakennetulkinta_100k liuskeisuuden_kulku (kalliopera_rakennetulkinta_100k_liuskeisuuden_kulku13178)

pb_pb_isotooppiaineisto (pb_pb_isotooppiaineisto)

sm_nd_isotooppianalyysi (sm_nd_isotooppianalyysi)

ikamaaritykset (ikamaaritykset)

lohkarehavainnot (lohkarehavainnot)

oku_kansannayte_havainnot (oku_kansannayte_havainnot)

oku_kansannayte_pitoisuudet (oku_kansannayte_pitoisuudet)

oku_kansannayteet (oku_kansannayteet)

gtk_kansannayte_havainnot (gtk_kansannayte_havainnot)

gtk_kansannayte_pitoisuudet (gtk_kansannayte_pitoisuudet)

gtk_kansannayte_analyysit (gtk_kansannayte_analyysit)

gtk_kansannaytteet (gtk_kansannaytteet)

valtakunnallinen_kairasydanarkisto (valtakunnallinen_kairasydanarkisto)

The centralised data storage facilities of the Geological Survey of Finland (GTK) contain altogether 28857 deep drill holes and boreholes to the bedrock. The drillings began in the 1920's and they still continue. The drilling data has been collected to databases since in 1989. The information of drillings which are older than this has been digitised when necessary. The deep drill holes of the bedrock are a spatial data in which the rock sample has been taken from a certain location by drilling. The data contains the information which is related to this sample site and to the core sample. The azimuth, dip and length of the drill hole vary according to the geological environment of the area. The drilling is performed based on the drilling plan drawn up by a geologist. The geologist supervises the drilling site and the realization of the plan and observes and records the information to the database. The following information is saved to the database: the information related to the positioning and location of the drilling, the information about the drilling organization, the information of the storage place of the core sample, the dip of the drill hole, the lithological information of the sample, cutting angle of the structures, the ore minerals and their appearance in the sample, mineral alteration, structure and texture, stratigraphy, core loss, analysed sample intervals and the geochemical analysis results, physical and petrophysical laboratory measurements, drill hole soundings and thin sections. In the deep drill holes the azimuth is determinated in degrees. In the full circle there are 360°. The cardinal azimuth is set to be North (000° or 360°). The hole azimuth is decided by the geologist assisted by geophysical background information and geophysicist. The objective is to get a representative sample of the bedrock units. Hole dip refers to the angle between a horizontal direction and a drilling. The hole dip in the databases of GTK is represented in degrees (°). The dip of the vertical hole is 90°. In horizontal hole the dip is 0°. In that case the drilling has been performed either in a mine or in a quarry or the sample is continuous gouge sample sawed from the bedrock. With respect to the horizontal surface the dip of the drill hole is negative upwards. For example, when a dip is -45° the hole has been drilled in underground mine in the angle of 45 degrees to upwards. The dip of the hole to be drilled is decided by the geologist assisted by geophysical background information and geophysicist. The dip can be presented also as grads. This unit has been used mainly by mining companies. The length of the drilled hole in the databases of the GTK is represented in metres (m). In addition to the drilling plan, the capacity of the drilling machine and the quality of the bedrock affect the length of the drill hole. In the shattered bedrock the hole can be jammed before the objective length. The lengths of the drilled holes vary from 1 metre to 2,5 kilometres. Petrophysical laboratory measurements have been made from the drill core since about the year 1965. Since the year 1963 petrological and ore analyses have been made from the selected core samples. The use of analyses was established and increased at the end of the 1980's with the development of analysis methods. During the present the geochemical analyses are an essential part of the drilling project and are done from all the bore holes, with few exceptions. The type samples representing the lithological units of the area and the sample intervals significant to exploration are selected for analyses. The deep drill holes have been made by the following programmes of the GTK: ore exploration, rock and mineral aggregate studies, natural stone investigations, bedrock mapping and urban mapping. In addition to these, the deep drill holes have been made among others by Outokumpu, Rautaruukki and Lapin Malmi and by the cooperation projects drawn by the universities. The data sets from different sources are not commensurable and information on the quality of the data is partly lacking. The data have been digitised when necessary and a part of the drilling information is still in the paper based archives.

kallioperakairaukset (kallioperakairaukset)

kalliogeokemia (kalliogeokemia)

Kivilajeihin liittyviä kuvauksia saatavilla (Kivilajeihin_liittyviä_kuvauksia_saatavilla6190)

Kallioperähavaintotiedot-tuote pohjautuu Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kallioperähavaintoaineiston tietokantaan (KP.Bedrock_FDS). Tuotteeseen on koottu GTK:n kallioperän kartoitusaineistoa sekä muista organisaatioista saatua kallioperähavaintoaineistoa. Kallioperähavaintotiedot sisältävät havaintokohteen yleistiedot, paljastuman kivilajit ja niiden paljoussuhteet, kivessä esiintyvät rakenteet sekä tektoniset mittaukset. Havainnon kohteena voi olla paljastuman lisäksi myös paljastumaryhmä, rakka, kallioprofiili, tutkimusoja, kallioleikkaus tai louhos. Lohkareikot ja lohkarehavainnot ovat erillisessä Lohkarehavainnot -tuotteessa. Geologian tutkimuskeskuksen kallioperähavaintojen tietoja on kerätty 1800-luvun lopusta lähtien. Tietojärjestelmässä havaintotietoja on vuodesta 1905 lähtien. Kallioperähavaintotiedot ovat paikkatietoaineistoa, jossa tiettyyn koordinaattipisteeseen liittyy suuri määrä erilaista ominaisuustietoa. Havainto käsittää maastossa paikannetun kalliopaljastuman sekä siitä tehdyt havainnot ja mittaukset sekä geokemialliset analyysit ja petrofysikaaliset laboratoriomittaukset. Kallioperähavaintoja ovat tuottaneet GTK:n omat ohjelmat: kallioperäkartoitus, malminetsintä, kiviainestutkimus, rakennuskivitutkimus ja taajamakartoitus. Lisäksi havaintoja ovat tuottaneet myös Outokummun, Otanmäki Oy:n, Rautaruukin ja Lapin Malmin malminetsintä sekä yliopistojen projekteissa suoritettu kallioperäkartoitus ja malminetsintä. Eri lähteistä tulleet aineistot eivät ole yhteismitallisia ja aineistojen laatutieto on osin puutteellista, esim. joillakin pisteillä on tuotteessa perustiedot (kp_havainto/br_observation) ja tektonisia mittauksia (esim. kp_viivasuure/br_linear_structure), mutta ei kivilajitietoa (kp_kivilajihavainto/br_rock_observation). Muista lähteistä tulleiden kallioperähavaintotietojen lyhenteet eivät ole sellaisenaan olleet yhteensopivia GTK:n käyttämien kanssa. Tästä johtuen tuotteessa on useita attribuuttikenttiä lyhenteille ja niiden arvoille. Tuotteen atribuuttikenttien nimet ovat englanniksi ja sisältö on pääosin suomeksi. Tuotteen tasot () pohjautuvat GTK:n kallioperähavaintoaineiston paikkatietoihin []: kallioperähavainnon tiedot (kp_havainto/br_observation) [KP.Bedrock_observation], havaintoalueen ulkorajat (kp_havaintoalue/br_observation_area) [KP.Observation_area], havaintokohteen kivilajialueiden tiedot (kp_kivilajialue/br_rock_type_area) [KP.Rock_type_polygon], havaintokohteen kivilajeihin liittyvät tiedot ja havainnot (kp_kivilajihavainto/br_rock_observation) [KP.Rock_observation_point], havaintokohteen näytetiedot ns.palanäytteet (kp_palanayte/br_sample) [KP.Sample], tiedot havaintokohteesta mitautuista viiva- ja tasosuureista (kp_viivasuure/br_linear_structure, kp_tasosuure/br_planar_structure, kp_top/br_top) [KP.Tectonic_measurement], tiedot havaintokohteesta mitatusta rakoilusta (kp_paarakosuunta/br_joint_set) [KP.Joint_set], havaintokohteen juonien tiedot (kp_juoni/br_dyke) [KP.Dyke_line]. Seuraaviin tasoihin on yhdistetty havaintokohteeseen liittyvistä alitauluista muita tietoja: geokemiallisten analyysien tulokset (kp_geokemian_analyysi/br_analysis), petrofysikaalisten mittausten tulokset (kp_petrofysiikka/br_petrophysics), mineraalitiedot (kp_mineraalitieto/br_mineral), kivilajeihin ja mineraaleihin liittyvät malmiutumiset ja muuttumiset (kp_malmiutuminen_muuttuminen/br_mineralisation_alteration), osakivilajit (kp_osakivilaji/br_sub_rocktype), rakenteet ja tektoniset suureet (kp_kivilajirakenne/ br_structure_texture) ja tektoniset mittaukset (kp_akselitaso/ br_axial_plane, kp_kontakti/ br_contact, kp_poimutuksen_haarniskapinta/br_enveloping_surface, kp_siirros/br_fault, kp_poimuakseli/br_fold_axis, kp_liuskeisuus/br_foliation, kp_rako/br_joint, kp_kerroksellisuus/ br_layering, kp_viivaus/br_lineation, kp_pienjuoni/br_vein). Kallioperähavaintotiedot-aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos tammikuussa 2014. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN-koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen. / The bedrock observation data is based on the bedrock observation database (KP.Bedrock_FDS) of Geological Survey of Finland (GTK). The product comprises GTK’s bedrock mapping data, as well as bedrock observation data received from other organisations. The most usual data noted are the lithologies in the outcrop and their relative abundances, the structures that occur in the rock and tectonic measurements. At the observation site, there may be a single outcrop, an outcrop group, frost-shattered bedrock, a rock profile, an investigation trench and a rock-cutting or quarry. Single boulders and littoral boulder fields are available in a separate Boulder observation product. The bedrock observations have been gathered since the end of 19th century into the centralised data storage facilities of the Geological Survey of Finland. The GTK´s data system contains observations from 1905. Bedrock observation data is spatial data, in which a large amount of attribute information are associated with a certain coordinate point. An observation consists of a rock outcrop located and positioned in the field, observations and measurements made as well as geochemical analyses and petrophysical laboratory measurements performed. The bedrock observations are produced in the GTK's own programmes: bedrock mapping, ore exploration, rock and mineral aggregate studies, dimension stone investigations (natural stone research) and urban mapping. The exploration activities of Outokumpu Oy, Otanmäki Oy, Rautaruuki Oy and Lapin Malmi Oy have also produced observations as well as similar ore investigations and bedrock mapping in projects carried out by various universities. The data sets from different sources are not commensurable and information on the quality of the data is partly lacking for example, some bedrock observation point has a basic information (br_observation) and tectonic measurements (e.g. br_linear_structure), but there is no information of lithologies (br_rock_observation). Abbreviations for bedrock observation data from other sources are not compatible with GTK's abbreviations. Therefore, the product has several attribute fields for value lists. The product has layers () that are based on the spatial data of the bedrock observation database of GTK []: bedrock observations (br_observation) [KP.Bedrock_observation], external borders for bedrock or observations (br_observation_area) [KP.Observation_area], lithological area at the observation site (br_rock_type_area) [KP.Rock_type_polygon], information and observations relating to the lithologies at the observation site (br_rock_observation). [KP.Rock_observation_point], data on samples taken from the observation site (br_sample) [KP.Sample], information on linear and planar structural parameters measured at the observation site (br_linear_structure, br_planar_structure) [KP.Tectonic_measurement], data on the jointing measured at the observation site (br_joint_set) [KP.Joint_set] and dykes and related information at the observation site (br_dyke) [KP.Dyke_line]. The following layers are combined with additional information about the sub-tables associated with the bedrock observation: geochemical analyses (br_analysis) and petrophysical laboratory measurements (br_petrophysics) of the samples taken from the observation site, mineral information at the observation site (br_mineral), alteration information on mineralisation at the observation site (br_mineralisation_alteration), information on sub rocktypes at the observation site (br_sub_rocktype), information on structure and texture parameters measured at the observation site (br_structure_texture) and tectonic measurements (br_axial_plane, br_contact, br_enveloping_surface, br_fault, br_fold_axis, br_foliation, br_joint, br_layering, br_lineation, br_vein). A coordinate system transformation was performed on the bedrock observation data in January 2014. The conversion for the common map coordinate system to the ETRS-TM35FIN coordinate system was performed using an affine transformation of triangles.

Kallioperähavaintojen kuvauksia saatavilla (GTK) (Kallioperähavaintojen_kuvauksia_saatavilla_(GTK)12756)

Näytteet, joista saatavilla petrofysikaalisia mittauksia (Näytteet__joista_saatavilla_petrofysikaalisia_mittauksia56608)

Näytetiedot (Näytetiedot)

Näytteet, joista saatavilla geokemian analyysejä (Näytteet__joista_saatavilla_geokemian_analyysejä14206)

Paljastumakuvat (Paljastumakuvat)

Kallioperähavaintotiedot-tuote pohjautuu Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kallioperähavaintoaineiston tietokantaan (KP.Bedrock_FDS). Tuotteeseen on koottu GTK:n kallioperän kartoitusaineistoa sekä muista organisaatioista saatua kallioperähavaintoaineistoa. Kallioperähavaintotiedot sisältävät havaintokohteen yleistiedot, paljastuman kivilajit ja niiden paljoussuhteet, kivessä esiintyvät rakenteet sekä tektoniset mittaukset. Havainnon kohteena voi olla paljastuman lisäksi myös paljastumaryhmä, rakka, kallioprofiili, tutkimusoja, kallioleikkaus tai louhos. Lohkareikot ja lohkarehavainnot ovat erillisessä Lohkarehavainnot -tuotteessa. Geologian tutkimuskeskuksen kallioperähavaintojen tietoja on kerätty 1800-luvun lopusta lähtien. Tietojärjestelmässä havaintotietoja on vuodesta 1905 lähtien. Kallioperähavaintotiedot ovat paikkatietoaineistoa, jossa tiettyyn koordinaattipisteeseen liittyy suuri määrä erilaista ominaisuustietoa. Havainto käsittää maastossa paikannetun kalliopaljastuman sekä siitä tehdyt havainnot ja mittaukset sekä geokemialliset analyysit ja petrofysikaaliset laboratoriomittaukset. Kallioperähavaintoja ovat tuottaneet GTK:n omat ohjelmat: kallioperäkartoitus, malminetsintä, kiviainestutkimus, rakennuskivitutkimus ja taajamakartoitus. Lisäksi havaintoja ovat tuottaneet myös Outokummun, Otanmäki Oy:n, Rautaruukin ja Lapin Malmin malminetsintä sekä yliopistojen projekteissa suoritettu kallioperäkartoitus ja malminetsintä. Eri lähteistä tulleet aineistot eivät ole yhteismitallisia ja aineistojen laatutieto on osin puutteellista, esim. joillakin pisteillä on tuotteessa perustiedot (kp_havainto/br_observation) ja tektonisia mittauksia (esim. kp_viivasuure/br_linear_structure), mutta ei kivilajitietoa (kp_kivilajihavainto/br_rock_observation). Muista lähteistä tulleiden kallioperähavaintotietojen lyhenteet eivät ole sellaisenaan olleet yhteensopivia GTK:n käyttämien kanssa. Tästä johtuen tuotteessa on useita attribuuttikenttiä lyhenteille ja niiden arvoille. Tuotteen atribuuttikenttien nimet ovat englanniksi ja sisältö on pääosin suomeksi. Tuotteen tasot () pohjautuvat GTK:n kallioperähavaintoaineiston paikkatietoihin []: kallioperähavainnon tiedot (kp_havainto/br_observation) [KP.Bedrock_observation], havaintoalueen ulkorajat (kp_havaintoalue/br_observation_area) [KP.Observation_area], havaintokohteen kivilajialueiden tiedot (kp_kivilajialue/br_rock_type_area) [KP.Rock_type_polygon], havaintokohteen kivilajeihin liittyvät tiedot ja havainnot (kp_kivilajihavainto/br_rock_observation) [KP.Rock_observation_point], havaintokohteen näytetiedot ns.palanäytteet (kp_palanayte/br_sample) [KP.Sample], tiedot havaintokohteesta mitautuista viiva- ja tasosuureista (kp_viivasuure/br_linear_structure, kp_tasosuure/br_planar_structure, kp_top/br_top) [KP.Tectonic_measurement], tiedot havaintokohteesta mitatusta rakoilusta (kp_paarakosuunta/br_joint_set) [KP.Joint_set], havaintokohteen juonien tiedot (kp_juoni/br_dyke) [KP.Dyke_line]. Seuraaviin tasoihin on yhdistetty havaintokohteeseen liittyvistä alitauluista muita tietoja: geokemiallisten analyysien tulokset (kp_geokemian_analyysi/br_analysis), petrofysikaalisten mittausten tulokset (kp_petrofysiikka/br_petrophysics), mineraalitiedot (kp_mineraalitieto/br_mineral), kivilajeihin ja mineraaleihin liittyvät malmiutumiset ja muuttumiset (kp_malmiutuminen_muuttuminen/br_mineralisation_alteration), osakivilajit (kp_osakivilaji/br_sub_rocktype), rakenteet ja tektoniset suureet (kp_kivilajirakenne/ br_structure_texture) ja tektoniset mittaukset (kp_akselitaso/ br_axial_plane, kp_kontakti/ br_contact, kp_poimutuksen_haarniskapinta/br_enveloping_surface, kp_siirros/br_fault, kp_poimuakseli/br_fold_axis, kp_liuskeisuus/br_foliation, kp_rako/br_joint, kp_kerroksellisuus/ br_layering, kp_viivaus/br_lineation, kp_pienjuoni/br_vein). Kallioperähavaintotiedot-aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos tammikuussa 2014. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN-koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen. / The bedrock observation data is based on the bedrock observation database (KP.Bedrock_FDS) of Geological Survey of Finland (GTK). The product comprises GTK’s bedrock mapping data, as well as bedrock observation data received from other organisations. The most usual data noted are the lithologies in the outcrop and their relative abundances, the structures that occur in the rock and tectonic measurements. At the observation site, there may be a single outcrop, an outcrop group, frost-shattered bedrock, a rock profile, an investigation trench and a rock-cutting or quarry. Single boulders and littoral boulder fields are available in a separate Boulder observation product. The bedrock observations have been gathered since the end of 19th century into the centralised data storage facilities of the Geological Survey of Finland. The GTK´s data system contains observations from 1905. Bedrock observation data is spatial data, in which a large amount of attribute information are associated with a certain coordinate point. An observation consists of a rock outcrop located and positioned in the field, observations and measurements made as well as geochemical analyses and petrophysical laboratory measurements performed. The bedrock observations are produced in the GTK's own programmes: bedrock mapping, ore exploration, rock and mineral aggregate studies, dimension stone investigations (natural stone research) and urban mapping. The exploration activities of Outokumpu Oy, Otanmäki Oy, Rautaruuki Oy and Lapin Malmi Oy have also produced observations as well as similar ore investigations and bedrock mapping in projects carried out by various universities. The data sets from different sources are not commensurable and information on the quality of the data is partly lacking for example, some bedrock observation point has a basic information (br_observation) and tectonic measurements (e.g. br_linear_structure), but there is no information of lithologies (br_rock_observation). Abbreviations for bedrock observation data from other sources are not compatible with GTK's abbreviations. Therefore, the product has several attribute fields for value lists. The product has layers () that are based on the spatial data of the bedrock observation database of GTK []: bedrock observations (br_observation) [KP.Bedrock_observation], external borders for bedrock or observations (br_observation_area) [KP.Observation_area], lithological area at the observation site (br_rock_type_area) [KP.Rock_type_polygon], information and observations relating to the lithologies at the observation site (br_rock_observation). [KP.Rock_observation_point], data on samples taken from the observation site (br_sample) [KP.Sample], information on linear and planar structural parameters measured at the observation site (br_linear_structure, br_planar_structure) [KP.Tectonic_measurement], data on the jointing measured at the observation site (br_joint_set) [KP.Joint_set] and dykes and related information at the observation site (br_dyke) [KP.Dyke_line]. The following layers are combined with additional information about the sub-tables associated with the bedrock observation: geochemical analyses (br_analysis) and petrophysical laboratory measurements (br_petrophysics) of the samples taken from the observation site, mineral information at the observation site (br_mineral), alteration information on mineralisation at the observation site (br_mineralisation_alteration), information on sub rocktypes at the observation site (br_sub_rocktype), information on structure and texture parameters measured at the observation site (br_structure_texture) and tectonic measurements (br_axial_plane, br_contact, br_enveloping_surface, br_fault, br_fold_axis, br_foliation, br_joint, br_layering, br_lineation, br_vein). A coordinate system transformation was performed on the bedrock observation data in January 2014. The conversion for the common map coordinate system to the ETRS-TM35FIN coordinate system was performed using an affine transformation of triangles.

Kallioperähavainnot (Kallioperähavainnot16310)

teollisuusmineraalikaivokset (teollisuusmineraalikaivokset)

metallikaivokset (metallikaivokset)

hie_karttalehtiperusteinen100k (hie_karttalehtiperusteinen100k)

hie_koordinaattiperusteinen (hie_koordinaattiperusteinen)

kriittiset_mineraalit (kriittiset_mineraalit)

jalokivet (jalokivet)

teollisuusmineraalit (teollisuusmineraalit)

erikoismetallit (erikoismetallit)

energiametallit (energiametallit)

rautametallit (rautametallit)

jalometallit (jalometallit)

kaikki_mineraaliesiintymat (kaikki_mineraaliesiintymat)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.