Diputació de Lleida

Servidor WMS de la Diputació de Lleida

carrerer:SIT_CAE1MV1_111L SIT_CAE1MV1_111L SIT_CAE1MV1_111L
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Cartografia
Fees
cap
Access constraints
cap
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Diputació de Lleida (unverified)

Contact information:

Miquel Latorre

Diputació de Lleida

Lleida,

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Servidor WMS de la Diputació de Lleida

Available map layers (4)

Carrerer V2 - Portals (ADRECESVIA_VW)

Portals del carrerer. Visualització limitada per escala.

Carrerer V2 - Edificis (SIT_CAE1MV1_123P)

Disseminats i edificis del carrerer. Visualització limitada per escala.

SIT_CAE1MV1_123P_DOC_NOTNULL (SIT_CAE1MV1_123P_DOC_NOTNULL)

Carrerer V2 - Eixos de via (TRAMSVIA_VW2)

Representació eixos per aplicació 'sistema d'informació geogràfica'

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.