Diputació de Lleida

Servidor WMS de la Diputació de Lleida

SIT_SEE1MV1_111P grup_SIT_XA1MV1 se:SIT_INCE1MV1_111A
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Cartografia
Fees
cap
Access constraints
cap
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Diputació de Lleida (unverified)

Contact information:

Miquel Latorre

Diputació de Lleida

Lleida,

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Servidor WMS de la Diputació de Lleida

Available map layers (37)

Serveis i equipaments (SIT_SEE1MV1_111P)

SIT_SEE1MV1_811A (SIT_SEE1MV1_811A)

SIT_SEE1MV1_811L (SIT_SEE1MV1_811L)

SIT_SEE1MV1_811P (SIT_SEE1MV1_811P)

SIT_SEE1MV1_812P (SIT_SEE1MV1_812P)

SIT_SELL1MV1_111A (SIT_SELL1MV1_111A)

Xarxa enllumenat - estacions transformadores

SIT_SELL1MV1_111L (SIT_SELL1MV1_111L)

Xarxa ennlumenat (edició)

SIT_SELL1MV1_112A (SIT_SELL1MV1_112A)

Xarxa enllumenat - caixes de distribució

SIT_SELL1MV1_113P (SIT_SELL1MV1_113P)

Xarxa enllumenat - quadres de llum

SIT_SELL1MV1_114P (SIT_SELL1MV1_114P)

ET geometria punt

Hosteleria (SIT_SHE1MV1_111P_0)

Hosteleria (SIT_SHE1MV1_111P_1)

Rutes d'oci i turístiques (SIT_SRTE1XV1_111L)

SIT_SRTE1XV1_112P (SIT_SRTE1XV1_112P)

Catàleg allotjaments (Ara Lleida) (SIT_STE1XV1_111P)

SIT_XA1MV1_111L (SIT_XA1MV1_111L)

SIT_XA1MV1_111P (SIT_XA1MV1_111P)

SIT_XA1MV1_112P (SIT_XA1MV1_112P)

SIT_XA1MV1_113P (SIT_XA1MV1_113P)

SIT_XA1MV1_114P (SIT_XA1MV1_114P)

SIT_XA1MV1_115P (SIT_XA1MV1_115P)

SIT_XA1MV1_116P (SIT_XA1MV1_116P)

SIT_XA1MV1_117P (SIT_XA1MV1_117P)

SIT_XA1MV1_118P (SIT_XA1MV1_118P)

SIT_XA1MV1_119P (SIT_XA1MV1_119P)

SIT_XA1MV1_120P (SIT_XA1MV1_120P)

SIT_XA1MV1_121P (SIT_XA1MV1_121P)

SIT_XA1MV1_122P (SIT_XA1MV1_122P)

SIT_XA1MV1_123P (SIT_XA1MV1_123P)

Xarxa Abastament aigua - TRAMS (SIT_XAE1MV1_111L)

Xarxa Abastament aigua (SIT_XAE1MV1_121P)

comptador () registres_cl (83) fonts (30) hidrants (81) registres_aigua (82) embornals (80) dipòsits aigua (10) aforament () depuradora (11)

Xarxa Abastament aigua- BOQUES DE REG (SIT_XAE1MV1_123P)

SIT_XAE1MV1_132P (SIT_XAE1MV1_132P)

Xarxa aigua edició - tapes registre

Xarxa GAS NATURAL linia (SIT_XG1MV1_111L)

Xarxa GAS NATURAL

Xarxa sanejament línia (SIT_XS1MV1_112L)

SIT_XSE1MV1_123P (SIT_XSE1MV1_123P)

Xarxa sanejament edició - escomeses

SIT_XSE1MV1_141P (SIT_XSE1MV1_141P)

Xarxa sanejament edició - Elements de captació pluvials

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.