GeoData Sistemas S.L.

administracio administracio administracio
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
none
Access constraints
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol•licitar-ne l'autorització.
Data provider

GeoData Sistemas S.L. (unverified)

Contact information:

Guillem Terradas

GeoData Sistemas S.L.

Email: 

Ads by Google

Guia urbana de Barberà del Vallès, cartografia proporcionada per l'Ajuntament

Available map layers (17)

Barberà - Equipaments (barbera)

Administració (administracio)

Ambiental (ambiental)

Comerç (comerc)

Comunicació (comunicacio)

Cultura i lleure (cultura)

Educació (educacio)

Esports (esports)

Serveis funeraris (funeraris)

Gent gran (gran)

Igualtat (igualtat)

Joventut (joventut)

Mobilitat (mobilitat)

Promoció econòmica (promocio)

Salut (salut)

Seguretat ciutadana (seguretat)

Serveis socials (socials)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.