Ajuntament de Ripollet

qualificacions qualificacions qualificacions
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol•licitar-ne l'autorització.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Ajuntament de Ripollet (unverified)

Contact information:

Alfonso Rodríguez Fernández

Ajuntament de Ripollet

postal:
Carrer Balmes 2, 08291 Ripollet, Spain

Email: 

Phone: 00345805949

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Planejament de Ripollet, cartografia proporcionada per l'Ajuntament

Available map layers (7)

Ripollet - Planejament (ripollet)

Planejament de Ripollet, cartografia proporcionada per l'Ajuntament

Qualificacions (qualificacions)

Profunditat edificable (profunditat)

Alçada reguladora (alcades)

Règim del sòl (regim)

Protecció de valors del territori (proteccions_pol)

Àmbits de servitud (proteccions_lin)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.